Skip to main content

Full text of "Bjowulfs drape. Et gothisk helte-digt fra forrige aar-tusinde, af angel-saxisk paa danske riim"

See other formats

Qass. 
Book 


■! ^ l^^-r ■] 35jott)u(f^ ©tape. fra forrige 7(ar = 5ufint)e 
paa 35anjfe 9{iim ocb t g^if, 5ret)* ©et). ©runDtt^t^ ^}sibtni)ai>n 1820. 
$ f t) f t M 3 3( tt b r c a écib din , 


SB5tB w 
18^ •9- a^ WASM\ "^^5^ / 


©c^eime = €onferenceraa& 

3oMn 35fito» 

ti( 

©anDerum ^ ©aaicD 

DtitJber af glep^anten 
@tor^^oc6 af S)annebre9 
€ommantjeuc af SRori) = ©tjecnen • 

i5)en jtore gorfvemmcc af boglis J^onjl 

tilegnet ^ev* 
»J>&a& -^am øanjTc UK)^rci\ ^ Qor i^x>t\: en ©tamme 

SReb dinmv ramme 
§3aa Dlorncrs ©fjofb^ 
(£r ©eat)e( Regnet, 
Og S)ommen tegnef^ 
Og Ziben fat! 

g>aa 5otfe^®aat)et 
aSel gjÆttcé fan, 
SRen ret t>em traaber 
tDog ingen 9Kani), 
S^tr Svorne --©f riften 
3 2it)é = S3et>riften 
€r fu({)t uDtr^ft, ^ce( mangen ©agc^ 
^ Jpjemmet glemt, 
gra gamle ©age, 
^ar 2(n9u( gjemt: 
Dm ©ot^ec bolbe, 
Dm S)ane:=efjo(be 
Dg ©tjea-'SKiié! 

gi ©ot^ec ftnbp, 
3 hjemmet tcinbt, 
giu 53j.orøu(fé '^inbe 
^aa »^rone^^Unf, 
^en fee fun ©tabet 
3 Æ«mpe-'Æt)abet 
gra 7(ngu(é ©e? ^aa lln^nU tunge 
Uae ^t)aD i Sag^ 
gjel t)«rt) at fjunge 
^it Domme ^2)ag; 
SDlen teent at glemme 
©in egen ©temme 
S3let) 7(ngu(6 2et)t)! 

Om ©ub fov £)t)en^ 
Om @ot§e=2)aal) 
g)aa ©aga^tUoven, 
Om ©fjoliJijng- ©caab, 
Sor ^»em mon fjunge 
®a 7(ngu(é tunge, 
3 hjemmet gtemt? got* ©fjolburt^-gotfef^ 
^\)em 9Rornen |Fce\), 
:MU §a(t) ubtolfet, 

g)aa f^t)ab be S)et)e 
9)lon fdbe fca! 06 ©ot§er gjcepe^ 
S^aatr 3^ttec bee, 
Sneb ©a^a ^'Sitjle 
gca 9Ti)efe-'@e; 
^\)ab ©rauger mijie, 
Staatr ^eie brijie 
£c Sannef^l S)et tit (tg \^mU\: 
3 23^ge--£unt), 
lit ©mnt)e(é S^«^»^^s»^ 
3 7(ftert--@tunb 
SHon 2)aner baarc 
2:i( ©«>t>n' at faare 
gor 3Tatte::18a9t; 

SRen atbrtg ©te 
©og fattes maa 
Sot* ^itmpe^^^me 
SReb Saer Maa, 
5or ©aga* ©ta\)e 
9)aa ©fatte =:©ratje, 
Og 3J^tte=St)é! Z^i Ipjle gtammen 

%\i ©.!jo(bung = Stammen, 
7(U ot)et: ^a\), 
€n ©fat, t)en metbte, 
3 ©tet) af ^elte 
SDlan jorbeb §erl 

©!jønbt 9ine (ufi?eé 
©om Sueti faac, 
© Slammen flufbeg, 
J^ijor ©ulbet laae, 
©g altit) 9ie 
Sor 23Iué paa ^ek 
Ser 6Ie» i Sunt)* ^aat ^anmatt exet 
gi meer en ©((t^e, 
©om ©ulbet x>em 
^aa Dlbtibs aSctgt; 
Se Sanbce et)e, 
(£r plat ubbebe 
35et$ 7(befe-9R(tnbr (£i SKatf 0^ ©fot)e 
^eg Dnbt t)t( fpaae, 
3Ren t^eKer (ove 
35en SHibber bUa^. 
©om flinf ^o(bt ©ie 
9Keb ^Æmpe--Jpme, 
S)er ©u^m nebfanfl '^a <Sa^a (egner 
S)en 9iibbetr §T)ib; 
©om ^aafiff regner 
3 ^r<tmmer = li&, 
5)aa ©fjo(i)ee gjerne 
50leb ©tor!orø = ©ejerne 
•af Sanne = »rog! 

©om Sen for mange 
2(f TCbelé^^ult), 
3 S)ane--Q5ange 
J&an jfifteb ©u(b, 
^un for at tjinbe 
3 Sang ^to^gjlinbe 
en Srober^'Sobb! ' ?llaa\: ^ammtU ©fole, 
aJei) ^<rmpc^5og, 
Saaec 2«re*©to(e 
5»r ^t)ert et ©prog, 
@om "ifantietr føtbe, 
©om fjerter vet\)e, 
gra g)o( t« g)or; 

SReb ^onde--5<5t)ve$, 
S)a flat Sit JRat^n, 
O 93uUrø! §(ijbfeé 
3 ©aga^©tapn, 
Jp\)er 5olfe-'$:unge 
Om S)aat>en fjunge, 
©om 2)u ^ar beelt! gi, mav t}et t>age5 

Jjrjab ^et jeg fang, 
g>aa 9)Zot)eré--9)laa(ee 
Dm ©ot§e^@taa(ee 
Dg Sannefct; 

©a fPal ^ig regnen 
Dg bet txi Dloeø, 
?(é ©tg ti(egne$, 
Som Slibber^Øot)^, 
^mb f^er fra 93aa(ee, 
^aa 5^obecé = 2DTaa(ee, 
25(e\)f^eWg fcelti! S)a 09. gjentage 
^an ffal i 23og, 
7(t i be Sage^ 
Seg !a(bte6 5)03 , 
S)er man mig vijle 
lii S)adre*^iile 
anet) ©frift og @ang; 

SKeb ©unj! og ®a>}C 
iOIig Sul Orø t\)ang, 
?.i( ret at <la\)e 
®en <^oltc @ang^ 
Og efiterfjunge, 
^vab 7(ngu(é tunge 
©om 93rage ft^abl ^ei ei jeg fan 
€n ©rape fjuttgc 
®en ?(beb=9}Zanb; 
S)^m mel) t)en fammc 
3eg t>og m( flamme 
Xii SiUorøø 9voe6! 

Hwæt we Gar-Dena 

In gear-dægum 

peod- Scyldinga 

prym gefrunon 

Hu J)a æj)elingas 

Ell^n - rofe 

And hira beod-geneatas Bil^wite rincas 

On Dene-mearce 

Mærfa gefremedon. 

And liie ne ealle fornam 

Ærran mælum 

Feorh^bealu frecne 

Folce to ceare: 

Freodoric sitej) 

On fæder- stole 

Gumena bal dor 

Dæt is god cyning. 

owylcum gifepe bip . 

pæt he Grendles cynn 

Denum to dreame 

Dæda getwæfe. 

A J)one sinc-gyfan 

(2) Ymbe-scinon 

Witena betstan 

Wis -fæste eorlas 

Monige swylce 

On Middan-gearde 

Swylc Bilof is 

Byre æfelinga 

Se pe wæs wide-ferh]^ 

Worda gemyndig 

para fe se snotra spræc 

Sunu Ecgfjeowes: j 

Unc æghwylc sceal '^' 

Ende gebidan 

Worolde-lifes 

Wyrce se '^e mote 

Domes ær deape paet bij> driht-guman 
Unlifigendum 
Æfter selest. 

Uton geferan swa 

Frome gesifas 

pæt on us gladie 

Gleaw-ferh{> hælep 

Bilof se goda 

Se fe us beagas geaf 

Se pe wordum and weorcum 

AVægde and hwette 

Ripiende rincas 

And run-cræftige. 

Forfan sceal on uferan dægum 

Ealde and geonge 

(2*) Scopas and witari 
Scyldinga - bearna 
Beorna bcah-gyfan 
Blonden - feaxes 
Mærfo gemænan 
Monig oft cwepan : 
pæt te sup ne norp 
Be sæm tweonum 
Ofer eormen - grund 
Of er nænig 
Rond hæbbendra 
Reade beagas 
Le ofr a nære 
On lif-dægum 
Eallum dugupe 
Dena - cynnes para pe on wil-sif 
Wægas ofer - sohton 
Beornas on blancuin. 
Bocera- meres. 

Secge ic Engla-lrean 

Alwealdan fane 

pæs pæt ic moste 

Mæran to willan 

Discas of beorge 

Deore mapmas 

Ut-geferian 

Swylce æt eorf an-fæpm 

pusend wintra 

pær eardodon. 

Gewyrce se f q mote Witig of golde 
Heafodes-hyrste 
Harum rince 

Swa fæt he wlite-beorht 
ponne westan gyt 
Hadre scine{> 
Heofones- candel 
Glitnie blonden -feax 
Under gyldnum beage 
O^ faet him of earde 
Ellor hwyrfe 
Sawol secean 
Sof) - fæstra dom. 3nt)Iet)nin9 09 gortalc* ^ct ^\ja&, jeg f)cv f)av jTfOfOt i bcté vcttc tOtcnitt^ at 
nbtv\)tU paa ©anjlc iKiim, tfcfttgci- ubcntuivl, »eb fin 
Snbtvofbdfc i 2ccfc/23ci*bncn, xii en Sn^^cbnincj, 03 
jeg vil bcffof, faa fort 09 gobt, fom jeg fan, foi'tccKc 
mineScrfei'e: ^»ab jeg v)eeb om ^vnbcté øfceøne ^ib/ 
tUbagé, ^vab jeg r)af funbec cm bete 3 »^^ o (b, og 
i)y)ah jeg |f jønner om bcté 23 on* b. 

J?»ab nu foi- tict ^ørjle 2{Ibcfcn angaacr, ba ci* 
ben, fom man regner til, meget f)di, clTer meget fpoeb; 
tf)i regner man fra ben Zib ^vabct maa Dcereifommet 
tii SJerben, ta er bet vijl c?(bre enb 3DZct^ufa(em, men 
regner man efter, naar bet Um for !t)agen ^oé oé, 
6(e\j fem 2l'ar bet^ ^øiejte 2llbcr, fom bet cnbba tnn t}a\\)i 
veié tan ^jemlc fig. 3 ^^bt over ^unbrebc 2l"ar ^ar 
Olbgranjferne i ^ngelanb og ^anmarf imibkrtib bog 
»ibft, at ber, mellem be 2(ngel?øad)fijfc JJaanb/øfrtf,' 
tev i bet Cottonianjlc ^DiUfcum, (fulbc finbeé et t;pper-' ligt f)i^on^ ^i<it, fra Olbtibcn, om ctt toié ^ j o tt) u 1 f ; 
t^i bet mdbtc SB a n U' i i ]in ^ortcgnclfc , og gaw bcv 
til Q!>i'ø\)e nogle Siitici- af ben faa!a(btc Snblcbning og 
føvfle (Sang *). 23el ftnbeé ben 3«b^oIb f)(in ongat) : 
(Sfjolb ungen ^jownlfé ^rige meb nogle ft)en|fe 
3fliéfe/^ongei-, ci i digtet, faa, naau man uai- vct tviv; 
Iefi;g, hmbe man inbOilbcfig/ f)(in enten fcb ^a\)be 
gjoft ^rouerne, cUei* at be »ai- 3(It, f)mb bei* fanbteé, 
inbtil fiben en tjenfcfæfbig ^Tanb, en angel .' facJjfijf 
?Oiacp^ effort, gjorbe Sveflen **), men en faaban Q^jccu 
ning vilbe bog neppc flnbe ^ifalb i ben lori-be SBerbcn, 
bet- bog immer maa Sruge libt ^orjtanb meb jin 93an; 
tro* driftig tøv. m ba antage, at ^)iabct ei er giort i 
bet attenbe ^Xar^unbrebe, ba man, fom 6e!ienbt, \)vcvi 
fen »ar fynbcrlig poetijl af fig, eller fpnbcriig fti\) i 
3Cngeh®acl)fi)Tett, og berom er, faambt jeg veeb, bog alle 
enige, at man if!e jfiiuer gobt paa et (Sprog man iHc 
feb forfcaaer. øpørg^maalet 6li»er a\t]'aa f)ev: ^oor 
lo?nge er bet ^ben, man i Q^ngelanb forjtob ]'aa gobt 
tingel ;(Sac^fi|]f, at man funbc jfriDe ncervarrenbc 
2)igt? Og bertil fvarer ^ronifen: i bet allcrminbfte 

*} Hictesii Thesam-us T. 3 P. 218 Unbei* 5Diærfef: 
Vitellius A. XV. feuoi' T)'u}tct tai^ii: Tractatus 
nobilissimus poetice .'Criptus. 

*0 9lnfeer man c« faa ouerbreoeit ZmUir)^t for umue* 
lig; 5a Iccfe man (gueufFcreu gauté ^:5etragtni»3 
D»ei' Oprtnbclf^n til @ajro» ^DamnarfS ^rontfc, 
fom, i Sølge I;au§ Dplyøiiing, er, efter 2:^oma5 
@{)eiømer» U b t o g , tigtct af £at)e Urne og ^l)ri- 
^eu ipei)erfeu t bet i6J)c 2larI;uttDrebe. XXV 

•J'OO 3(af, t^i ben \)m^c nngcr/fac^fijfc (Sh'ift mnit 
fjcnber, cv fra 9}tibtctt af bet to i)) te 3iai' / JJun.' 
bvebc *), og ben ci* i alle ^enfeenbev fun meget maa-' 
belig. i)3ien fcet nu ogfaa/ ben vat* ret gob, eUci* an/ 
tag ben Ui*imeligf)eb , at man fiben i ^loflcv / @f o/ 
levne, ^uov 3lngeI/iSac^fiil, til 9lefovmationcn, ffal 
^auc vocvct en £aevc / ^jenflanb **), bvet) bet mbeve, 
cnb til at læfe maabcUg og jf vivc flet, faa morvfc man, 
at ^uabet ev if fe 6Iot vet fFvevct paa veent 2Cnge(.' 
^a(^ft|l,men tillige paa bet Ovbcnlig(lc vimet eftev gammel 
øtiil, og ubfti;vet meb al ben $>vagt og $»vt;belfe , fom 
tingel ( ©ac^fevneé poetijlPe (Spvog meb Slette mv hef 
vømt fov at cie, og bet i;ng|tc 23ev^ i ben ^^^amev m 
!tenbe, ev bet fom finbcé i ^ac^fe / ^vøni^en veb 2tav 
975, og 9cengev i alle ^aabcv [aa fa,! vcb fammc Tiav, 
at bet neppc Un jfittcé bevfva ***), mebené bet pngjle 
^iftovijfe ^mb i ben gamle (Sma,3, >ji fjenbe, ev bet hei 
tømte »eb 21 av 938 om ^ong 2(bclfteené @eiev veb 
^ V u n a tt / 53 u V g. ^aalcbeé nøbev ba 6lot <Spvog 
og 6tiil oé til at inbvømmc ^joi\)ulf» ^^ab en liibev *) Chronicon Saxonicum iluttev nteb I154. 

*♦=) 3eg fjeubec et not til gngefanbø -^ibber^iMfbcV/ for 
at j)tt)e bet oiil, men troei- gjerne ^taxmi ^i\)^ 
neSbijl'b i Soitalen til Textus Roffensis p. XVII. 

*^0 5!fe bet; !|Jrof, SKaff anfercv i ftn 5lngcf-'@ad^fi|Fc 
©raminatif @ 116, fom ev vunt i ^Bilberebe, meu 
btt iUcre i 2:evten, om (rbgavø Døb, kometen, 
O^lacØ Saubjli}9ttg()eb 2C* Ch. Sax. (Ed. Gibs.) 
122-23. XXVI 

<jf omtfcttt 900 2(af, ubcn at bet bog cv vimdicjt, matt 
i bet lObc 2lai*^unbrcbc bi^tcbc faa ftovc ©ti;føci* i cit 
©tiil, bcf i bet tolvte var felu ^cnvif af ^untingbott 
uforjlaaelic) , jljønbt ^an m[t v>civ en ftov ^(ngel/^ac^ftjf 
©pi'ocj / ^D^ftcf i ftn %ib *). 

^og, cnb i^fc f)a ian m jtanbfe, t^i t)i ^ai* et 
^Tncjel / (^ad)fijl ^»ab for oé, iffe 6Iot helliget ett ^ovf 
bi)l ^elté S^ufommcffe, mett fulbt af S^ofbijlc Oibi 
(^a^n, ocj, x>ct at mc^vte, paa bet 23en(ig|le jlemt mob 
S> a n m a f f 09 ^ a n f f. ^agci* jeg iffc meget feif, 
ba øejlemmeé ^Dabet ^ei'»eb ett Søbfe(é/*$:ib, bet ei 
ligger kngt fra Owerfomflett, og før enbnu be banjTc 
»Rebninger veb bereé 23ifingé;^og ^avbe gjort ftg het 
tjenbtc og fort)abtc paa Øen* 3eg \>eeb meget »el a^ *) S^antalbcv nemftg ^oabet om 5tong3lberiIeen§ ©etcr 
et @ra§§ 55er5, mcb atte^aanbe fremmebe Ubtri)f 
og Xalt'^aabit:, fom ^aii t>el iubbilber ftg at fors 
|?aae , og (ooeir eit »æfteit bogflaoeltg Ot)crf«tteIfe 
af, iiteti etfer/ ttetop »eb Sorføget, er ^atn feb fretn* 

mebe. Ealdor - langne tyr , Geslogon æt sæcce. 

(Ubøbeltg >Mn ttlfojmpebe be ftg t ©trtben) Sebber 

^0§ ^atn l longa stirpis serie splendentes percus- 
serunt5 glad ofer grundas (gleeb OUer ^orbcn) læti- 
ficans profunda, JDær geflemed wearj:>, Norjjmanna 
brego (Der fDi'bre»c5 5(orb-3S)ia?itb»s^onge) Ibi de- 
periit Normannorum tumor , Swilce Jjær eac se 
fi'oda, Mid tleame com, On his cydjie norjj, Con- 

siantinus (ogfaa be« gatnle dmtantin fom fora 
gtogtnitig ^jem tit ttorbltge ^anb^ Simul et Froda 

duclor Normannus cumqve suis notis Dux Constan- 
tinus. H. H. Ed. Savelii p. 204 l[)t)Or ber er 9?of 

af bet ©Iagø» XXVII 

benne ^ianflanb vil fi;ncé ©omme fov bi'ijlicj ; men jcg 
tøf adiøcvcl mene, bci* ci* intet 25ovct i ben, ifccr ba 
man, »eb benne Stegning, netop fei*eé til ben Xib, ba 
Di t)ccb , ben 31ngel / iSad^fijTc $)ocfie frob i feirejlc 
^(omitei-. ©et vai* nemlig eftci* aJminbelig Q^eretning 
2lar 787, i ^ong Offaé ©age, at be ©nnjle føi-ftc 
(Bang fom ^jenbei* giofjtcbc Øen *), og lab tnb 3lai'é/ 
ballet Doerc ufiffevt, ^ibé -' Slummet fimbe man bog ei 
tage ^eil ab. 3^u )iecii man, at netop paa ODevgangé.' 
^nntten fua bet fyvenbe til bet ottcnbc 2lai'^unbrcbe, 
jlaac Ocgge be berømte ©igtcre: €a:b mon og ^*alb/ 
^elm C^^lb^jelm) l)X>iå 3^uning man uifc maa finbc i 
nc?r\)oefenbc ^mbé Joffattev, ^viy l)an itte netop vat* 
^n af be ^o **). 93il man inbvenbc, at {)evveb tat 
geé igjen for libet JJcnfijn paa Over^omften, ba bei 
tccnfc man, at faalængc 3lngcl/@acl)fernc var S^ebf 
"ninger, f)a\>be be bejlanbig <Sambem meb S^orben og 
brog ^orftccr^ning bcrfi-a, famt at D'iorb jumber; 
lanb, bet cgenlige <B(sbe for ben 21'ngcl / @acl)fijf e 
^PoejTc og SSibffab, 6le» baabe fenere inbtaget af Slorb; 
Ooer, og fenere cf)ri|lnet cnb ben fiblige ©eel. §ør(t 
2Car 547 \tiftebe 3 b a Siiget i 3^orbl)um6erlanb , 62-7 *) Ch. Sax. (Ed. Gibs) 64, og Chronol. Sax. ad calcera 
Bedæ ^Ed. Whel.) 524. 

*0 £æ b m n , fom aHerebe oar en gammcragtig ^an^, 
ba H^i Qit i eroder, er oenteltg bob omtrent \iaa 
famme ]tib , fom l)aM 2Ibbebt|T; , SD?ober S)iib^, 
ber l)tnm 680, (Beda 320-32) og ^albljelm oooe 

709. Chr. Sax. 50. XXVIII 

bøhbc 5>rtufittué ^ong €bvitt *), fta benne %\b 
til be ©anffdé føv\te 3nbfnlb ev 160 2fnr, 09, Hfjcfom 
man flftib gjcfite i jlicjc '^tlfoplbc tagci* tOtibbcl / %(i\iet, 
ev bet ^cr nøbvenbigt, foi* at faac en Xib^ ba €f)n^enf 
bommen, fom ^i^tet foi'nbf«ttei* , \)ai* alminbeli^ ubt 
hvebt, 09 bog en %ib, ba man enbnu ^ujlebc paa bc 
gamle (Sagn: vcb at ta^e ^Jtibbelf%(i\let^ jlaae vi igjen 
veb Zav 700/ ^oé Cctbmon 09 ^alb^elm, 09 ber ffulbc 
ba \>ifl 93tec|et tii at bvm oé bci-fi-a* ^et* vil vi ba 
jlanbfe, 03 ei 6i'i;bc JJovebct meb ^jcetntngei* paa Op/ 
^a\)é/93tanben/ fom, meb bc Sftervctmncjei* m f)av, 
neppe tan avk nogen vimelig ^ormobning. ^aDbc 
^cba ifh forøubet bet/ ba maatte vi nøbvenbig, ifoeu 
cftevat f)ave fammcnlignct n«i*»ofi'enbc ^vab meb \)in 
(tove 2)igtefé øi^eljfc $>arapf)vaé **) labe ^am f)avc 
Oliven, til en 2Cnbcn mdbtc fig meb hebve 2(b!omfl; 
men nn gaaei- bet vel Hh an ***)/ 09 faa(a?nge man^ ♦} Ch. Sax. 19 og 28. 

**') 55ef ^at S)idt§ fmb^mt Sæbmon ?Javap^rafen/ 
men naat man (æfet; ben ret; meb 35eba3 4be 95og5 
24be kapitel nb ©tben, og fFober ub, l)\>ab bec 
oienft)n(ig er fFubt inb, |!al man nof fee, at ^i* 
jlorlen IncmUt f)am ben, og at btn l)UtUn et foc 
ringe til j)an§ SKye, elfec til at betegne Hn tingel* 
©a(^fi(!e 5Joefteø ^erltgire 2trber» 

♦•'O ^Cba ftgcr nemFtg (327) nihil unqvam frivoK et 
supervacui Poematis facere potuit, sed ea tantum- 
modo , qvæ ad religionem pertinent , religiosam 
ejus lingvam decebant, og fFjønbt man nu OCl f unbC 

Oeotfe, at ^\)abtt om 55jorourf WtUn oar fi-ivolum XXIX 

fom jecif iih ^rti*" fcct mbct af (iaibt)cim, cnb 
nogle foi'fonftrcbc latinflPc Sftiim, fan i)an, fom cKcré ei* 
i)cn (Sncftc mcb ftovt ^!jalbe;3vi;9tc, ncp))c fovcjiflacé tit 
et faabnnt Q3anié ^tiffabci- *). 

?^ct \)ai- ba vel omtrent tufinbe 7iav efter ^Mi 
bete Søbfel/ at SBanlei melDte bete ^ilvarelfe, 09 om 
man anbrc (Steber anbfebe bet, veeb ith jeg, men 
voreé gjÆvc 2(\nQci>cfr y^ceb jeg nof, c)(embe ci bet 
gam(e ^\)cib, i ZciUn om f)vcib ^an favnebe af omtalte 
Q^ibrag til !t)annemarf9 ^rani^e fra forbum^ ^Xib **). 
JDet er ligelebcé vifr, at PÆblingen ^n^m ^avbc Øic 
paa ten (Ijultc (^tat, men maattc Iccnge forgjofueé 
prøve pM , at faae bem frem for !t)ac)cné 2i;é. 2)a 
ber imiblertib, faalorncjc ^uf;m levebe, neppe jfebte 
gfioget til S^orbené Olbx^røni^eé ^arv, uben at f^cin 
f)a\>\ic fin runbe ^aanb beri, formober jeg, bet ogfaa 
var ^ilfcclbet, ba bet enbelig 1786 tillobeé nuvotrenbc 
Q:taté;3laab og ^e^ime/2lrc^ivar ^^orfelin at 
tage 2lfffrift af 2)igtet. 2lr6eibet var itU let, tf)i enb/ 
ffjønbt ben gamle ^og ubentvivl er ypperlig (frcvet, 

eHer supervacuum , (ør jeg bog itU fcrjlaac 55eJ)aø 
Ovb anberfebe^, cnb at docbmon (let itH bfgtcbe 
om oecb^ttge ^tiig. 
♦) ?5ar galb^elm oø berimob beEjenbt, fom en aitbcn 
gæbmoii, brt maatte ^an blm SOlanben, t^f ^an, 
ftger ^rouifeti, fang netop om oerb^rige Sing til 
golfe-' ©ammen, og |!af, efter \)an^ Coutalerø Sor-- 
fiefring , tȾret 3)te|ter ooer alTe gjlcilere i gingef-- 
©ad&fijF ©fjalbfl^ab. Gales Scriptores V. I. p. 342. 

. ♦*) goran forile Some a^ Script. Rer. Dan. , 09 i ben : 
gjag, 44 n. e» XXX 

f)Civ ben gamfe &vmv bog ncppe m »ibfl, ^\jab f)an 
felu jlFrc\)/ ocj bet fom dævvc »af, SlbcOranbcn 1731 
^at)bc <jjoft en ©ee( ganjTc etfer ncejlen ulctfelicit. 
Smiblei-ttb gi^ ^oretagenbet faa ^elbigt, fom man mcb 
^cnfi;tt paa aUc Omjlanbig^eber hmbe forlange: ferjl 
lob nemlig JJf. ^^oi-felin, meb en gob JJaanb, Q&erga/ 
mente /^ogen eftcv ; ffviwc, og tog bcv}f>aci felt) en 
2l*fjBi'ift til Sammenligning, fom ogfaa var nøbvcn; 
bigt, tl)i €fter/Sh'it)eren, fom Dentelig jlet^ntet f)a\: 
forflaaet af <Sproget, fi;neé imeffem at ^ave tabt %aaU 
mobig^eben, cUer ^ar bog i al ^alb jlunbom ODerfprun,' 
get en ^eel iinie^ ber, uben JJr. ^^orfcUné 2l'fjfrift/ 
vilbc vctret tabt for oé. 

Saalebeé fom !^y>atet ba til ©anmarf, men, 
f})^C[b enten bet uar Sn^mé 5)øb, etter 3veiJoIutionen 
meb 3l'(t t)X)Cib ben gav ^oI6 attc?nfc paa, og tale om, 
etter anbre ^ing fom volbte bet, man ^ørbe, ^aambt jeg 
veeb, intet vibere til bet, før efter 1807, bci bet atter 
i'cbbebcé fom en Q3ranb af Siben, og fom ventelig 
førjl veb benne Seilig^eb til Peblingen (55e^eimeraab 
^ i5 1 o m é ^unbjfab, fom, aUib ^jemme, naar ber Oan.' 
feé paa for ^onfl og SQibjfab, tiibsb fig at befofteUbgivel; 
fen. digtet ubf om ba nu ogfaa 1815, vel ei faa vel bear.' 
heibet , fom Ubgiveren i vngre i^age f unbe leveret bet, 
men bog vel 6ebre, enb noget 21ngelfac^ftff ©igt inbtii 
ben^ag ^a\)be feet 2i;fet; t^i €a?bmoné ^erlige ©igt, 
bet (Snefte af noget Omfang, fom \)ibti{ var trpft, les 
Uv fom ^rofa ub i €et, og manglci* al Ovcrfc?tteIfe *). 

*} Paraphrasis Cædmoniana p. Frans. Junium Am- 
stelodami 1655. XXXI 

^ette vjocre ifh fagt ben \>aHve ^vnnfiécué 3u/ 
niué til minbfle SovHcindfc, tl)i f)m f)av nhevcQwet 
li^e Soi'tjeneflcr af ben 3lnc)cL'@ac^ftj?c Sitcratiu*, o<j 
bet \)av (Si;nb at foi'langc, \)cin f!iilbe ^awe forjlaaet 
at ubcjiwe €æbmon fømmelig ; men albi-icj jlnl jeg norgte, 
bet ei* en jloi* (S!am foi- (Jncjianbé Q^oglofi-be, at be, 
cftei' ben 3é(anbj!e Sittevatuvé ^jenføbelfe, iUe enbnu 
^av (offt at fjenbc Siiirn ; (Sta\)enc f)oé bcveé ^fjaibe, 
OQ ei gjoft et enefie ^hibt enten til at fovflaae, cUeu 
fummelig ubgive bereé ^evligc ^vab ^0* 

3(ngel / <^arf)fijl ^a\)be jeg albficj fcffl, ' ba Q5jowuff^ 
!t)i'apen ubfom, men Segeifrret fov at fjenbe ben, 03 
temmelig fovtroelig meb ^bba^ falbt bet mig if fe vanfFe; 
ligt, fnavt at opbage en ©eel af Ubga\)ené ^vøjt, fom 
jeg, vel meb fov Hben øfaanfel, ^vaj: aak'nOavebe i 
.^jøljen^avné ^filbevie '^*), ^vor jeg i Q5efi;nberlig^eb 
anfebe paa^ at bet bciligc @agn om ^ong &joib^ 
£iig ; Q5egjccnge(fe vat* albeleé miéfofjlaaet, og at em 
becl ^evfonei'é Stavne: (©igmunb 25oIfung, O sBef et? ben aingel * @a($ft{re ODet'fcgtterfe af ?5oe:f 
tf) ft ?Berø i ^an§©frift om !|3^tfofopf)ien5 3:ro|l ub.- 
gi»et, ttlftaemeb en profatjlf Ooerfccttelfe af (jefe 
55ogen (Oxoniæ i698) men bcel§ fatteø og l;er baabe 
3lfbeltng eftet? 9l|!. ^ og alle OpfijSninger, beefé ^at: 
biffe 25er§ næfreu fun ^Sogilao^^iKtmet titfccKebø meb 
Svigtene i Cæbmoné @mag , h^ab enten be faa ere 
af itong ^Ifreb, etter, l}\}ab jeg frnber nmetigere , af 
en ©rammatifer i bet lobe Slarbunbrebe, ber, blots 
tit for fpoefte, fun foribb at fvioe correcte 5}er^* 

O 9^0* 60 og 63— 6s» 1815* XXXII 

;^on9 »& V Æ b c f mcb to af ^ané Sømtcv: ^evchaih 

t^øvbingen Jpcngcft, vflf, til if'^c libcn ^ovrnvin^, 
-iifi^nligc i ODcvfccttcIfen. €n Slcccnfion i £itcvat«v/ 
^ibcnbcn, fom vav en frov Ovevilelfe, volbte at jeg fov/ 
ivfebe mig libt/ 09 nu maatte jeg, ba UbgiDcren civ 
flÆvebc aUe mine 3fnfei* fci* ^^renge^øtvegei-, nøbeg 
til at i>mic bcm, faa ftvccngt, fom bet eftei- Omjlcen; 
t>igf)ebei-ne »ai* mneligt *). 

SScb benne UeiUg^eb »ar bet, jeg paatog mig Hvhdbet, 
fom, eftei- fem3laré^ovIø6/ nu enbelig ubfommer; t\)i 
jeg ^avbe, i©filbeviet3)o.60, paaSticm foi'banfPet^nb/ 
lebningen, og fagt, jeg agtcbe at gjøue faa meb ^cle 
5Bigtet, ^ttovpaa (Be^eimcraab 03 u I o ro tiibøb mig Un/ 
tei-jløitelfe foi* at jeg en Xiblang f unne uafbuubt fi;6le beiv 
4neb. ^af nemmelig mobtog jeg et'^iløub, bei- (lemmebe 
faa ganjle met> mit Ønjf e , og ^ev feei- man frugte« 
teraf: tf)i f)))ab jeg bviitu} f)a))\>c 6e|Iuttet, vav vifl al; 
tvis gaaet i Opfplbelfe, bevfom jeg ei f)a)ibe givet et 
£øfte, bet »av min ueftergiuelige (^fi;Ibig^cb at ^olbe, 
\aamiit bet i(>aa nogen iDtaabe hk\> mig mueligt. 3 al 
§alb vilbe mit 2Cv6eibe albvig, nbcn bcttc, bleuet ^»ab 
fcet nu er; t^i jeg f}av>bc fxHcvt ouevlabt^lnbrc (©libbet, 
cg nøiebeé meb ^ofnøielfen at give en Iit>Ug gorbanjf,' 
ning af f)yiab jeg faae bet* omtient maattc jtaae paa be 
fcunflc ^tcbei*; men u« ffi;Ibte jeg ben ^anf!e 
3(belémanb, bev, tvobé ^øgneté <^fvaaU hcccvcbe 
mig meb XiUib, eftev beb^e Sune at vetfccvbiggjøvc ben. 

♦} ©f liberiet 5^0. 70— 72* 1815. XXVIII 

55cvfov ^af jeg tncidttet ftubm 2l!nc^cl;6a(^(if!, fom 
om jeg Milbe DOfve ^rofcJTov i bet, og bcvfor gi! 2l"v(Jcu 
bet i Cangbvag, t^i ber vilbe "^ib t(I, og jeg OleD ofte 
ti'cct, ubett bog at tuvbe opgive mit ^oifcct: at ^olbe 
\\\>, tii jeg ^rtt)be heti\)ttet a((e be ^jelpe/^Ublef/ jeg 
^avbe ^bgang til *). ^n uventet 2\)ih Drtv bet i bett 
♦^enfeenbe, at jeg mebtee meb Q^i'ofefTof Slaff/ eftef 
f)ani JJjemfomjt fva S^lanb 1816; tneb OJlccbc mobtog 
jeg ^ané ^oijlag, om famlebe at g/ennemgaae 2)igtet, 
og levere en ni; Ubgave bevaf, og jtjenbt l)ané f!orc 
fiid\c abjlE'ilbe oé alt veb ben I4bc <2ang, og bei- blev 
Sntet af Ubgavcn, cr^jenbei- jeg ligefnfbt meb (Jjlofbe 
ben uberegnelige SSinbing jeg, fom ^eel uh;nbig i<Spro; 
geté ©rammatif, ^avbcaf at conferere meb en faa ubr 
mocrfet Grammatiker , (igefom ^an ba ogfaa fnart i fin 
?inge(;(^ad)fijfc Grammatik j!jc?n!ebe ei Ijlot mig ert 
gebe^traab/ ber maa gjørc ^pofe i ben tilfvarenbc 
Siteratrtvé ^tubium, 5>o66eIt ^orbring ^ar ^rof. 
ipaa min ^afjigelfe, i bet f)an tiKob mig at fammenlignc 
Ubgaven meb 6egge 2lfjf rifter, fom vare ham over/ 
labte til 2lf6cni;ttelfe ; tf)i uagtet (Sammenligningen 
ttiaattc jFee faa ^urtig, at jeg ventelig ^ar overfeet 3l*b; 
ffiUigt, er bet bog neppe (Stort, og uben bet jeg faae, 
vilbe i al ^atb mangt et f^teb, fom nu er mig !lart^ 
vorret mig enten albeleé murft, eKer bog faare i>unfelt. *) %t jeg imibtcrtib iih faube dlemt tnitiJ^fte, Umt 
Ubftgten over ^ctc ©fgtct i ©annc--2jtf^e i ?5b. 
©. 207—289/ og 3iiim -- UJroveriie fammeijcbø 4 ^b# 

(3) XXXIV 

(Saamcijct maatte jeg tale om mit .2fv6ci&c, fovbi bet 

^øi-be tit ©igtcté J?if!ovie, men bei'mcb ffat {)et ogfaa 

Dopve fovbi, t^i ^vab jeg (evcver fan for Øie6Itf!ct ^aa 

6cbømme, i fin ^ib \ji( bet him jlattet eftcf SJorgten, 

og jeg vii ligefa« libt pvrtle af, f)Mab bci* uiji ei* ufulb/ 

fommctt no^, fom jeg \>ii bebe om ^ovlabelfe, foi-bi jeg 

iUc f)av gjort meev enb jeg funbe, eller unb|B»jIbe min 

pocti|fc ^vif)cb for feltjgjorte dommere, ber ligefaalibct 

»ccb f)mb bet er at overfa?tte , fom f)vab bet er at gjørc 

et 5)igt. ^un bet maa jeg ftge : jeg f)av jluberet 25ig? 

tetf fom om jeg jfulbe overfoftte bet Orb for Orb, og 

\>il man if fe troe bet, fan man maajlee engang faae 

^roen i Jpcenbevne ; men faalebeé vilbc jeg iffe owr/ 

fc?ttc og ^ar iffe oierfat bet, og bog ter jeg paajlaae, 

at OberfoEttelfen er troe; ^iftorijl troe, ^aa jeg albrig 

mcb Millie f)av foranbret eller inbjfubt S^oget, og poe/ 

tiji troe, faa jeg af al ?Oiagt ^ar ftrcc6t at fige ItvHg 

f)vab jeg faae i ^vabet. SSiberc laber ©ligt fig fnap 

ubvifle feb i en ubfeilig kommentar ; ^»em ber for/ 

(laaer 6egge (^prog, cg ^ar poetijf (Sanbé, ^an \)il fee 

bet, og f)\)em ber mangler enten ^imbjfa^ eller ©anbé 

eller øegge 2)cle, nebeé jeg til at labc øe^olbe fin 93te/ . 

ning, ligefom f)an nøbeé til at labe mig be^olbe mit 

(Si;n, ber »el fan i^ccrc fvagt nof, men er bog neppe 

faa fplittergalt for <Stiil og Q^oefie, fom £ille/ gutterne 

i 2(anbené 9lige 6anbc trøjtig paa, forbi be gobt tan 

fee, bet iffe er fom bere<^. 3cg ^ar, figer Cicero, ower/ 

fat ^emofl^eneé , ei jom (JJrammatif er , men fom %ai 

ler, og berfor ei ftroebt at tiltcclfe men attilmemine 

Sppfere ^ané Orb; anbet ^orfvar troer jeg iffe at hef XXXV 

^e\)c for fagfimbigc 09 hiiliQe dommere / 03 tngci- jc^ 
f)m meget feil, b« ev mit livhcitc aRefeé ufoifvavligt. 

JJer feer matt ^igteté ^ele Jpiftovie ^ibtiltagé, 
fom vifer , at bete |!ef£e "SJacje vare møi-!e ; og at let 
f)(iv iibt langt mere af Gibene 9San/^lrt, enb af 3Ibé.' 
SSaaben, er aabenOart; tf)x mangenflebé/ ^t5or ^er? 
gamentet ^ar vc?ret u6cjfabiget, er ^vabet bog (emlæ/ 
flet, faa Jpaanb / (S!riften er, feb berfor, neppc fra 
i^ct lObe, men limeligviié fra bet 12te 2l'ar^unbrebe. 
^aa bete gam(e ^age fi;neé bet nn at funne »ente fig 
en blibere (Sfæbne, og jfjent bet vel neppe vi! finbe 
€-r|!atning for alfc fine ^jenworbig^eber, tvMcv jeg 
bog ingenUmbe paa, at naar man, efter ^vab ber nu 
er gjort i 55anmar!, i ^ngclanb rilbe foretage fig en 
noiagtig Sammenligning, maattc 9>ergamcn£é/Q3ogen 
enbnu !unne give abjlPillige <Svar paa Spørgémaaf, 
fom nu furlt ere gjorte muelige; ja ^vi jlFuIbe man iffc 
tillige næve bet J?an6, at ber et^ebé fan opbage^ en 
anben JJaanbjIrift, eller i bet ?i3iinbj!c en ^Tfjfrift taget 
af pergamenter ^ogcn før enb 1731 *)! ^Oiinbrc 
rimeligt fi;ncé bet, at man [)i^ og ^er funbe finbe en; 
felt, ^vab ber fatteé, men.umuligt tor jeg bog itU Mbe 
bet, eftei^at ^avc fimbet en ]aaban killing, fom jeg 
flet iHe tan tvivle om, f)ører jo til Ubgavené XVI. 
ønng, ^vor ber aa^enøar fattet noget ©aabant, og ♦) ^et er i bet SOltnbile jlet ifferimeltcit, at ^uuiuø, 
fom tog OifflPrtft af Sllt ^oab han fanbt ubmccrfet i 
bet(£otton{Fe CD?ufcum/ |!albe l)au ooevfeet eller xUu 
geagtet faa »ccfeulig en !Pri;i)eIfe. 

(3*) XXXVI 

jCi^ fan ci mbUbc f)ev «t foic 2Cnmc(&c(fctt, fom et gf«; 
DdigtSSaffcI, tU ©igtcté ^ijlovic, jfjønbt jc^ li^cfaai 
au \)ilt)c inbfcclbc ben ncevmcve QEftcvvctning bevi, fom 
Q5rub;<Sti;ffct i <8angctt, fcf mit @fj«n ftabfccftcé af 
tivilbigc ^3Zcb;©omém»nt». CDct øvrige ^cvom maa 
man t>a fege ^aa ^ cbfommenbe ^teb i Oplvéningcn om 
S^igtcté 3»^!)«>Ib, fom »ar bet anbct ©ti;ftc jeg veg.' 
ncbc til St^^^'^^^ittgen. 

SJSel maa enten 'digtet eUev Ovei-fcettelfcn »ccfc 
meget Ilet, bcrfom en oymoffffom i!c?fef 6e^^vei* min 
\)ibeve 2>eilebning, fov at t)ine 9iebe i S^o^eb i ^cgivem 
^cben, og f)i|Ioviflc OpIi;éningcv Oe^^vcé bet* xile \x\ at 
fatte Q3iowuIfé vomantijfe (S»enti;t i Jpjorte / ^ot,' 
gen og p^<^ v n e / 9^ (? é ; men Svigtet ^av , foiv 
nben fin c»enti;digC/ ogfaa en ^iftoiijlP ^xber, ba bei*, 
fom i^oi*6igaaenbe, falbcr mangt etOtb om olbnovbijfc 
jpcvre / øIo?gtev , ^fjolbunger nemlig , »§ v a b / 
linger, ©fil finger og 53ccgmunbinger, ja 
cnbog et cnfeU cm be »ibtOerømte SJolfnngcr og bc 
M^eflemtc 23il finger, ^ra benne <^ibc gi)?eé ber, 
netop for ben opm^rffomme fiafer, meget ^\eex at 
fpørgeom, enb jeg fan fvare paa, og bet ex ba min 
®fi;Ibig^eb ai mcbbele \)>iab jeg ^ar funbct, ^aa 9Si(.' 
faar, at Sccferen for bet ^ørfte tager bermcb til ^affe; 
ligefom jeg meb ^af ncmmelig^cb flal mobtage \)\iab nocr; 
mere Oph;j>ning ^an til (55iengjo?Ib vi( jljanfe mig. 

9Dicb ©fjolbungcrneé Q)riié, og et ^agn om 
bcrcé (Stamfaber, Oegpnber digtet, og bet xnaae »el ©an; 
nema?ttb \\be, i bet ?Oiinb|te fr ifteé jeg iff c til ^er at 
afvige fra ben gamle 2»igteré Orben* XXXVII 

^\)rtb f}ev , i f^i'fle Øang *) / u n æ g t c H jj for; 
foftfeé om ben ^anjfc ^on^ ©fjolb, cv: at ^ait, cit 
^fcfing af ^ci'fomfl, vat* i fm Q3ai'iibom fommet 
ccnlig paa et øfib, mcb 23aa6cn 09 ^(enobiciv bi-iwenbc 
tK^anmavf, ogbk'w bet en vælbig 09 liufalig^uot, inb,' 
til i)an bsbe meet af ^agc^ ^voi-paa f)ané Stig blev, 
cftei* f)m\i fibjlc 93il(ie/ inbjiibct meb en ligefactban 
Sabning, fom f)Cin mv foibum (anbct meb, 09 ovcv; 
ia^t paa \3ilbenbc S^av> til fin ^Sfccbnc. 

2if bcttc ^aQn finbcé ^vevfen ^oé ^aji-o, ei pettet*, 
faavibt man uccb, i iélanbjTe ^gci* mtnbjlc ©poiv 
men fjenbeligc berimob ^oé engel jlPc Sovfattevc fra 
^33^ibbel i Sliberen, ©aafebeé fovtccl'cr ^* t T) c t » e r b , 
fom flFal ^ave Icuet ftb,! i bc: ;ienbe 2l'ar^unbrebc, 
at ^ong 3f t ^ u ( f (clfcré ogfaa ?a(bet SSt^elwuIf) 
i 53Sejt ; ©aren , en @øn af ben Oefjcnbte ^ong <igi 
6crt^, 09 ^aber til ben berømte 2llfreb, nebfram/ 
mebe, gjennem €i;nric, Cerbi;, cg SBot^en, i 
trebiDtc ^cbb fra en ^f joJb, ©en af @f ef, og tif 
føier faa, at 6eme(bte ^6ef t^ar, fem et fpcebt Q5arn, 
fommet briuenbe paa et @!il>, til en Øc i Oceanet 
veb Dlaun (Sfaane, ^uor f)an, omringet af ^(lai 
ben, biet) fimbet af 3nbbpggcrne, fom ei alene venr 
lig annammebe og opfofciebe bet ubt'rie»tbtc Q3arn, 
men val^bc ^am cnbog jiben til ^ongc **). 2)cnnc *) 3 Ubgaoen fom ^nbrcbiiing, 

♦O @rta figcr (gtbcfrocrb; (Rerum Anglic. Script. 
Ed. Savilii. Londlni 1596 pag. 479) Ipse Scef 
<?um mio droraoue adveclus est iu insula Occani, XXXVIII 

^ovtceUirtc) finbc m ^kntci^ct f)oé to af bet tbhte 2fcii'/ 
^imbvebcé forfattere, nemlig SStl^elm af ?Dta(mcé6i!n; *) 
09 øimeon af ©unfjelm **) , famt ^oé ^Diatt^æué af 
83e|imi;n|ler ***) , overalt mcb bet XtKccg , at barnet 
lom tiUanbé, fiumrenbe paa en ^orrt / 3^eecj, 03 
fif beraf Stavnet Scef eKer Sceaf (^at^ctué ffriver 
Seaf ) famt at \)an blev ^onge i ^leévig eller Jjet^e/ 
h)e ****) ; meit biflTc XillocQ, ^voraf bet øibfle beéubcn 
vijl er hjemmegjort, vebfommc oé ^cr itte fi;nberH9, 
09 jeg vil fim 6cmc?rfe, at ben gamle ©fjalb ^ar fih 
ievt Uetten paa fin <^ibe, faa Q3arnet Mbteé^tjn I b 
Olefin 9. 2Caerebc fom ?JS(brc 09 fom <©!ialb 6ør 
^anncmlic), ^vor bet gidber dIb/<Sagn, flaac mecjl 

qvæ dicitur Scant , armis circumdatus , eratqve 
valde recens puer , et ab incolis illtus terræ igno- 
tus. Attamen ab iis suscipitui' , et ut familiarem 
diligenti animo earn custodierunt , et post in re- 
gem eligunt. ^Mb ^Cr mCIKiS Oeb Jamiliurem tt 

toiolfomt, meii efter custodierunt at flutte, jFat 
ber ui unberforjiaaeé : genium, faa be betragtebe 
^am fom bereS @ f p t § -- 2t a n b» 

*) Script. Rer. Angl.f. 22- 

*0 K>- i 3nbb0lb§ * l!t|?en foran historia ecclesiæ Du- 
nelmens i s 

♦**) Flores Kistoriarum p. 166. 

♦''t*) J5!>en3 ^(.a\)n fFctoeS ber: Scandea, Scandza og 
Scandalia , mcb bet ^JiKvcg , at bct er ben fauime, 
fom ©DtberneS Spifforte-- ©fråder 3 orb ane S om* 
tater. ^Ulberid^ »Slunf berimob l)av, efter £ange^ 
UU 55iDne§bi)rb CScriptores T. I. p, 9). Scania 
qvæ est in Dacia. XXXIX 

tii Xi'ocnbCf ocj bet cv bcéubcn i'imdigfl, at man Mbte 
ten SUIe, if)\>em matt frtrtc et Øfjo(6 for Sanbet: 
©fjolb, ligefom bet vau ganjlc natuiligt, at @fc; 
fin g 61c», i bet SHingcjIe, ^oé ^Inciel/^ac^fcrne, øtam.' 
aiavn for ben u6cficnbtc <© fi ø^/^vcng, ba bet ^oé 
bem »ai- alminbeligt/ at tillocggc 3^ o c en fjei-bc^en: 
©!ef, fom var føbt i 21 ri en *). 

(g^jolb, figer ©fjalbcn, avlebe ^jowuff, 03 
^iomulf aolebe Jpabban, 09 »^aluban var §aber til 
j? r o b g a r , ben livfaligc banner / ^onae , f)mé ix)Uc 
fi;nbeé forfwunbct, ba ^rccnbel rafebe, men vaacjncbe 
atter »eb ^ot^er^^eltcn ^jowulf : ^rcenbclé Q3anemanb ; 
til ^viffct^agn ^cr ^ntet er at feie; men veb ^ilbet 
i ^robgar^ vcnfebe S^aib, iMb ^fjalbcn til Jparpen 
om et mær^vwrbigt ^Xog ti( Rettere eller gotere Unb 
unber ben ^aic ^abban, JJrobgaré ^aber, 09 bettc 
^\>ab, fom jeg, i tienbc <^anQ **), ^ar flrorbt at 
efterfjunge, fan vel trornge til 0]:ii;émng. 

Zt XoQCt itebte, unber ^ong ^abban, af ^ a n e r 
09 ^ r i fe r , meb JJnæfogJpengcfti (Spibfen, at 
3ette/ kongen f)eb ^inn, at ^an, efter et ftort SHe/ 
tevlaQ, afftob gicnbernc fit f)ahe Dvige, men gjorbc ♦) Script. Rer. Dan. T. I. p. 9 og (Su()m5 CtttijFc 

^tiloric af ©anmarf 05. u (6) ©. 5 16. gra tingel* 
©ad^ferne er S^aoiiet hmmtt inb i Sortalcu jtil 
©norreS ^bba, og t fiangfebgatal/ ^uor ©cffef 
jeienf!)nltg jfal »ære: se Scef, fom »eb Ufi)ni)tg()eb 
i Stngel .- ©adtifij? er jTrcuct fammen. **) 3 Ubg* i6be og irbt (Bt\)tu. XI^ jibctt <^mQ, ^vovvcb ^noef mcb mcin^e gtci*c mifrcbe 
2mt, famt at ^cngcjl/ Miavet cftcv , foi*ni;cbc ^ciben, 
faa bet ftjccb til ^inn, fom fcb fit ^ana^aav, alt 
2>cttc cf flai't nof ; men ^t^ab fioffercn maa fpørge om, 
er: ^\)oi* ^inn vat* ^ongc^ ^vorlcbcé .^eltene 6Ic\) 
fvcgnc, ^voflcbcé J?cn<)c|l unbf om, 03 i ^»ab ^or^olb 
^ilbcborg S^ohé 25aattcv, ben ^aibaafnc ^rofbc; 
^X)inbii ))eb ^eite i '^(xaXii, ftpb til bc JJ^wbingcv , ^^ag; 
net omtalcf ? 

Oplvéttitt^ctt \z^ im ^\)iz, ci* nu »cl if!c jlov, ba 
bciv ^\)ci*fen ^oé <Sa.?o ctlci* i anbi-c mig ^cfjcnbtc SUoV'' 
bijfc ^ilber, finbcé (Spoi* af bctte ^Sagn, mctt at S^\\i 
bcøorg maa ^avc »cci-et 03tobef cHcr vgøflcr til ^norf, 
mcncf jeg b09 fdcjei* af bet itogci bunfle ©tcb: ø« 85 
S. 13-^19 fammcnUgnct mcb @, 82 2* 15/ 03 ot^inn 
§av ovcn'umplct ; ^eltene i^cb Dratte / Xibc, fi-cmh;fci- af 
føl^cnbe ^vub/^ti;ffc# fom upaatDiuIclig ^ovci* ^ib *); . , . . « nas .... ... 

Hleofirode j^a ©aa tog \>(x i\\ £>rbe 

Hearo-gcong eyning**) kongen (?itt unge; 

*} 55PUb - @ti)Ffet f!nbe5 i Hickesii Thesaurus T. I. 
pag. 192 meb føfgeilbC Dpfi)5ntng: forte reperi 
fragmenti poetici singulare folium in codice MS. 
homiliarum Semi - Saxonicarum , qvi exlat in Bi- 
bliolheca Lambethana , cg bcjFrtoe5 af 5Sa4l(ct 
JJag. 1^69 faaTcbe^: Fragmentum poeticum , præ- 
lium qvoddam decribens , in oppido Finnisburg 
»uncupatQ initum. 

*♦') ^(kQ.fzt fFufbe bet »O?« ; hea[jo - geong , mcil Stil« 

øctt ec ben fararøe* XLI Ne \){s ne dagaf) castan 
Ne her draca ne fleogep *) 
5 Ne her ^isse healle 
Hornas ne byrnaja 
Ae her forlD-bera|3 **) 
Fugelas singajs 
Gylle |d græg-haraa 

JO Gu|3-wuciu hlynnef) 
Scyld scefte oncwyja 
Nu scyne[^ \>e.s mona 
WaJDol under wolcnujn***) 
Nu arisaJD wea-dæda 

15 f)e JDisne folces nijj 
Fremman willaJD. (Si fcagfé tit i Sb^et 
(Si fli)Dcr »rågen f)tx, 
(Si (jeUcr ipc^a ^aUen 
^orncne brænbe 

SUJen 

gu9l«nc fiunge 
gaaref^jlllnflcn ptéet 
^flgé = Søiet lotmit 
©fjolb foatet ©ppbct: 
5flu iJinner SKaantn 
^oa ^Ub uiib.ec @!r>5 
SUlié^ierntngcr opftaae 
©om goife « JBcbragct 
gulbbDrb« t>iU Ae onwacnigcaji nu 
Wigend mine 
Habbajj eowre landa 
20 Hie gea{3 on ellen ****) 
WindaJD on orde 
Wesajj on mode. 

Jja ai*as mani g gold-hla 
den [aegn !0?en tjaagnet nu op 
dæmperne mine! 
gJæcQec ebcré ©obfer 
©tcæber fom JQdUl 
^appcé tit ajaaben 
SSærec reb frit aJiob! 

Sa reiftc fi(j man^^en cutb* 
fm^ffct @Ot:nb *) Ot& -- Sracien nemltg, 

**3 ?0?an flPar if fe fet ftgc, om ^er« fattc5 5(0(}e(, etTet 
ber llat fæfC^ : here forja - fera|3 o: eu ^rtgS * ^ÆC 
frem [Fr {'Der. 

***) Watsol ooerfceffer £i)C'ocb: vagabunda, meti ba 
^vemplct l)an anfører, netop er btttt, fom©p3r(}3« 
mac^kt gjctrber, er bet fun en ©ic^tnina. 

'***) ^iv maa nemtts læfee : Iiiegea[> (hicga|3). XLII 

Gyrde hine his swui'dc Og omfpænbfe jit ©oær&; 

25 |3a to dura eodon Sil ©øcrene føQbe 

Drihtlice cempan gulb s Retlige dæmpet: 

SigeferJD and Eaha ©iøootb 09 2(a9C 

Hyra sword getugon SOjeb ubbrogne @oætb, 

And æt oJDrum durum £)g eeb ben onbcn 2)ør: 

30 Ordlaf and Gu}Dlaf O cblof 09 © ub I af 

And Hengest sy If • Og^enøcft fclD. 

Hwearf him on laste (Sftcr bcm futgbe 

pa gyt Garulf £)g enbnu ® a r u I f 

Guj^ere styrode 

35 JDæt he swa freolic feorh 

Forman si|3e *) 

To jjasre healle-durum 

Hyrsta ne hæran 

Nu hyt nij^a - heard. ....... 

40 Any man wolde **) 

Ac he frægn ofer eal sjjjcn i^an fpurgbe foc 2fttcS 

^ren 

Un - dearninga SDbcligcn : 

Deormod hælejj (®en oilbe ^æmpe) 

liwa ()a duru heolde »^ocm ®ørsS3ogtecen oar? 

45 SigeferJD is min nama ©tgootb^ (oarcb benne, et 
cwef) he mit Slaon, *) Slentnge« maa ucr »æte, at ® at ni f incb (BfÆbc 
fulgte be gamle ^csmper, for at øuftn ferfte Q5eDrtft, 
meii 5?09et er fetl fFceoet, og Øloget fatteS, bcrfoc 
Dt[ jeg itu røre »eb bet. 

**) ©a baabe ©ammen^æng og 9J|I. figcr, ^er fattet 
9(oget; til jeg intet Dtbere fige, tnt) at, efter bet 
gølgenbe, j!al Jalen l[)er »enbe fig til ^eobingen 
fct t)tn jtcnbtltge ©fare, t^i ^am er iitt, font 
fpeyger. XlilTI Ic com secgéna leod 
Wrecten wide cuJd *) 
Fæla ic weuna gebad 
Heordra hilda 
50 t)e is gyt herwitod **). 
SwæJDcr \)U sylf to me 
Secean wylle. S^g ft JtæmpA af SSj)rb 
sriaonfunbij) fom ^e\t, 
gjjeget Onbt ie(? frifleb 
S ®t)ll<!r fulb&aorbf, 
forloren bu cjl 
^Dié felo bu til mig' 
SSooec at fomme. f)a wæs on heallc 
VVæl - slihta gehlyn 

55 Sceolde celæs borJD 
Genumen handa ***) 
Ban-helm berstan 
Bui'uh-j-jelu dynede 
0|3 æt JDære guJDC 

60 Garulf gecrong 
Ealra ærest 
Eorjj-biiendra 
GuJDlafes sunu 
Ymbe hyne godra fæla 

d5 Hwearflacra hrær ****) 
Hræfen wandrode 5)a 6lc» t '^aUen 

^øit 2Saabens@n^, 

^et fliulbc flørifle @f:olb, 

»^aanbfaft f)æoct/ 

aSfcnifSPiærmc brifle, 

S5or9'-3;ilien fnagcb, 

Snbtil t Rampen 

® aru tf nebfegncb 

gørft ubaf fiUt 

Sorb« aSocc ^(tf 

(Jé>an oar ©ublafé ®øn)« 

Srinbt i)am mange @iaoc§ 

8iig Udi omfaftct; 

Sfiaonen cmoanfeb *) Wrecten \ma Hl DOJrc Wreccen (wrecca SRcÆe) 

fom @, 69 £. 21, 

'*} ©pørge fan man om : herwitod ^al foranb ^e3, 
elTcr blot bele§ , men et om , ^»ab SOJentnacn maa 
Ⱦre, 

*) ©a m* et t Uorben, fatten ul ^mtt og celæs ec 
i al galb forjlreoet. O 5. 65 DCUteftg Hwearflicra hræw. XLIV Sweart and sealo-brun 
3wurd-leoma stod 
Swylce eal Finns-buruh 
70 Fyrenu wære. 

Ne gefrægn ic næfre wurJD- 
licor 

Æt wera hilde 

Sixtig sige-beorna 

Sel gebærann *) 
75 Ne nefre swa noc hwitne 
medo 

Sel forgyldan **) 

ponue Hnæfe guldaa 

His hægstealdas 

Hig fuhton fif dagas 
80 Swa hyva nan ne feol 

Driht-gesijaa 

Ae hig {3a dura heoldon. ©ort 09 tøh:\oltit, 
©tjoerbenc flammcb, 

Sl&»rø& til ©9"«* 

2C(&ri3 I;øi;be jeg ftoUcre 

S ^cempe s Sræffc 
Srcfinbgtj)t)e ^tltz 
gcem at færbfg, 
^effec tngcn »&crrc:®!iænf 

SBebre at gifngicKbeé 
enb »^næfé ^cr UtalU^ 
2ff l)ané ^øi&aarne : 
®e fem a)a3c fccgfeb 
Baa (Sen iUe falbt 
2(f ^øobing s gørgct, 
O9 2)ørreiTc eærgebeS. f>a gewat him wund hæ- sjju ben faaccbe |>ert le|3 

On waeg gangan 
85 Sæde jaaet his byiiie 
Abrocen wære 
Here-sceorpum hror ***) 
And eac wæs his helm 
|»yrl. ©ig eenbte cmfcing/ 
@agbe/ at ^atig S3ronje 
SSac fønber&trubt 

£)g &ang «g>icrm Høtjet, *} S. 74 en a:arcmaabe fom finbcg f. ^ji'. ©. 77 S. ag. 

**) £. 75 et? foriFreoet , men SfJieuingcn bog f jCHbelig* 

**0 U. 87 et mig !uii overlegen t Drb*g$intngc«, tU 
Oec et: eaer§ tngcu 55cc« u XLV 

pa hine sona frægn T>a fpurQbc ^am tiratt 

90 Folces hyrde goife*©ti)rccen : 

Hu l^a wigend hyra IDm bercé itamperå 

Wunda genæson goar funbc læøeé, 

Ojst^t hwæ(3er jaæra hyssa. ®Uer om be ©Denbeg. 

S^ev flippet* Q3vui)/(Bti;ffct, og ba borgen Porrer 
SHavn cftcf ^ i n n, og .^ n o? f 03 j? c n g c f t fta^tc i (Spib/ 
fen fov en ^ampc^Iof, ^vovi tiKigc finbeé be af X)ig.' , 
tet be^jenbtc Otblnf 09 ©iibUf *), fan bev itic \ 
t)Q?i'e minbjtc ^nioJ om, at vi f)ev f)a\)c et Q5nib.'(Sti;!fc 
<jf <S a g n c t om tet øefjwngnc 'tog ; men i i^ct ^mejlc 
fun et lille ^pevgémaal om, ^tjoi-^ibt bet tillige er et 
^fub / (©ti)!fe af na?i*t)OPi'enbe '^i<it, elleu maajlFee af et 
2lnbet? ^il fibjlc ^OZening f?ulbe jeg fnavejl ^orlbc, hevi 
fom jeg ei maatte falbe bet ti ^ange vimeligei-e, at et 
55vub ,' (Bti;^!e «f ^vab 5^igtet øienft;nlig fatteé, t)øvev 
bet til, enb at et \aatat\t jlulbe »arre ben enejle Sevning 
of et noerk'llægtet ^t>ab; men berfor t»r jeg iffe, 
(fjønbt bet altib MV mueligt, ber funbc »a?ret et nbt 
farligere ^igt til om S^en^eft, ^t)ortil bet nofrmefl 
^erbe **). *) ^a baatz Or blaf \)tv, og O^Uf i 'SiiqUt, Hn 
næ&nci5 een ®ang »eb <Bi^tn af Oubtaf/ er 
©taDningen ul, men ^en^^cben neppe ufiffer, 

**) 2>crfenc i sgrub -- 6ti)f f et fovefom mig l)aabe inb« 
»orteø og xibDorteS ot »c?re vingere enb i >^jon)ulf3 
-SvJjab/ og Orbet: hyssa fanbt jeg mi^tænfengt, ba 
jeg i intet ©igt i)aobe funbet Ht, uben i bet 
baarlige ii:illa?a til ^a;bmon$ !Parap(>ra9 3 men XL VI 

€nbnu ct ©agn, f)enf}øtcnbc tit ©fjolbung/ 
©acjrt, fiinbe \)i i fcvtcnbe ©nng *), ^voi* bcf foi'tcrl/ 
Ice, at en Qifinbé, {)mé ^abcv »nr fctlbet i <Stvib meb 
©annciv^oncjcn, jiulbo til QObt forlig, vopvc 2)cnncé 
©vigtT / <Søn ; men op^ibfcbcé af en gammel ^æmpe, 
Cei* f)cix>i>c tjent ^ané ^abei*, til at hv\)be ^aQtcn 03 
foi'ni;e^(ob/^abet, f)\>on f)tin , fom bet fi;ncé, fclt> 
gi! til ^i-unbe. 

Seg ^ar fer **) i;ttrct ben (55ia?tning , at X)i maa; 
(fee f)a' f)avbe et forbveiet ^a^n 'om '^n^el %vobe: 
føn, ®tcev!/Obbev 09 <Sv»ertin3é ©ønneV/ fom m 
fjenbe af ^a.voé fjctte ^03 ; men en faaban ^joptning 
mcicittc 6ejli;vfeé af jleve fammenftøbenbe Omftænbig^e; 
ber; naav ten ffulbe f)ax>e S^oget at 6eti;be, 03 maa 
fca inbtil SSibeve jlpptte fig felt) ; i^iønbt jeg enbn« insert 
Oebi'c Oph;énin9 veeb. 

*pi*inbfené ^elge Jalbeé heafo-beardas, fom maa 
Doeve ct (Slagé ^oIfe/9^aDn; men for at late bet U^e; 
fjenbtc ukjlemt, ^at* jeg Ofugt Ovbet ^DUgte/^ar; 
^cf, fom, efvev ^pvoget, fan 6eti;bc bet @amme, 
m^tct jeg f nnbc f)a\>t 2i;jt til at jIviDe 2 n 3 / ^ a f / to3 finbcø bcr i Sigtet @, 89 nof faa fnorte&e 
^m, og ©. 93 £,12 ^av jeg ni)elig opbaget Or- 
bet : hyse. 

*) 3 Ubga»en bet ^sbc ©ti)ffe» 

'0 3 Ubfigten ot)et s5jonjuff$ 2)rape. Sanne --SSirfe. 
S5D. a. @. 250, tXLVII 

bev fom Cl* et, nogcnicbcé tilfvavcn&e Mienbt ^oI!c; 
fSlavn i 9)o vbcn *). 

SSi !omme nu, eftev '^io.tct^ Ovbcn, til ^oncjcvitc 
i^ot^lanb: Spvabcl 09 ^nné 2lffom, fom cftct* 
f)am ffllbcé »^fcsMingev, 05, for Dcvcé ^fi;[C), mc5 
i)et (Samme tif be @venj?e ^Hlfin^ev, meb j^vjilfc 
bc laae i (angvavig ^eibe. 

ganbtcé bcv i S^ovbcné ^vønife ingen Opfpéning 
tir^igteté ©agn om <S!joIbungcrne, ba fan m ^ei* 
cnb minbie »ente nogen, ^voi* bet gic?(bev ^ot^lanb^ 
og ©tjevi'ig^ v^ei-re/<Stammcv, fom uben @aga;<Spoi* 
cve nebfjunf ne i (55Iemfe( ; men til 2i;!!e be^evei* matt 
^ev ogfaa blot at famle ^\jab 5)igtet feb inbe^olber, fou 
at fatte bet **). 

^ong ^vopbel i ^ot^Ianb ^a\jbe paa fme gamfe 
©age ben Jpjerte/ (Sofg, at ^ané Søfjle ; ^øbte S^cvcf 
halb faibt foi- fin ^vobev S^aton C^c?bfi;n) og bei* 
ben ^amle fan! i (JJi-aven, k'hugebc og neblagbe bcti *} ^aat man feer, at ^Borfunge.-^aga nccuner 5a n g* 
55arbev i ben ©anjFe ^ong ^jalprcf^ ©aorb, 

og at O Flaherti i fni Ogygia (p. 206) takt om 

Songobarber fom fetbebe paa Orlanb , ba fecc 
ma« Ml, at SongobarberiKJ ^am og Dpniibelfe 
fortjener en grunblgere Uiiberføgelfe, fom nof \)itbt 
fm enten til fiang -- @f tbene Q^étit 3arlS @f tb bcbt) 
jarn-bardr) eller til £ a n g b a r b - © t b e n t 5(orgc, 
eHer til begge ©teber. 

**} 5 iQbe, i7bc, i8be, i9be og 2obe @ang , men i 
Ubgaoen ©t 92t 165, 176—79. 181—86. 194— 9>' 

216 — 12, XLVIlf 

»^ropfcc(é tvcbw <^i}n S^iQciat f>e\tcQ ^^roncn, fif »e^ 
fine ^oempcv: Ulf SSanvaabé ^an 03 Sofui*, vcntdig 
Ulfé ^fObci- *), Ongcnt^iov fcrlbct, 09 [)ar>bc i fin 
©i;fta-/<8«n ^jowulf en mægtig ©t&ttc; men falbt 
feog tiblig paaSvi^I<Jnbø %|1 i et <tkg mcb Svanfev 03 
§i'ifei-» 

gf^u tilfrtlbtCiJot^e/ Slimet ^igefafé €øn J?ai-b; 
ccb ellef »^aavbi-aab^ ^rem ben tvofaftc ^iomilf ops 
foftvebe, men neppe uai- ^an 6Ie»ct mynbig, far be 
^venjle ^filfittgciv Oftere @øttnci*r og Ongent^jové 
©ønne ; ©enneiv lanbebc foi* at ^ccvne bereé S«i*f<»^<?i*^ 
§db, fom ogfaa h;f!ebeé bem, og meb .^avbveb ubt9\)c 
ba ^ong JJvæbelé ?Oianbé/@tamme. 

fSln øejleeg 23cegmuttbingcn Q5ion)U(f, en 
2)acitter;€øn af ^ong J?i'c?be^ ben ^ot^ijfe ^^vone/ 
og ^cim vav bet foibe^oltet cit betale ^fUfingei* gam^ 
tnel ^jcelb/ veb ^vUfen Seilig^eb 6(aubt 2lnbet 3«n^ 
munb eUer 2lnmunb^ en af O^tei-é (Sønner, fif pt 
^anef^mv; men bog labei- bn, fom ^ot^e ; SHiget/ 
efter Q3iowu(fé ^øb fom tU (Sftlfing/^IiJfgfen, ber 
ijel ogfaa var beflcegtet , eUer bog Ocfvogret meb ^vocbs 
lingerne *); ^^ ^i^^^f^ faber fi^neé at f)(ivQ været em 
(©filfing/ ja.enbog en ®øn afOngent^joV/ ^ro^ 
t)ct til O^tcr og Onela *"). 5)a imiblertib ^jowulf 
«btri;ffelig erf lærer SBiglaf for fin ^rænbc, maa f)an 
vel f)a\)c været en ^aattcr/@øtt cUcr ^i;(tcr;^øn af 

*) 5 Ubg. ©. 185 S. 20—22, 

**) 3 Ubg* ©♦ 194 1^» 4 og 19s S, 8—10, XLIX 

SSccgnumbing. 

S^Mb nu SSoffungcvnc angaaciv bn ev Ovbct 
om bcm let at fatte, nnar man 8(ot (cegger tOiopvfe ttf, 
at dampen meb 55ra(jen.' fem ScIanbfPe 09 ^i;b|Be 
øagn tiUccgc ©igiivb cKci* ^iegfi'ieb, ^ei* tiKopggeé 
^an^ ^abci- ©igmimb. 

Snbelig ^nlieé i 15be ^ang *) en ^tiimp af et 
(Sacjn om ben v«(bige ^ong 0|fa 09 ^ané 'Dronning, 
men ^vorom jeg ingen \)ibci*e Oplpéning fan give, enb 
ben govmobning , at %a\cn »c1 cv om Offa ^in (55am(c 
(vovcé Uffe f)in @page) fom fanbt fig en dronning i 
&ovtn, bei- ITben veb fTiopnbig 2i|t 6(eD ^am l>ei'ø\)ct, 
men attei- veb et tlnbev jliopnfet, fom fiegenbcn 
melbev **). 

97aai' Soffei-en mosvUv fig vel, ^»ab m\ ei* fagt, 
ba fattcv ^an ^igteté ^nb^clb faa gobt fom jeg, 03 
tct a natiuligviié alt, ^\iab jeg fan f)ielve ^am til, 

Spørger man nu cnbefig, f)\)ab jeg jfjonnef om 
5)igteté 95a?i*b, ba maa jeg, for at fvave bejlemt, atta 
gjøre en &iUtnif[c, faa jeg ptti'ei* førft mit ®fjøn om 
.Svuabeté Q) o e t i f f e, og bevpaa om bete ^ i f t o v i f f e 
fBcci'b, 

^}lan Dente i!fe f)ct en ubfovlig Q3etvflgttting oveu 
fcette gamle ^elte/^igt, béelé fom et vavbigt 53iinbe^; 
tOZopi-fe af 2lnge( / <Sac^fevncé fiffve og ^oipoetiffc 35e 

**) Vita 0£Fæ Primi p. 4—7 i Matthæi Parisiensis 
Opera. (Ed. Paris 1644). 

C4> f!uc(fe, 03 bcclé fom et ti'if!i^ mia^t, bctlig (Itfct, 
tilbede f)cvU^ ubføi't, men bog i tet Jpele ^al» foru/ 
h;!fet ^onft ; 9Sa?i'!; t^i jeg »il bog ei gjøvc ^øvett 
jtevi'c cnb Jjufet, 09 bet maatte jeg, naai* jeg ^ei* (fulbc 
.ubvi!(e ben 2f ngel ,' ©ac^jijf c »^ocfieé 9Si(!(tfli-, 09 i 
©cei'beleé^eb ncyrtjÆvenbc 'l^i^U Joi-^olb til ^aga/^wa/ 
bene i QEbba, 09 til ^i^bjTernc^SlifTunge/^ang. ^OJao/ 
fPec foiføger feg ^cttc anbcnfleb«- *), 09 ^cr \>i( jeg 
egenlig fun fige, at efter mit (Sfian foftjenei* og fon 
bvev ^miiet en ]aaban iibfevlig og gtunbig ^e^anb/ 
Ung. 

^aav jeg ba enb tiiføiev at $ai* Orb, ei* bet fun 
fov at be ficcfeve, fom ei fjenbe ^annevirfe, fan fee, 
at jeg ^ar tanft mig noget ?5efremt ))cb be Ubtvi;f ^uovi 
mit &m ev a\]attet, 

3eg finbeu nemlig at Q5|owuIf ev meb et b^ht poe; 
tijl QMif øeti-agtet og levenbe fvemjlilt fom 93tcn/ 
neffe / <S lægtene 3^ovbijlc ^elt, bei-, lilfibjt i^aa 
fit eget £iv6 Q3efojIning, aftjcr^nev ^SStevhté 93Zagt og 
vebbev meb ^vaft bet beenbe ^oI!c,'£iU/ og f)at jeg 
iHet, ba cv digtet ogfaa unægtelig f)dit, ja en ^^ or é; 
J^vape, ^vovtil felv ei Sélanb fan opvife 93iage. 

3eg finbei' enb uibcre, at i5jowuIfé e»enti;dige 
i^ampe betegner be to jlore 3CfbeIingei* af ?OJennefle/ 
dampen mob f)in 93tøi*fct$ 9}tagt, fom beelé i;tti-ei' jig i 
.volbfomt 2CnfaIb paa ^æmpc f iivet, beelé i Slugen o»er 
be ?(iaahen og (gfattc fom ^øvc til bete Jovtfcpttelfe/ *) Ventelig i 'x^anm ^ SBixU , ^tjot 55eøi)nbelfctt bertif 
ipaa m ^aabc cv øjort. XI clffi* mcb flttfcvc Ol•^ : becte i S^iftovkn 03 tcdé i 97a/ 
tui-cn. 2Hlevcbe ^cttc pvev iX^igtet en »ié (^vab af 
poctiji ^nnb^cb, fom i miv.e Øjne ^ofvev fig til en 
fnnb og ^ei-Itg f)iftou^ Q3ejluelfe, bevveb, at felten 
ei- &otf}evnci, bet norbijfc ^cs:mpei%olH, ^c\t, 
mebené (Sf ue ; ^labfcn for ben føi'jte (^ijiovijle) ^amp 
er !D a n m a r f : JJifroiiené S^orbijle ^abrenelanb , og 
^!ue;5}Iabfen for bVn anben (narurlige) Siiget, fom 
\>d maac falbeé be noibijTe 9)atur/^ioffteré 2)ccbc, 
2)et turbc enbelig vcrrc fige faa rigiigt i poetijf og 
vibenfPabelig/ fom i olb^ifcoiijP J^enfeenbe, at frem? 
ftiUe &otf)c i Smelten fom be :^anjfe longere 93en, og bc 
^»enjfe longere Jienbe; men ^er flebe vi bog pact 
ben ene ^runb , ^vorfor jeg faiber "Sigtet, fom 
^onft;9Scf rf, f)a\\) foruli^ffet; tf)i naar QE\jenti;r og 
.^iflorte faaU'beé fom ^er fammenMcenbeé, ba taOeé 
ben inbvorteé ^en^eb. SSSlin anbcn ©runb er favnet 
af utjvorteé ^en^eb, ta eventyrene om ^rocnbel 
og ^ top r f ^ j o r t itte engang ere fammen!ia?bebe, men 
^olbes hm ]'amtnen af JJelten, ber^ar, faa at fige/ 
et i ^ver ^aanb. S)Tån trebie Ubfopttelfe er ben, at 
Spifoberne ere for bet mefre fmagløø, og tiibccU i '^iif 
linger inbflubte, ^vorveb Sigtet ta6er fin iHunbing og 
en Seet af iin ^lar^eb, faa min "^babbcl er neppc 
ugrunbet; men at man Hf c beéminbre finber i enfelte 
JDele langt mere virfelig ^onfl, enb man funbe »ente 
i et Sigt fra be Sage , ber ei re^er minbjtc ^efjenbt; 
ffa6 meb Olbtibene ^onfl/25oprfer/ vil ubentviul aUc 
.^i;nbigc inbrømme; og jeg tøv mene, at bet hav taibci 
it&s>tf)i]'t ^clte;2)igt, ci Mot fortijjclten cv en 

C4*) lill ^o4c , men ogfaa fovbi t»ct et et .^onfl / ^ævt i famme 
2lanl) 09 <8til/ fom ^V5«b mnn i ^onftcn !aIbcr^ot^iflF; 
t^i bet er \)eit 03 Driftigt, ubført fel» i be minbflc ^cle 
meb <8inbvi9^eb 09 tjccviu} §Iib ; \a(i at fljønbt ^clcnc 
ingcnlunbc ^ccnge faa fmuft fammcn fom i ^ræfci-ncé 
23c?i'fcv, ^ai- bcitraob ogfaa ^»ei- ^ccl fov ftcj langt 
^mcvc 23cevb, 09 bet jjelc langt £Dtcei- at 6 c ti; b c. 

Q)ppevU3 falbcL* jeg cni)elig ^rcmjlimngcn, ti}i Zai 
len cv tvo^jertig , ubcn at ^ai>c ben ti;bf!c SSibtløf.' 
tig^cb, og ubcn, vcb ^ovt^cbcn at h\m møvt fom ]aci 
tit i bc €bbi|1c !^igtc; ben et Olomftvcnbe, ubcn, fom 
bc fcncvc iélanbjTc 2>evé/ at vvimlc af ^aamufnc Sig; 
nelfer. ^øici* mnn ^cvtil 2)igteté 2i(Jvbav^eb , bcté 
^nbcvUg^cb mangenftcbé, og bcté veligiøfe G5runb.' 
^one, ba maa man vel befjenbc, bet ev i aUe ^JZaabci* 
et nbmccrfet OIbtibé.'^}tinbC/ og, blanbt anbct maajlec 
bet eneste gamle ©igt, man meb glab ©iffer^eb ian 
labe Q5øvn Icffc, en ^ematfning jeg troet* at |li;Ibc 
mine fiafcve paa en %ibv ba man »i(l inbeilig maattc 
ønffc Q3øi*n livlige 9\iim .- ^rønifei* iflcbetfoi* bebt 
?0^ce( / Q[>ap , og bog ^ai- faa onbt veb at fxnbe Q5øger, 
fom meb ben nøbvenbige fiivlig^eb og ^vo^jevtig^eb 
fovcne bctt iUc minbvc nøbvenbigc 3iecn^eb og ^J^vt 
i>avf)eb, 

?fl\x jlaaei* ba fun tiI6age, at taklibt om ©igtcté 
^ tf to fiffe 25cci-b; men ligefom bet tilbeelé et vam 
fl^eligt ^evom at tale Oeftcmt, ev bet vel umuligt at pt^ 
tve et i^fjøn, fom jo vil fove!ommc Sn elfev 2lnben af 
»^ijloviené ^i;nbinge ugvunbet, t^i ligefom bev i bet 
^ele Qiveé f)9i\^ fovjfjelligc ?Oteningcv om bet ^iflo; Lin 

riff SSigticje, cv bet ifocv ^iffcct&ct/ naar Xcikn cv om 
O I b .' <S a 9 n. ^ei- vav en %i^ , ba man 6i'^rtnblebe 
bcm fom rccn og fiffer J?iflovic, bcr fom en anben^ 
fom tilbeelø enbmi »eb\)rtier, b« man floragtig foi'fa,' 
ftebc bem fom ^jcevlingc / @naf , ocj ber er ^e^\)X(tt en 
tvebie, ^vovi man jlmøcf ^(k<x 3^i;c at fammcnOIanbc 
bcm mt'b ben (iff ve ^iftoiie, »eb, )>aa en tOiaabe, di 
inblcmmc ben i bem, ligefom be fn* inblemmebeé i ^en, 
c^eK, meb anbre Orb, veb at giei'c alt ^iftovijB i\\ 
flette 23a^ve, (tciefom man fav teg ^Kt fci* gobe. 3n/ 
gen af biffc ^\^eK ønffcr jeg, fom ^i|toi'ifei-, at i\\ 
^evc; men vifbe, fom faaban, gjerne forbinbc bc 
albve 5)ageé ^obtvoen^eb meb ben fdgenbe ^ibé ^oi*; 
(igtig^eb, og bet ni;é/unbfangnc poetif^Pe <Saga/^^Uf; 
S^oget bcf fun ufulbfomment fan h;ffcå, og ^aWbe 
neppe, ^»or gobt bet faa Ii;ffebc5, tæffcé 2(nbi*c cnb 
^vem bef meb mig ^øieu til toningen af ben gamle 
95erben. ^ngenlunbe anfufci* jeg ^eiXe, for ox nnbi 
gaac en aa^en^jeftig Q^cfjenbelfe af min ^iftoviffe %x^, 
i bei S^eXe og bet ^nfelte, x^ bet vccb mine £opfei*e, er 
imob min 3^at«r; men fim for (Kt be, ber elleré iffe 
fjenbe mig fra ben ^ifToriffe ^xbe, fan fee bet er meb 
SSibenbc og ^\W jeg jlroføer (xt forbinbe, ,^>iti!b ber fctb,' 
tjanlig finbeé flarp abjlpflt. 

QEt^vert §olfé Olb/^agn ci* bercé ^i}lori)1c g>oefie, 
beel^ forbi ^ a r n ; 5) o m m e n er overalt ben af 3^a/ 
tur mejl poetiffe Gliber , cg beclé forbi man fra Q5a|-n/ 
2)omm.en fun minbeé %\iCib ber ^ar gjort et poetiff 
Snbtri;f paa ©inbet. ^eK maa i §ølgc ^eraf Dcerc 
ligefaa flor SovfFjel paa be abffilfige ^olfc .- ^ocrbé Olb; LIV 

©agn, fom bei* cv pnrt bcrci ^anb, oø ifcev pao bcfcé 
^ov^olb til J?i(tovicn, faa tct ro6a- fun libcn ©fntpjin/ 
bii^^cb nt jljccrc bcm a'fc orei* ccn ^am, ba ber cnb Hh 
hd)øvc$ ^tovt tiNt opbrtge ben u^i;i-c 2l"f|tanb mcUem 
bc ^o(!é 0Ib/(Sa9n, ^vcm Statut* en, 03 bci-cé, f)vcm 
S^ i] tov icn »ar !jcci-cjt. 3(t bet cv bc@ib(lcé, bci*, 
ci 6fot i bet ^cle, mcu o^faa i bet €nWte/ ^ar ^i/ 
f to fif! SScei'b, inbfecé let, 09 at 9^oi*b6oernc foiv 
tvinli^ ^øve til bet ^olfe/^iag^/ m( neppc nogen ^u 
ftovifev nægte. 

©et vilbe imiblei-ttb igjen »orfc en Otjevileffe , at 
k'tvagtc alTe 9^ovb i ^oci*é Olb / <^aQn meb fammc 
Øine, tf)i ligefom bet netop ev beveé fovjljcøige ^oiv 
^olb til ^iftorien, be i ben gjør bcm tH meve enb 
eet Sol! / faaicbeé »ifei* bet* ftg ogfaa i 3^orbené 0(b; 
©agn en iimiéfjenbeUg Xrebobbelt^cb, bev »el ofte 
meer og minbre fammenfrneltei* ; men givci* oé bog en 
egen 9}iaafe / ©tof fof b c O Ib; ©agn, bet ene ^ol! 
it ti f}av tilfccHeé meb bet 2lnbet. ©anff, 
fU o i- ff og ^ o t^ if ! falbcf jeg ©iberne af 9)oi'bené 
^ijtoi'ijle trefant, og berimob fm ncppe uccve ©tort at 
inboenbe, tf)i ^ven]'t »eeb man er fra Olb^Xibcn 
dbeleé u^iftorif!, f)Mb bcv f}d^ 2(ngel / ©adjferne 
er Ølorbijf betegner ^eba veb ^ot^ if!, og »eb 
3fngelf!, ber |Fa( ligge mibt imclTem ©ac^fijf og 
^ot^ijF, og forfaavibt 5 elan bf! er Znbct enb 
SHorff , Oetcgner bet i alfc ?OZaabcr ^orfogct pact en 
^orbinbelfe af alt S^orbijl, fom en Svabrer ing af for; 
nc?»nte triangel. Xager jeg nu i!!e meget ^eil, ba 
Rtaac man tiKofggc bc ©anjfe .6 jer te, bc fSlvV^e LV .^(inbé, eUev f^\)ab ^cv er bet iSamnK': Øve, 03 
^ot^cvnc i c foi- ^ijtovicn ; mcbcné SiJlcenbcfnc^ 
fom forbanbt tSlo^ct af Hit, funbgjøie et tilfvavcnbe 
(^vcb i^aa bene ^c^anbling. %ii benne Snbbeling 
tvoei* jeg §lei*c vil !omme, ueb at ftubevc ben fflovbi^e 
S^i\tovie, 03 veb bn, Oaabe føi*(l eg fibjt, at [ammen/ 
ligne @avoé '^09 meb @noiToé, ^vou S^^^^^^^^t ei* 
S^ovjf 09 ^e^anblingcn 5^f<^"^l^/ og meb faavel bettc. 
©igt fom ©ac^fc/ivi'ønif'en, og (^nben vil ba no! 
felanbt 2lnbct 6Iiue, at (ibbaé ^3t vt^e/^vab, fom 
fcl» ubDOfteé øflpi-e mangt et ©poi* af 2(ngel .' ©ac^fij? 
Opvinbelfe, ^enforce til ben (Bøt^iflPe 'Bibe, I)vor be, 
fom en univevfal/^iftoriff 3lnffuelfe af ?i}ten/ 
itejfe/2itjet ei* paa beveé Qilaby. 

2)og, ^uovmange enb be Q3etofnfeIigf)ebei* fan 
voei'e, bof maatte ^ccve fig mob benne Q5eti*agtning, 
ifccv t)vor ben tmx angivet uben at ubviik^, tev jeg bog 
f)aalje, i)\>ab f^ev cv min^enfigt, i ^i;nbigeéØine at hes 
f)oibe diet, naav jeg paailaaeu, at be 2[ngel/@ac^(i(fc 
OIb;@agn, fom i'cg falbci* (55ot^t|le, netop foi-bi be cfc 
be meejt poeti;IC/ ere be minbjl tilfoilabelige, naar 
^pørg3/i)3taalet ei er om Q^ejluelfen af^olhi^mt; 
men cm enfelte Xilbiagelfei* \^aa Oe;Iemte (Steber i c« 
»ié ©ammen^opng , og f)))ab na:rt)cerenbe !t>igt angaaeiv 
er bet vel eienft^nligt, ba ^orføget paa at fammen; 
fmeltc JjijTorie og (S\)cnti)r, er ^er albcleé umiéfjcn; 
beligt. 

^an tilbe imiblertib iUe bcéminbre forregne fig, 
f)\>ié man ^eraf fluttebe, at bc2CugeI/(Sac^fijfeOIt;6agtt 
MV tmx fjerne ;(^pinb, f)\)ab bcr »ilbc Ocvifc ^iinge; LVI Ictt af bet ^i)Toi-ijFc Øie , »i tictop fortnnUg maa tiU 
\o£^^c ben 9^01'bijfe <Stammc part Øen, og mobfigcé 
bcéubcn \jcb ben ftoic ^oi-tjenefte , tingel /øac^fevne 
unægtelig ^a\)e ei-^vcvrct fig af ^ii-fc/^iftot-ien/ 
beveé cgenfigc ^iftorijle Jag. »^Jeuaf følget ba, at 
faa baguenbt fom ta xiWic være at xcttc ^^anjlPe og 
97ofjfc <^agn om iHorben, naai* be ftemme ovev^ 
cené, x>(^ck 2(ngel / <8ac^fci'tteé Orb, tan bettc bog i 
mobfat ^alb »ofue af SSigti^^cb, og man tøi* itU nægte, 
ot be Ø^orbiiTc <Sagn bei* tnn fiinbeé ^oé 2(ngel/øad)/ 
fevttc, ei- en fanb ^i-toiijl 2Sinbing, fijønbt ben d wUxi 
ncEi-mei-e Op(i;6nittg tm nm »ufbcieé. 

3(n»enbe Dt ^ctte ipaa Oftsfagnenc i Q3iott)u(f^ 
2)rape, ta ^nhc xi d fi;nbef(tg 2lttlcining til ^Dijl, 
men beé meet* til at giccbeé oveu Joføgclfen af »or o(b/ 
^i(lovijfe Stigbom, og x\{ at an^U ni; Unbcrfogclfci* i 
Q?i6Iiot^efei* faavelfom i ^øgcv. 

S^y^a^ nu føfr|t ^fuexQMabfen foi* be omtalte ^i(.' 
bragelfer angaaer, ^a xnaa man ^ujle, at feb bc vciv 
bené/omfeiicnbc <5ngeljl / ^tc?nb cve fjelbcn meget !i;n/ 
bigc cKev noiagtige i ^'cogiap^ien , og minbre »ar ba 
vift bereé gamle Jæbre bci, mebirné bz Mot meb Øi/ 
nene reijle ubenlanbé; ja, ^»em bcc »eeb, ^uor xtam 
ffeligt bet ^ar Ⱦret for ^ngeippc tobe at finbe mange 
af bc inbenlattbjfc i^tcbc; igen, efter 2(ngel / (©ac^fijlc 
♦ ^øger, »il »i;^ ei af ^fjalben vente geograp^ijf ^eia^i 
tig^eb i <^a^n om 3^orben. Ø^aar »i berfor unbtagc 
©anmarf og ©»errig, fom ei erc at miéfjenbc, er alt 
Øvrigt ^er uBeflemt, fel» ^joi»u[fé og ^ræblingerne^ 
^iem, t^x ^»ilfet tanb^a'i^^ øften for øunbet tan d tvn 

Mbcé (^otl)knb, ocj n^uf matt nu bcéubcn y^eeb, at 
TCngd/i^ac^fcrnc ogfaa imellem falbtc ^\)bcvne ^ot^civ 
^\)cm tøi* &a Ocjlcmmc f)mb ^ei* ei* meent. 9ScI fi;ncé 
^ei* at \)o?fc cit ncnmcvc Q3c|?emmdfc , i bet Q^iowulf 
eg ^ané£anbé?3)tanb tbelig falbc^ $8 eb ei'/ (Bother, 
ja bei'eé 2anb cnbog engang 33 e b e i- / £>3^ a r 6 ; men 
faaictnge bev ei opbagcé ffei-e (^poi* nf en faaban ^e/ 
nce»nclfc, gjev ben hm Uvié^)eben jløvve, tf)im maa 
ba fofmobe/ at Weder er en Ovcffccttelfe/ og tan 
igjen overfoette bet »eb : ^Janb eUet 25æbei* , eUcv 23eiu 
ogSSinb, og feb naar vi øHtJe jtaaenbe »eb 2i;ben/ ^at* »i 
SQebeivØei* og 93eii*,'0ev ii)D?ofngbe, fovubcn ben, ©novvo 
faibev faa (ii^eriig/OIaféøaga) og fom i»et ei* ^»een, 
23igtigeve maa bet fi;tteé/ cit (5?ot^e / JJjemmet et om 
iff c to ^tebcv Ulbei ea-land*), ^\jié alminbeligc 
53emcerfelfe (ligefom bet ti;b|!e €ilanb), ev: Øe, og 
^anfen bfageé ba jlvaji* til Øen ^ot^Ianb eUef Q5i\U 
lanb; men beelé ei* bet \>el itU faa afgjort, at ea- 
laud jo fan 6nigeé om etf)vei't ^i;(l/2anb, og beelé 
fan man eutba ligefaa »el gjcctte paa Ø(anb, ellev feb 
paa 2llanb, bet* enbog ^av bet fov ft'g, at Q5iowuIf, ba 
f)an f\)ømmcbe/ bfe» op paa §in(anbé ^i;ft, fom 
bog igjen ligefaa X)c{ fan »arre ^invebené ^i;it , eUci* i 
al Salb gjei-ne ligge et ^unbrebe iOtile fra QMowuIf^ 
^jem, t^i bet Oevoebe jo ene paa <Sfjalbert, ^doi* langt 
f)an mlbe labe fin S^cit fvømme, i ben Uge^/^ib f)an 
l)olbt øøen. ^et €*ne|Ie, man bci-foi* fan ftge, civ 
at i'imeligvité laae bet (Bot^Ianb, ^igtei-cn mcnev/ if fe 

*) 3 Ubg. ©. 174 og maajFee 224* li VIII 

langt fra (^\»cvvi^, fibcn bc ^iftorifFe ©agn ^an an; 
fører 6cvifc et nctrt fov^olb 09 ^i;ppi3e @amf\)cm, oø 
at man ta ncppc ^an tage mccjct fcil/ etter bocj i bet 
^ittbflc ci af 5)i5tet mobftgeé, naar man inbtif »iberc 
flntoser ^ o t ^ I a n b cUer ^ o rn ^ o J m for SSebcr,' 
batten 09 @ø/ ^ot^crneé Jpiem. @ommc funbc »el 
mene, at be Stavne, ber anføreé paa \>iffe @teber i 
£anbet maattc give nccrmcrc Oph;énin$ ; men ba bif\c 
^axmc heiøhc ftg tii et faa ubefjenbt fom Jpviincf 
53 i c r 9, 05 tre faci uOeftemte, fom 9t a » n c ; »S f d » , 
(J r n e/ 09 ^ r o n e é / 3^ Of é, f)m{Ut (ibjle cnbocj laber (19 
v^iccQQc T^aci to ^Dtaaber *), frifteé i bet ^D^inbfte t!!e jeg 
til at 6i;95c 3^oc)et paa faa ufiffer ^runb ; ja bet for; 
^^bcr omtrent fig fcb, ba jeg gab vibjl, ^»or i 9^or; 
licit/ matt ei jfulbe i^unne finbe <Stebcr til bet Q)ar al; 
ininbeii^c 9la\)tte. 53i( man berfor lybe mig ab , fom 
^3 05faa i ^eograp^tcn ^ar, faa langt fom muHgt 
fulgt atte 52)igteté SSinf, fFalman labc faa»el foranførtc 
3la»ne, fom 3lofmeé ^rnnb, Q3ronbing;£anb og 'pettet 
8an5 cffcr 3i>tun;^eim inbtil 23iberc jFjattc fi'g fcb, 
neienbc J13 mcb benUnbcrrctning, ^t bet er om^anffe, 
^ot^er 05 ^uenffc/ famt libt om granfer og ^rifer 
©Agncnc ^anble. 

S^mb nu førjl ^Sagnene til ben 5)anjlc ^iftorie 
au^aaer, ter jeg jujl iff c anjlaae SScrvbicn af ben mcb;. 
fteeltc ^on5c;2i|lc meget ^dit\ men finber bet bog *} 5j)jan fan ncmrig enten føtgc £i)ben, elTer sgcrnær^ 
f elfcn , og i fibjlc Jttffælbc faaer man et i^ j> a t * 
SJ« 5/ fom ogfaa er mere mb nemt nof, at ^wbu itioEV^vavbi^t, at 'digtet »cf, Hgcfom Séfofttbcvttc, tiis 
lopcjøc @!joIb en fi'cmmcb S^edom^, fom ba not 
nu 6ef nnfccé for aføjoft, men incjcniunbe gjøi- ^am, 
meb bcm, til ben førftc ^onge i ^anmatf, fom ^an 
ba nu »cf ogfrta 6øi* opføre «t falbcé, ba Sangfcbgn/ 
%d, Hgcfrta vc( fom ©ajtO/ hav vige, nncii* bet i 3^oiv 
ben flaae ene mob ^o. ^Dtccffeligt ei* bet fvembeleé, at 
vi, meb Unbtagetfe af ^jowulf og JJi9i-c|ar,^vcm tncjen 
05 eb i- if t tiUcrcjcjeé, finbe bc famme "Danjfe ^onge/ 
Stavne ^oé (^aji-o 09 '^étcenbevne , fom j^er, t^i bet ei* 
Oaate et ni;t SSibné^vvb om S^avncneé jHigti^^eb, 03 
Q^Digen for at '^i^tet f)av en ^i.lovijl ^ibc» lit nu enr 
belig faavel ©agnet om (Sfjolb, fom bet om ^Dingle/ 
bauberne maa a^tcé for e?t poetijT 23inbin9, er \>c\ flart 
no!, og i mine Øine er ® agnet om<S!|oIb, 6Iot fom 
^ijlorijl "D3h;t^e betragtet, meget \)c?rb; tf)i ^vem fan 
fee ben @pofbe, omringet af <^Uttc og 2}aa6en, og 
flumrenbc paa 6^orn / D^egen fuemmc f)ib over Q5«Igen/ 
uben at fee et Q^illebe paa Soldet i ^orn/23angen, og 
paa bet fortlabne JJau, be ©anjTeé S3ci til 3loeé og 
^3Zagt ; men bet egenlig J;i|toiijfe ^cii ter jeg iffe 
vurbere* 

!X5en ^ot^iflPe og ©venjlFe ^ongc/Sijtc maae vi 
labe ftaae veb fit 95c?rb, ba vi if!c veeb, ^vor ^igte/ 
rene (^ot^lanb er, og vi ^vevfen ^os ©a,t*o eiler 
ønorro finte f)ané Ongent^iov; men berfor ter vi 
ingenhmbe afvife en ^cnge, fom ferer ^ebrifter i fit 
©fjolb, tf)i beeU er bet mft, atøverrig ^ar ^avt mange 
.tongcr paa een ^ang, og beelé er £iiictt i ynglinge? 
^al, ber angiver langt ffcre (^ravjlcpber cttb ^cbriftev/ liX ingcnfunbc vfl<tfibeliij. J?av nu bcéubcn ^olf , font 
Mbtc ftq fclv (JJot^ci* , hva^t ^a^n tii ^ngctanb om en 
SHceffc (Jjot^ijfc konger , bcrcé (SforSnc 09 Q5cbrtftciv 
ba 6ør be bcvi, faavibt fom vimdigt !rttt \i(K):c^ jlaac tit 
^voenbe, inbtU man vccb noget ^funbigt bcvimob at 
inb\)cnbe» ^et vceb nu i bet 93tinbflc if !c jeg , 03 la/ 
ter bcvfof biéfe ©agn cjjæfbc, faamegct mere, fom et 
«f bcm, 09 netop bet enefle man funbe foHangc bet 
om , finbeé jtabfceflet »eb gijlbigc iQibneé6i;fb, ^a 
nemlig ^»ei*!en (Svenffci'nc elfet* be ^jemmcbtcttne (ha 
t^ei* ^ai- Olb/<Sagn <it opmfe, f«n »i iffe fovbre nceiv 
mere Q^c!ræftelfe paa f)Mb bem angaaer ; men ba bei* 
i 5)igtet ftnbcé ben '^oi'tcclfittg om ^ong Spi^daf, S^mt 
bcH (Søn , at l)an gjovbe et ^09 til ^fiélanb og faibt 
bev, meb ^ete fit ^ølge, i et ^lag meb ^fanfei* 09 
Srifei*/ f«a maac t)i ftnbe bet rimeligt, at ^uié @agnet 
mebføfev ©anb^eb, og ei jlal gjoelbc ^oab ogfaa i 25c,' 
(len ^ebbei- 0\bt\b, ^av yel be ^fanfiflPe forfattere Dibjc 
S^ogct berom. fHu ^ar netop digtet, ^cb i et anbct 
^a^xi At omtale »^ en g eft felt?/ ber, ^oé en 2(ngc(/ 
©ac^fijl øfjalb f nøbuenbig maa r>a?rc ben ^efjenbte, 
fat oé i <Stanb til dt afgjerc, naar omtrent, efter ^ané 
^ibé/ blegning, ^igelaf maa Docrc falbet; t{)i Jpengefl, 
Deeb Mi, fom tii ^ngelanb omtrent 450/ ^an ^a»bc 
efter digtet, gjort et ^og meb ^ncef i ben ^anjfc 
^ong JJalvbané %ib , S^ahban var ^abcr tii ^robgatv 
og .^robgar famtibig meb ^igclaf, S^idtibt meget oplbrc 
cnb ^am ^robgaré ©^b maa »eb et ^ibbeitXcX 
ttnfopttcé omtrent til 500 , og ba S^i^eiat faIbt i fine 
9}Janbbomé 2(ar/ fan bet ncppcDOfre langt in&c i bet LXI 

etc ^Hav^im&rc&c, men inf ^nlb paa ittqcn ^laahc 
f «v. (55 1" c 9 o i* af X o Uf é møtici- oé (;cf mcb (in 
gvanfijle ^Cai-øog , 09 ^cv maa vi vente i bet ^l)Zinb|te 
ft 95af Ovb, fom mclbe noget Signenbe; men vi finbc 
ogfaa 93ieev, enb vi funbe vente, t^i ^nn melbei*/ at 
iinbei* ^ong '^^eubci-if flebte ei Icenge eftei* €^(0/ 
bovigé '^øb Q'^an vegner 515) en 2anb ; (^ang i ^ané 
3\igc af bc 5>an|le meb bei-eé ^onge €^lof^iIaicué 
(fomme 2lfjlvivtei; f^av .J?vobo(aicu^ 09 €^o!^iUi; 
cué) fom 9Jovbe t^ovt ^i;tte 09 mange ^an9ef, ^voiv' 
meb bc (avebc fig til ^jem/Sleifen. S^iiblevtib f)ay>bc 
^f)eubevi^ faaet ^unbffaø ^efom, 09 jfiffebe fin @øn 
^^eube6et:t bib meb en flov ^cagt, fom tuaf fovnopvntc 
^onge \>aa ^tvmb ^ ^vcbben , ^vou f}an vilbe op^olbc 
pg, til ^ané Slaabe f)a\>be naaet vum '^eCf f«ibte 
§am , og tog , efter et ©^jlag , Q3i;ttet tilhave *). 

Sneppe !an bet meb (55vunb omtvivleé, at bet ev 
^ong ^igela^é "^og 09 §alb ^regoi* i biflfe Ofb anmef; 
bev, t^i at ^ané golf falbeé ^anjfe, unbrei- 3tt9cn, 
fom veeb , at be gvanfijf e ^h*i6enteve inbtil (angt fe,' 
nevc falbe alle fnovbboev faa, 09 ^ov^utUngen af fflovs 
bijfc 3^avne cv alminbelig f^oé bem faa jtoV/ at bm 
maa fi;neé Ubcn ^ev, ^vov Hilaicus meev enb pegev 
)paa Jpigclaf. fSlaav man bev^oé øet^nfev, at cv GJvcx *) Greg. Turon. L. III. 3 1;d5 Bouquet T. 2. p. 187, 
©fabe at ben ^aanb|Frlft meb Unciafev UH* omta« 
(er (Præf. V.) tiet itU ev himttit , t()c elTer^ ^avbe 
Vian bog nu f ienbt en af be «Jb|te Scvfe - ^laaHx af 
Å'ougena 5Ja»m LX II 

gové ^ftenetninQ fnnb, fom Sngcit tx>i\iki' om, ba 
manttc bet vimdi^mi^ o^fcia i S^ofbifFe- ^a^n finbcé 
@pov bcfflf, 97o(jct man bog ^ibtil forgi>))cé (cbte 
(?ftev, ba fov'bi'cu ncppe ben ^i^nbigc mevc ^emé^ 03 
to.(^ ^av x>i cnbnu et faare ma?ff»opfbigt, t^ ligefom 
^Digtet nævnev ^ctt>arcr mellem Spi^clciH ^jenbev, 
faalcbcé figcf ogfaa en gammel Gesta Francorum 
(mejl et Ubtog af (^regeiO at foi-nocvnte ^anjf e ^ong 
€^o!^i(aicué f)aviic ph;nbi-et3Cttoavefneé eller nogle 
anbi-e norvliggenbe Q3opccle *). 

^enne ^tabforfletfe afnøbev oé ei 6{ot Ti^teife foc 
^i^tctéømQC Olbfagn, men gier bet tillige fiffert, at 
©igtei'en meb fin Jpi-obgav, »^abbané ^en og ^algeé 
Q5i*obei*, mener ^aroé 31 o e og Sélc^nberneé ^roar: 
.^alubané ^øn og »^elgeé ^Sr^Jber, famt at bet, fom 
©ii^m ^ar antaget/ er ganjfe rigtigt, at bet »ar i 
^abbané eHcr ^ané (kønnere Xib , at Jjengefl gif ti( 
^ritannicn. 

3l't Jjengefl var en ^rifer, fee »i nu er intet 
Opfpinb af <Suffribué ^etvi; t^i paa ^vab ^runb 
tan man nopgte bet, ba (Sfjalben fortceller ^ané ^ c/ 
drifter fom ^rifer/^ø»bing; men vift noi er 
bet tnn Ubet, faalcpnge m ei veeb ^Doruibt ^f}a(ben$ 

*; S)0$ Bouquet T. 2. p. 555. §0S Freher jFal bcr, 
(eftec @u()m5 Q5eretntng) ilaae Slttaarterne, og bet 

maa jo t)«re bet rette (feé Cellarii Notitia Orbis 

1773 p. PT? f)\>i^ ber et mene5 ^»arer, fom jeg 
fnart fulbc troe ©fialben t)av mtmt, ta ^n til* 
rige næuuer ^ngitr fom \>i\l er en ©fri»feit for 
^ u » e r* . Ji'iétanb gif. 23i mane (igckbcé aqte bet for gobc 
fOaf)i'e, f)\)ab ©fjalbcn øcvcttcf om XoQct unbcr ^itccf 
og Jpengcft, men bet ni;ttef, ^iftovijf taft, ittc 
f)elkv vet, føv »i »itc, ^t)cm ^an^ 3otei' vat-, t^i 
©tebet, ^vov ^an fi;neé «t fov^Iare bem »eb ®\3cn/ 
ff cfc, cf fof ufiffevt nt øi^ggc paa *> 2(nmcn'fcé 
^«v bet imiblevtib, <\t ben SJanfFe ^øDbing paa XoQct: 
^nc5f ei cv oé ganffe u6efienbt/ b« bog f}m$ SUavn 
;finbeé paa £if!cn af Olbtibcné 6ei-emte ©«.' konger**), 
ligefom og, at ben ^(if) a bev næy^ne^ i ^i*ub/(Sti;ffet, 
»entclig er ben O cg a, @øn af^cngefl, fom y>av \)oji-en, 
ba 'Sabeven fom til ?5vitannien ***), 

^ijfe ©agn om ^egiuen^cbei* i bet Xib^(diutti 
iSigteté 5^^ifonei* til^øvcf, ev ba bet egenlige ^ijtovijlc 
UbOi;tte, og maac ci Olanbeé meb bc ©agn, ^tialbcn 
inn hevøvev fom Ia?ngfl befjenbtc, og ^ai* itte vibevc 
2lnf\)ai* foi- , cnb at ^an viffelig f)a\>be f)øvt bem, og 
at be lob fig f)øve* 2l'f bcttc ®(ag^ er, foruben ©ag/ 
net om @f jolb , ogfaa be om ^ c r m o b og @ i g m n n b 
33olfung, men bog er bet aUeube fUoget, at m ^ei- 
finbe bijfc ©agne f)eie ^\be ftabfopjtet. *) 5 n&g. ©.85 D. 16, bog rf gner Ø^aunet S e r 5 1) a ( 
C@. 821) faare meget bet Umntc i\)vvi$t>(ilb i 
©uerrig, 

**) ©norpo§ gbba (@tof()olm 1819) ©. 209, 

***) ©enne <3øn$ "Slam |?rit>eø meget forfFieKig ; men ba 
Ocga t Textus Roffensis p. 60 og ^a])a i ©igtct 
pege paa bet 5?orbi(!e ^am: 3Iage (Aki) anfeev jeg 
bet fov xm^^r liXIV 

^t nu J? c i- m o b cgcntic; f)evn til ^»nb je^ Mbcv 
ben Q5otf)i^c €tbc i 97oi'bcn, f)av man loengc !unnct 
fee bcvaf, at ^an hm finbeé m^om Manbt 3(fevne, 
c$ ncevncé f>iot fom JJelt, vcb €ibcn af ©igmunb 
SSolfung, i ben gamle JJi;nbIa^ ©ang *) , tflc^enfov at 
^an ttopflctt albrici fattco i bc 2l'n(jcl ; @ad)fijfe Slctcjf,' 
Svegijti-c; men ^er feer man bet ti;belig, i bet bev \piU 
leé paa Oefjenbte ©agn om ^am / fom vi flet intet 
fjcnbe til JJcrom er ba f)cUcv Sntet at pge, unbtagen 
vel bet, at ben ®Ulb)^a 2l"ncjcI/<Sac^fefne feta ofte 
falbe ^ané @on, ventelig ci- ben famme fom 3él«n; 
bei'neé ©felvcV/ og flal ba vimeligviié anfecé for 
©filfingevneé etam/^aber, tf)i at @!ilfin/ 
g evne, bet* ligelebc^ fun naevneé i J?i;nblaé @ang, 
mig fi;ne^ fom cenéti;big meb ©nglingev, og bevif 
mob fpitte iHoUe f)oi ben 2lngel; ead)ft)Te <S!jaIb, f)gf 
vev til ^ané <Bibe, ev (igefvem. Om nu (Bfilfingev ^o^ 
5(ngel/øad;feine viihlig Oetegnev ben U).>faljFe ^onge,' 
©lofgt fom ^élænbefnc falbc Yngling cv, ev vel et 
onbet <©pøfgémaal ; men ba Begge Stavne unorgtelig 
l)etegne en ^venjl ^onge/øtamme i Olb: Xiben, troer 
jeg, bet meb ^enfi;n paa ©tcbet i ^i>nbla^ ©ang, 
omtrent maa 6eiae<J **). 

S^x>ab digtet ^ar om SSoIfungerne, er meget fitnt, 
men vifer bog noffom, at be ^ar vctret 2lngeK'@ac^/ 
ferne vdbef jcnbte / ligefom jeg ci jetter tan anbet cn5 

•) Hyndlu-lio[5 St. II. 
♦*) Hyndlu-lio[3 St. X og XV. XXV 

ve^we tern tit ben Q^otf)i\fc ^itc^ 03 bet n vimcti^t/ 
«t mvtu ucmmcjl l)ittebc Siebc i bcttc iMvcbte ©ngn, 
nmu* man tog fit ®tabc f)oé 2lngd;^ac^)*cnte, 03 faac 
bet fi*a bcm bek ftg mob <Si;bctt 09 3^oi'bcn*). 'DDtcrtfiv 
lu}t cv bet i benne S^enfeenbc ogfaa, at BlocQten^ <Btcinv 
fnbcr, fom etters Mbeé ^oifm^, hm i bctte 'J:>u}t 
Ulbeé, ^v>cib f)an macitte l)ebbe: 23oIfe; men ufovflniv 
ligt ei' bet micj berimob , at ^eircn ouei* ^i-agen paa 
^ii(b, fom clleré fna ecnjlemmicj tiUocQc^eS 'BiQnvb 
aSolfung, ^cf tiUcccjgcé Råberen @igmunb ^''O. 

Om SJilfingcftte cttei* SSi^Iftngevne , fom eftei* 
Stcgeleit mart vccve 3élccttbei*ncé ^Ifin^ev^ figcé i 
it)igtet vel nc?|len 3«^^^/ ntett bog ei* ben 6Iotte 9^a?v); 
ttelfe, i et ^i^t bev nævnet* SSoIfungevne fom en anben 
©lorgt, ei umccffelig, brt bet uel er no! til ot omjløbc 
hen tnn maabelig iinbeifrettebe ODiening, at ^Ipngev 
jfulbe »oci-e bet ©amme fom SJoIfungei* **^0» 

*} 5It ©agnet et et ben 2:t)bffe %nng^§, t>tfet; 
»el mcb faa meget '^Hnbet, SortælTingen om ^oor-- 
lebeS ©i»arb bræbbc © d^ 1 1 b u n d) og ^ibcs 
tuud^, fom jo aaDenbac et etr ^antiifTlam^, men 
©tamme .-9?aonene: ©Hlftng og 91 if tung* 
^etr 9?tcbelungen Sieb i^vcUau 1816) ©. 12. Si* 
gclebe» gtoi*e» 55otetuug (^ublmigj til ^amtt 
paa ig^eU Saber. ©.138. 

**) »Otan feer ogfaa, at i bet jHngel.'©adi)ftjFe ©agn ^ar 
©fgmmib« ©i)flcrs©øn 'Sitcia, upaatotoreltg ^ø- 
r«»beriK^ gjottc (©in -- gjotte) ()apt langt meer 
at giøre/ cnb man ellers ftnber. 

***) ©enne sølening , fom ^i)nbla3 ©ang ingcnritube bc* 
\ti)xUv, grunber ftg ucl ene paa gor ^Drbet til 

C5) liXYI 

^aaietcé trocv jeg at ^vi\3c f)Ci))bct i&jowulfé 
^vapc ^iftortjl 58csi*bic, \dv i bcrcé Øine, fom fmile 
ab ben ^iftoi'iffe ^olfc/^cjfudfe, ^vovpaa icg fatter 
^øicjt ¥>ftié, 03 f)c\kv iHc jlal mait lettcHg nctgte, at 
bet ^ai* ctt egen ^iftofiiT 25æfbie, 6aabe fom et tnfinliaaf 
vi<it cicnbommcligt ^ottjl/^oi'fecj, 09 fom et 93Unbcé^ 
^JZÆi'fc af 3ln()e(,'6ad)ftif ©!iaIb)Ta6 og ©ang/Spvog, 
09 jeg m( ba nu Qvihc ØiehUUct til at lluttc en Jnbleb; 
iiing bet* alt fi;neé tnig fou lang, 09 bog let funbc dojcc 
mig enbnu mcer mettem ^ænbefne. 

^og fortalen ian jeg if fe jlutte, nben meb et Orb 
til ?beb|lc for ^»abet i fit ^runb; Sprog, og for ben 
Q3og /<Sfat/ ^vortit bet meb PiJren ^ører. 33el ^ar 
jeg ifhin libcn ^runb til at vente, man vil agte paa min 
Sløft, fel» ba, naar jeg i ©agaé 2f^a»n opforbrer til 
f)vab ber aahenbav er ^^ibené ^ar\) cg ^olfc/Xrang: 
et langt mere ub6rcbt, ivrigt og levenbe ^iflorijl @tu/ 
bium, cnb ^ibinbtil. 23el tør jeg af boglctrbe £anbé/ 
D3^o?nb fun x>entc Utaf, naar jeg 6eber bem 6etcenfe, at 
lO^ o b e r é ,' ^}t a a I e t bog er ben bj;re6are ^alf, ^»or; 
meb 2l(t ^vab ber flFal gjennemtrange ^olfet, maa (e/ 
tjcnbc forøinbe fig, at bet eri.cn ]aaban ^orbinbelfe 
melfem ?Dtoberé/iStaak't oj alt f)\)cib 6tort.og ©anbt 

Helga -KA-ida Hundingsbana II. og ©p^rglmaaff 

om ben ber (Freu bet, tibn meer om ©ageii eiib 
\)\)ab ©angene tcere, fem er jntet; tl)i at ^efge 
talHi ^Im f ^oor ^an tiHigt faibc5 ^uMuug, er 
fun ^tr^iii paa, ^\)ab man besubcn ueeb, at bc 
^ålGiibiFc ©fjafbe falbte bere^ ^e(tc meget fom be 
UH x>ax* liXVII 

o<^ ^fiov.t, bcv tonede i Zitcné £eC fov ^IccQtcni øxcw 
(\t Det ev Deri Den Q^ogligc ^onff jlnl fo?ttc fin S^c^bev, 
09 føgc fin £øn; men at, flal Det |Tec binnbt oé. Da 
mnne vi, langt anDcHe&cé, cnb ^iDinDtil, anftvocngc 
0^', fof af 9^ovD5cei'é S«>I^c.'?OamDe, og ^nlhf^sQev 
fi'a fovDum ^iD, at famle 93^cDei'é;£Dtaalct i fin ^elc 
SSiDDe, og fov, veD et ^irroiijlE ©tuDium af OrDé og 
^unge/9}taalé 3>il!aar, at Danneé til, ^uaD man, Dcé; 
vc?i'i*e, ^ai* Drømt-, man var fovenDc 6(evet: ©pro/ 
geté 93i efter e"^, jom mægte at fatte tet i I;ele Deté 
«nDerfulDeJ^i;6De, og Da forbeDre Det: uDrenfe, f)vab 
Der, mene ^o(fet fov, nu elfer foiDnm, af UfruDtfan 
^avc inDfneget ftg, inDi;mpe forfranDig f)vaD Soldet 6e; 
^øver, jljønDt Det ei felv ^ar opjIuDt fig paa 93tavfen, 
og enDelig faftfa:ttc, ^vaD Der veD (S^jøDeéløij^eD er for; 
n;ffet. ^cq figer: for en faaDan ^øn, fan jeg vel 
ncppe af boglærDe 2anDé/93tCEnD vente anDen %cit 
enD Den cncfte jeg ^iDtil pf for min reDelige ©tror/ 
ben efter, paa 9}ioDeré/?0taaJct, at fortjene 9'lavn af 
boglcjcrb il)annemanD , og Denne ^at var JJaan og 
€pot, fom om De ei engang er^jenDte, at fpilDte jeg 
ogfaa ^liD og C^avc paa at f!ri»c beDrc ^anjlP enD De, 
funbc jeg Dog iiDen al Umage fPrive ^vaD De falDtc 
Q)eD|l. UnDer faaDanne Om(!c?nDig^cDer nytter Det Da 
vi}l funliDt, at jeg opfovDrer tii at gaae Den fammc 
33ei i iSioDeré / 93Zaaleté grunDige ©tuDium, fom jeg, 
og Det maae vel fvneé, fom 2lngel;©ad)ferneé f)erHge/ 
men i ^jemfel neDfjunfne, ©f rifter ei let !unDc finDe 
u^elDigere ^alémanD i 5(?Drene;2anDet; men Deéuag; 
tctmaa jeg ci unDIaDe, ^vaD jeg føler baaDc^^aliJ og Lxvin 

tUct til at gføfc, men høv faa mc^et mevc, og tan frta 
meget 6ebi*e opforbrc ^Tnbve, fom jeg fe(t) fovmobenli.3 
af an^ve @i;6(ei' vii f)inbvcé fra umi5beI6ar at vivfe 
9jievc til ^ebftc fov ci ©tubiiim , ^vié SSigtig^eb 05 
(b'atjnng^cb for l)09(c?vbe ^annemænb jeg af erfaring 
fjenbcr* ^et ci* i tingel ; @ad)fevncé ©h'iftcr vi 
^avc t)c tncefl utvivlfommc Scvnittger af bet @am(c 
97oi*bcné poetijfc @pvo9, ^vori vi ffal lofvc at fjenbc 
og fatte tete 3Canb, oø bet ubgjøv, meb 5>anff, fom 
Sf^ovbené ^jcvtc^prog, eUcr, ommanuU, ^iftofijlFe 
^imgemaai, 09 meb 3?ovff, fom m maae talbe ffloi't 
bcné fanbfelige eller naturlige @prog, en %vef)eb, fom 
be gamle Sskubcve |tvcc(>be at forl>inbe, men fom fmx 
gjennem cn^eievc SSibenffalJelig^cb tan aanbiQ fer; 
eneé og ubvideé til et S^orbené Q3og/ Sprog, ber 
mcfgter at ubtri;!fe og forflare: f)))ab Ø^orbcn, efter 
TTanbené 3orbe/Q3og, ^ar at i;be og fvare, 

^n 2(ngel/€ ad; fif! G?rammati!, fom tun f)an 
tnnbe give, fJjocnfebe vor fproglcrrbe ganbémanb oé 
paa 'Sidfen til bet fjerne; en angel ; fac^ftjf 5cefe ;Q3og, 
tneb (^loffar, er et ^avn, fom jeg, om ^n^cn 2inben 
vil, fan og f^al af^jelpe; men bet 25igtigfle er, at bet 
^pperfte, ber cnb af 2fngel / ©ac^jifl er tilbage, rebbeé 
fra en altib triienbc Unbergang, og brageé for^i;fet; 
tf)i jfulbe ba cnbog et ^eelt 2(ar^unbrebe ^cnffribe, for 
be Q3oglcfrbe i 2llminbelig^eb fatte, f)Mb be ^av at 
gi'øre; faa laber bet ^orfømte fig bog inb^ente, naar 
bet tun er til, fiaaer i Si;é og veb banebe tQeic, 

Zt bet ^crlige :^wb, jeg ^er ^ar ftvocht at fovt 
banite, og fom imcrgtelig ^ar ben fortrinligftc 2fbfomfl liXTX 

tii ^mncmocnbé Om^u, mt, cftcvat ait ^'^ncH^t et 
gjovt fov at'tcvtcn fan \)Ol*^c fulbjlccnbt^ 09 veen, ]'mvt 
opk'vc en ni; 09 fov^ebrct Ubøavc, ^t)oi'ti( jeg ^nvct* 
(>ibi-agct min @f|arvt), bet fan dcI ncppe omtviulcé, ba 
bet er en Q^vpbeffe fov 5>anmavfsJ Scriptores medii 
ævi, fom, if)vctn bettc 93ceifé ^ulbenbelfe enb maattc 
betvoeé, umuclicj fan ovjevfeed; men ingenlunbe ev bette 
2ltt/ f)y>ab bei* meb Hben Opoffvelfc taw ffee, 09 ^vab 
bei*, f)m^ (^rxQcknb ei fel» »il vaagne og fomme fit 
!nat)n i^u, jo fev jo ^eKer hev jfee veb 2lncjlevé ^jem.' 
mc6(e\)nc ^i'Ofnbei'. S^Mb bev nemlig 6m* fPee, ev, i 
en (©um, at aile 2l'n9e( / @ad)f(|lFc ^aanb ; ©fiifteiv 
fom enb ei* at ftnbc, eftevfi)neé, 09 at, ^uab bei* i 
nogen JJenfeenbe ubmoeito fig, affime€ og ubgiveé; 
men ba »el ©omme foveflilfe fig ©ligt fom S^oget, beu 
}>i{bc foi'bve u^i;re 5(f()eibe og Q5cfofrning, mebend 
3(nbvc ian inbbilbe fig, at alt bet SS^csvtvocvbi^e er 
aUerebc nbfommet; i>øv jeg ei unblabc at pege i bet 
!DZinb|te paa S^oget, fom '^^Qcn, bev ^av @anbé fou 
f)r>ab Xalen ev om, fan ncvgte, 601- (fee. 

25ec finbeé, figev ^SSanlei, i bet Cof tonianfPe Q3i/ 
Miot^ef, unbef50?a?vfct: Otho A.XII. fejt ^evgament,' 
Q3Iabe, inbe^olbenbe et poetijT Q3nib.'®ti;ffe, fom i 
€ p? b m o n é 3(anb øejlfiwcv 3l(bei' x 9}Zanben ^ i o r t ^ ; 
not^^, Offaé og fleve tinget; ©ac^fevé ^appev^eb 
i et ©lag meb bc SDanff e *). 

^et ev Hbt, »il man »e( fige, og bet ev fanbt: 
^»abct om Q3jon)«If »av ti ^angc (løvve, men \)av bet 

*) Hiek. Thes. T. 3 p. 232. ^ck ^igt mvct om et eneftc ©fag, fon bet \>ci nc^^e 
^ave varet meget (lerre enb bet er enbnu, 09 bet ei* i 
al ^alb enbnu langt ftsvve, enb bet hcvemte ^Måb om 
©laget veb ?5funan/^ui*g, fom bog, til QMowuIfé 
^vab fom fov 2i;fetx \)av bet jtøi-fle man af tet ©lagé 
fjenbte. 

^etænfev man ftg et Øic6(if, maa man vel og 
fittbe, at naar digtet ^anbfei* om et ©lag mcb be 
2)attffe, fattcé bet i vore Scriptores, og at fact 
ftort et ?Bnib ; eti)6fe af et ^ijlorijf ^oab efeuer 
5>ane/^eibené Q5egi;nbelfe, ci* ubetaleligt, faavel fov 
^jowulfé/^i-apené, fom i bet S^ele foi- ben Sl'ngefx 
©ac^fifPe ^oeft'eé ^ifrovie. 

3 famme Q5i6Iiot^e!, figei* Q5 i n f c r t o n *), fin; 
bcé unbei- 53^cfi^'t: Vitellius A. X. et 2lngel ; ©ad); 
ftjf ©igt om be ^anjle ^fige, og flPjønbt man ^ai* 
©fuub til at tvivle om Svigtig^eben ^eraf, ba SSanlei 
tiev, foftjener bog ©agcn upaatvivlelig at unbeifegcé, 
ba Qiinfei'ton vat- en 93tanb, fom cUev$ gjcirne vibfte 
f)vab \)an fagbe **> *) 3 ^^"^ Enquiry into the History of Scotland V. 2 
I>ag. 45. 

**^ ^au anfører bctte ©tgt fom 53tbnc paa , at man i 
Olbtibtn Mbtt ©fottt!!: Scyttisc, og fan alffaa 
et t)aye meeut ^jomulf^ ^yab f)»or ©rigt ei pnbc»; 
men maallPee hat l)an meeut foraiiferte ^ruD= 
©ti)ffe om en ^rig met) be San|!e , ()V)Dr man Der* 
for maa fee efter/ om Scyttisc fiuoc5, fi^nbt bet 
var befonberlic^t , at l)an funbe faa albeleø forfeilc 
S}lvitrf et / og fPcijje : Viteilius X. for Otho XII. cjcr, bcm (^i;{bcn/Smi;6fc faaucl foi* ^ivfcn«? fom fou 
€fjalb)1a6t'tij JJiftovie i Olb »' iSEngcIanb , ^vovom matt 
jlct iJfc !an gjeve ficj nogen 5ovcfIiUin(i, veb at Iccfc Otti 
fvicbé 9iiim cUcr nnbet ©ligt; et faabant 5^lcnobie fov/ 
tiewbe bog vijt en nnbcvlcbcé ^c^rtnbling, cnb at ligge 
l)entaftet i en ^vog, uben 23ci-é/2ifbeUng clfci* anbcti 
OpIi;éntng, fiiibt af (Sfi'iwfeil og Xvi;t^fei(, Olanbct meb 
baarlige ^fteiligninget'/ og hm ovcvf ommeligt fom en 
Q5i^(iot^ef /(^jelben^eb. ^n n» UbgavK' er ba Di|T not 
en vetmoféfig Sofbving i ben ic^vbe 23crben, men bet 
Cl* b(i itte nof, (it man flittig beni;ttef Q^evgamenté/ 
Q3ogen i bet Q5obIeian|lc Q3>il)Iiot^ef *), og neie angi? 
ver, ^vab (Bf ilémijlc b c r finbcé , man maa unberfegc/ 
om bcr ingenftebé finbcé en fulbflc?nbigcrc og renere 
2lfi!rift, cUcr bog cnfeltc Q5rub / @ti;!6er af ^\>cib ben, 
efter ^ebaé 23ibneé()i;rb inbe^olbt. ^et <Bibftc er fif.' 
fert '^ilfælbet i ben 6er«mtc Codex Exoniensis , fom 
bet ogfaa fra benne ©ibc frcfvcr en netagtig Unber/ 
føgelfe. 

Q3emeIbtcQ>og, er, efter ^SBanleié Unberretning**), 
en Seiming af be 2(ngeI/<Sac()fi|lc Q3øger, Q3i|lop £eo/ 
frif for fienveb 800 2lar fiben ffjornf ebc til ^irfen i 
(imev, og ubgjør entnn, ffjønbt ben fattes; haate Q^e/ 
gi;nbelfc og €nbe, et fliffclig ti;ft Q^inb meb lutter 
2lngel / (Bad)fi|!c ^evé, ^uoriølanbt i!btri;ffelig n«»/ *) Hickes T. 3 p. 77. 
**) Ib. pag. 279. liXXII 

ttcé en ©cd (J)\>iiicn 0(j ^v)Of floV/ ficjcl if fe) nf ten 
Coebmcnffe ^afcip^raé, famt*«bj!iUi(}c ^\)ab om 
C^rifri '^øbfel 09 om 2>ommc / ^^^ag , fom multcjcn o^faa 
fnn væve Cccbmotté. 

!5)c øDvigc ©ic^tc i (Samlingen øetegneé faalebeé : 
3 ©ijjte meft til Somffu d'ilmaé 9jSi*e, et om Salig/ 
^cbcn 09 (^ut^IaB @i;nei', Q5L 55. Q>ejfri\?elfc owei* 
et (i;ffalicjt fianb i Øjlen og ben ^ugf ^p^ocnijc ; 031. 65 
om S'uliancé Sibetfer unber ^aifei- iOtajcimian, ?5K 78 
om ^.^eologijfc 93Jatevief (!) ^l 84—98 mften Intta 
møvU Xakv CD ^^ 98—130 ogfaa norfren tnttcv mevte 
^alerCO ^v^i* bet* na?v)neé 9)og(e af be gamle @ac^,' 
fci\ Scci-ev man cnb if!e @toft af benne Q5e|FfitjeIfe, 
vUbe bei- bog »ifl uceve en ©eel dt ioti'c af ?5ogcn, og 
man tor i}aahc, at dalerne pcici be ftbfle 46 ^labe vilbe 
iUc \jc?ve nocf faa møffe fov ^»em ber foiftaaer ^Hngel.' 
©ac^fiffe 23ei*6, fom be \)af for SBanlei. 

25ct finbeé ber lOtcre, fom beelé er flet ub^mt, 
tecUr felt) efter *^itelen ^oé ^anlei, fortiener at fommc 
i Q^etragtning ; men jeg mibe Hh norune 3^oget, f)m$ 
SScftb for ©prog og Jpiftorie f'unbe \)a?re minbfre bcf 
feiet Xm))i unberfaftet, og jeg jljønner iHc rettere, enb 
at naar vi t)<ivbe fornævnte ©igte orbenlig paa ^prent, 
ba !unbc di, vcb Jpjelp af 2llfreb^ ^eba, fom bog ogfaa 
tjrofngec til et m;?, renfet 2l'ftri;f, og be anbre nbgivnc 
g^rofaiftcr/ gjøre oé et temmelig fulbfcccnbigt begreb om 
2(ngel/@ad)fi)1 ©prog og Boglig ^onft. 

gornnberligt, at bcv cii € n g e 1 a n b felv er op/ 
flaaet en i)3tanb, vibenfFabclig 6cgei|tret af ^crbrencé 
Zanb, fom ber inaattc (cttclig ^unnc opfylbe langt LXXIII 

ftdvve ØnfFci- cnb biffe; men ligcjtor ©!am for e€, 

om vi, bcf vil paaj^aac, at)>i mcb ^opbvcncé ©pi*o^ 

^av 6c^oIbt bci'c^ lianb, ei fofge beve^ ©pov, faa 
langt vi fovmaae *) ! 

*) 3^9 ^CiV føt? bcmærfet/ 09 ofr ^cr gjeiitage/ bceis at 
man »ilbe tage meget feil; om man troebe at l)at>t 
aUc bc cngeljl^e ^ibliof()eferø ©fatte enbogfaa tun 
lafelig betegnebe paa [papiret, og becl3 at oi^anjFc 
ei blot for be Olngel -- ©ad^fijFe ©tgteø (Sfi)lb, l^aoc 
mobent sercnbc til gngelanb. 3eg oil i fibile^en* 
feenbe fun fporge: er t)tt bleoet unberføgt , l;t)ab 
ber ilob i ben 55og / fom Cangebef , foran Scriptores, 
(efter ©mitbø Catalog ooer be SottoniaufBe ^aanb* 
@f rifter) gioer folgenbe 3:ttcf: De Gestis Dano- 

rum, qvaliter ^ Danemarchia multos procreavit, 
qvi regnum Francorum ab omni parte vastave- 
runt, incenderunt, subjugaverunt. Libris octo cuin 

supplementis , eller er QSogen brccnbt , eller er bit 
iffe oærbt at \jibc , om btt er et ©t^ffe, et Ubtog 
af © a jL* o eller ^oab ? ^r 3)1 e m b r a n e n af Pauli 

Warnefiidi Historia Longobardorum , (5Sanlet 

232) beni)ttet oeb nogen Ubgaoe, eller f!ulbe btt, i 
mobfat Salb, eller i al Salb, oære ooerjlobigt at 
læfe i \>ct sølinblle be forfte Capitler i ben (S f i nb* 
sgog? ^ar man nogen SlffFrift eller Ubgaoe af 
Gesia Frisonum paa Srififf (^IDantei 324) eHer 
oeeb man, ttn er iffe Umagen occrb at lojfe? €c 
?Olembranen af Isidori libri Etymologiarum {^an^ 
Ui 188) gobt efterfeet, og ^oab er \>tt for ^anffe 
Drb ber ^ar foroilbet ftg inb i btt CottoniaiifFe 
^ibliotljef unberSD?a:rfet: Vespasianus D. (5Sanlet 
246) eller er bU maafFce barnagtigt at giøre faa- 
banne ©pørggmaal? 3}elan, jeg oil ba ogfaa af* 
bn)be, ba jeg, fanbt at ftge, for i2!>iebl iff et, et 
t^eeb mere af bet ©lag§ at fporge om, og fan ^eHet: 
neppe untt SOleer befoaret i S)afx. lixxir 

(^ib ttu futt bettc fÆfvflc 5oif^3 paa at ^fet-c ^mi 
f!e Soffei'C Oe!|en^tc mcb ^rngitfé ^uab maatte dopi-c |f if^ 
fet til at vctfoEi-ti(jm'c mit ©fjen om bcté 23c?vb i pt 
^i'Uttb/^pvog, og o|;mimti*c (iuHgc Ungcv/^Dcnbe 
til rtt |>9e ^ilben ! 

*5)cttc var i bet ^D^inbftc min ^cnfigt mcb et Tivf 
øcibc, jeg bog i al^alb ci fan foi*tn;be/ ba bet f}av iibi 
vibet min ©i;né/^rcbé, og gioft mig mere fortfodtg 
mcb bet Dclftgncbe 5Diobci*é/9}taa(, f)m$ ^cbjle ogfa« 
jeg 6le\) falbct til at (jctv^nfc. ^ong ©fiolb i ©anncmarf, ^ans SJ^^fte, I)eb 
09 Ciig^Segjitngelfe* ©et mclber oi ©age, 
5)et tone i ©ang! 
SU ©to^'5?ott9e^6«ber 
^eflofbteé, meb -&a?ber, 
3 OIb'©aiie''5)5an9, 
2lf f>øi6aarne ^elte/ 
<5om ©D^erbet i !5ettc 
^i 5are omfonp! 

2C ^att t()rottcb i ^(»lt)e^ 
5)ert »&erre faa bolb! 
dn fummerfulD søjorge« 
58el for {}am opranbt/ 
sD?en 3^^t)cn og ©orgcrt 
5:)09 brat ()att for^nbt; 
3a/ ^oolbémftti) bett ©io^lfc 
^it C(^rbe at 6«t)e 
4^3 bu6te |)aa ^al; 
\j)t)or S!}?føbett be'(!j(J?nfeb/ 
@om ^erre, ftg UnUb 
2)ett ^øiJbing i ©^^H 
s9?an ()øiHø f)am tot)eb/ 
O9 løfteb i @fpe/ 
(gi SRaboer t)ot)Cb 
s!D?ob felten at fttpe; 
5j)?en/ t)ibt ot)er SSølgCf 
5D?eb ^plbing i Søtge, 
:Kom @ulb til im^ ©aarb! 

2(f Stibcr 03 ?0?øbe 
S3lei) 5iEbIttt9<^« tr«^^ 
©03 tffe ttbbøbe : 5^ett f)erfi3C $St : 
gtt ^fiol&ung nebfcnbte/ 
Sil ^øif(^beé'2(rt), 
S)en ^ei-re, fom f/enbtc 
D^of ^annem^nbé Sart>: 
S^en troingfel 09 5[)?me, 
5)e før maatu bøie/ 
5Seb ^onnittge-'^aott! 
tln3'S5jott)uIf, met) 5€re/ 
sD?rtn ©piret faae 6(^re, 
S5erømt 6Iet) ^ané Sf^atJtt; 
9voDfa?|!et i @6ot)ett, 

$aa 50?arfen 03 ^Joftcrt^ 
2)et beilige tra?l (^) 
€i gif t)am af ^inl)tf 
m S)rottcn, meb grib, 
&cii fenner jtg t^inbc/ 
3 Ungbommené Sib, 
@aa ei, tiaar ^an mattet/ 
3 SHberbom^ STar, 
^am g-øfije ffaf fatteé, 
?9?cb graanenbe ^aaVf 
di &}olbf fom Dtfflfi^rme/ 
Ø?aar gienber ftg it(?rme, 

%2 gi ^mb, fom DU jfaacl 
sBet) ^el&aat) at øDe; 
©ig ^oelficrb tilfjøbe 
6fal @tore 03 6maael (*) 

©er, bmet af 5D?øbe, 
S^en gamle ^ong @6iol&/ 
i^il ^x>iUn W føbc, 
@if ^errett i ^ol&r 
^am fenner ubbare/ 
5S)?eb 5^m()eb i 35n;jlf 
3 føvgelig ©toer 
Sil 5!)attttemarB ^pj!; 
Se faa ()am ubførbe/ 
©om felt) ^a« befoel^ 
$j}?ené Sungen ^an rørbe/ 
^aa ^onninBe-'^toI/ 
Og fipreb tiaige/ 
sj}?eb £a?mpe, ftt S^ige, 
@aa mangen gob Sag! 

^er toge be ^iccUc ' 
^ané ^onninge*@neffe, 
sD^eb ubf!aaret ©tatjn^ 
©om, Del gjort tilrette/ 2aac, ffar tii at ktu, 
gortøiet i ^at)n; 

(gom, aarle 03 fifbe, 
:^utt pønfeD paa 6obt/ 
5^eb €!}?a|!cit be fatte, 
Om^iojrbet meb ©fatte, 
3 (Tinnenbe ^reb^. 

3a, ei i)H jeg bølge: 

5D?ig albrig Met> fagt, 

Sif ^Hb tom, paa 55ø(ge, 

€[)?eb jtnere gragt: 

2(f ^(iPber, til @ilbe 

3 ^øielofté^eal, 

Og ^aaber, fom ^ilbe 

?0?oit a^te paa 5Qal, 

5rf Ob\>i og (ggge; 

Snb ^er laae paa ©neffe, 

3 f^innenbe ^rebél 

©e ©fatte, faa mange ^ 
SDe (fulbe n« ub, 
^aa SJeifen ^in lange, 
^eb ©rotten faa prwbf gor t)txn at t>pi>m, 
•J>t)ormeb man, omSovt)/ 
;Omrm.$ei) ^ané £cic, 

59?eb &atU i gølge, 
^aa Q5aab, ot)er Q5M3e/ 
3 S5arnt>omé 2(arl (O 

2)eir srft, fom tilfeifet/ 
2aa øobt nu i £a9, 
gor ^ottgett Met) ^eifet 
S^et beili^fle glag, 
0<j ^^(t bet fiø f)(^t)et)/ 
^t)or ^ot>ebet laa, 
C9?ené (gneffeit ubftx^Det) 
$aa ^^løerrtc Uaa, 

^aa Mntcnr meb ^bibei 
£)e ^anttemojnb f!o&A 
©aae @neffert bortglibe, 
C9?et) forrigfufbt SD?ob, 
£)9r ()bem ber, i ^(^ube/ 
gif &atun tiffibft, 
^aae alTe befienbc: 
©let Sngett ^,ar t)ib(!. (*) ^robgaré J^erfomjl , flotte = Sorgen og Vlu Sorte i)ar be« gamfe @fioI&, 
^ett t)09 :paa ^onge^(Stofenr 6o(t>/ 
€n @f;oft)''Un(j Met) tilbage; 

3<^/ !Danefi^r, 

@ab S5|on)uIf ber^ 
S:a iMt ^att 6(et) (tf Sage. (O 5rit efter r)am, til ^re (feeg^ 
Og graanebe i ^ilbéé 2eeg/ 
5^ottg ^altJbatt, falbt ben ^mcr 
^aa f)t>em, forfanb/ 
^fter Sanne ^50?aiib 
50?eb @l(?be» f(^(?eb ^ie. 8 fHit Deb bett ^elt/ tH ^Qerbett hmr 
^tb ^iøt^av, »^robgar/ ^clge front/ 
^« ^iljC'^aant) tiUi^c; 

^on^ ^cUa gob/ 

Srf ©filfing^' 35100 
^an fif ben faerc ^ige. (^) 

Urtø'^Jjrobgar brog i ^crre^gcerb^ 
O9 faa t)ar ©eireii mcb ^ané ©D^rb/ 
^att »anbt flor ^viié oø 2€rej 

£)ett £ob fanbt f^iøtt: 
3 £<t3 meb ^am at mvil 

S^er ^øit Itu ffeeg ^atté ^gcttrtc^tal, 
gif 5D?ob ^att }pa<ii en ^«mpe^-J)a(b 
^t ørunbe oø at 6t)gd^/ 

»J)t)ortif/ paa ^ovb, 

^aa i>it)t matt foer^ 
^i fanbteé eibe^-etpffe. 2)00, 6fat 00 2t)ttøc laøbe ^att/ 
gor £i;|!ett, et paa sS?eitiø'50?attb/ 
4>c^m ^;arp ^aité gøløe-'Stenbe ©om ®ufb 03 00?jø^ 
^an berfor 60&/ 
.O^rtar 55fl?i'fet mv til dnbt. C) 

T^et utiMe @ut) ben ^øDbittg 90&/ 
5ft 6ant og flar^ 03 gobt i Sot)/ 
©ig reijle, ubett figC/ 

€n Q3org i @6i;e/ 

^Doraf gif 9?i)e 
gu(bt)it)t paa 3orbe^9?ige! 

^er ^(cmper fab om Srcbett Sorb / 
Og ^vaft ber t)ar i ^ongené Orb; 
^an falbte Sorgen ^iortc/ 

Og/ t)ettne' ^u(b/ 

^att f!ifteb @u(b, 
£ob t>u paa 3itgen fTortc! 

Sulbgobe t^fb^é Sorgené l^aav, 
SDog forejlob ctt &méi^ib §aarb 
S:)en i)øU ^a»mpc^@tue: 

SDett bluffeb 6rat/ 

^eb 3}?ib;e^'9f^at/ 
2lf Slob og Sane^'^ttcl (^) 10 

^et Dolbte alt m ^i^thté (Søn : 

?5cb @aminené/£pt> at ^øre/ 

@om/ bagclang, 

3 ^aUm flan^, 
?9?ett f!un'et> i I)ané Øre. 

5) er ()øit flg Varpene Sotter fuattø^ 
3 (E^or meb ©fialDeité flare ©ang; 
£)3 2(rai)é^'Sibetié ^D^ittbe^ 

5Be5 @6ialt>etié Ovbf 

Om brebeit $5ort> 
^Der ^(5mpe rattbt t 6mt)e! 

Snfaber gob (faa @fia(beit fattg) 
©tor-'^at^et bøb om SSIomfler-^attg 
©ig belte-Iiig at høk; 

Og @ocI, om 2)ag^ 

Sil ^i)eré 25ef)ag, 
Srt ftraafe i bet ^øie!. 

3a/ @oel og 50?aatte, ipaa ^atté Orb/ 
Oplt;fe maa^ bett gaitf!e 3'>rb: 
5)en teppe'fat)re Sue; ii 

^om £^i) 03 JSIomfl tilffue! 

(Baa Iet)cb i)Bit, met) ©ammené-faaiv 

%ii, for bcm at bcDrøoc/ 

g-n Sienbc flccrf 

@tt 9^ibirtoé^55(^r:l 
SSe^pnbte fr(^6 at J5t)e! 

S5et @r(^ttbel Dar, bett 5(anb faa fuuf, 
(?cm, til en tib, fanbt S^ø^er-'CSf/ul 
3 45be^5i}?ar6 03 5D?i;re, 

5ff @ub forbømt, 

^ar bit) i)an rømt/ 
2)et r)<^élr9e Ui)i)Ul 

m dainé ^t faa ilbe foer, 
gor ()an bebrei) et prober --SDJorb/ 
6iø felt) til liben 35aabe; 

ti)i (Bnb ben ^i)rf 

^it Gilbert Ørø 
Sorbveo i fulb Unaabe. C^) 12 

gra i)am ite&jcammer alffetté ^af f 

©om trobfe 6ub Dcl turbe^ 

C9?ctt ftt/ af »&am/ 

O3 £af! 03 6famr 
3a £øn, fom bet j!ø øur&e! SreMe ©ang* ©r^nbel (uflfeb; fra fttt $rf/ 

£)t)er 50?arf 09 5:of{c; 

:8if!ci) fig ta »barren i)m, 

@ntt J)et at forfare , 

;0m/ for &abCf ^anmmmt> 

S09 ftg Del t ^are; 

Sanbt faa, i ^et ^øie ^uué/ 

Sanmarfé 2it>el'@fare 

^rømmenbe; i SXuué 03 Stttt^f 

Sre& 00 irtøett S«re. 14 

©raabig ^rolben Mt* og grant/ 
%ibm ci ijan fpUbte: 
:^(5ni|)er, ti @ang tre, i @(um 
^att Deb £it)ct f!ilbte; 
^et) faa t)elforrettet ©ag, 
(Sfoggrcnbe, bett gu(e 
goer, meb $5i)ttet ^aa fin S5ag, 

filatun f&attbt, og flår opgi6 
©oel i Øf?er ^'£ibe, 
6i)n for ©agn, om ©ro^nbel, pf 
golf et ba meb 5ti)ibe! 
CD?orgfn^@raab, for 5(ften^@ang, 
gplbte gjorte '^Sorgen, 
^nUmhc i J^ane-^anq, 
©rotten fab meb ©orgen ! 
3 m banffe STbelé^-JBIob 
©por man iaac af Xrolbe^gob, 
2)et gtf nojr til fjerte! 

1 i- i ; • . . 

^aa 6egi>nbt , ©eb ?9?tb;e -- SRat , 
^ar en £anDe#^Iage, 
S()i bet 33rebt, faae amn 6rat, 
^av enbntt tilbage; i %6 

@if en ^at 03 rolig r)ett; 

@6am t)09 |i6 ei g^rre, 

2:^1 ttaar @r(?itt)c( Hm igjett/ 

©jorbc Onbt ^an wvve; 

CDiorbe/ naar ^Ncitt faae fxt @m't/ 

58ar ()ané gamle ^anc/ 

Slibrig angreb (;att et (gfribt 

^aa ftrt 9?ibingé^35ane! 

:^ongen/ paa jtn egett ^org/ 

@aae ftt £i^ i sBot>e, 

59?aatte rømme bett meb ©org/ 

gor i 9?oe at fo^e!.'.;. .-■ 

^d ett ^(^mpe, bofb i ^n, 

©leeb (tg fra bett ©toirfe, 

5D?en Dar bog, til STUeé @ru/ 

5Br(tnbt meb 5:rolbe''£0?a:rfe/ 

@t^beb,. J)t)or ^ gi6 og f!ob/ 

ganbt ci for fttt 25rp«be JBob/ na"^ tti^3 

2)a 6(et> ^robgar 6ange. (^^) 

(Saa ben %volbf twlt> ^^cb og c^vmij 

gif i »J)aaett Ovaabe^fKum, 

^tte, trobé be ?D?ange, i..:. ... . 

-^elmeb ei, før; ^ottgené ©aarO^^ii (jtiuQ^ 

45be flob paa ^ofte, H mal vsrtJj^ 

g;erneb/-i?';e» €i;ltt>af:2iar/tt:.*J0a"$;e eO 16 

%vi}b fva ^øiCf^Bfu; 
@iorbe faa, i ^am^^anQ, 
Skrottet! @or(j og ^t)ibc, 
m bcraf Sif Ovb i ©ang 
Srtnbt om 2ant> faa t)t^e. 

©r^nbef, ^att pppeb met) ^robgar en ^it)/ 
^ait rafeb/ met) £i(f 03 raeb £ue! 
søgangen 90b 5?a^mpe ba mi|!eb ftt £it)f 
O3 ^^Jannemi^nb maatu tel grue! 

©attttemojttb fi>ov ^ait et b^beligt *&ab/ 
et m;tteb om £it) bet at t^iitge/ 
Srof ben forg j«t)eé om D^aabe matt 6ab/ 
^an Drageb be ticgtigjle ^in^tl 

jetter ei fattbteé/ af Olaab*SD?(»ttb^ l>er gett/ 
@om fi^ttbig ftg futtbe forfi^gte^ 
^rolben af ;^(Pmper tog Slrme og ^Been^ 
£)g hBt>tt) m ei meb en »&egte? (*') 

gort faae bet ub ba, for 6tore og ©maa/ 
^i)ab ligneb i)el SDannemo^nbé 55aanbe! 
^ttntt fom :^npper, paa hjerterne laae/ 
Og gtépenbe brog man t\xn ^anbe. IT 

©Oft faae M nb, ^Dor f!^ trolbe« 6efattM/ 
^aa ^evUt mm bcr fun^e tage/ 
^i)Uit i ^aacje ()an fom og I)att ft)attt^t|,^.;,-^ 
^ané @por ^unt>c Sngeit op^acje! ^Dab matt ci tojttfbe, tos'ftbeit man faae/ 
£)er fienbte Met) Di^^Derené ©ange, 
55)?«3tig ben ^ne i>ar ti( <tt htQaat 1 ^oab SRof t)av for aRibinger mange. 

I ©r^enbel Mt ^erre paa @6ioIbuttge*@Iot, 

I %va @6umring til grpenbe SiJJorgen/ 

I Ubeluft/ fuffebe DannemarB £)rot: 59?m S5røbe bog mig er forborgen! Sroge SoI6 fufbofte hmb, 
:Kottgenf fpg i @i«be, 
@obe 9iaab mob $anbeté ^j$b 
^itU^ at paapnb^; 
§i)?eget t>a bleD ooerlagt 
Snn til (ibett 3$aaber 
@!iønbt man t\)ib af «( CDJagt 
StI 5rfg«bené SRaabe/ 

S5 18 

'S5ab/ meb Offriitg 09 meb ©attg, 

•J)am om bcbre ^age^ 

55at) ^am frelfe ©ane - ^an$ , 

gra ftn Sanbe-'^Iage! 

2(6! t ^cbettf!a6eté 2ib, 

58ibfJe man ei bebre, 

©loø til »^imlcné @ub ei £ii& 

:^unt)e ^am ei ^»bre, 

S;roet) 6utt paa £^9rt 09 tant^ 

gi paa ^amr ber ene 

Øiaaber felt), 09 bommer fant)t/ 

2€re Un forlegne! 

50ee btn 50?ant)/ fom f^aahUé bettr 
@om, naar ØUt MM 
X>ii> nebflprter ^ot)et)'ør, 
^t)or ei 3rt)en fluffeé! (^*) 5JeI ben 5[)?anb/ fom^ trobé ftn ©øb^ 
©6al til ^imlen ile, 
ginbe ber, i gaber ^-©fiøb, 
gt)i9 gri;b 03 ^t)ile! Sjomulfé Ttnfomjl og SKobtagelfe i(>aa ben *yali)bané &øn, i *&tt faa mo&/ 
^et t)ar al ()atté Ullage, 
SDJi^gteD ei at raabe ^ot) 
^aa ben £attbe - ^]3Ia3e ; 
S:it)ert hm, 03 Siben gif, 
3mmep Mveb (Sorgeit^ 
SRatte ^9ito, for Srolbén, pft 
SUbing matt i 55or9ett. 
©title f!ob gor(!anbett f)err 
3 ben ^ifeé fmbc, 
1f)i u&ørt Mt flig tlf(«rb^ 
^ibt 03 6rebt om £anbe! 

Otpgtet om be Sange :^aarA 
^ineliøt at ^øre; 

352 20 

ifln en ^clt for Øre: 
S^unbet op af Æbcl 3^o5/ 
^oyet 00 derefter/ 
(EieitbC/ met) ^øm-^obf 
C9?eer ertb Q5iBrtte^f rafter, 
^et Mt ©ot^e* felten bolb/ 
gi faa ftiart ^an ()ørt)e 
S^pgtet om ben arge Srolb/ 
gør ^an tm^^n r^rber 
€^a9be: oDer @t)ane'55attgi 
^anmarf dU jeg gitrjle; 
Øteber nt), til Sølge-Øang/ 
©neffen paa t)H ^eb|!e! 
;^on9en meb bet gobe £oi>/ 
^ører jeg; ^ar SO?(rnb be^oD; 
^em maa ^an ei faone. 

5)et t>ar ©ot^Ianbé Dife ^c^nbt 

galfe^'@pn be aatte, 

€i/ fra 9?eifett/ bereé ^øetf 

5D?eb H Orb be raat»te^ 

5)e ^am Søb et gobt gar-^Belt 

gar i ^aj!, og far meb »^elb! 

?5aré(erne er gobe. ti 

gøI^e-'S&enDer femten f nu 
^aaret) Øotf^c-' felten, 
^neføett ub tif 4!)bbett foct*/ 
£<t«gé met) @ot&e'£anbet/ 
•g)abbe gierne £obé om Q5or&, 
@om t>ar fCog i>aa 55anbet/ 
:Som ti( Mntm ei faa ftiarf/ 
(5ft)urpertt)e paa tdølQ^t 
Sør ben labeb/ i en S<^rÉ/ 
»felten og i)ané Søfge; 
©fiøtttte ©ager fom i @tat)tt/ 
S0?e5 be ^ojmper vanU/ 
©ueffen tog, met) bem, i Sa<>« 
3?»jfnittger fnføtlanfe. 

@ft)nbe(ig b^n ^ccmpt^tvop 
@at> mi (øé f\t g(5j!e, 
£i;flebe/ meb @eil i ^op, 
gremmeb £anb at giÆj?e; 
9?aff bet fufeb, 55ø(gett f)ei 
©fttmmeb o&er @tat)tten, 
©om en gugl i 2uften jløi 
©neffen nb of ^at)nett: 22 

til matt faae for $Wf 
filnbcn ^a^f i ^aiie^£attt>/ 
S5;er3 03 5runc ^øic. 

gttbt nu t)ar/ for benne @anQf 
Steffen ot)er SS^Ige/ 
$Brat i £anb, fra SSorbe, fprang 
felten meb fit gølge; 
(Sfpnbte fe ba 03, bern<?(!/ 
©neføen at fortøie/ 
IKpfleb, fom be funbe Sebjt, 
;^Iin9re ^anbfer^llrme; C^^) 
©fembe iffer^imfené 2!)rot 
•&øit meb laf at Iot)e^ 
gorbi :^iølen gleeb faa gobt 
£)t)er falten ^oH\ 

©fif bet t)ar i 5^ane''£anb: 
Snben ^Jort 09 5j5o[j)e, 
(Bab en ^pff-^efalingémanb: 
©tranb/58a(jt 90b at f)o(be; 
©om en ©meb §an ^aQt>i paar , 
©tob i ^m>2oftc, 23 

^a ttu (^fjofbenc f)an faae 

^iinU 0J)er tofte! 

grem i DJuflning faac t}an ber 

*&Dcm ber 916 ftarté QSorg faa na?r, 
Set gat) ^an ttof t>tDe. %lix]c jtg fmeb ba paa fl« ^ej! 

traoeb, fom f)att funbe bebjl^ 

:^om 00 fnart tii @tranben^ 

©Dang meb ^lem øn 5Q?avf!al^@trtD/ C^"^) 

S;a(ebe, 09 fagbe: 

^oebeit 3 fom ot)er ^aDf 

©om tii Im^^ tilt lagbef 

«J)DaJ) 3 ^^fi^ t^nfer paa^ 

©om iob ^iøleit glibe 

S:U oé,, oter SBøIgen. blaa^ 

SDetgab jeg nof tibe; 

X^i/ bet D^re eb^ivfagt/ 

3^9^ og ingen ^rtjflery .-t' 

©atteé til at t)o(j?e ^agt/ 

^er paa Danmarfé ^i^flerr 

^ifingei*/ mene \f^M,i\ir 24 

0<j bit fan afi)^r(je^ 

^cr ci f omme maa v>aa @pi( , ?5el ei i)ifcr eberé S^b 

5D?int)|!c ^egn til geibe; 

©fiøttbt 3 (anbcbe/ meb ©tx^rb, 

tlben £oi) 03 2tit)e, 

<Baa m 6«^^e »it/ 3 gif 

S5uué paa ©attmarB a^ige^ 

^utt forbi 3 ^anbfetté @fif 

^ienbte ei faa tige. 

^igelcbeé/ ^t)or bet gaaer^ 

C9?eKem ^a?mper flrage, 

Sneifenbe/ ett »^ø^bin^ jlaaer; 

©pøpger om jtn* COJage/ 

€r en «J)elt/ faa Har 03 fi<5f/ 

5)et tør jeg ttof t>ot)e/ 

^i)ié f;ané S5Iif 03 2(n|tøté ^^ $r«e 

^o(be, f)Mb be loDe! (^0 

£509, før/ linger op i £aab/ 

fangen 3 fortf«tte/ 

3e3 om eberé 35prb og ©tatib 

€D?aa mig unberrette. (^^) 25 

55rat nu paa min Zakl 
^t)ebert 6om 3, (angDeié fra/ 
Oi)er 35^l9er ft>a(e? 

grem nu f!ob ben *J):øf&ebémanb/ 
gop fttt ^(^mpc'6fare/ 
»^olbt ei ^unøe mecr for %<int>f 
^ørbeé im at ft)are: (^^) 
@otf)er t)i, mcb gobe ^oar/ • 
;^(^mper monne mv^f 
^^jenenbe, i fongené @aarb^ 
^i^iiaf meb 5-^re. 

3e(j miQ i>eb min ^prb 03 ©tanb 

@f ammer ingenfunbe/ 

2f)i min gaber, trinbt om £attb/ 

55ar i golfe^50?unbe/ 

@u66en nu er fo^et tjen/ 

616 til bebre (?gne, 

CD?en bog minbeé Dife 5D?(?nb 

©ggt^joo airet>e9ne. 

O&er ^at), meb ^Senne^^U/ ' 
:^om i>\ for bét t^ebjle, 26 

S(3te terfor oøfaa tt« 

^alDbané ©j&n at gi^jlc, 

5D?obent S^renbe t)i ^ar^ 

5)ct er ei at bølge ^ 

•J)t)ié ci Sattt/ for (Sanbt/ oé 6ar 

DJpgtet ^Der Sgølge. 

©iid oé berfor, ©f/oIbuttg-^JJagt/ 

^tab bu t)el maa t)ibe: 

@r bet fanbtf ^t)ab oé er fagt, 

Om bin »{>erreé :^t>ibe : 

2(t tilrane, 09 S^aneré/ ^tal, 

3 be forte ?fl(^tUtf 

Sfjafer/ i ^ané :^on3e^@a(/ 

€tt af ?9?m-6eté ^Q^^tter; 

gr Drabanterne for flærf, 

Sager golf af ^ge/ 

45oer ^olb 0^ £flit>in$é'^mh 

tlben SD?aaI og SOJage? 

(gr b^t faa, ba t)(( og Un 
»pa(t)bané @øn jeg Iipre: 
@om U^preté Ooer-^OJanb 
©eier at ^jemS^cre. 
3a/ er ^uelig^eb- b^ri/ 27 

3e9 bet faa fan ma^^f 

^t bet t)i5re (!al forbi 

5[)?eb ben £anbe''^Ma(}e, 

2f)i, fa« iffe/ i)eb m i tt X)aab 

^an jirt ^arm foroinbe^ 

(Sige tør jeg, intet SJaab 

§D?ob ben er at ftnbe, 

£)a, faali^ngc @6;o(bun9'S5or(j 

©finner oi)er 5:ue, 

2)annemajnb/ meb *&;erte^@or9/ 

^mé xma 03. grue! 

^i(cH tttt f^areb, ^aa jtn «&e|t/ 

^i;j! ' 35efalin3é -- 5[)?anben : 

^Saretojgt man t)0lber Sebjl 

50?eb gorjianb .i ^anben/ 

%{)i (In ^aanb 09 50?unb man i>e( 

Sage maa i 55are/ 

©iøre faa paa golf gor(!ieI/ 

©om man fan forfDare. 

(?fterfom jeg ^ører nu, 

^ar 3 (Bobt i ©inbe, 

bommer {}ib meb ^enne-^u, . 

©fjolbungen at finbe; 

©anger ba fun o\> i £anb, 28 

St(empn, fom 3 ere! 
6e(t) jeg ribe f>il fovan 
Oq 55ei'58ifer t)(pre. 
^beré @fi5, met) l)øien ©tat)«/ 
^lanft 03 ttplig beget , 
Jigge f!al faa tv\)qt i ^at)«/ 
©om bet i)ar mit eget, 
Sttbtil atter, ooer @tranbf 
5)et f!at eber hc^vZf 
gøre ^jem, til ^B^^ber-'Janb/ 
»^øDbingen meb ^re! 
3a/ gib h;66elig ^att maa 
:^(^mpe^©9f!en ot)erj!aaef 
^elte-'^a^erfet øt>e! 

^reeb og 6uget/ unber £attb/ 
@neffe« laae for 3(iifer, 
@pottenbe bet fmutfe -^Sanb, 
50?eb be f!a?r6e ^ranfer. 
6ot()erne tog ;^(^mpe*©fribt/ 
:KIar t)ar SSrwe-'^fangeit/ 
^;erme*@UIbet blinfeb Dibt 
Oi>er 5>ane'55attgett. (^^) 
35rat ttu fob for bereé S5Iif 
borgen meb ©ulb^SinbC/ 29 

tbvat 03 paa bctt (g'pit be fif/ 
©er Dar ^robgar inbe. 0^) 
S0?a9e til bett ^ovg, i @(anb§/ 
©eettt man fif at ffue; 
^traaler fra bett gif i ©anb^ 
Unber himmel --^ue. 

tOogterett nu' fort/ 03 gobt^ 

£a?rbe ©ot^er bolbe: 

gørj! til Q5org, 03 faa til ©rot, 

Srbgang at err)oIbe. (^°) 

©erpaa breiebe fttt ^c(l (*^) 

:^p(! -' jgefaling é -- ?0?anben, 

©agbe: n« mig ()uer bebfl 

?5eictt tteb til ©tranbett, 

3eg SKfaber M i ^Bolb/ 

(gber t)i( befale, 

@f iojrme eber t)el ^ané @f;o(b 

3 be ^me @a(e! 

3eg, mob ^t)er en ^mbz^^aqt, 

©ag og .%t ffal t)ofbe ^Oagt 

^eb be ©attffe ©tremme. Semte ©ang. 

9)Iobta9e(fen i J^jorte^ Sorgen. Viu frem ø ^(cnb i $Ia&e, 
:03 t)ilb t)e fore ei/ 
%t)i brolagt Mv r fom @at>e/ 
5!)en brebe :^on9e''^ei. 
2)e gif i Q5rpnjer blanfe/ 
©om gote af førpe Siang, 
Og irinbt om 6ot^er ranfe 
2)e Hingre ^aaben fang. ©aa giø be frem ^aa tofte/ 
3 rtJDfom ^riger^^ragt/ 
Sttbtreett i ^øielofte, 
50?et) J5rag og ^ruitf og $ragt, 
^er, langé met) (galene ^Jargge^ 
S^e jliKeb op/ paa OJanb/ 
©aa prub en @f;oIbe^D^«ffef 
©om Sf^ogen (!ue fan. 31 

(gi f!iøre Mv t)e ©fjolbe/ 
©om jlolt jt9 6rebte ^ei*/ 
50?en $:m fom funbc ^olbc 
3 bib^t)aé l&emfojr^ 
50et) @it)eit faac matt @pt;t)e/ 
§|}?cb Slffe-' ©tager graa, 
SlU uDett gca 00 ^pbe, 
3 Siting 00 ^oh at jlaae. 

^e 3}?(^itt) mc& 59?ot> i g5n«3C/ 
S)e fxcnUb felt) flø 6rat/ 
5tutt S3rp'n)er ^ørbeé fliitge, 
2tft unber ^c^mpc^at, 
^ett, Mot af :^latt3 og ^aaSeit/ 
^ait t)ømbe jlu^ i ^albf 
m ^avl fab unber :^aa6ett, 
©om (!i;e t>ar ei for @fra(t). 

C9?eb ojrSar ^ctmpt'2at>^r 
iRn tvaabU frem, ^aa ©tattb; 
Zii ©ot^er unber ^iplabe, 
^aa prut) en »gx^berémanb! 
3 ^a?mpe/$arle 6o(t)e! 
(©aa lot) ^a« jtg forflaae) 
2lU meb be 5rebe ©fjolbe, 32 

;09 meb be Snrafer qvaa, 
3a/ meb be ^;efme foare/ 
Og ^a(!e^epi)b i gloH 
•&Dorfra mon &ib 3 fare? (^^) 
S)et (jab jeg oibe nof/ 
Sf)i borget!/ f)er 3 mii^^t 
Zii{)S(V(it ^robgar 6oIb/ 
Og l;att i mig fig fi^jleb 
©(oté'gogeb og ^erolb. 
€i faae/ i mme ^age, 
2tf gvemmebe^ jeg Ut 
©aantange :^(i^mper f!rage^ 
Og floUe/ paa en ^let; 
CO?eb S^ren, maa jeg b^mme/ 
COJeb »&elte'50?ob i J5rp|!, 
Og ti fom Solf ber rømme ^ 
3 føgbe ^anmavU ^i)^. (*5) 

@ob Slebe for ftg gjorbe 
2)cn @otf)e'.C)elt nn brat^ 
3a/ faa tog i)(in til Orbe, 
2ilt unber So^mpe-'^at: 
l^ong |)igela6/ met> ^Ic^btt 
gor Søben gjør t>i ^ai>n, 
J^an gat)/ i @al/ oé 6a?be: 33 

0$ Q5joit)uIf er mit fSlam, 
50?U S^rinbe frembåre 
3e3 i>ii for ^ali>t)ané &&nt 
Om i)an mob oé t)il tx^re 
^aa goD; ben ^erre ffj^it/ 
Mt t)i til f)am ittbtr^rbe 
5D?aac i bet t)øie ©lot^ 
O9 ()ilfe ber meb 6laJbe 
$aa SanmarB 9iaJt)e 2)rot! 

58elan! nu ^jjuifgar melbte/ 
€n 55enbel6oe oar ^att/ 
SRat)n6uribi3 mellem ^dUt 
5lf 5^i(tf^eb 09 Sorjianb, 
58elart! bit Sub k(j barrer/ 
O3 bringer @Dar igiett 
gra ^Drotten/ goldet Ærer/ 
©om £)aneré Ubfii^ ^an. 
3eg flittig ffal fordøre 
21U I)oé ben ©fiolbung'2)rot/ 
£)m big at laan« ^re 
^m fittbe t)i( for gobt^ 
£)g :^ongené ^rb tilbage 
Seg bringer t)ib faa fage/ 
©aa t)armc , jeg ibcm faaer. 34 

£)ctt ^clt, men ileb bxbf 
^t)or ^robgar fab ^aa ^t)nbe/ 
2((t fom ett 5}ue ^Dtb; 
^aa ^øbif! ubi £aber^ 
^an aylebc pt @finb/ 
gor S)aneré ^onge^ gaber 
©aa brat T^att j!(rbteé tnb. 

©er 3^^^^*^ fr^ ^^ 55orbe/ 
2(U ^oé bett ^errc gob; 
£)er ^Jutfgar tog til Orbe^ 
©om for ftii SDrot ^an j!ob: 
^U (gber/ :^onmng imtl 
mt ot)er faltert (Bøt 
^ibbrageti monne mvt 
dn ©neffe unber S^e; 
50?eb ©ot^er, fra t>a gjerne/ 
2)en fommer til t)ort £anbf 
Og ^iott)uIf Sebber gierne 
S)e ©ottere ^øt)ebé''SD?anb. 
S9?eb gongen be begiojre 
Srt tale et «)3ar Orb/ 
Om be maae faae ben S^ref 
Og fanbelig/ jeg troV/ 35 

2)?t fun^e jig Hi fmnme/ 
Sit S^u &em «nt)te Hn, 
%i)i eftei* Silt at bømnie, 
5)a er bet 2tt>efé'5D?ænb;(**) 
C^ ()att / bem ()i& mon fettbc/ 
€r Di|! en txeibiQ ©rot; 
^aa jlige S^Ige ^ (St)ettbe 
SO?«tt fjenb^r ^crre« goDt! 

gul&Srat' rtu ^øfbeé fDare 
2)eii ^anttet)ir!e^5!)fot: 
gormauben i ben ©fare 
Jr^am fienber jeg ret gobt, 
^ané ^prb er Dijl »of Æbe(/ 
^i ()att er @99t())øit)é @jjtt/ (^0 
€tt 5)aatter af ^ong ^v<tbii, 
^utt t)ar ()ané 5!)?ober ftizn; 
Od jtffert for bet S5eb(!e 
:Kom l)(b ben Unger ^@&enbf 
3 mig fjan Di( no6 giccfle 
@itt habere gamle ^en. 
SDeéuben og (eg ()ørbe/ 
2lf @6ippere, fom ©fat 
5il @ot^e^:^ongett førbe^ 
^m ^avl «t for ftn -^atr 

^2 36 

3a, i)i>ié be itU IpDe, 
5}a er ben famme (5i)ett^ 
^aa jlojrf, fom ti 09 tpi>e 
5(IminbeH3e ?0?(5nb; 
O^eéaarfnø t)^t mig o^ner: 
(gtt @ub ^am fenbte tifl 
5:il ^jelp for oé ^e|!^2)arter, 
0}?ob ©ri^nbelé Sfrgelif!; 
3 faa S<iJb f!a( jeg (!|^«ne 
?5i|l paa ^ané ;^raft 03 CKob^ 
;03 kongelig belønne 
2)ett tinger '6t)enb faa gob. 

@af bu fun nu tilSage, 
2)et fnarejle bu fan, 
£)g beeb be :^aimper jlrage 
Snbgange ^er ipaa @tanbl 
59?irt «S)ilfett meb bu ba?re! 
(gtig mine Orb igjen: 
55el6omne (!at 3 »<^»^^ 
^er aae ©annem(?nb! 

Sil ©otierne tilbage 

Som ?5ulf^ar meb en gart/ 

Sil Orbe tog ^an fage/ 37 

.05 mdbtt meb gob STrt: (^^) 
^roDgrtr ()(« feierf«tte, 

?0?i9 et)er bøb fovtaUe: 

jOø/ dragne ^it) met) 2(Erc, 
Sm oDer Q5øl9ett foal, 
?5eI6omtie f!al 3 t<^re 
^in »Oerre i ^atté ©aU 

9?« 3«3^« eber jlattbfer/ 
@aaer frit tii ^vob^at inbf 
?9?cb ^(5mpe*@t)(^rt> ocj ^anbfer^ 
Srrt unDer ^Ulmc^tinbi 0^) 
5!D?en @6;oIt)ette faa 6rebe> 
Og faa be mange @pi)t)/ 
£at) bem fun (!aae f^erne&e^ 
§i^etté 3 faae ^renlpb! 

SRu ffi)nbel;3 fra ©i^bet 
^ert ^Bo^tbige foer op, (*8) 
Og ^oé ()am f!ob, paa ©tebet, 
^t>mé t)}mt>e ;^(?mpe^ trop; 
€tt spart bog af be 95oIbe 
^att/ af fttt ^^»bittgé^'SKagt/ 38 
STOeb glib at ^olbc ^a^t 

^aa biet) ba^ ^bem btt maatU; 

3 ^eltetté Sjeb be tvaabU, 

@om t)iif!é øobt bent ^ii; 

2(U uttber ©afen^ 35ué, 

2)e tw|!i9 fatte gobf 

Odf beilig at be(!ue/ 

2)er hjelmet ^jottynif ftob; (*5>) ' 

^ané ^aaSett ^' S^ragt fremt>n|!er 

4>^at> ()t)er ^a^ ei man faae: 

S^et 55<^rf fltt 5!}?ef!er priifle, 

€tt @meb t)ar f)an fom gaa! C^^) ^ottg ^robøar! fagbe »^eltett; 
^ilfiPl i bit ©ernaf! 
3 6alett 03 i gelbtett 
3e3 tjener ^i^elaf/ 
^ané gri^nbe mon jeg oopre/ 
jOs tjener i ^ané @aarb, 
i>ul mangen ^aab meb t€re 
3^3 bret) i Unabomé ' 2(ar. 39 

3 @ot()eranb jeg ^ørbe, 
5U @r{«nbel bi<j beflreeb, 
£)9 ©fippere mig førbc 
£)m (Sagen ben S5e(!eeb: 
gor :K(emper tom og øbe, 
CD?aa :Konge -'^alben jtaae/ 
maav @oe( i 2(ften^jKøbe 
SRebgaaer af ^imlené 35(aa. 
Sa raabte mig be S5eb)le, 
CD?it 2artbé be Dife ?D?(^nb/ 
2lt big jeg (!ulbe gi(e|le, 
Song »&robgav! fom bin ^Jenj 
J)e vegneb nemlig efter/ 
^t)ab felt) engang be faae, 
5:)a mine S5jørne^Sr(5fter 
3eg t)iij!e ^røDer paa/ 
gengang af gienbe-'^^nbei* 
3eg Hap, og flog mig frem. 
$Da fanunen begge (gnber 
3eg 6u6febe paa gem, 
^aa 3etter fem at fige, 
£)g teeb til ^Qanbé faa brat 

^n m\)tu^%iot mm, 

mt i ^tn tttørfe ^at: 
^robé etorm og iBølge^-^ø^ie 40 

3fe(j feirebc met) 35ram^ 
gif ^rc foi* mitt §i)?øie, 
^^né gten&erne fif @fam! (^O 

@ee/ Sialic '©rot ^itt f(ave! 
3eg berfor, fom eit 5D?anb 
S)er ojnbfer ittgen gare/ 
50il ene ^olbe (5tant>A 
3a @tattb 03 (gtrib tmige 
3mot) ben feSe trolb, 
5[)?ob ^rojitbef, t)a jeg ffge/ 
©om øm* big Ot)ert)olb! 
Den ©uttfl bu et mi<j itojgte^ 
jD S^Janneoirfe-^rotl 
2(t ene jeø maa f^^gfe, 
2:a Si'elfe for bit &otl 
2t(t for ot mat btn ^c^bevr 
3e3/ meb min ^c^mpe-^tof, 
SDrog r)ib fra fjerne ©teber/ 
^r ^rolben i)0]ren nof! 
gor (Btaai t)an ith blegner/ 
5)et me^it gobt jeg t)eeb/ 
^an ?3aa6ett if fe regner/ 
^en trolb i>g i^^uré faa feeb/ 
CD^su ei mit ©Oi^rb ffal briffe 41 

^aa Sctte-^rop omfonf!; 
©aafanbt jeg ei Di( mij?c 

Seg fooer ^øit o<j fiJvtrgcr: 
(?i @»(rrt) jc(j Motter ()cri 
§D?cb @6;oIt> jeg mig ei t»a?rger 
3 t)enne ^erre-gojrb! 
:^ottg ^igefaf ;eø froJOer 
Zii '^it)nc ^aa min 2(gt: 
^cv, mib be 6are SRo^Der, 
5« ti'obfe ©ri^nbefé C0?a3t; 
Om 9?ee6 faa t)i( t)i rpf!eé/ 
3^ Srtjbcé om bin ^cilb/ 
£ab f!aae fe, ^Dem bet Ipffeé! 
2ab falbe/ ()t)em ber flfalJ ganer ØriTttbel 5oo at raabe, 
gor mig og for min tvopf 
^a fiUevtf ubett SRaabe/ 
.5)an reent oé oJber op; 
3eg Vf<!(ii)f bet er ()ané ^Jane; 
5rt fluge goI6, bett ^rolb, 
Og t)orber^an min ^ane, 
(Saa er jeg i r)ané 533;j({)i (52) 42 

(Baa Uib Un ti Derom ^ 
Z^tf ubeii ^org, hcQvanv 
5D?i(j finjc ben gplbe-^Jom: 
3 35ugett f)an mig jorber/' 
@e<, bet er Htt ^roceé, 
€i unber mig ben CD?orber 
en @rat>^øi mtb (Sppreé! (^s) 
^i fofle bi^ Umage 
s^a ffal min Sorbefojrb, 
S)?ett enbeé mine SDage, 
©a, ^robgar 5!)anefia?r! 
^il ^igelaf bn fenbe 
5l)?in DJuffning fatr og Hat, 
3« til min ^onge^Sr^nbe 
^in S5rptt;e bprebar! (5^) 
3«g arDeb/ efter ^rirbef/ 
"S^en prube ^rpnje'©(rrf/ 
^ené 5[)?ef!er og t>ar <rbel: 
£)en er 5Ja«lnnberé ^xvV, 
^en S3armen »ar til Q5aabe/ 
3 mangen ^æmpt^^i)^, 
SD^en «tt maa iJiprnen taabt 
gor nøgne :^aMnpe''35rp|!! ('0 43 

&aa talebe/ mcb ©ni/be/ 
5!)cit ^øtJbinø fort 09 gobf. 
^am fi)arcb ^robgar milbC/ 
Den 5Dattnei)irfe''2)rot: 
S5efpttberli9 ftg t)enber/ 
3 5)5erben/ S5labct om: 
5l)?eb ()jelperi9e »&i5nbcr/ 
Du mobig til oé fom; 
2(U ot>er famme 35^f9eir 
Drog Saber bin for big^ 
^ett/ m M.iUii bælger/ 
*f)an føgbe ^jelp f)oé mig. 
•&am ^i( fingernem ?5(^Ibe 
gorbreD fra ^uué og *&;em/ 
^eb ^abofai) at f^Ibe/ 
^aa ^alfen pø {)an bemj 
5D?eb bereé (!a?rfe ^øberi/ 
»&ané go(6 bc gjorbc r^b^ 
5;()i fø^gbe ftait, i S^^ben; 
.J)oé oé et Silfrwgté''@teb. C^^) 
Da ^jørgar aftDar blegnet/ 
Den Danner^ honning (!;øn/ 
3 @rat)ert i)ar nebfegnet 
:Kottg »f>al&bané 6ebf!e @øtt; 
^ané 35rober/ ei r)ané $Wage, 44 

55<tr X>votf i tltt3t>omé'S)a9ef 
Sor Xxin^'^te 09 £ant)! 
SO?is giÆfteb ba i S5or9eit/ 
O/ ^elt! bin gaber 90b/ 
O9 r)cr fart)anbt i)m (gorgett^ 
S)er je^/ i S0?artbe'55ob/ 
Xil BHfittcjcr ublagbe 
5D?it gamle 5)arte^@ulbf 
^tjorfor ^an mi^ tilfaQbef 
%t (inbeé troe 03 ^ulb! C**^) 5D?ett af^ meb faaret fjerter 
3eg tale maa beroiUf 
^oab @orø 09 bitter ©merte 
S9?i9 fiben oDerfom: 
^Mb (eg ^ar maattet fiber 
58eb @r(enbclé O&erfafb/ 
S9?ené ^art/ om fUlatUftib^, 
J^av rafet i mi« ^alo! 
Sif! ^bor er nu be 35o(be, 
©om ^rpbebe min ^albr 
©om 6are for mig ©f/ofbe/ 
it»?aiigfoIbige i S:arj 45 

2(f! uitber 3(?ortteité ^jjrebe/ 
CD?itt g(of er fmeltet ^ctt/ 
Se Slcpe tog ben £etJe, 
^un %aci f)(iv jeg tgien! 
£)! (jib enganø bog funbe 
X>in SRibing faae fttt £øn! 
3«/ ©r^^nbel gaae til ©runbe! 
5)et er mit ^/erteé 55^n! (5^) 

^Oif! iffe DeberfDi^ger 
5D?ig Ifcttger f!ore £)rb/ 
©e løb/ t)eb fplbte ^;?ger; 
<5aa ofte ot)er S5orb/ 
3eg f)ørbe ^ojmper (oee^ 
^aat 5D?/øben gal) bem ?D?ob/ 
fat foftte fiojft i 5Bot)e; 
gor (galett, i!it) og ^(ob; 
©e Di(be ©r^enbel møbe/ 
€[)?eb ^gg og (!arpert Obb; 
gør na?(le 5D?orgen'9?øbe, 
?5ar ©øben bere^ £obb! 
SRaar @oeI opgif, ba fDømmeb 
mn ^onge-^alb i 35Iob; 
^en ot>er tifjett firømmeb 
5)en røbe Slare^-gfob; f 46 

5(6! Cnbt be 9;orbc t>icnt, 
fHf :^a?mper troe jeg fi6 
£)erJ)cb faamattge ftcrre, 
©om ^er i S^flfbctt ^if! 
5)o(j, ^ett, gaf nu til (gorbe! 
2ab (gagtt 09 ^a9a''(p^an9 
£)i9 j!prfc tit meb ©loJbe 
2(t ^aai bin ^o^mpe-^ang! (^9) 

(Saa takb^ bett ^ilbc; 
Og fluy man gjorbe <p(abé/ 
gor 6ot()erne faa gilbc; 
©om t)ar bem t)cl tilpa^. 
;De fatte r atle fammeti/ 
S^er brat ftg neb ^aa fRabf 
O3 bec »ar grpb 09 gammen ^ 
©aat)elfom SI 03 §D?ab. 

©en ©t)ettb fom flob for ©fiornfeit/ 
•f^att pajfeb gobt fin S)ont, 
©aa immer ø paa 5?a:nfett 
S!)et fuibe ^(c^cv runbt; I ^er ©ot^e fab, fom Svaner | 

SD?eb grpb i ^øien ^Mf |1 

O^f i 90b gammel ^ane^ V 
©ang ^øit ben muntre ©fjalb! (Sjette ©ang. ^n ^unferb to^ tii OvbCf 
£)3 ^gglamé ©øtt mv f)an, 
s9?cn ^(ammerie ()att gjorde 
S9?et) 5:ale fttt paa ©tanb! 
Jr)an MV ctt fornem *^erre, 
^att fab Deb Skrottene gob, 
5D?crt at>ittbfi;9 / beét)a?rre / 
•J)att t)ar ei 55fott)uIf 90b,* 
€tt 5:ovrt ^am Dar i $kt 
©en S^Eblingé ^errefa^rb/ 
©om ^at)be SSøfgen p(øiet/ 
jOd ^re f)S(^tt ber; 
S:^i ^unferb kalbc itU, 
59?eb SRojfen ^øie i @fpe/ 
5ft Smogen t)iCbe ftifEe 
•J)rtm felt) i O^oeé 03 9fvi;e! 1 48 

dt bU/ fee bet Dar ^fofeit, 

SDen SBjomuIf CDJubber-^ram, 

^om bi;ffeb efter 9?ofett, 

O3 bi'et) i £arti) mcb 6fam/ 

©om tøpebeé meb ?5ra;6fe/ C'-^) 

jOø f)0lbt jTg ei for hvcii>, 

S)en3an^ 3, font to &jxfUf 

;Omfføt) paa Dilbtte ^at)! 

3 i>ilb(r nteb jer @i)ømmenA 

^aa ^Canbet giøre ^lixii, 

S!}?en brei) botj futt meb ©trøuimert/ 

mt fom 3 6imbe 5ebf!, 

gor albrig 5)et ei feife 

Seg t)Ube (lig ett ^lif, 

©om for bett ?5eiibe^3veife 

3 paa jert SKpgte ftf! 

^aa £attbec f>at 3 friffe/ 

^en mnb fait fluffe 3Ib, 

3 ft)ømmeb/ fom to giffe, 

3<i ftt<Jrt fom t)øbt (Biib; 

^a fagtttebeé ©to^eiett^ 

2)er ©torm ocj jBøIge (Irib 

3cr t)ii(?e finter-' 5jjciett/ 

5m i en U3eé^'5:ibl 49 

£)09; om cnb dliWve Q5eg9e/ 
^om bn boQ mvit berait; 
S:f)i fra big foømmci) ^vc^fUr 
Og 6Iet) bitt Ot)er^5D?anJ)j 
S)u artig biet) tilbage / 
^er I)att en 50?orgeii -- (Stttrtt> 
Opff^ulpebeé faa fage 
^aa dicemi^ i)Sfie 6run&; 
^&orfra ftit ^aaé iyan fatte/ 
Zii Q5rottbirtgerneé £anb! 
5D?eb Q5orge ber og (^fattc 
^an MV en ^olben ?0?anb: 
5)er ^at)be ()an fit Stige, 
Og beiligt mv ()ané @(ot/ 
^an eljTet i>av tilfige 
Srf ^t)er jin Unberfaat. 

&aa 35;an(!eené ©øn ubførbe/ 
5(It bt>ab ^an trueb meb, 
Og ba bu, fom t)i b^rbe, 
^om ber faa galt affteb, 
(B<^a tør jeg nof formobe, 
Om ^nb bn gjør big frpe, 
£)et gjør (let ingen @obe, 
^n brd^nber bi^ \^<i<i SRpe! 

5^ 50 

3a ^ t>ii ctt af?at bu t)øt)e 
2(t bie 6rænb^l i)tv f 
^a tør Derfor jeg loDe^ 
g^i^ timeé en Uf«ro! C* O 

Sf^u tog ttr alerte -' Sproget 
^Bojgmunbingen Tpaa ^tanb; 
S^tt fna^fer ^en i l:aaget, 
5!)?itt :^i«re/ fagbe i)an, 
S)u regneb op en Robert f 
Om 55r(cf'6e og f)ané %xvt)f 
S5et gamle 451 af (Stoben^ 
§D?an ^ørbe fnaffe ber; 
%i^i bet tør jeg nof ftge: 
S^en SD?anb jeg albrig faae/ 
5)er i)ii|!e jtg mitt ^ige 
3 :^amp vaa S5ølgen blaa. Jr^Mt) jeg og 3$r«F6e lotjeb, 
3 t)ore Strenge ^5far/ 
©om :^arle »i og t)ot>ebr 
(gfiønbt bet gat> bange ^aar; 
Ø?eb £tD og Døb for ^ie^ 
SrU paa ben tilbe (E^tranb/ 
^i 55ølgen ft>or at pløie/ 51 

Og pl^ieb ben forfanD. 
^ovt ?0?ot) faa lob t>i iPicnbC/ 
O9 fDømmcb t)el om ^ap, 
SO?et> braget @t>a?rb i J^ojnbe/ 
@ai) .£)ai 03 *&t)al en diapi 
sSdm ^oem beir ingenlunbef 
S(ft v<ia ben t)ilbe ©tranb/ 
gorbi miø ft)jømme Øunbe/ 
SDet Sbvc^fU t)av forfanb. 
©et Dar og ei miti SOJenitig: 
:55aa trobé at fai-e frem; 
$:[)i fDømmeb i gorcning 
58i ()ele SRo^tter fem; 
©et t)ar futt SSøIger jleife; 
©om br^b oort ^Oenne^Hag,/ > 
©in egen ©-ee at feile/ 
?3ap ba en ti>mwn ©ag, 
S^i bet, om finter 'tibe/ 
Og i en bi^Igmørf ^at, 
^nn ni)tter libt at flvibe 
5!)?ob SRorben^^inb jtg mat! 
2((t paa be SSMger f^aU/ 
3eg f)at)be 2(r6eib no6/ 
5i3?eb Ubpr, 6inbegale, 
©om greeb mig an i S(of; 

©2 52 

£)a maatte (t)bt ie^ Iot)e 
95aulunberé 5D?e|!er - 58a?rf : 
5D?m Qulbbeflagne ^aaU, 

S^engang mig gienbert t^rfbig 
ØJebbrog til ^at>^iné 35unbf 
•J)t)oir jeg bog MV faa ()elbig/ 
tlri^bb i garené (gtunb, 
2(t tU bet 55(^ft, mig Hembe/ 
CO?eb Slinge jeg fif øtaiii/ 
(^aa ftg og mig bU gfcmbe/ 
Og fif for mi>ov <BUm. @aarebeé mange @ange 
59?ig britrebe bet ^af, 
siO?en og/ for 5^aar ()eef trange/ 
3eg faa him fagbe $af, 
2llt meb min gobe Slinge/ 
@om bet ftg ()-ør og hetf 
2(t ei be (!ulbe fpringe 
Srf 6l«be, ffiønbt i Sføer 
5}e ftf mig ^aa en 9)?aabe! 
Om mig/ paa ^aufené S5ttnb/ 
@ig felt) tiJ liben Q$aabe/ 
©e jloge Srebfen rwnbi S3 

jOm ØJafteit ear be qtammtf 
Om 50?^>r9enett be faac, 
^aa fpagc 03 faa tamme/ 
2ie albrig meer man faae 
3^em nogen ©ømanb jlanbfe 
^aa Iot)Ii9 35øl9e » g(^rb ! (**) 
@aa I(5rbe b^m at banbfe 
5[)?it øobe ^a?mpe'@»(?i-b! 

3)er nu, i ^(fer- £ibe/ 
©it (Straale-'fBanner @ub 
£)p(!af meb ^taft 09 35Iibe/ 
^a fanf^ paa £i)feté ?5ub/ 
S)e Q^ølge^^aarne ^øie, 
5)e 916 ei meer i S^anbé, 
O9 £anb jeg faae for Øie 
3 liffig 9)?or3en'6lanbé! 

^aa freffer .^orne-'S^ommen/ 
^aa »J)aD, fom unber T^t^ 
^aav Zimtn ei er bommen, 
S)ett uforfagte ^eU! 
^a, ^efb til ^^arle ^ @ti>f f er 
^id ogfaa ahornen gat)/ 
S^i ni faa ftar be Ø^pføer/ 

5i}?eb ©Dojrb jeg fIo<) ^aa ^at). (*') 

(Ei unber ^imlcné 35tte 

3e9 ()ørt)e, nogett Sib/ 

^aa 35øl9Ctt t^ar- at f!ue 

gtt t)ierre SRatte^©tnb! 

S^et fanbt er 09 ttffige: 

(grt meer forlegen SD?anb 

?5eeb 3«9^tt <^f <tt ftge; 

5D?en bog jeg |Iap i £anb: 

gor mat Mt jeg til ©»ømmeitr 

m efter flig ett Dpfl, 

SO?ett bret) i £anb meb (Btvømimn, C^*) 

S^ret) op paa giitlanbé ^p|!. 

€i Dif ^eraf jeg prafe^ 
sfftm t)ibtter ubeti ^t)ig^ 
3eg ^ørbe aJbrig tale 
Om flig e« S^aab af big; 
3a ^ ir)t)ori)eI om ^ri^ffe 
S)u tti;é tog 5jf?unben fufb^ 
5>og 3ngett af jer 35egge 
^ar Dirfet oDer SD?uIb 
^ebriftertte faa Hare^ 
5D?eb bimU firmpe-'^tj^rb. 
©tt ^vtié big t)el tilfienber, 55 

55or 35roberf!a6 bu i)oibt i 
©a bine ttorjle Srojttber 
3^u troløé 33atte j)olbt? 
^i)or flo3 bu enb mon t)(^rei 
^u bog ^ar tegnet galt/ 
3 ^eU^jem f!al bu li^re, 
^en Idc^^K^ 6Ur flet betalt! gor 9ite|!ett, r)dié/ i ©runbett/ 
S5u t)ar faa f'i^f og 6olb, 
(Som 2)u bet er i ?0?unbettf 
(gaamegen ODert)o(b 
(gi ^a^u @r(5rtbcl jø^bet; 
@aal(^nge, i ftt ©lot/ 
5)itt ^erre ci beløbet 
2tt (ibe s9?een og @pot! 
SfJei, ^^rolben f)ap opbaget, 
2tt ^an,. i @6;o(bung^^alb/ 
58ar tn;g for torben^ ©laget/ 
(gi (!i)e ^an er for (giralb/ 
Og berfor l)ib ^an flojbner/ 
2(lt font paa.glue/3agt/ 
^o.m mt {)M^ S^anft" flg ttojDner/ 
(Er fun til bJ)6 goragt/ 56 

©aa t)ibt ()att ftg formaflcr, 
J^an fommer Mab^nizéf 

3er ^e(fot er eti IDøé! (4-*) 

5D?ett/ lab futt nu f)(im fonm^, 
2Qm i ;^ottgené ©aarb! 
S)a flfal/ i bpre Dommen 
4>an UBbCf i)i>ab \)m faaer^ 
^an møbt ffal [)ermbc/ 
^Mb i)m fonnobei* ci: 
3 @otf;ett (Tal ()an finbe 
€t &iccvt>e )e><^a ftn ^ci! 
£ab øange ba til SO?;øt)ertf 
€[)?eb ©ammett/ ^t)o fpm fart/ 
Sfjaar atter ^ojorgert - Svøben 
gorgplber ^immel-'SKattbr 
SRaar, ot)er golf e -- @f årer / 
sOJob ©pben @oeI opcjaaer/ 
Og t?raalenbe opflarcr 
©e s^øbeligeé ^aar! j ©obtQterelfcn af ^votgar og Sjufterne« 


^dtc^^ob i 25ri)f!ct, 

^at)l>e/ unber banøc ^aar; 

^e{te^@tcmmcn trøfiet! 

^elercri af røbctt ^ulD, J 

£)(j af grønne @fot)e/ 

Surbe ftg en ^^jencr ()uli) 

SfJtt t 35;o;DuIf (ot)e ; 

£)aneré ^\)vbc, S^aneré 66;o(t)^ 

^f)roncren t^aa ©lette, 

(Bc^az i @ot()en/ gto^t) 03 6oIt), 

^anmarB gobe ^(etu^ (*0 ffl 58 
iatut f)mt i ^al nu Mf 

Renlige fra £«:6crt j!øt> 
Sålerne, man C)ørbe ! 
3nb og treen, faa Denne^ulb/ 
£)aneré fonge-Srue, 
©finnenbe af røben @u(bf 
S^ronningli^ at ffue; 
^(ibelig ()Utt 6øb: 90b ©ag I 
S3a?9eret ^un fpfbte, 
gørf! for {)(im; i ^dte^U^, 
^oem ^un 5^ren ftplbte. 

Staben runbt, i ^tonge ^»5)a(b/ 
@if ben ojble; ^ftinbe, C^^) 
2rbelém(«nb, i @nefe''5:al, 

^nbeliø fom ftbf! 09 beb(! 
s^ronningen ^(^Uome 
Sil at ftanbe felten n#/ 
@om 6om ni;^ til ^ooe; 
©ulbrin^jprub bm SKofen-^aanb 
^tob fom Srften^SKøben, 
fKafbe ^jomalf, Mib, i ^aanb 
Si^geret imb ^IjBbcnf 59 

09/ met) Orb fulofra^rtge, 
5:affet) ®ub: ()Utt faac ben ^ag/ 
©om ()Urt jø'njTeb I^nge, 
©aac for $im felten 90b ^ 
©om, tii SoIfe'35aabe, 
tlbcn Soiol bog , funbe 35ob 
gnb paa ©orgett raabe! 

©et :^i^mpeit Dar f^itt gramme, 
4>cin S5ajger tog i ^aanb, C^^) 
S>a 6Iufleb op i glamme 
*&ané ^øie ^elte^5(anbl ©et S5fott)u(f Dar, ()m uttge. 
Og i)an MV (^ggt()iomé ©øtt; 
Ø^u rørbe f)an ftit ^unge, 
•^ati fi>ab mib ;^(attg og ©øtt: @i fprattg/ meb ^a^mpe^-gølge/ 
3eg tanfeløé om S3orb/ 
(ii ober fleileri 25ølge 
gor 3tttet ^ib jeg foer; 60 

S(t fremme ^beré ^Hj^f 
£)et Mt min @;a?(é ^tttaa, 
^i>ié i6fe, ba paa ^i(|e 
2(t fi)nfe bleeg 03 Sfaal 

3e3 iBfer J^aneré ^øaattbe/ 
^t)ié ei, f^r nojfle 5!)a3, 
5QiI £it)et i'ecj ubaatibe 
3 giertbené ^ami-ta^l 

S5ebrift/ ta ^fgtett CO^age/ 
C9?eb :^raft jeg i>ir6e f!af/ 
4>t>i$ iif ftg mine S^age 
gulbenbe brat i ^alb! 

^aa fra £a?6ett @t)ar ubfoer^ 
6obt 03 maatte ^ue 
6ot()e'^(^mperté (!pre Ovb 
2)aneré ^onge^grue! 

J^rottttitiøen ft^, uttber &\xlb^f 
5Bettbte rttt m^b (Biccbe^ 
(^atu f!g, faa »enne^ulb^ 
^oé f!n 2)rot til @«De, 61 setter ba fra £aj6en fiøb 

SmmfOvb fulbmangc/ 

tlnber «&^ie'£oft Qi^nM 

(Strenge '£ee9 09 ©angej 

£p|ligt golfet tar 03 froe/ 

3ttbtil ^alt&aniben 

2m^t>ié efter Dratte- Dvoe, 

gaitbt/ t)et tar paa Sibeit/ 

©ale« at forlabe 6rat: 

©olen tar nebgangett/ 

llnber @fpe/ ben forte fflat 

SR^crmebe ftg fangen, 

;Kom/ tii (gfjul for ^ter en ©fieltU/ 

©fribenbe meb ©fpgge-^&jelm. (*^) 

golfet n« ftg reij!e 6rat/ 

6iibeé''£a9 at 6rt)be/ 

^robgar SBjomuff bøb 90b 3Rat/ 

£ob ftg faa forlpbe: 

Slibrig, mebené ©t(trb og ©f;olb 

©elt jeg funbe bære, 

SRogen; nof faa ()ulb og bolb/ 

tlnbte jeg ben 2^re/ 

©om n« big, ^tem leg betroer/ 

^erteb/ til i CWorgen, 62 1^ $aa t>it Stnjtøt/ t^aa bit Ctb,' 

sSogt nu ^i)a& Du i^av i ^olbl 
(Slem ei S(Srené £oi)e! 
^ee big fom ctt ^elt faa bolb! 
sQaag, mene Stnbre fo&e! 
6Iwer bUf fom 4:)&ep^5i)?an&/ 
£eDent>e fra 'Di)pnf 
$Da er i mit gattffe £ant> 
£ooett bin fom £pf!en! ;Dttent)e ©aitg. 

23jott)u(fi5 Æamp met) &icmMf 5!)?et) fm ^irb ubgif, af (Slot, 

^vob^av til ^c^itom, 

SfJolig ber beit @fjo(t5tt«9^©rot 

STgtebc at fote/ 

Ø^u ba ^att( mot) @r«nbe(e ^ol&/ 

^at)be fat en ^agt faa 6olb Orb bei* af ben ^oqUv ør 
@ob t)ar ^an at ftielnc/ 
^ant berpaa 09 kongen fif: 
^ati t)ar af bc fjelbne, 
©aae, at ©ot^en, i fttt ©trib/ 
€tte fiDg tii @ub f!tt 5iib/ 
O3 til *&e(te^ kraften« 64 

$rf fiø froJttøbe «5joft)uIf 6rat 
55n;njc ftn ben ()aarbe, 
Mteo neb fiit ^/elmc^^at/ 
$ø|!e af fltt ^aarbe, 
6ai> b« mt en ©oenb i ^olb/ 
^ab f)(im bet, i 90b S^e^olb/ 
glitticj at fort)areI S)et f>av ©of^e-'^ef ten goi), 
€nbf før f)an fig (ag be, 
(Store Orb ()an falbe (ob, 
^alebe 09 fagbe: 
Øtingere enb ©r^^nbel jeø 
55«rre t>il i ^i^rf^eb ci, 
^r enb i)an fort>oi)en! (*^) ;^unbe met> mit gobe ©i)<erb 
3cg ^am enb ombringe, 
Stlbriø bog, i benne g«rb, 
?5ilbe jeg bet f^inge^ 
5^a ei ^ugge tan i @fjoIb 
©farnet, fom er H<sf og bofb 
:K«n til ØJibingl^'55i?rfer! (^°) 65 

^aaUnWi, 35ri)f! mob SBn;(!/ 
Om i)an bH tøt f^oiact 
^røDe ffal i>i ()er en 2)p|!/ 
5D?cbené STnbre foi)e; 
^eiTen i bet f)øie @fot/ 
(Som «&an ptiber felo for øobt/ 
Svømme oé imettem! ^ettc-'Srptt^ 03 ^attbe fcruu«/ 

©f/ulbe nu ben :^i(effe, 

@an6 paa £)pnc; fanf i 5)«tt«/ 

£)t)cr finber begge; 

^rinbt omfring beit »^erre laae 

iKibberé^SD?a^nb fra Q5Blgen blaa/ 

^t)iUnbe i ^aaeii. (^0 ©ut)e op mob ^If!ot)é $attb/ 

setter o^er SBøJge, 

S)et ei ()aa6eb nogen SD?an& 

2lf bet ()ele gølge: 

gor bem ffjulbe 5)øt)ené @fi)e 

g(^bre'£anb og gøbe^^pe/ 

golf et/ be tiU)ørbeJ 66 

4>Btt bt ^a»be/ at i ^alb, 
^t)or be til ^Jr)t)iu, 
^anmmmb, i ©foffe^taf, 
6anf for Svøbene ^iie, 
gi be fienbte »^errené sKaab^ 
?5ib({e ei: mob SDøbené ^raab 
£)em et ©fjolb t>ar øioetl (gi bet golf fra 95(«ber ^' 2attb 

SiJ^nfbe nogenftnbe; 

fUt be ^elteé 2(t)inbémanb 

;Kunbe oteroinbe: 

m for 2lUe (!ulbe (Een, 

95eb ben :^raft ^an fif til £e^rt, 

©eieren evl)t>aHl ©anbcli^, al ^Jerbené ^a^t 
»f)crren fear i ^«nbe, 
•&t)em fean tage til i Sfgt, 
^an ei (Sfpgger bt^nbe; 
S)et man faae; ber gienben fuul 
:^om nu unber @faJfe'@f;u(/ 
©fribenbe tiJ »&aaen. 67 

giettbett itwbf og @f«bbet ø/afbt 
^(cmpné Øiett'£aage/ 
@øt)nen flujc t>a ot)eifa(t>t 
5)em Der burbe i>aaQi; 
fUtU foi) be/ fom ett ©teeit/ 
2rf(e, ja/ faa ncet fom (^en: 
^aUené ^eUe^'®iemmer! (^^ X)et Dar S$joit>ulf: gram i ^tt 
2<iae til ^amp \)an rebe/ 
Sra ?0?orabfet fom og «U/ (^0 
£i(!ettbe/ bett £ebe/ 
^\)iUt i en ^aage'@fi)e/ 
(^ub forgabt/ tii ^eUe^SSpe, 
©r^^nbel gi6' paa @(øber. ^aaSet ^ané/ bit ^orber-'Sfartt/ 

58ar/ fom for faa ofte/ 

golf at fange i ftt ©arri/ 

tlnber ^me^^ofte; 

S)erfor/ fDøbt i ?0?u(m/ ^ait Øf 

Zii ftg løfteb for {)mé S5Hf 

SSorgen meb 6ulb^tinbe. 

^2 68 

SJilb ei fo€r ben (gfalf i ^an^, 

Sraabt) er ^i>t)e^2pc(te/ 

€i faa t)ar bet førf^e ^anjj/ 

^robgar ^an bef^gbe, 

gør 09 flDen, for fin-?)aanb/ 

sDJage bog tir^elte^Slanb, 

gi ()an fanbt it^aUeit. ©loenbe fra top til Zaa, 
6r<?nbe( gif meb ©orgett/ 
Sulb af al(!ené onb 5ittraa 
£>og f)an fom til borgen; 
^uFt t>at £)^rren, tro Jben fitjøf^/ 
^Knptteb Ø?(^i)en/ I^uggeb løé/ 
SDiPrren fprang i ©plinter! (^*) 3nb paa g{ife^@uft)et tree« 

glujc ^an unber 95ue, 

lib fra t)t)er ^ané Øie-^teeti 

©tob en 6t)ot)e^'l^ue/ 

55eb M 2i)^ i)an faae i ^afb 

S5oIbe ^(tmpav, ØJof i lait 

©ooenbe fom 6tene. 69 

©Ditte ^furnf! ben graabfer srcett^ 

©piDfebe jitt SRccfi 

^aa bem Me, f)^n 03 eett/ 

Zcentbe ret at h(eU 

gor fi(j op i ^oitgctté @fot; 

©(a()te inb 09 (et)e flaabt/ 

£eDne £iO i 3tt9^«- 2fÉ af D^ortteit ber Dar fat 
©rættbfe for f)ané ©laJbCf 
5(t bet MV ben ffbf!e 9f?at/ 
»f)att ftf S0I6 at ojbe; 
3(t i ^a((ett, ^Dor ()att aif^ 
gurøbe ^am et gaffe ^03^!^ 
S)et ei ©rojttber t>ibjTe. (^^) 3tt^ett "lib gat) ^rctbeit Sort/ 

SRappebe ben fR^flt, 

©jorbe meb t)am Ritten fort/ 

©jorbe 6rat ftt ?5eb|!e: 

35røb f)ané 35eett/ 09 braf ()ané S5rob/ 

©lugbe |)aanb, og- (lugbe gob^ 

i}ia6be efter ?9?ere. i70 

55it)erc 316 tfolben frem, 
©13 paa golf at mc^tUf 
©ramfebe met) gpnb 09 ^(em/ 
Sraf 09 paa ben Sjette, 
5D?øbte ^aanb, ber felt) tog fat/ 
gif meb Q$jon)ulf, nemt 09 brat, 
^eri)eb ^aanb i ^anfe. (^^) gfujc ben £ebe itK^rfeb bog: 

•f)ait ei ©ot^ené §0?age, 

Sil meb ^lem at tr(56fe :^roø, 

Sraf i fine ^age; 

3orbené Irebé og runbe S5oIb 

:^ienbte i)an, mm faabant «&oIb 

^i i nogen ^o^mpe! @ra?nber Slet) om S(?«fett 6Ieeg/ 
S5ange^ foiu en ^are, 
45nf!ebe ftg, nben @teeg^ 
^jem i 2)/(5oIe^@fare, 
%i)i bet)ajrtet ^an i @Iot 
ganbt (tg nu ei n(^r faa gobt/ 
©om i pmfe £)age. (^^) 71 

iJo^/ &et MV ei S5jon)U(fé Sfgf^ 

guglert faa at flippe^ 

tii ftg traf f)an af ar ?9?a(jt/ 

2:rolDett maatte trippe, 

Op fid reifle ^ot^en nU/ 

;^om De flore Or& i^u, 

^t>ormet) f)an ftg lagbe. (gotten to(j i ©rojtt&ef fat, 
%lt met) j5jørtte*^r(^ftciv 
6r(^abel, fom en 2(al faa gfat^ 
6ttoet) ft(^ bereftcr, 
^aanbert gleeb, 03 gtenbett jlapi 
®otl)en bo(j ()am fulgbe rap, 
$ob r)am langt ei løbe. ^rolbett, ffjøttbt meb (ibctt $i;j!/ 
^ilbe nu bog prø&e, 
Om {)an funbe t)cb en ^i;(!, 
(gi faae £oi) at løbe, 
Ø?(^i)erne, faa t^nfbe r^an, 
3<^3 faa gobt fom nogen sj)?attb 
^el forflaaer at bruge. C^^) V 72 

3!)et &DØ l<cvbe ®tmM hvatt 
®oti)m 6ebre bpffcb, 
%f)i til ^m^ ^<Jn f<^<^ Met) fat, 
2(t ^ané ^attun rpjleb; 
^uu(t ba gungret) bet i ^alb, 
©om bet f!ør(!e Sorbett-'^fralb; 
Mt 2)atter 6«t)eb. (^5>) iKafenbe 6fet) @r(^rtbe( nu, 
5Srebe mv be S^egge/ 
S5røbeé, faa bet mv en ©ru, 
Hnber ^orge -- ^rji^gge ! 
6(ert, ot bog ei fant i @ru«é 
^robgaré fagre ^on^tf^nnSf 
?5eb ben ^^mpe-'Sro^tte! ^i|! nof MV ben S5org furbflojrf, 
S5pgget ei af $inbe, 
5D?age til bet 3)?e|?er - ^Soirø 
©fulbe feent man pnbe: 
3nDe MVf fom nber ()er, 
^onjlelig paa ^rpbé og ^MVf 
5(U meb 3ern Mnnbetl n 

(gfter goffc-'^aUtt, 

^DJiingett ^ornf, befat met) @tt(b/ 

gafbt i I)r(fee^enlen, 

6fiørtbt t)er ^ar, i @6;o(t)un9^£attt>/ 

gi faa fIo9 en tjø^mmer^^anb/ 

^ait bet mueligt tvoebe! ^robfe, f)ai)be Sltfe fagt^ 

Trolbe fan be 3^Ioffe, 

gi ueb £i(!, og ei »eb COJagt 

!De ftg labc roHt; 

^utt for beit^ fom ojber ge^f 

:^Utt i £uerté t)i(be £eeg/ 

©tprte (lige ^mUl ^iH fra |)atfett ^ørbeé nit 
gremmeb £i)& opf!ige, 
aftørre 'Svaner giøé i @ru, 
Slife, t)il jeg fee, 
3 ^)»i^ Øren tritttgbe ittb/ 
gareitbe paa ^i)irt)e^5Qittb, 
53røret af 6ttbé gienbe! (^°) 74 

(Som i £uftett ^oinet), 

5D?eb frta f)uu( 09 fuul ert ^lam; 

3Ibe nu ()an grineb; 

3)?et) filt ^elfot, til fitt ^nrm, 

Si^ngélet af ett :^anttpe^3irm, 

©r^nDel j?oD i ^jjaanbe. (^^) 2)eÉ oar ©ot^e^^OJmpen 6oIi>, 
gif bcrta ^an (gene, 
SJIbrtg i ben lebe ti'oJb 
£io ()art Dilbe leene, 
%f)i bin ^orber, tojnfbe f)an, 
@at)ner albviQ nogen S)?anb, 
@iør futt ni;c Uh;Her. ^H Dar 35joft)urfé gobe ?0?(»nb, 
6ot()Ianbé ^(5mpe^'@6are, 
S)eireé ^erre, bereé ^eu/ 
55ilbe be forfi)are, 
SBIotteb @i)(^rb i $5<jrené (Stunb/ 
.f)aø(jeb til af fjertene ©runb, 
O9 af aae ^ri^fter! (^^) 75 

©frup ttu fif/ paa T)t)cr en £ee&, 
@r«nbcl/ men ci 6frammc/ 
(5taa( 05 3crn paa t)am ci beet)/ 
S^i/ met) 3fJnner ramme', 
S5et)j!e ^Oi^rb i .^o^mpe-^aant) 
«Oan forDanblebe til 5}aant)/ S^et aØi(jet)er ben ^^roIO 
Q5Iet) til liben Q3aabe, 
^o66er bog ()an 916 i ^o(b/ 
ØJornen t)ilbe raabe; 
trobfet^at)be ()an fin @nb, 
D^u ()an faae/ Hab ber fom ub 
2lf ben ^elte^@ierninø! ^an fom Onbt, meb grpb i @inb/ 
gremmeb efter ^t>ne, 
>50?«Jrfeb nn: ()ané eget &mb 
:Kunbe ogfaa retjne; C^"^) 
^aa at ft)ar(ig ()am fortrøb 
^rpbningcn paa £iD 09 !Døb 
C9?eb ;^on9 *&i9lae.é gro^nbel ^6 

3«r bett tntb nu £mme'2nff 
gif i era^cté 35urber, 
:^rt0^ler 6tia6/ 05 jetter 6rrt|!, 
fiivmm frrang fra ©fulbcr, (^^) 
S5;on)uff f!ob, meb ^clte^^aar, 
©rojrtbel (øb, meb $B<tne'@aarr 
g(^9febe meb *&(5le. (^^) 6t)^5É i 5:<t09e, ^rofbert tom 
%il fin 9løt)er^^ure, 
^uabe &03 fin krøbling -^ont 
goi* fig fell) ei f!|ule, 
58tDf!e, at i @rat)en j!ob 
2llt f)an meb ben ene gob/ 
^alte t>ar ()ané ^age! ©labelig ^Der S^annemanb 

5!)anbfeb nn paa lilje, 

grcift Dar ^robgaré ©lot 03 £artb/ 

2llf t)eb r)am/ ben ^(?mpe gob^ 
gulb af ^Biiébom, ^raft og ?0?ob; 
6ia:freu fra bet g;ci*ne! 77 

3a/ t)en @ot()e*^<^mpe bolt)/ 

eig til ^riié og ^rc, 

^at)&e i^ubt for Iraner ©fjofO/ 

sffiaaiU Uccv t)em txrrc/ 

^at)t>e raaDt paa ^jjaanben 35o&/ 

SRibingcn Craabt unt)€r gob/ 

©tanbfet ganbe-- optagen! ^erom @i)n for (^agit man fif/ (*^) 

S)er nu unber Q3uc/ 

felten feicrrig inbgif/ 

Xagbe frem til &m: 

^aanb 03 2irm 09 ©fufber-jBlab/ 

^ribe-Sm/ fom fulgbcé ab/ 

©er ^an @r«nbel flyiteb! (^^) 


(Qåa aatlt om ten 5D?or9ett; 
fjør ©olen enb opjlob, 
•^ittanbett traf t)et) S5orgen 
^aamangen ^BtJbing gob. 
^e fom fra aKe (SiDer, 
©om biy^QCi) fjern og n<^r/ 
©aa tpffeé/ fomme ^iber/ 
gor lang ci nogen go^rt). 
^e 2l(fe i>iit>t f!ue 
5!)et (Teete UnDer^^B^rrf/ 
£>g (Sporene paa ^ue 
S(f SrolDen leet) 09 flo^rfl 79 

©e i)ar nu 5lfle qlabi, 

5U 2ro(ben fi6 ftn ^øb, 
£)e fuI^De/ o^cr ^Bangeri/ 

^(la ^ÆlefÆøter - ©angcn , 
gra ^db met) 35<Jne .- £ot)b ; 
X)e fporebe ben gule 
gra @a( til O^pffe-^øe, 
5)er nmatte/ i jin :^ule, 
^an frpmpe fig 09 bøe: 
^t)or flbfl ^an 916 ^aa £attt)et/ 
^er ^lob i ©trørame jløb/ 
O3 ()t)or fean fanf i ^anbet/ 
58ar følgen mørferøb: 
©in ^øbb ben ^at>bc f!iftet 
5(f (Brornbelé 5:roIbe^'q5Iob/ 
gort)anb!et 03 forgiftet/ 
3 efum 09 ^aag ben jlob. (^^) 
^cr maatte/ i flor ^g^anbe, 
5)ert trofb , meb Sitet 03 @fief/ 
©in Rebning '©jæl ubaanbe/ 
O3 fare faa tii ^<rai 80 

ØJtt fanbt t)e gamle 6t)ent)e/ 
SDe tinge imfac^, 
^tt t>ar ci (jaU at teti&e/ 
5:iIfi*eDé imb l)Mb man faae. 
©aa reet) be ^o^mper ranfe ' 
gra @øe ben ©ammené-^eet)/ 
£)e reeb i ®ri)tt;er Manfe/ 
S}e voiitf fom &e reeb, 
S^en ^(tJbige, ben 35rat)e/ 
O3 bet tav 59?angeé Orb, 
2(t/ melfem begge *&at>e, 
(gi »ar, fra @i)b til 3Rorb, 
©aai)ibt fom »g)imlené 95uc 
Oml)i)«;(i>er 3*>f^^né SBoIb, 
^ané Oi)ermanb at (tue, 
5$Ianbt bem ber (øfteb @6;ofb, 
S5lanbt b^m, ber ftpreb £anbe; 
S^og ^robgar ufortalt, 
2l)i 2lUe maatte fanbe, 
4>an f!preb if^e galt! 

©aa, ot)er *&ef!e^9itpgge, 
59?an fnaffebe iblanbt, 
Og fom ber faa et 6ti)6fe, 
«pi)or 5Jeiett »ar galant, 81 

ett()t)er fit gule Øg, 

Og ^(cmpe reet) meb ;^(rm^e 

Om ^apf alt fom t)e pi\ SRu reet) t)er i ben 92«Ffe 
€rt @fjalt) meb 9ot)e faar, 
(gtt *&øt)t)(n9 mcaem ^i(eHe, 
SSerømt i ^ongené ©aarDi 
^i ffulbe let ber fitttje^/ 
3 S^aneré gøbe^Otaott, 
^ané ?0?ejler tii at mittbe^ 
5>c gamle ^i>at> og @at)n. 
»C)att (tue Ovb nu føieb 
*5:il gpnb og liflig ^(attg, 
Og S5;on)ulfé ^m-D op()^iet> 
»g>ati i en ^(i^mpr^@ang! 
Om @igmunt> ()art inbfletteb, 
^it> %lib, faamangt H Orb: 
Om ^t>ab bett ^elt ubretteb/ 
Og om ^Dor t>it)t t)an foer. 
^er ji6 man ba at ()^re, 
^U om ben Solfang 6o(b/ 82 

J^Mb eKcré fun for $vt 
^oin %<ia i ^ebeti -' Oli) ! 
3«/ t)er bet 6Ie& opfriffet, 
^t)at) ©igmunb fun i £øn 
SU gjotle ^ai)be ^t)i(!et: 
©in fi(5re ©pf!er'@øn, 
O9 ^t)ab t)c øocb fammen/ 
^e Sr«:nber uben galé, 
©om Ønicffebe/ meb ©ammen/ gortalt 6Iei>/ttn tU ©runbe 
25ebnftcrnc ei faa^ 
©aa fmv^, i golfe-- CDiunbe, 
^a unber 5D?uIb ^an (aae^ 
^rtné 5}aab fom ret for i:)aQ^nf 
£)en 53 o (fun 9 ærefulb, 
X)en Q^anemanb for ^Dragen 
©er rugeb ot)er @ulb. 
gi til bet ^(rmpe^'@tpffc 
»&an Sjotle ^a&be meb/ 
5((enc meb ftn £i)f6e 
^an t)ot)eb bet urojbb: 
®if/ unber ^(ippe^©ibe/ 83 

tlf)i)i'et 6i(56 imobf 
Og lob faa ©Di^i'bet 6ibC/ 
tit bet i 3orbett |!ob, 
3a, ftob igiennem ©rågen / 
5ltt meb ftn ()t)aéfe Obb, 
@aa ben ei nieei* faae S)agen/ 
S()i ^sfben hki> bene £obb. 
5:)et @\ilb fom før ben aatte/ 
S)ené q5ane ji6 til gøn, 
gor Drage ^' ©fatten vaabt^ 
^\x 58 o (fe é (cbk @m\ 
^an brugbe |)(^nber 5egge/ 
S:il @fi5ning iffe feen, 
«Bagta(!ebe ftn ©ne66e 
C9?eb @urb og 5(SbeIj!een! 
Jr)(in Mnbtf t)eb ^^i^mpe-gi^rben, 
Og ()mejl ^ciU'^fian^f 
^Iet> roej! af t)ele ^jjei'ben/ 
3 golfen @agn og @ang! 
S)og, £i)ffen i)am og føieb, 
Dert)eb faa brat f)an fleeg, 
5^en Denlig \)am op^eb, 
S3er tun fra ^ermob t^eeg! (^°) 
©aa £i;ffett tit ftg tjenber 

%2 84 

goilabt f)m hUi> paa 55al/ 
jOø fatbt i 3ctte^^a?nber/ 
^ig til f!or ^arm 03 §Ml 
5)er fleet) f)att flue ^a$^f 
%va SaJbre-Sanbet fjern / 
;Ocj i)zit lBt> %oiUté §i<ige, 
©om miflei) D^igeté ^jj^rn! 
3a/ r)aarDt bet gif til fjerte 
»&t)er 5€t)Hn3 trinbt om £anb| 
3 flage ^<gattg fttt ©merte 
tlbcjiøD faamanøen 5D?attb. 
De fang, meb ©org i S5ar«iett/ 
2(U om ben ^elté llft^rb, 
5!!)og tenteb j5ob for farmen 
£)e af ^ané ©øn faa fiorr; 
^an (!utbe brat nn flige/ 
Og flaae imb 5€re'^ranb^; 
3a/ t()rone i fit SKige 
SD?eb g(ebreé @ulb og ©lanbé; 

S9?en @f jolbunger *) 

Og ©falf^eb i)am betog, (^i) ♦) Sf3 tcfnfer, at Boab ^cr fatteg, <r Slffaenct paa 
.^crinobé @øn, fom od foeeg ©fjolbungfrne, cg 
|)fbbf efter be ongel ; fa^lfiff e ®l(iE3t-9tedtftere: 
@celbwea^ eUer @£elfer« 85 

f i itogett af bem Mt 

(Som JSjotDUlf i)af at falDe: 
©itt 2€té, fttt 5ltberé «pri)t)! 

SRu 6oIett t>ar opgangen ^ 

S^c i^o^mpcr nøleb ci^ 

5i}?crt fappebeé om DJangcrt^ 

3 SfCibt paa ;^Ottge^^ei. 

^er tanfeb spuf i ^(tn^bt 

gor ;OIt)ing 09 for ^ne^f 

%\)i mplrenbe fremtrcengbe 

©13 Sloffen aanbeløé/ 

Og int) t ^orge'@tue/ 

;^om i)i>iVf fom ()att i>av |!(^if/ 

»g)t)em Ipffeb ei at (!ue 

3^et (!eete Unber^^g^Vf! 

@elt) gongen oar paa gi^rbe, 

3 2(beI''D?ing faa puuiv 

5!)?eb fprflefig ^jeS(^rbe, 

»^an gi6 af gruer -^uur: 

^an gif til 35orge^©tue, 

5)en ©fatte ^^Qogter gob/ 

*5)am fulgbe og r)ané grue 

Qaa pmtf meb gjeb fom gob. (^^) 86 

^anner^^ottgett for Øie j!o& 
@ult)?S5oracn meb (Iraalenbe 5:iitbe^ 
»f)aattb af @r(KrtbcI nu for fttt %ob 
S5et uttMeé Deti ^erre at ftnbe; 
©cia timcé 03 ^el efter 5!Jaant)e! (Stitte f!ot) ttu bett ^vot faa prub^ 
;0ø ^øit lot) ()an ;Orbene (i)be: 
gaffet tx^re al SOJagteé @ub 
gor ^pnet mig unbeé at npbe! 
©a<t tinted 09 ^d efter ^aanbe! Seeb af ©r^^nbel gortrcrb jeg nieer 
O9 gale, enb i ^af er at mcibCf 
^rifet t)(»re bert @ub, fom teer 
3 tlnber paa Unber ftrt ^(^Ibe ! 
&aa timt^ og ^Qel efter ?8aanbe! €i faa Denteb jeg npé bet S5Ii6/ 

gt tcenfbe jeg, i mine Dage; 

^ob at fange/ fom nu jeg fih 

gor ©orrig og ^arm tt\:ien ^aqc] 

■ /" 

6aa timeé og ^e( efter ^Qaanbe!- 87 

^fart faa glimrer nu @uli) i @oef, 
@om m)é oar i taage mb[)i)f(et, 
95Io£>ct boblet) pc^a i^ongc^gtoel/ 
3 6trøm oDer @ult) bet r)en)Tj;aebl 
@aa timeé og ^el efter ^aaaoel §[)?eer ei min&eé jeg nu, meb ©org, 
50?iétrøf!ige Ort> af be S5olbe: 
^WQ^n magter Dor ^totfge-^^org 
%t t)a?rge m\)t) ^ienf^^rb og ^rolbe! 
^aa timcé og ^et efter ^aanbe! (rne/ ^^mpe! du ooerfontf 
Ubruflet meb ^rafc fra bzt ^Sfkf 
^Mb i>i aUc miétt)it)Ieb om^ 
Og rui^gteb enb iUt meb ?D?øie! 
©aa timeé og ^^el efter ^aanbe! ^i)ié enb feber ben ojble ^it), 
@om ©ub r)ar til 5D?ober big faaret, 
©liTbeé n^aa ()un f\t ganjTe £tt), 
gor 5Bi)rbe fom t)Utt f)aDer baaret! 
^<i(i timeé og ^d efter ^Qaanbe! 88 

^igé maa t)ttttf bcrt ^ii> faa pm))r 
^om bar Dig til Herbert met) ©mcrte^ 
SRaabe^®at>e af »himlene 6ui) 
sBar ©ørttten, jeg bar unber fjerte I 
^aa timeé oø ^el efter ^aanDe! ^Bt Mf SSjomuIf! bu ^(cmpe ffiøtt^ 
©en 35ebl!e mig unbte^ at fienbe! 
fjertet (tgér: bu e|l min @ørt! 
5JJ(^r fønlig til ^Bben min gr^nbe' 
^aa timaé 09 5Jel efter 55aanbe! 5[)?irtbre f(rmper (eg lønneb tit^ 
gor CD?inbre, meb 6u(b og meb 5€re/ 
^t)ab big Ii)|!er af mit/ er bit/ 
gor gobt f!al bet 5$eb|?e ei ixettl 
@aa timeé og ^e( efter ?5aanbel 5€re ]5at)er bu big inbfagt/^ 

©om fienber ei STar eKer 5€fbe/ 0^) 

@ttb big lønne/ fom iyan f)av ?0?agt/ 

gor 6obt jeg Un iffe giengiojlbe! 

(^aa timeé bog ^d efter ^aanbe! (^*) 89 S?u Q5joiDUlf tog tii Oi'be/ 

di for ()t)ab ®obt t>i gjorbe 
51^1 fr(i*t)e ttogcn £øn. 
^d fvinbt er bet at ft'gc/ 
5)et Ml* en farlig ^i;f!/ 
£D?ctt fattbt bet er tiiU^e 
fUt ^(tvUt bret) t)or l^i)(!! 
@ib futt faat)e( bin gtenbe 
^aaa for bitt gob i ':5aft! 
CO?in Sl'gt bet Mv at Uniit 
gorfmirlig f)am i ^a(!, 
;09 flemme r)am faa im^e-f 
2i{ 3(anben r)att gat) op; 
^ett fammen ret at tjm^e 
di r;at)be I(^rt iyan^ f rop; (^0 
^()i maatte jeg begioe^ 
^oab ei t)ar @ubé ^e[)ag/ 
@aa Xrolbett 6Iet) i £ioe/ 
^^robé mine gaurte^^Iag! 
>!0?eb ^c^U gobt f)an fcegteb^ 
Og flap mig faa af ^aanbf 
CO?en (fiønbt ;eg iffe mc^gteb 
2(t (ægge (2<Jm i SSaanb, 
6iit @6abe bog fort)inber 90 

^an tif ii)\>ov bet ^aacv t 
^i Jcegebotjt ijan ftrtbcr 
gor 6frammc 09 far @faar. 
(Bin £)øb f)att er faa fiffer, 
^om i)an btn §at)be ait, 
3«/ uDentt)ii)( ^an ligaer 
O^u i bene £(Knfer foalt; 
2)er ^olbeé {)an i tømme, 
3ttbti( bett flore ^aq, 
^a herren tyam ffal bømme 
2(U efter ftt 5$e^a9! 9fJu 6Ie» tifgatJtté ba ^aabU 
Den ^aanb, ()eel fo^ifom ftaht, 
©om ^jomulf ()aftbe 6nabet, 
O9 ©rfenbel ()at)be tabt; 
^er faae man bar f)Mb SfJegle 
S5etøb paa $:rolbe*?0?aa(: 
5;)e ligneb (^etfer ©egfe 
2lf feit 03 jamret ©taall 
50?att maatte uct 09 gru^ 
gor ^nofler og for ^een, 
@om ^er man ft6 at f!ue 
^aa @vmbdé ©fulber-'green. 
2)et futtbe 3«<J^« «<'^9t^ 91 S^er Dilbe meet* cnb S^rtt/ 
Sil meb bett tfolb at fojcjte 
Og 6i*i)t)e af f)an^ ^atti; C^) 
(Baa nu ixiv 'liman fommeit/ 
6om (ggfamé ©ørt forftjor; 
S^u |)u«e&e i £ommett 
^an jtne (lote Orb! SienJe ©ana. 

^eitib i fallen og ^^>ab om Xo^et unbct ^naf 
* og ^engejl i Æong ^abbané Sage, Srael^eb i bet ^me ©lot 
gif man nu at ffue: 
^pntct/ :puDfet brat og gobt/ 
!5Iet) bctt 23or<je ^(gtue; 
^arkf ^iger gif i glof, 
CD^egct giøreé f!u(£)C/ 
S(fle ^at)bc STrbeib nof/ 
^Begge ^icnber fixlbCf 
gørenb @tucn fom i ©tanb/ 
SBfcD paa Ø^i) foreattblet/ 
%i)i matt fnap ftg tojitfe fan 
•&t>or ben t)ar mié^anbl^t! 93 

Sørrett Dai* af »Ocetigfef U^, 

Slltinø 6rut)t i (5ti)6fer/ 

&imt)t mcb 3^i'» i^ct t)ar fat fa(!/ 

(gom ei (et man trpffer! 

2(It i £at)e 09 i £^3 

:^om bog titt faa fage, 

(Snart man f!inne faae ^aa ^c^^ 

2:eppcrnc fnlbpa^i, 

:Kott|!di3 3tt^^iffttitt9^^i'* 

@u(b'35alt)pring luet), 

%il gorunbring for gn^eer/ 

©om bet faae og ffuebl ^»og/ bH i>av ei gatten 6Iot/ 
©om ji6 ^ob for 55aanbe, 
Silting nu tar 5Iet)et gobt/ 
£et traf golf et 5ianbe; 
•^an Utif fom tog ^are?©prirtg 
58ar og 6Iet) en ^rpfier! (^7) 
giDgte, er en farlig ^ing, 
^røt) l>Hr ^t)o fom Ipfler! 
sSlmU ^oer, at iliønbt i ©(ag 
^imeé (et Ut(5mpe/ 
5)et bog er en tvungen ©ag/ 
gor r)t)er (crlig S<?mpe, 94 

mav i)an ^aan fra SD?jøt> 09 ^iin , 
^vrogeri/ trobé al gare, 
^i)or r^ait f)t)aer kroppen ftn/ 
Si}?ant)i3 at forfearel 

tlnber gobc ^Baréler nu 

^alobané ©ørt, f>itt SD?abe, 

6i6 til Barrett glat) i ^u, 

(Sif Derinb til (Silbe; 

i^rebé flog ()er om gulbrunt) 2>rot 

:^a:mper Dprebare, 

ginere i ^onøe-SIot 

ganbteé ingen @fare! 

CD?eb faa frpbefulbt et Sglif, j 

@om ci f!ueé ofte, 

gri^nberne til 6(Pbe gif, i 

tlnber ^øie-Softe: 

^robgar fab ^oé vP)robulf ^er *), 

^zit be fab meb gammen, 

S:^mbe i ben ©ilbeé-gi^rb ♦) ^tt er tjcl ribt unberrigt nicb t>cn ^robulf/ fccc 
faalebcg nifb Sft fprtnjier op tii kongen i ^øifæbct, 
tnfn ber er boc^ i!fe anbet for, cnb paa ©fjalbeng 
2tnfyar, at labe \)<xm jibbe ber, fom en SSroberføn of 
♦^robgar. 95 

SQ^angt et 35a?9er fmnmenlC^^) 
©ia?|!efuli) 03 t)enneni9 
58ar ben 5tott(je-'6tuer 
@fjoIbun9'5Drotter ei paa ©tJiig 
^jøfttfeb unber $5»e! 

5)et tar ^alt)bané ^elte-^øit/ 
6«lt)i^uttb efter ^ane^ 
S3;omuIf {)an i ^cempe-'^øtt 
@ai) en gplben Sane, 
@at> ()am 09, tii ^erre*g(?rt), 
55ri)nje af be SBebjIe, 
hjelme ''*E)at 09 55elte - @t)(srb / 
:^Iin9e meb ©urb^-gi^jle! 
5[)?an9e ^ine, »elforffpibt, 
@t)(5vt) fit meirem @t)enbe, 
©er bet, Tuenbe forgpf bt, 
»J)elten f'om til ^(^nbe. 
^jomulf (ob i ^aUm glab 
<Si3 <»f ^robgar (ønne, 
jetter ei at fimfe ab 
58ar be 6aoer ffjønne; 
53enne^@at)er ftre faae 
^er man ofter S3(rnfe, C^^) 
^i>oni\ SDjagen Skrotter faa 96 

Si}?i)rÉ()efmi)f6et, i fxn @fattbé(8o) 
(B<iat man ^ot>et) ^ ^/crget , 
sD?eD en ^^(^Ibig »^;e(me#5!ranJ»é 
^at mob @»(5rt) bet tj^^rget , 
^aa at, ttaar ben Q5olbe jlob 
5D?eflem ()Daffe (^øge, 
Sngen 5^a?mpe bog t)ar gob 
gor f)ané 4>}^Un at fl^ffe! 

5Bojre fTuIbe 95;on>uffé £øtt/ 
^ar enb flor ben »orbert/ 
5^et, paa Q5ub af ^altbané 6ørt, 
(Baaté X S5or9e^(^aarben, 
S^er af popper nu et ©panb, 
Otte ubaf (BtciUmf 
;Kneifenbe og gobt t ^tanb/ 
S^anbfeb op for »gatten! 
CD?ange, mange $enge t^o^rb 
?5ar be popper rene, 
€D?en bog fabelen ifcrr/ 
@om laae paa ben ^ne, 
@jort af 6obt meb i^unflner^-^ug 
S)ett tav ubaf ^xl^Uut 
6;ort ^i( 5?ongené eget iBrug/ 97 

X()i t)et £oi) (id ^fobgav t)anb(/ 
^Bibt om $anb mcb ^re, 
2lt r)t)or :^a^mper ^zbm fant>t/ 
2uvt)e meb ()att Dm'e! (^*) 

50aa6ett gat) jeg big i ^Qolb/ 
gøicr bcvtit ^e)Ie/ 
(©agbe g)ngi)e'2)rotteti bolb) 
CBrug bem paa bet Q5ebjlel 

©aa bett :^on3e (i^rcfufb/ 

^er paa £)reftel ()cieb, 

(Som meb |>ajber, faa meb @u(b/ 

33;on)ulfé S)aab op^cieb! 

^(^mpz^'^ictUt (øniieb faa 

^alt)batté ©øn ()i« ^D^Ube^ 

3(t ^am U)H maattc paaf 

^Do t)am lajlc i)Ubel 

Stt^ett ()er paa ^(cnUn fab, 

2(f bet ()ele gølge, 

5)er meb S3;on)u(f f!(^t)tteb (jJab 

£)t)er ft)aJett 55øløe/ 

©om jo, af ben ^rot faa gob/ 

SWibler j!f for SD^øbe, 98 

@u(t) enboø i S0?anbe'S5ob 
@at) ^an for ben 25øbe; 
©oui/ t)eb 33ion>uIfé ^e(te'50?ob, 
Oø t)eb »C)crrené 3Raabe, 
Q5Iet) ben Q^nepe, ^Dié «B(ob 
©r^enbel fif at raabe. 
gleer at mi)rbe, f)t>é ben Xrolb/ 
?8ar tUi)ifl*e STgten/ 
£0?en t^H ^inbreb SRornené @6jolb 
&\xt), fom r^ar al CD^agten! («^) 
2(^, i ^errené ^aat\i> bU f!aaeiv 
mt i)i>ab oé ffal f)Ænbeé, 
5!)erfor ei/ meb ()t)ibe ^aar^ 
£ø6et ()er fulbenbeé, 
Uben at }o, tit 09 let/ 
&iftz ©org 09 ©ammen / 
?Bué fun er, ^»0 immer (a?t 
Sojnfer flø bem fammen! (^') 

^oq, i gaffen »ar t ^a(j 
2(U fun gn;b og ©ammen, 
©fjalbe-^ang 09 ^arpe-^fag 
©er fun fmelteb fammen, 
©tro^ngeleøen fDareb ^er 
%ii t^m gamle ^tfe. 99 

Om Song »J)albbané ^err^-Sd^vb/ 

95a?rt)iø Del at prife. 

£D?inber f!ulbe ^robgaré ©f;afb 

griffe ov til @I(5be; 

Om bet ©lag ^m gereét)al 

^-eit ^ait jTuIbe fba;be, 

^i>ov be ©øtttier af f ong g i n ti 

^n(ef uoentet møbte: 

»^eiteit/ fnar fom gugl og ^itii); 

©fjolbuttg^'^I^rottené @t^m. C^"^) 

^eCfer ei om ^UbeSorg 
€0?aatte @agtt ^enfot)e, (^^J 
*^un fom prøoeb/ ftg til ©orø/ 
Settere Xvo og £oDe. 
^ofeé 5!)aatter nben @runb 
gi fitt £obb beflageb, (^^) 
2)a, i aarU -borgen- @tuitb/ 
*^un fit taS opbageb; 
ODer fine Si.<^reé £iig 
@tob ^un t)i)bt 6ebrøt)et^ 
gro^nberne, t)eb @i)a?rb og @t>ig/ 
(Sørgelig berøDet! 
(Bmmv, 35røbre flagne faae 
Uben ©fiel og gøie/ 

@2 100 

^ilbeSorø Del maattt <!a<ie 

©et MV ^otiQ g i tin, paa ^o^mper riiø, C^^) 

<5cm 5)rot »el i ()ané 5:)age , 

gorarmet 6let) ^att bog i ^riø/ 

55et)oIbt fun gaa tilbage! 

5D?ett ^Ubeborø maatte t)el førge. 

^i ©laget meer ttu mi^gteb %inn 

^ob ^ eng eft at oplive,. 

J^mé ^(tm^it faa ei faibt t>U inb 

S^e ©anffe at forbriDe. 

S)?ett ^ilbeborg maatte t>el frrge. 

SO?eb ^ettgeft ttu ben S^tte-^^rot 
©ig tiJbe brat forlige, 
3nbrømmeb f)(im fit ene @(otf 
2)erti( ftt ^afde SKige. 
5D?ett «J)ilbeborg imatu Hl førge. 

©et tar faa |!oIt en ^c^m^t^t^nf 

©et ©lot mib :^onge^2()rone, 

£)g fet)er en ©ag af go (fmafbé ©øn *) 

*) Folcwaldan sunu funbe liøcfaa fnart Mot 6etJ)fec. 
55olfe s >g>ertf ecené o: ^ongenl @øn ; men ha ZaUn 
moa »ære om ^ong gin«/ fint"'t jeg tct timtU^ixe, 
Ol l()an {alteé: go (frø a Ug @øtu fi 101 

gi6 Sjatter @ntb i ^one. 

^ctt ^ilbeborg maatte t)el førcje. 

Sil grifer neb ber re()nct) ©ufb , 
6aa lob ^ottg gi«n bet ft'ringe/ 
^an baarebe faa r{?nfefult> 
S)em meb t>( 9i)Ibne Slinge! 
©art ^ifbeborg maatte »el fm*(ie. 

50?eb ®\xib, oø faa meb Qlatte ;Orb/ 

^mx gjorbe gittti faa tn)$Qif 

Srt :paa bett (^eb, faa bpr ^m foor/ 

5^e »oteb fa|l at U)^^Cf 

^aa ^ilbeborg maatte t>el førøe. 

gor fitte ^(^tuper felD f)an ft)or, 

(^aa lob ^a« ftg forft)be: 

gi f!ar meb ^ierninø/ ei mtb Orb/ 

^e ^entte^'^a^tett 6ri)be. 

%in »^ilbeborø maatte t)el førge. 

€t ffrt^e. fttpe, faa loDeb r>att; 
&al ^o^^n, ffiønbt for $k 
^an feer ftn ^øDbingé 55atte^59?attb/ 
5D?aa for I)atté S5ub fig 6øie. (^^) 
5D?ert ^ilbeborg maatu t)e( førge. 102 

O^ »{>ett9cfl ftjor af ^jauué @v\xnb : 

Tøv ttogett grifer i>uffe 

^aa @(a(j ()an flog, bett aaSne 50?unJ) 

3c9 (?al meb ©Dirrb tiKuffe. 

S)?en -dilbeborg maatte t)el førge. (^^) 

©er Qjorbeé (?eb/ ber ^jorbeé jfiaal *) 

Stf gitin, ben falffe ^ctUf 

SDer fmelteb @ulb/ ber ^M^b 6taal/ 

5;)er bro^nbte ^^mper tv<ctu, 

^aa ^ilbebor^ maatu »el førge. 

2(It meb faamattgett ^jelm af ©ufb^ 
O3 røbe S5rr)nje^@a:rfe/ 
5)e 6rienbte ^ttÆf, meb f)am et :^u(b 
3rf @f;oIbutt9^'^(^mper j!(erfe. C^^) 
(^aa »^ilbeborg maatte t>el førge. *) 2ft bcttc QSaat fommer ^o»cb!urbS, er !(art ?9?an 
fon imibicrttb flutte ftg til at Si"« ^^^ ftioQlet fig 
pao be Sanjfe, 09 ^aot St)!fen meb ffg. JSiberc 
£)plt)éning/ om cnb ei al ben, man funbe ønjfe, gi-- 
t>fr bet f Snbtebningen omtalte gragment, hooraf 
man feer, at D&erfolbct er if eet ocb SfJattes Sibe, 
09 ot ^næfé dæmper oærgebe fig manbclig i fem 
fomfulbc ©age. 103 

dn ^iel Der Q^ane ft6 af ©taar, 
€[)?cii g(cer bog fanf af ?9?-abe, 
O3 3^^^^^ ^^(^^^ "w paa ®aal 
^c 5[J?atte meb be S>øbe. 
(^wa ^i(be5or<j maatte Del førge. 

S) er (fob be« ^jjij) ^eb *f);erte^@or(j, 
S)et løb paa 3^^^^'50?aalet: 
:^om \mb bitt ©øn, fom, ^ilbebor^/ 
£)3 6^116 ()am felD paa ^aaktl (^O 
@aa »Oilbebora maaCCe Del førge. (Big 6(attbeb :^Dmberté ^IciQ^f&ang 
s9?eb 35rag af ^cbb i $ue, 
Og (}øU ben ftg meb ^&Qm fDang 
gra ^aai til ^immI'«Sue. (5>*) 
O3 ^iibihovQ maatte Del førge. ^Dert SBaanb nu 6ra(l i £uc røb^ 

^et brageb, 09 b?t bulbreb/ 

^Dor »Blob 6IeD 3^amp, ()Doi» 35eett og ^isib 

^enfmelteb og ()enfmu{breb^ 

Og »J)ilbe6org imatt^ Def førge. 104 

SDett graabfcr fuul, meb Int^lanbf 

©om 2ltt fart bel befommc, 

£)paa&, til (Sorg for meer ettb S^ait^ 

^n bo66ert gof6e'55Ionime; 

©(ta ^ilt)c6or9 maatte t)el førgel (^') 5Det tar ^(»mpere ^øi)et)é'SO?atib *): 
?Oentterne berøvet, 
©øgbe t|em til grifett-Jant) 
35rab( ()an og 6ebrøt)et. 
^engeft ^aa bet ()øie 6(ot 
Sø&eb futt meb @merte; 
^en ci gliber ^iølen gobt 
Hnber ?5ittteré »fjerte. 
di iaa t>av tict (^tik^tibf 
ffltt, ba i :^ort'^enbittg 
O^afenbe i ^So^bbe-'^trib, 
:Sta?mpeb 6torm og ^rojttbing! 
groj!eit, meb fitt ^«mpe^^aanb/ 
^ueb Hi bem begge/ *) Sfjjan f«r, at ^fngcfl er unbfluppct SBtob6abef/ og 
maa ^at>e flaaet ftg igiennem/ i>a m i ^cagmentet 
fee, ^an »at meb i ^eben* 105 

S^Igett bo^ i folbe 93aattb 
^av fra ^pf! ei 6ncffe! C^*) 52>09, bcr fottt/ tmb anbet 5(ai'/ 

Ogfaa anbre 5)aøe/ 

@oIf!iné''^eiret font meb ^aar 

(Bnnknbz tiiba^e: 

^Sinteren gat) ^Baarett ^Ij^iabif 

^aatu for bcit fipgte, 

(Sommeren fit ^aif^aUat)^ 

l5Iomf?erfranbfet Spgbe. 

^(^nger ^at)be ei ber)ot) 

<J)eItett nn at mUf 

©nart ftg 03 en SQ?ajle'@fot) 

£øfteb ot)er ^isfky 

^Mb lyan flebfe fom if)U/ 

$5ri^nbenbe af ^arme, 

^Oilbe ()an ubføre nu, 

^i(cf meb :^<^mi>e'5rrme, 

^Serben t^iib^ i)an gart)el 

@ige, ()t)ié tilgrnwbe 

^i ()an 3^^(^tt gammel @ie(t) 

9Ru 6eta(e funbe! 106 

^utttaDé @øn fit 90&C ©t)(?r:) *) 

^txvti^ t)<i omfrojttbtc: 

^Ungett/ font fra før(!e gojrb 

3etterne alt fieitbte, 

O9 nu f!ulbe meb ftn ggg, 

2;ruf6ct 6Iart6 af ©Øebe, 

:^iøt)c Sin«/ ben SRibing fr«6 

3 ^<Jtté ^3^« DCebe. 

©ublaf, ;0^(af ingen grifl 

6at) nu galjlfe'351a6fcnf 

©røit be tafUb f)am for @ib(!/ 

@6am ft6 ^an paa Staffen **) ; 

^^onge-'^alen purpurrøb 

SO?a(eb be meb klingen/ 

O9 ^ong ginn nu fanbt ftn S)j^b 

5[)?ibt i ©fjoIbborg-'Oiingenl 

^er ei cjjorbe baarlig '^a^t 
Smogen 6f;oIbun9''@f9tte; "O Om bet ffat »æcc ^engeft felt), fom l^cc frtlbcé ^un- 
lawg @øn, cUer 2gtmanb (Hunlafing) oeeb jeg iffej 
bog taler Sammenhængen »el berfor. 

**) 2Cf gragmenfet fecc man , at baabe Oilof (ber fal: 
tet Crblaf) og ©ublaf »ar mtb ^engejl pao bet 
førflc Sog, famt at ®ublaf/ »eb £)oerfalbet/ mifiebe 
ffn Bøn Øatttrf, 107 

©tort bfct) 5^a;mpefé Q3ptte; 
©ilfe r)er ti((jat)tté t>e fpanbt; 
SvnjT omborb t)c bare 
<Smt)^fer, Slinge, i)t>ab &c fanbt/ 
!^03 for gobe ?5a^re! 
Si^ronttittgett bc gfembe tir 
5}aner I)utt tiU)ørbe/ 
^eube 0^ ab ^Dalere ^ei 
©c til hjemmet førbc *) ! 

5!)?eer ei O^'beé ^arpe^^Ia^/ 
€nbt MV @fjalbené 5vD(^be, 
S^og berrtf i ^(^mpe^^acj 
g^eifle fig jlor @lÆbe, 
©ammené-'Orb fra 35vPnfe løb^ 
^Vio^nUvnc faa ()ufe/ 
CD?eb bett flare '^iin omhssb 
^Æ^cre 09 ;^rufe! 

grem nu 916 ^Æltome Qlabr 
tluber 6pf ben ''6mpf fe/ 

'') ^eem benne ^xonnin^, eUev ^rinbfcffe C<J"^itlicu 
vvif) t)ar, ftgcå iffe; men forniobcnlig »or t>et S^iiU 
fceborg , fom forOho i gienbes JBolb/ inbtit ^engejt 
fom igjen , 09 f)eencbc ©fabe. 108 

^ib, f)&or Se^^c gpojtt&cr fabf 
gor ^tnanbett trpg^c *) , 
^Dor 09 tf)roite''(5fam(ett f!ofe 
^unfcrb faaeé 6e6(a?be; 
sgegcje ^am for trofaj! ^olttf 
^(evb (tt (Staffer ''@(^be, 
(gfiørtbt engang i @t)(^pbe'£ee3, 
5)et Dar grcrnberé ^i^re, 
35IobérorDartbte flemt f)an fteeg^ 
©19 til liben 5vEi*e. 

S^ronningen for X^ronett f!oJ), 
Sianeré ^Jeberf Dogger ! 
6rt9&e ^utt/ mei) Ipff iøt ?9?ob 
2;a3 og tøm bit S5(cger! 
;^Ia?t) lo Wig/ ©fjot&ung^S^rot/ 
S^aneré ^onge^@cebc! 
$;at tit 6ot^er mifbt og gobt 
9i<ef bem @ulb mcb 6Ii^be! 
g;ern og ncct ci ftnber bi| 
^cbre 5Qen og gr^cnbe/ C^^) 
€nb ben ^elt, jeg ^ørbe nu 
SDu for ©øn til fienbe. (^^) *) 35e te^iibe ^rænbec (suhtcr-gef æderan) et .^robgot 
09 |>robulf. 109 3 bin frel(!e ^lovU^^ov^ 

2<ib Dig 5D?i0ben fmagc! 

^ec ()enrmbe, iiDen ©org/ 

£)itie £et)e'25agcl 

@ee ^aa (Sønnerne/ fom ffal; 

SRaar t>tt f!ifter gari)e, 

S:^rone i bin ^onge-^alb/* 

golf e-'Dif get art)e! 

^r bt unge/ ()ar be enD 

S^og en gojIer^gaDer/ 

4>^ié far ^ro&ulf/ ©fjofbung-^Sen ! 

?5ert)en bu forlaber. 

;Kienber jeg bm ©labe ret/ 

S!ør berfor jeg (oDe: 

©fjolb \)an løfter for Dor 5(Et 

:^i(e6 paa 9}?arf og 58;)t)e! 

3«/ om ei af ^am t)or (Søn 

•J)aDbt @obt i ^ente/ 

@(emme maatu f)anf f)Mb £ørt 

55i af ^am fortjenbe/ 

•&f)ab t>i gjorbe for I)atté ^Sel 

Sør og nn meb ©lajbe, 

gl(!ebe f)am op til *J)eli> 

Og til ^erre^'ga^bel (^^) - 110 

©ronntttsen nu faae matt glab 

^il btn ^iPnf (lø t>ent)ef 

*f)i)or, meb »^rebrif^ •Orobmunb fat)/ 

CD?eUem Hrtcj^i* - <^t>enJ)e. 

^oé bet :Kon9e''@ørtnc^$ar 

@ab 03 6ot&e^ felten ^ 

^an meb g-øie b^enfet »ar 

^eHem golf af ^cciQUnl 

tii f)am fra ben ^vonning pi« 

gløb nu Oi'b fulbfjøbc^ 

Suføte meb ben 6(are ^iin 

S5aanb af 6ulb bet r^be: 

^artbIebb'S?aanbr et %t)mm ^ ^nlb r 

@t)lbenf!p6feé'^l<^bc/ 

ginger 'OJinge/ 09 af @nlt> 

dnb faa fat)r en ^iceHzl 

^ic^bi fliø, faa tung 03 fhjr 

Sil om ^a(é at fxcv^, 

@i jeg paa ben ^ele ^ovb 

•Ofl^rbe fal at t>^re! 

3a/ ^t)or unber ^imiml-^laa 

CKige herrer bpg^e/ 

gi jeg i)eeb/ at Ø^ogen faae 

S5ebre 6plben ^@mi)ffe, 

©iben ^onflené ^c^a-^^mtt i Ill 

55ri)(trt9^5D?ett, en ^ot^en, 
Jr)amci, met) en ^aanb fult)f!(^vf/ 
35ar til SBrattingé^ Sporgen; 
@iben ()un/ ertQanø i ^i>ilt)f 
MUb^ fit S)ie/ 

©^ang jt9 mob bet «&mel ^Kio^bett/ fom nu gfab meb $:af 
q5;ott)iUf ji6 i ^(cnbe, (^«) 
^aobe ftbett ^19 e la 6/ 
^aobe ©Dertin^é gri^nbe/ (^^) 
^etr f)ané @t)m*b fin @t)ane^6att3 
^i)ab paa S5i*t)nje^@(?r6e, 
^er l)att tx^rgeb jtbfle ©attg 
©fatte utiber s£(^c^vU. 
^a (cvgjemg ot)er @tranb 
(Sti^orteb ()an paa ©rteffe; 
@i#e t)i(be grifen^£attb 
^a« meb ffarpe (im^; 
"S^nli^ funfleb paa ()atté SBrpj! 
:^Iare $€bel>@tene/ 
ØJornen 6i'at bo^ $ii)eté £i;j! 
?SilDe ^am formene: 112 

^rtttefaai'et unbei* @6|o(D 
©cgncb S5;ott>u{fé gr(?nJ)ef 
£i9Ct rtf ben ^erre bolb 
granfer fif i ^(^nbe; O^^) 
SD?arfert ogfaa be be()olbt 
€fter ^(cmpe-' ©laget, 
^Ipnbreb ^OaUn ørumt 09 folbt, 
^fter 58aaben^S5ra3et; 
;^on9ené £19 be f!aaneb ei/ 
>)3IpnDreb bet meb 6I(^be, 
5^a, mt^ S5ri)n;en/ gif jtn ^Qei 
0$ t>m 9Pl^«^ ^i<^^^ ^)- 5!)rottnindett, oft fom til (Sang, 

2(iihm fin nu rørbe, 

^Oenlig M i ^citien flanør 

^ot)ma?nb afle ()ørbe: 

«J)ør bu mig nu, ^jomulf fi^r, 

•&t>ab jeg big til ftge, 

Sag ben ^ioibt, bn feer ^er/ 

5t((5bningen tiUige! *) t)m bcfte ^iciclafg ZoQ, fom ^et !un 6«vø«é i got» 
I)i9aaenbe/ ftnbeé Stejlen i i7be og 2ot)e @andf 113 

@f(t) me& ^elfen Tøi o<j @\xibf 
33ru9 bet ^aa bet 55ebf?c! 
2l(tit) man beunbringéfuti) 
$>im paa big f^jle! 
^Bi^ren 2æi'c - 30?ef!er 6I({> 
Sf?u fur mine ©ønner! 
5D?ober(i9 jeg fun bin g(ib 
»per mob bem belønner, 
gjern 09 n(?r bin 2)aab faa jlor 
©fatteé maa af ^cfte, 
5llt faaoibt fom golfe-gorb 
^Bølgerne ombelte! 
3a, i)it, fom jeg ønjTer, ()ulb, 
$pffen big fun ^(cve, (^°^) 
S)u faalibet ^øii> og 6u(i) 
©at)ne (Tal fom 5^re! £p|!ig nu, t)(^r feft) big lig, 
©om en @øn af ^ufet, (^o^) 
^er, ^t)or ©ii^fter nben 6^ig 
6iør 35efFeeb i ^rufet! 
gibber, ;^(^mper, t)e( i 50?ag/ 
;^ommer fiønt tilrette! 
3ngen brpbe ^enne^Jag 
^er meb ^it> oø Xr^tte! 114 

©jdegkb Deb 5D?jøb 09 95n*it 
?(Jorbe '^t>er en :^a?mpe ftin I 
@wr bet^ fom jeg beber! ^rottttitt^e« ^ faa fatjr 09 ftin, 
(Søgbe nu fit 6(5be; 
;^ajmpevne ben ffarc ^ii« 
S)raf meb ^;ertené 6l«be; 
©em bit gif, fom 5i}?an9e før/ 
©rømmenbe ftø trpgge/ 
SDJinbf! be ti^nfbe, at foi* 2)ør 
©tob en f?or tlli;ffe! ©fOJnbefé SKotier, ^robgacé S^ia^e, Sjorøutfig !Det f!cbte; alt fom før, i ;^t)elb/ 
Sottg ^robøar gi! at fot)e, 
£>Q i>OQU (!uUe gatten J)el/ 
Cm fUlat, paci troe 09 £ot)C/ 

Sif ^Æmper 9?o6, 
51U fom i samle ©age I (^^^O ©er fom, til ett 90b rolig 9^at, 
2Ru ^ube frem meb ©i)ne, 
Oprebte (Senge biet), faa 6rat, 
$aa 35(rnfene, til @i;ne, 

^il ^»ile føb, 

Og til jin ©øb, 
@ie fort en herlig ©fi^nfer. 

^2 ^ 116 

di DaaSenløfe bog be (itae: 

sfftm hjelme .0?o6 og 6fjoIbe faae (^°*) 
£)em bUnfe oDer ^c^tbe, 

S)em laae og tK^u 

Sufbgobe @ij(^rb, 
;0g §0?aae^lraoer ffiønne! ^aa MV bU ©fiø ^oé ^mnpa r;er,(i°0 
(gfjolbungcré 5)i*ot faa (^iilbe/ 
Srt fo^rbige til ^eii'ef^rb 
©e immer finbeé f!ulbe/ 

3a/ a:)ag og ØJat, 

^Beb ^aaitbett brat, 
3 *&a(b fom urtber ^c^thl S^e fot) ntt ittb/ m^n bi)tt at ftaa^ 
^om dm bm Slften-^Iummeiv 
Mit fom i @a( faa tit man faae, 
3 @ra?nbelé S:ib, meb dummer, 
%ii @pnbené @olb, 
gor 50?orb og ^olbr 
^an fanbt i ©øbené £(^rtfer. 


117 

3a, fov eit ^acj bet fom nu hvat, 
sSian (tf Oet t)i|! at \>ibc, 
(gig ©rojn&el ^aobe eftcrfabt 
€rt SOtObcr/ ?D?a»nb fil ^oit>e; 

5^ett ^e]c f!t ^:5arttf 

SDet flemme @farit/ 
*]5aa 5)aner tM'l^e f)et)ne. (^°*) 5;t)i feer ^utt op/ me& ^arm i ^tt/ 
2(It fra be ^øf^er fofbc, 
Srrt fra ftt ©»(^Ig, bet ^jem for ©r«/ 
Og faa for arge ^rofbe^ 

S)er f!ulbe ^uttf 

^aa mubbret ^utib/ 
«J>ettlIibe fine ^age. I)er ^aitt, meb ftti 95roberé ^lob/O'^*^) 
S5efub(eb ^aant> og ^(»rge^ 
^et albrig ftg aftt)(5tte (ob/ 
^an maatte, oDer bjerge ^ 

Til jebefl (ggttr 

^Ub C9?orber'tegtt; 
^ortjlpe fra golfen ©ammen. 118 

!0e& ^am paa 3ort), til golfe^-^eeiif 
Opranbt Uti;f!cr mange, 
Og iblan&t bem t)ar 6r«ttbel gen, 
©en leDe §0?ort)cr^@(an9e, 

@om, ftg til ©org, 

3 »^roogaré 35org, 
©og traf en taagen :^<?mpe. (^°^) 5^il ^amp laae *J)eItett rebeSon, 
2(nta)1et paa fit :Beie, 
4>an glembe ei, r)t)ab, af &ni:)i »&aanb, 
^an ft6 til 5(rt) og g-ie: 

6itt ^raft, ftt -SOJob, 

^an ficnbe lob, 
Zn goIfe^Sr^jt og SSaabe. C^^«') •ixin fi6 meb 5(i)inbémanben SSugt, 
-^an gjorbe faa fit S5ebjte, 
S(t goIfe^S^ienben fom paa glugt, 
£)g maatte ^«l^jem gi^^jle, (^^°) 

©et t>abe nu, 

5D?eb ^arm i ^n, 
4><iné 5D?ober grufomt ^et)ne! (^^0 119 

til barren Um, mtb 35(obé^2rt(rdaei 
S)ett ^ep, fom anbre ^irolbc/ 
^bor fotjcnbc, om ^f)roncttf krtc 
-^ring ^ Daner unDcr (^fjolDC/ 

©09 brat fai) o^ 

5)ett 5t^mpc^2:rop/ 
©er Opriøtr 6Ieo i ^Beircnl S03 50?aabe ber mcb bet Uft^Vf 
^avf fom meb »5)ejfené ^vccfttVf 
^«tt et ©laøé :Kotnbfolf i>av af ^prb/ 
O3 t)a?Ibi3 fun berefter^ 

55e( grum i ^ini>f 

50?en bog en ^Dinb 
5Kob :^<emper unber ^aa6en! 5(f ^iølTer for ben £ebe fnart 
©er fom en ^06 til 6pne, 
Cq ©ijo^rbet fløDeb/ meb en gart/ 
©en ^aarbe hjelme -trpne/ 

©et flang i @fi)e, 

5lf ^aa6en^@ni;e/ 
Ø^tt oDer 35orb 09 i£(?nfe. 120 

^eer mattet H^B^ccvb t>er font ?>aa ^ati^r 

di funbe ^jelut/ et 35n;n;c (anø/ 
$5effi;tté mob be q^olbe, (^^*) 

gortjif til i)tt at tsit>^* ^\xn nb ab a^^rett foer i ^aft/ 
^utt »ilbc £iDet Sjerge, 
5D?ett ()o(bt en 5<£blin(j bog faa fajlf 
^art funbe fig ei tx^rge/ 

5!)?ert maatte meb 

S)ett »^ejr affleb, 
til ^ulett i bet ^^b^l ^ét timebeé ett ^ei>bin^ f)tt 
£)et mørfe »&jem at gicefle^ 
©oitt/ ^robgar frem for Mt H^Vf 
©tob 0i)erf! blanbt be $5ebf!e/ 

@aa ^tongett (jat); 

gra »C><Jt) ta ^at>r 
(Ji .^ogeti for t)am ^^rifeit! 121 '^il nu/ paa gamle ^a^t , 
Sffmeiet 6(cD, for flaftet 33(Uttb/ 
^am £ii)cté 55Jom(! faa facje; C') 
gor ^eltene 5)øb ^aKeit ©u6 03 ;^(a(je! 55ei)r^DeIfe bctt tta'fle 5;)ag 
:^un atter faae i ^orgeit/ 
2lt ^i;tte-g;orbeé paa ^ebra^v 
^a« Haget) ^øit meb ©orgett/ 
goi* ^enne^'Siig, 
^om, i ben :^ng, 
SD?an (tf ^aa begge e.iDer! ("'^) 3^en S^rot faa x>'\\^i og t>ett«<?r)u(i)/ 
§[)?eb é^lo()aaré*fratibé om tiitDe, 
^ati bleo i ©ittb faa fomgfulb/ 
3<t ^aarbt t)ar <i,i forDinbe 

^et fjerte ^ (Støb, 

©om ^enne^s^øb 
©at) panere ©rot ()m ^\\^^^ CO 122 

€i SBi'ofuuIf MV X Raften meb / 
5)er bet 9if ^aner iloe/ 
3 anbct ^uué fit £ciefret) 
gif 6otf)en efter (^iibc; 

ssaim fluy meb ©oel^ 
2)er farten ^oel, 
Opflob Den @eierfa?ae. (Baafnart ba Jibett&e ^att fif, 
Om goIfe'5:a6 09 3ammer, 
5)ett i^ble S<empe hurtig 91! 
Sa Songené 6ot)e^:^ammer, 
5(t t)øre ber/ 
Om bragne (Stxtrb 
gi f!ulbe 5rat rt« Minf^. C^'^^) X)ett «&eU ^ati gif faa flujC/ faa frit, 
^aa @u(t) nu imD fit gølge, ("^) 
S)?cb 23øn faa tog ^an ^(empe.'@fribt, 
-pan t)ilbe (Sorgen bølge: (^^^) 

©ot) føbt og gobt; 

3 fnat, min 2)rot? 
©aa fpnrgbe f)m meb 55Hbe. J 123 

©pøi*(j ei om føbe £)i'ømme! 

gorni)et er ben 6(tti'e ©org 

Sor alk Daner ømme! 
2lf! tabt iaa hvat 
^at m i ^<it 

CKitt ^en ben ^|ertené6i(?re. sSftin ^øire^^aanb/ min ©tøtte^-gtaD^ 
gorft)unbet er af ©alen, 
^in 95rober graa af ^tmmlai), 
©om 316 mig tt(^(l paa 93atert/ 

©aa mangen ©ang^ 

^t)or hjelme fprang, 
Og ^mmi' f^angeb Sue! ("^) ^t ©peil t)ar ^an for S;>evvcm(cnb t 
^aa panere grønne ©lette/ (^*°) 
5tf/ bøb er Sléger/ bøb min ^en; 
^aa SKi) en grum Umttc, 

©ig tr^bfl^ inbfneeg, 

3 ^<^i^f og f^eeg 
5)ett ^e(t t>eb SRibnaté/S:iber 124 

2tt XX^cib 6eM'et) bin ^d^mpi-^lvm, 
gorlcbett fSlat, meb @tør6e; 
m ®v(cnM bn, faa t^rebeé^Darnt/ 
©at) >5ane''@aar i 5[)?ør6e, 

gor golfet mit/ 

^ait foeeg faatit, 
^et t>ilDe t)Utt «tt ^et)ne. 3a, ®r<?nbef faibt, mett efterlob 
5)03 @I(»9t meb @fabe - (Jt^ne , 
^ané ?D?ober fom, 03 fi*«t)cb $5obf 
gif ^elb tif f!a at ^ct)tte, 

©aa mangen §D?anb^ 

3 ^ane^Sanb, 
5)et minbeé/ mene ^an (eter. 3a 3, fom tjtnbt ttt)| for @olb 
53cn ^øt)bin9/ t)i begr^cbe, 
^t)i^ ^aanb er nu faa f!it> 09 !oIbf 
di runb paa @u(b 03 @r«be/ 

3 minbeé t)i|l/ 

2(t Srrgefijl 
gi6 ^elb tU ^eDn i gaffen! (^*0 125 

fUt ^^ttberite meb tant ei foeP/ 
^et fif t)i nu at DibC/ 
lltpfTer tO/ t>av bcrcé Or£)/ 
sQi faae i ^Oaitg omiTn&e/ 

2lf golfen g(5i't) 
©et Svolbe er tU^ifle. 5)5atif!a6te er De Beg^e ^O/ 
©00 gorffiel er at jinbe: 
©ett dm maa af 2(lt matt troe 
^ar £i3()eb met) en ^t)inDe; 
©en 5inbett meer^ 
@aat)ibt man feer^ 
S:a ^arlfolf er at regne. (^^*); gra Srril&é^'tit) ben ^attt^diam 
50?att falber ©ri^nbel 3ette/ 
5D?ett 3«9^tt ^^^i> ^<^»^ gaberl ØJaow/ 
©aa bet er feent at ^im^ 

©ertiC fiø frem: 

Om dn, 09 ^t)em 
©et t>av ttbaf be ©orte. (^*5) ^ 126 

^t)or tllDe 6utt/ 09 anbet SKaØ, (i**) 
^ar bcreé @anø 03 £eie^ 
5;)er fi^rbeé meef! h(t ^rolbc-'^af^ 
^aa ^t>irt)c(^5gittbcrt^,^eie^ 

^er ruttbt omfrin^ 
^an fecv i ^øl 09 ^ofe. 5}er er et ^iccvr ett @^e fatiffec/ 
^i>ov 5S(5lb gaaer unber 2ue^ 
5:)er Un ^t)er 3f?at en ©tvøm man fee/ 
6om bare 3Ib 09 £ue, 

O3 langer ei^ 

dnb en ?[)?iaé -- 95ei / 
gr ©tebet ^er fra SSorgen. S^et ^oanbffeb ligger gobt i £<reA 

^et ligger mibt i @fot)en/ 

5:§i vmH omfring jlaaer troje ^eb 2:ra:e; 

©om luffer lig for Ot)en, 

^e jlaae meb 9fiob 

gttlbgobt i Sob/ 
©e 5Janb«t oterffpgge. 127 

(Sret 3"<^e!t cp i Herbert til, 

@om prøt)e tør bet ^Dt)C''@piC/ 

6elD ^;opt 03 ^inb 
®<iaz ei berittb^ 
Om enb be er i gfugten. SRei, meb Sofunbritt^ fit Di faac/ 
<5>t)ab neppe troe't)i funbe/ 
^øitaffet ^jort t)eb @6oi>ett jiaae/ 
gorfulgt af ©fptte^-^unbei 

^an £ii)et lob, 

S^r mcb en gob 
3 2ro(be^@foD f)an tvaabt^. 0*0 gra @ofe^95(er9 til ?0?orøett^@n;e 
(Scid ©tormene ftg røre, 
2(t 35øl9en brufer ()øit i ©Ft)e/ , 
e« Oru er bet at t)øre; 

©03 tjorbcr toff, 

S)et 6rabt/ font h;j!, 
?Geb ©limt af ^Kor^ett^S^bett! (^^^ 12S 

Ø(tt 6ar om ©tebet ben ^cjTeeJ) 
3e9 fagt big, fom jeg &ib(le, 
Og^ uben big, ;eg 3wn t)eeb, 
©om tupbe i>ib ftg brtf!e, 
^^i/ fi)ap mig nu, 

S)u gare« gaae i 3)?øbe? O, tør bu fr(^t)tte bib/ mitt ^jjen! 
^t)Dr @ficlmer boe i ^fijnge, 
jOg fommer t>n berfra igiertf 
2)ig »enter Øulb i S^pnge/ 

3a/ (ønneé ftalf 

^in 5>aab i ^alb 
SD?eb Olt)U\>é gpJbne 6fatte! C^^^) 5^et feareb 3$jon)Uff Srabf igieit: 
©øra ci/ min IDrot faa faare! 
Sor ^TJenner ei (!al »ife 5!)?«nb 
llDøfe mangen Saare, 

§D?en fringe ©»Ærb, 

3 »^erre-'girrb/ 
2« ^et)n OQ ^i^berér3)?inbe. (^^^) 129 

©et er faa bamt i SKorrteré S^aab/ 
2(t a^abett f!al Di libe, 
2f)i f{ra:6e ^t)er, met) (rrlig Saat)/ 
2Ct i>inbe ^viié i Sibe! 
:^un ^t)ife frb 

Sor ©tøt) fra ^re''@en(jenl ©tb op, o ©rot! Ub gienbe-'^por 
50?eb %iib oé hvabt forførte! 
O3 troe mig paa mit 5€reé^Orb! 
€i (!al i bunbløé SBøIge, 

3 3orbené &iøb, 

3 ©Fot) fom ©løb/ 
tlt)a?ttett mig unbjiippel 3?ei/ i be« t)ibc ^Berbe« ei 
©en f!al et ©mut^ul jtnbe^ 
*J)t)orti( jeg mig fo baner 5Jei/- 
Sor »riig ^tiié at t)inbe; 

S5iipr, fom en ?D?anb/ 

3eg troer/ bu Uttr 
©a fun i ©ag enb ©orgeni (^^^) ^amp og ©eier, meb ^cjfmé Untergang^ Op ben gamle 2)rot nu foer 
55rat/ meb ^ib i S>i^, 
ZafUb, for be ijrøfleité Orb/ 
«J)errett i M ^Bk; 
£ob fin (Sanger fable op, 
^om 09 fnart til ©«bc/ 
@aaeé meb ftn S<5mpe^S;ropr 
^rabt i SSorge-^tr^ebe. Ø?emt l>^t MV at ftnbe ^ei; 
?5(^rre ben at følge/ 
©6ot) 03 (Sfumring funbe ei 
^eye'@poret b^lge/ 131 

^t)or ()uii/ ot)er S5jercj 03 5)al/ 
?5ar, til gri)t) for XrotbC; 
Jr)\>at> f)nn røt)et)e i @al: 
£i9et af t>ett Q5o(be, 
:^i^mKtt meb be bcbjic 5?aai* 
3 ban banf!e ^ongcé (Baarb. 

©fi^rtbt ei gract ^att t)ar om 3ff^tt/ 
5!}?eb be meejl g-rfavne bog 
^elte-^ønnen gif i (gpibfett/ 
g^rbe ait bet ()e(e tog. 
gort ()art gif/ meb ©peiber-'S^ie^ 
traabte mangen fnet)er @tt, (^^°) 
£)Der 5^Hnt, og :Klipper ijøkf 
søgangen SRj;ffe^S5oe forti, C^') 
til meb Set f)an fi6 at (!«e 
5[)?(?rfet paa ben rette ^aaé: 
troIbe^'@6ot)en, fom i 2ue 
:^neifebe paa ()øien SUé. 
tlnber @fot)en, mubbret, blobig, 
CB^gen Dibnebe om ?D?orb; 
Sngen S^ane Dar faa mobig, 
6t)fett i)cim jo giennemfoer/ (^^2) 
^n t)eb trolbeé Slrne ^-(Steb 
^eel forfa?rbeligt at (!ue, 

32 132 

Slégeré ^otjeD faae paa Sue. 

^mt nu :^(emve^|)ornct (øt), (^'0 

j^albte frem t)e ;^t(^6fe/ 

glujc 03 golf et ^ fom tiet bøb/ 

etiaet) fi3 i 9v(^66e. 

^ot)eb6ulE)é fra $anbet fløi 

@(^re (Søe^U()t)rer 

Stae^aattbe Orme^Søi, 

SOJplrenbe fom ^preri 

fn^mv, fom; t)eb sDJibbagé^-Sibr (^^*) 

gig i @olert babe, 

©paae faa titr paa Q5øl9e ^t)ib, 

gømartS ©org og &at)^. 

tib i @trøm af 3$(ob og @ift 

S5rabt be fprang i -^arme; 

S^engang ^ornet til 55ebrift 

^bU :^^mpe''2rrme; 

<Sot()ett bog i jlaHet grifl 

<Sp(?nbte flinf ftn S5ue, 

e^iøb til betl; ber fbømmeb fibjfi 

<Det Dar 2pjt <^t ^^^f 

eom ^an ftgteb, faa ()art f!iøb# 

SRpffen maatte fmage, Di 133 

!9?eb f)ané ^iii, btn Uttu ©^&/ 
^(cn^bc bvabt paa ^age; 
*f)a(jeit fIo3 man i bene ^vopr 
^ra6 ben af bet ^ciabe, 
gor bctt ret fra taa til top 
Vlnbvenbe at f!aat)e. (^'^) 

Sribri^ Sf^ogett ^/ornuCf faac 

!5ati3e for ft« trøie, (^'^) 

S5rat nu fom i)ané Sgrptt jc }>aa/ 

©fulbe SB^føett plme; 

@ib t)Ctt t)ar, 09 giort me& :^onf!; 

5!ro&é ben innbe bp&e 

gienbe^55oIt), fom 6utt omfotifl 

^vsft>eb ben at hv^bel '-■' 

fBianUn ^jelnt/ i famme Qtnnbf (^'^ 

©teeg i Q5rpnic^'SøIge, 

6fu(be fnart, paa ^atjfett^ S5utt&f 

klinte nnbet SB^ge! 

^at)be :Kro|)pctt ingen ^sib, 

Unbet 55rt)ttje''^ofte, 

^rtalbe hjelmen 03 et ©t^b 

9tu^ fom før faa ofte; 

©mebe '^unfl fra forbum Zib 

•&er J13 (ob titfpuef 134 

^rtt)be frattbfet ben meb SHb, 

;^ronet ben mcb 5:yi)tte; 

^oH: ben t>air et 5i)?e(!er * ^jj^^rf ^ 

Srobfeb Ol>b o(j ^gge, 

58ar be ^tjafle, ben i)ar (lÆrH/ 

£ob ei ©taal fig fl[(?ffe. (^^s) 5:)09, ei mangle f!al fin OCocé 

©»i^rbeti S5;oix)u(f førbe^ 

©fiønbt bet t)ar fun £aanc^@obé/ 

«?)unfei'b bat tiU;-ø'rbe; 

©et t)ar jujl en ^oflSar^eb, 

gra be gamle ©age, 

•J) VU n tin 9 ^ebb bet/ fom jeg Deeb/ 

£ebte om fin 5D?oge! 

^obt i. gbber og gorgift 

^Ærbet MV ben :Stlinge, 

@t)eeg ei ^t)em ben tii ^ebrift 

s9?obig turbe fringe. 

di faa Mv bat fm'fle ©ang^ 

^aab ben f!ulbe øije, 

"lit i ^^mpe-^rebé ben flang 

£)g beftob ftn ^vøi>e\ (^^9) 

*&t)ab miéunbelig i *f>U/ 

5:)ru6fen, før ^an melbte. 135 

@(embe fagtené ^unferb ntx, 
@ibcn ()ait i ^elte 
55|omuIf gat) fit gobe ©Mrb, 
:^o& t)ert>ei) tilfptic: 
@elt) ^an ei i ^errc^g^crb 
^urbe meb bet U)m, (^*°) 
^ifbe før fitt ^eltc - a^anø , 
^eJte^^riié/ unbOi^reA 
(?nb fit 2ii> i^Q5ø(ge'@attg 
5Bot)e fio^f mcb 5€re! 

©aa ei ti^ttfbe ^att, ber nu 

grunting fif at Hu, C^'^^) 

et tif jRoget jlob 6ané ^U/ 

6om til ^amp og $iEre! 

5)et »ar ^joivulf^ @g9t()iott)é @øit/ 

^att bet 4^rb (ob falbe: 

5)ane^I)rot! jeg ()atr en SSøny 

S5iaig t>et at Mt)z: 

g(^fbig/ fom jeg for big jlaaer^ 

5!!)i)bt mig at nebfojnfe, 

35eber jeg, om galt t>U gaaer^ 

^el big at hHccnU , 

^Mb t)\ji, goIfe^'SQen faa milbf 

^imli^ felt) mig loDeb^ 136 

Om feø fatte tii)U Ulf 

(Som for bid j^3 t)oi)eb/ 

m i Saberé @te5 bu etib (^**) 

5}a mig t>ilbc Mvz, 

^olbe ^t)er miit gøIgc^^Denb 

^øit i 2(øt 03 ^rc! 

«g)rob(jar !i(5r ! ^t)ab jeg meb S;af 

5^03 af bine ^(cnbtVf 

(Settb bet m til ^igelaf, 

•J)i)ié mit £it> jeg enber! 

ØJaar ba ©ot^e^^ongett i)nlb 

SDreffelen betragter, 

^rÆblittgeti paa røbert @u(t) 

©tirrer t>e( og agter; 

23a forflaae ^att f!al faa granbt/ 

^t, 6ag jleifen ^oiyCf 

^nibtnnb £)rot jeg forefattbt/ 

*Xjertbe Hi til ^ot)e! C^"^') 

Og nu/ ^unferb; lab frd £attb 
S)i)6t i (gbber^ Sørge 
:^un ben oelbeBienbte dOJattb 
:^(«mpe''@i)(trbet f^Ige! 
3ittet/ ttbeit 2ité gorliié, 
^runtiitg ffal fort)ittbre 137 

3 mitt ^^nattb at Diitbe ^tiiéf 
6om fan et>i(j tiiiMe! ©agt ttu @otr)e''^a:mpe*rt ffai* 
^iiDbC/ (>t)ab ()art DilbC/ 
^i)ft)eé/ hentet! efter @t)ar 
5Jar futt lib at ^T(>iibt; 
(Sprang ba/ i ben fammc ©tuttb, 
$uft i gbber^@trømme, 
@tob 03 fnart paa 33øl(je^^uttb/ 
CO?eøer i at ft>ømme. (*'*''*) ^et Dar ^eyett/ (eeb 09 fuuf; 
©out/ fra gamle S^age, 
^atjbe ^er fit ^/em og @6;uf/ 
^uit forttam faa fage, 
2lt itebffeget tjar eit @i((^ 
gra be øore (5gtte, 
©tr(«6be tro(be(ig berna^jl 
SIu^ t)am at begegtte, 
Sog ben *&erre faf! i %ai>np 
;^Iembe/ fotn ()un Hnbe; 
^en ba gjorbe S5ri)n;en (SaDtf/ 
IBiigneb ingewJunbe. C^^) 138 

©om ti h*i|le oilbe^ 

^olbt ba op ben ^e]c fu(b(!«r6 

^vceftivnt at fpitbc ; 

S5ai* faa felten til ftit 35oe/ 

tinbcr gbber-'OS^fge, 

©pr(^ttettbc i ^rolbe-'^loe^ 

S;Dun9en til at fj^lge^ 

5i}?(^9ti3 neppe C9?ob 03 »5«^ 

sD?inbre fine ^aaben! 

^tl gorunbring meer tnb @ru/ 

^n ntaUig ^oUn 

S5i(!re @ø'-Ul)i)rer fmaac, 

^Tom fra aUt ^rogc, 

^eeb ^am, r)t)or be fitnbe iiaae (^*^) 

3 ^atfé S5ri)n;r'55raa9c. (^'^'') 

^rat nu moirfeb ^clttn 90b/ 
58ant til (?«rt at frifie / 
3 et t)attbt(^t SKum ^an j!ob/ 
©fiøtibt ei ^Jjor ^ait Dib(!e; 
;^ommet i>at ^att unber $:ag^ 
2:jert faa tar ^ané @tabe/ 
95r(^nbitt3 ei 09 ^ølge-CSlag 
:^unbe meer ^am f!abe. 139 

jQcv 09 fattMeé ?i)é 09 ^ibf 
^Blaalig bricnbte 2uen, 
O3 før vet man faae ftg til/ 
5^!)f! ber i)ai* i (Stuen; 
felten brat Deb ©finnet fnae 
mnbeté ^enTerinbe, (^^.S) 

6rum 09 si'aabig for jtg jlaae, 
©tog ei til i Q5nnt)e: 
grunting ^an meb 55«r(bc ft)andy 
IKambe 03 tiloifie/ 
éganc^^D^be ©oo^rbet fang 
Ot)er ^aofru^'Sfle! ^09, t)tt maatu faa ei f!ee/ 
^Mb bit ©lag tilftgteb, 
6fuflfet m<i<itte felten fee: 
©traale- klingen fi)i9teb; 
^ibe iiiib^ ben nu ei 
?9?eer i ^elte'»j)ajnber/ 
©6iønbt ben før ftg baneb ^ei/ 
Xit meb ^n^^c-Zmbev, 
©iennem ^jelm 03 35ri)nie'©(^r6, 
^aarbe no6 at ftma; ^'*^) 
(gfter mangt et 30?e(!er -- 58<?rø 
5D?i(!eb ben fin 5€re! 140 

(5;oft)urf &05 ei mi(!e& fin i 

£ob ei §!}?ot)et fdbe, 

derfor ffal ben ^eft faa fiin 

^lippefa^ man øalbc! 

gr^nbcit af ^mq ^i^tlat 

€i for 5}øben gruet)/ 

58reb ^att fujf i @ult)et fmaf 

©ixcrbet fom ei bueb/ 

©om, forg/ort, i Zvøtf^aanb; 

2aae meb bøDe gøge; 

4>ciahc^, at f)an€ Stc^tnptf-^aanb 

S5ebre ffulbe !I(?66e. 

©peile (tdf i f)am gn^oer/ 

©om f)ar £i>f! at Dittbe 

^elte^øjaon i ^erre^g(«rb/ 

6om gaaer feettt af ^int)tl C^®) 

©et tjar ©ot^e^^icmpett 6ofb/ 
5J)?eb be ficerøe 5(rme/ 
^att i hejren tog nu ^olb/ 
SSfuffenbe af ^arme; 
©fulbrene f)an ffaaneb eif 
5)em f)an otjertxclbeb/ ('^') 
5)og t)ar @r(^nbe(é (9?ober fei/ 
gafbt ei/ f!iønbt ^utt W^^^r 141 

Srøbeé efter troIbc-SfiO 
2)et MV ei met) JaJrnpe^ 
5:il om(it)er i5a9t ^un ftf 
fO?ei) t)en jl«jrfe ;Kajni^)e. 

©et ttu t^nfDe hejren leeb/ 

•&utt t)el ^aDbe ^t>ne 

til/ met) S)oIfett bruun 03 6ree&/ 

bønnen jin at ^et)ne; 

^ot)e maatte t)a igiett 

S5jotøuIf/ fom faa ofte, 

2ft i Ø?øt) en fulttroe ^ett 

5$ar ^ané S3r9it;ei^ofte! (^^^) 

©øben blgi) ^ané t)ijre £ot)D/ 

^tié ben 3ette''^t)inbe, 

Om for (ggø ei, bog for Ob5/ 

^nnbt Skabning finbe; 

3a, fin ^Bt> paa ifølge '35unt> 

^jottjulf ^aobe funbet, 

^ejcen, i en 53an^elt)é'@tun&/ 

•J)elten ot)ert)unt)et , 

^at)t)e ei ben 95rpnje ^aarb, 

^ivligt maa man fige, 

hjulpet f)am i trange ^aar, 

Oø faa ©nb tiOiøe; 142 

2()i fcf (Bern rnaber^^att/ 
herren i bet ^øiC; 
S5jott)utf rei(!e jtg paa ^taitb; 
6eireb uDen ^øie! (^^3) 

5D?ejlerett t ^erre^g(?rt> 

5D?Bnf!reb 2(It faa nøie, 

^aa et gammelt 3^tte/@i)«jrb 

gaibt t>a jettene Øie ; 

3 ()ané 58oIb bet fom o§ fnart^ 

^ati bet funbe røre, 

(Sfi-ønbt ^t>er 2(nben bet for ftjart 

58ar i etrib at føre. C^^'*) 

3ette'6t)a?rbet, bjojrt) og gram, 

©t)an9 ^^« ©fjolbuna-^ccntpe, 

Xlnbte »^eji-en Vaj? og @famf 

©log ei til meb £Æmpe, 

3ccte*(?taalet ogfaa beeb 

»?)ejre'^iøb fom ^Ia;be/ 

6Jorbe fort og gob 95e(!eeb/ 

eggt()jott>é @øn til (Sli^bd 

^ejcen laae forteltene Sob^ 

^et oar £i;|! at (Tne, 

5D?en, af ^enbeé ^rotbe-iSlobr 

@t)(?rbet jlob i Hif 143 

@finnebe i Jr)(itim faa/ 
©om matt feer for $ief 
©traalenbe jfiaa 4>^tmmi ^ ^\aa r 
(goUn i bet ^>øie. SRunbt t ^alb meb ©peiber-'^Iif, • 

S^raget ©ootrb i ^(rnbe, 

©ram for 2(lDor ^eltew gif, 

93«r6et at fulbenbe: (*^0 

50(eb bet Setter @t)ajrb, faa ^oag 

58i(be ()an, meb CXente/ 

©ritnbel gitje i en ^a|l 

2llt ()t)ab ()an fortjenbe/ 

58eb faa titt i ^robgaré £aiibr 

D^ibingé'^o^rf at jete, 

^eb faamangen 5;)anitemanb 

S:rÆbf! ()am at 6erøt)e. 

gemten ^arfe, mene be fot), (^^^) 

©lugbeé af ben gule^ 

gemtett/ fom et troIbe-jKotJ^ 

^ar ^an ti{ (tn ^Uie; 

gor bet 2l(t nu felten 6ar(f 

©ro^nbel gjennem()^rfebf 

CO?en alt fom ^an paa ^am tarflf^ 

Snbelig i)m m^vfeb/ 144 
9it {)Mb nu ber/ fom en S5oI^^ 

50ar fun £iget af ben SrofJ), 
gofbum ^ait befeircb; 
^arte#@aar ()am SBjomulf gat)/ 
SDer ^att før r)am f!(^Hfet)/ 
•gjugøeb nu ^aniJ ^o^eb af^ 
S)et t)ar gff er ^^ @m(?f øct ! C^^^) 

€0?ibIcrtib be J>ife C9?(^nb/ 
@om meb »^robgar fulgbe/ 
(?i for S^aner^ fulbtro ^jjen 
S:5ercé 5D?ening bulgbe. 
(Stirrenbe, t)cb sgjibbagé-'tib/ 
^aa be røbe ^Janbe, . 
gor hin ^øobing bue^&ib 
©inge be at jlanbe; 
^if be fagbe aabenbart/ 
^aabct f)ar i^p^iHtf 
Cm <it felten fra ben gart 
:^omme fan meb £it)ct; 
2Ubri(j meer i :^on9ené ©aarb 
©eicrriø I)an tr^ber/ 
^effer i)(im m^t> ^ub 05 ^aar 
©i?l^unbé''^af c^i^ber. (^^^) 145 

Sjatte 'Solfe- fennen $o5 
s9?(vn9Dett oocr)lemmeb, 
*Jrol;)C'ØJ(5fret ^an for/ob/ 
^tileb efter »&;emttiet! 
@otf)erne/ f!iønbt fatter gif/ 
?8i(bc bog et følge/ ^ 
©tWTCb (!ii)t, uiei) ^t^it)C''351ifr 
^aa £)en røbe ^^(ge; 
^tirreb efter ^rot 09 ^Qeit/ 
©om bet ji'g t)el 6urbe; 
©fiønbt at fee i)<im fe(o igien^ 
^aabe ^nap be turbe. 

^n goranbrmgA ganffe fa»r/ 

SRtt ber 6(et) at ffue 

^aa bet gamle S^f^^'S^^'^f^/ 

?l)?eb ben blanfe £«e: 

©om be jlcerøe ^jjinter^-jBaanb 

©eeé i ^Qaar at fmelte, 

SRaar Silfaberé ©traale^-^aanb 

Mer qSølge^-qSelte; C^^^) 

3a/ fom/ efter ^erretté ^U/ 

3ié i goraaré^^age/ 

@aa fra £)bb til ^jaUe nu/ 

©t)i?rbet ft)aitbt faa fagel ^ 146 

5ff ^fcrtobter ei faa, 

3 tun ^at)fru*«8ori9, 

©ot^e^^erremanben faae/ 

Og forfaget) rolig: 

^ettem ;^ofIbar^cber 3Rof, 

2(ft ^t)at> fean uboafgbe^ 

58ar, mcb @ra?nbelé ^otjeb-'^fof^ 

<5eier^@t)Ærbeté pjalte; 

©txcrbct, efter ftn Q5ebrift, 

5l)?aatte/ fom ()an melbte, 

2(f ben gloenbe gorgift, 

llnberlig ()enfmeUe! (^^°) 

gra be bøbe ^rolbeé .«&jem 
S5rat ftg at 6egite/ 
£p(!eb ^am, ber føgbe bem 
5D?erté be i)ar i £it)e; 
©fpnbelig ftg *g)eltert f!iøb 
Op fra S3Mge''Q5unbe«/ 
greift tar, t>eb be guleé ©øb, 
SRtt og 50ot)e'6runben! (^^') 

©et »ar 6øm«?nbé ^ot)eb'^egn/ 
SuMenbe )(>aa ^øfge, 147 

Suttet Mabt met) (Seicré^-tegn, 
^aa^ ()am nu ()ané Søfge; 
2(ne 00, fom ^crt, paa @tant>, 
«J)eUen fløi i SD?øbe/ 
^ivi^anr fDømmenbe i £ant)/ 
^teeg af SS-alger røbe. 
©ub f!ee £ot) for ^rot 09 ^en! 
9iaa6be 2(((e fammenr 
grif! 03 raf! 09 ^er igiett 
©ee t>i ^am meb gammen! lettet 6fet) nu felten (job^ 
^ri)njen man afløjle, (^^^) 
SReb ba fiprteb ^ai\t> 03 Q5(ob/ 
©om meb ^ar man øjle. 
^ojngere nu tøt>cb et 
;^a?mperne faa jlrage f 
Oq b^n t)elbefienbte ^et 
2<iQ\)ié fnart tilbage; (^^^) 
^Pltigt bet fra :^(inten øtf/ 
©fiønbt man ei fan ni^gte^ 
:K(emperne at bære fit 
3$i)rbe fom mv c^^u: 
gire ^arle ^aa en 6anø 
6fi;be maatte fK^mt ^2 148 

58eb at 6($i'e, ^paa en ^taitg/ 
6rÆttbeIé »&ot)eb'6ti)f6e. 
gor bem bog bet fortneb gobt/ 
^aa be ©ot^er fjorten 
(Stob wib bereé fi(?re 2)rot/ (^^*) 
(gnart t)eb SBorøe-- forten, 
^ort og S)^r ji9 (obe op, 
6om en ^anb af ^(tl$Un, 
Sreen/ i (g^ibfen for fin ^rop, 
grem nu @ot^e^ felten, 
Zvaa^Uf fom uelf ommen ^icejlf 
3nb i 5:)riffe^'@alen, 
;^om til Srpb 09 golfe-'gefl 
©rimrenbe fra ^alen. (^^0 
@r(5nbe(é ^ot)eb og paa ^tanb 
S25Iet) i JTfalb at ffue, 
@i;fen jog t>U i tt)er £i}?anb, 
@fr(?f i t)Ht en grue, (^^<^) 
3nb man bn tjeb ^aaret traf/ 
:^(^mperne bet gotteb, 
Sil tir;i;reté ^oteb-'^taf 
©riffenbe be f!otteb! 


©et ttu mert>te ^eftett 60I&, 

^iib Mf 5€tmaitb gob af (Sf/olb? 
^alt)bané ©øtt, ()m SDJilbe: 
*gDa& Di r)it>/ fom S^veé-^c^ttf 
sgra^be met> øot) ^i(;e/ 
4>^ab jecj/ inbett 2:rolt)e^«5e<jtt/ 
gattbt paa Daabeit $;il;e: 
$5øl3e'(S6i(^nfett, fom nu f)Ct 
galbei* big i ػfe, (^^'^) 
^ant)t m, paa min ^(^mpe - S(^rb / 
^utt meb farlig 5D?øiel 
»J)at)bc ei mig @ub i 5)ag 
tlnberlig 6c(!i)ttet/ 
Slibrig, i M S:roIbe'£ag/ 
^wnbe ;eg mig ^i)ttc(; C'*'^) 150 

%i)i f!jøitbt til be QObC ^tcttb 

grunting er at regne/ C^*^^) 

:^om attigeDel je(j ()er 

^ermeb ingen 5}egne. 

3 et foflSart ^ieblif, 

:^un t)eb ♦C)errené Ø^aabe^ 

^pn jeg ^>aa btt ^aabtn ftf/ 

(^om mig ^jalp af ^Oaabe! 

9leb af ^(CQ^m , ()t)or bet ^ang, 

9vet) m i>ct faa fage, (^^^) 

Og forgæ^eé ei jeg foang 

©Do^rb fra gamle S^age; 

©et mig (pffebeé faa »el, 

2(t Umttev 6egge 

3eg i ^aUcn ftmfcci 

^log meb f!arpe ^gge! 

(Baa t>a £øn be fi6 fom 52)aab: 

5^øb for ØJtbing-Eetnet, 

3!)arte -' S5(ob og ^^ane^^raab 

^let) tilbørlig f;eDnet! 

3«/ o honning/ i bin S5org 

5:røj!ig/ tør jeg Iot)e, 

sD?eb bin ^irb bu nbtn ©org 

;Satt f}erefter foDe/ 

©oDe i bet 3}?inbf!e trpgt 151 

gor bet @«t af tvoibt, 
(gom i S^anmnrf fajleb gi'D^t 
«&(bta |)aa t)c Q5o(t)c! ('^^) 
^Mb ber S5ob bcm ^ao for 5D?ob; 
Sart ei i)ib jeg bringe; 
2:^1 bet ()ebe trolbe-'^lob 
(gmcfteb f)aarbett ;^liti9e; 
2)03 en £et)nin9 af bet (B^cctbf 
Dem gat) ^ane-Oaaret/ 
@fuer bu i Jr)jaiUt iyct, 
©om /eg r)ib &ar 6aaret! Olbingen meb ^t)ibe *0<iar/ 

felten meb be 33ebf!ef 

;^ortgen meb be mange 5(ar/ 

%atub gplbne S(K(le/ 

£og i »J)aanb, og fi6 i ^olb/ 

^o^rfet uben 50?age: 

S5ob til ©ane 'gongen hoibf 

^[ter Dja?i)le'' ^Ia.:]e. 

3a, ba ^ri^nbel, @ubé Utjen, 

@rum i \5inL) og fjerte ^ 

Og i)ané 5D?ober t)anbreD ()ett 

til fortjente ©merte; ('^^) 152 

Uitberet af 3ettC'fon|! 

^aattc i)am tiifaibe, 

(Som fab faf! i h)U^né @utt(!, 

gremfor Skrotter olTc, 

^iv paa 3oft)ené vunbe ?BoI&/ 

3ttbctt t)o66eIt ^OoDe, 

@ulb 09 grønne ©fo^c! (^''O $aa bet gamfe Jr)^aiU jlit>t 

6tirreb ^robgaré Øie, 

^aa M MVf i gammel (Bhiftf 

Ze^mt op ()ee( nøie: 

4>Mb af 6tort paa S^rberig 

4><i^be ftg tilbraget, 

©ibe« SSørgen fuffeb ftg 

^t)er gof6e^53raget; 

@ibert tlytxéfi^'^tun leeb 

@att6 f gtobené ^Janbe, 

sDlaam fee ftn Srobfi;g()eb 

^aa ^abé 2(Imagt f!rani)e ! 

gremmeb Mv, fra ^arné-^^ett^ 

gor Waber ©((^gten, 

©anf i S)t)6et og fom ©teett/ 

Uttber ^rebeé^^Qcegteni 153 

^faa @ul&''5^ia:6erjte mcb glib 

O3 tiet Dar anm^rfet: 

^Dem ber fijrft/ i fort)um 2t&^ 

(Bat meb Slutte -©tab i ©faitbé, 

5[)?eD filt prube ^jafte-'franbé/ 
jamret mv 09 r)(^rbet! 

^robgar ttu i famnte (S^utt^ 
£øftebe jttt (Stemme/ 
nUU tat>, for af {)ané ^mb 
?5«ébom at fornemme! 
^el /e^ gammel er oø graa/ 
5:)et t>ar ^oitgetté ^^afe, 
5D?en bog ^er jeø Dibtte mcia 
-^øit i ^erre^(SaIe/ 
^&t)ab mab @attb()eb 09 ttteb 9iet 
^Der maa efterfige: 
S5ebre ^elt af nogen 3€t 
Sdbrig faae jeg fitge! (^■'^^) 
3?i)e ber (tal, o 55;ott)ulf ^i{^r! 
©erpaa fanfl b« libe, 
@ange af bin ^erre-gorrb 
Srinbt om £anb faa oibe! 154 

©it) 6ef!ebcn bu 09 tiié, 

?D?ønf!er for be iBolbe/ 

211 bin ^vaft 03 al bin ^viié 

Uafbvnbt be^olbc! 

^o^nge, ()jertené''fi(5re ?0?attb! 

grem bu golf e ^' Q5eb|!e ! 

tlnbertn)f'tc trinbt om £aijb 

^jelpenbc bu gi^jle! C^*^^) 

2in om ^crmob (5(jt)elé ^ét 

;Orbtibé efjolbung '- (Stamme, (^^*) 

gør t)arté ^u be fienbte ret/ 

^aabeb t)el bet (Samme, 

5D?en bo^ fleeg btn Un3er-'@i)ettb^ 

^ungt bit er at melbe, 

:Kun til ^t)al for S)annem(?nb, 

^øit i ©lanbé 03 ^»^Ibe! 

5Ka(jt 09 ©ti)rfe @ub ^am ^atj, 

5(?reb ot)ermaabe, C^*^) 

S)et flet ingen Dane brat) 

$5let> til £p|! 09 S5(fabe! 

©i faa lønneb S^aab 09 ?D?ob 

^an meb 6u(b bet røbe, 

58ilbt ^an tørfleb efter 93(ob, 

Jacjbe i^cemper øbe! 

SXafenbe fra ^ojnf ^an foer 155 

Op meb @D<rrb i Jpmbt; 
&a^tebz faa oi)er Q3orD 
55rat)e g^I(jc^@t)ertbc! 
^09 A for SRib 03 53ennC'5D?ofb/ 
5^t)rt ^att maatte b^be, 
^Senneløé ()an Ubc foec/ 
^inefulb f)att bøbc! C^"^^) 

55o9t ^ci, S23jott)uIf/ t)09t big Del! 
^siv, f)Mb for be tittle 
^røDet 5[)?aitb i £ei)tteté''^DeIb/ 
^ør/ t)i)ab Jeg t)i( fjunge: 

?D?eb ^(Imagt t^roner 5€rené 5)rot 

3 ^immel^^øielofte/ 

^an raaber, f!prer Diij! 03 gobt^ 

C9?ett unberligt fulbofte^ 

3a / f(^Ifomt efter ^errené S^oitt/ 

(gig ofte Denber jglabet om 

?i)?eb @tanb 03 £anb 09 £i)6fe! 

(See ()i|!/ ber <!aaer ett 2lbe(é'?D?attb/ 
4?am unber @ub nu ©I^^be, 
*^an jliger r>mt i 5(rt)e?£anb/ 
Xil ©ianbé og ^erre''@<ebe/ 156 

^am Ii)f!fe ^oU, f)am b(t^Ut @f jolb, 
fUlt f)i>ab f)an til {)an faaer i ^olb 
gufbtop mei) @ulD 09 ©ammen ! C**^^) 

»^att leDer efter fjertene h)^, 
£)3 6Iomf!rer i fttt ^(tlbCf 
gi taageé 95n6/ ei tn)f6cé SSrpj! 
2(f @ot, af @or3 09 Sgrbc! 
Éi pppe SiD, ei ^olbe @tan& 
sD?oi) ()am tør ttogen 2tt)tttt)é''50?anb, 
mt tenbeé fom ^a« t)inøcrl (^«^) 

2(É ebi(j er ben ^aqt, ben £9(!, 
©a t(5nfer manden S^aare; 
S^a ffi;ber, cojcer ^am i $5rp|! 
O3 ^oDmobé ^v(c faa faare, 
3 @fp99en brat ba foDer ittb 
5)ett ^t)rbe 90b for ©anbé 03 ©ittb, 
3a '^ast for ^u 03 ^/^rte. gtt 95atte''5D?atib ber er faa fuuf 
gor goIfe^'£p|t 03 £pfee, 
©in J5ue fp(5ttber i)att i ©fjul/ 
jOø jtgter paa be Srpgge/ 157 

dv (gBDiicrt b\)hf met) X)}(c^kf®miii 

Od faarer fom (;an filter. 

2(f paa bet bpSe ^bber^-Saar 
:^art felten ^ob ei raabe, 
gi l(^ti(jcr, tpffeé ()an/ forflaaer 
^t)ab (Bub ^am gat) i afjaabe, 
^et røbe @ulb ()art ita^nber ba 
gor ingen ^riié at f!i((eé fra, 
^an ene 5l(t t>il eie! 

gor ©ulbeté ©limmer/ 2€rené ©fanbé 
gorfmaaer f)m 09 forglemmer, 
©in ^erre'@tanb/ fin ^(^beré^itranbé 
Jr)an pletter 03 bef!i(?mmer; 
goragter alt ^t>ab @tort 09 @obt, 
•C)am forbum ffio^nfeb 5^rené ©rot 
2{t eie 09 wbrette! Det enbeé meb; at, fra f!t @ttlb 
^an bøenbe maa t^aanc, 
a^a faaer l)an 9Ro6 i ?9?uttb af 5D?ufb, 
Sf?aar folbe £(j?5er Maane; 158 

^n dkv ttp ba uben 601*3, 

til ^øiborbé i ben galbneé ^org, 

^an€ 2(rt)e9obé ubffifter! C^^^) ^Oo^t big ba, o ^oumpe 90b! 
55o3t big, ^jott)utf fi^re! 
gørj! 09 ftbft for J:)t)crmobl 
Hb t>i^ n 6efn<?re! (^^-) 
$5p9 paa (?t)ig()ebetté (^runb! 
*&uf!, mav bu i ?5(?(be 
5BIom(!ret f)at en liben ©tunb, 
3?^(abe maa bu fdbe! 
Sflbrig paa bin £pffe'£obb 
©tolc bu 03 puffe! 
^nart, om ci for ^gg og Obb/ 
CO?aa for @ot bu buffe. (^^') 
S)er ^t)or £ucn flammer t)ilb, 
;0g ^i)or 53Blgen brufer, 
2)er ^t)or flingen fpruber 3^^^ 
Og fet)or >)3ilen fufer, 
^pt big ber, ifalb bn fan! 
:^ort er Dog bin ^Q^Ibe, 
3()Dor gobt bu kolber @tanb, 
apnfer bu for ^Ibe! 159 

5D?a9teéløé Din 50?ef!ev 6rat 
£)M i ^øbett j!nt>er! ('^4) S;a?nf paa mig/ fom ^atte'£ant)f 

(Snefc 3iar i 9?(cffe, 

$u6tø for ^Der 2lt)in£)é.'S0?atib, 

58el meb @t)(«rt) og @neffe, 

©tprct) unber »&imme('?5(aa/ 

@aa ei ^rot/ ci f^mpe, 

Surbe mig/ faat)ibt jeg faac/ 

^i'obfe/ fovuiccmpe! 

2lf/ f)t>ot ^\at>a ftg bog 6rat 

sSHiaatU for mig DenbC/ 

gor(!ief/ fom vc^a S)ag og 3Rat/ 

%i^ jeg ba at fienbC/ 

3a/ ba @r(^nbel paa min S5org 

@ia?(!eb mig faa fage/ 

2(1 milt @I(^be blei) til ©org, 

6ang til 3ammer -- ;^(age I ©og/ ()t)pr lojttge enb jeg leeb 
©org forwben 2ife, 160 

herren i al €t)i9()eb 

^øit Jeg maa Dog prife/ 

©om miø utibte, fer min S^b^^ 

©eierrig at f!uc 

giettbetté ^oDeb'^anbe røb 

3 min -^ov(je''©meI O^j) ©03 fteb ©ifbe^/^oi'b itu brat 
S5rat?e |)elt! bit @a?bef 
58i i SOJorgen S!)ane''@fat 
£)ele f!al \mb 6(^be! (^s^) 

@ot()e''^eItctt/ fjc^k^Qlabt 
£)rb noø lob bet mve, 
6;orbe/ fom ben ^Bife 6ab, 
^mUb ftg meb 5€re; (^«'^) 
5D?eaem ^^mper ooer ^orb 
Unbn ^øie-'^ofte/ 
Sttter mangt et ^ammenj^-'Orb 
^albtf fom fer faa ofte; (^«8) 
Sit meb ©fpsge-^jelm opjtreeb 
^atun oi)er @foi)e, 
£eirebe ftg »ingebreeb 
4!)t)er SDiai'f 03 ^ot)e. 161 

S5Iin6ent)c meb ^k, 
ganDt omfiDer, bet t>ar tit) 
©iø til ©enge at føie! 
£)9faa for ben tappre ©iOJjl 
5Bar bet noget fllbe, 
©engen tjenbe @ot()ett 6eb(!/ 
efter ^riffe^eilbe! C«^^) 
:^a?mpcrrte, paa ^^ongené ^inf/ 
©prang ba op fra ^c^nhf 
:^ierte'©oenbett fulgbe flinf/ 
©om man t)el fan tc^nfe, 
^am til ©enge og ^t>iU føb/ 
©om for Daner gierne 
;^a?mpebe paa £it> og S!)ø&: 
*&eUen fra m g;ernel (^^^) 1 a-^ ^to^at$ og 93jott)utfé ^atmU SSorgett flaf fnlb^mt i 6fDe 

^cb fttt 9pIMte Sittbe, 

tlttber £oft, i ^<iQ 00 £pe^ 

@i(^j!en fot> bcrinbe^ 

^ait fom Daaget) iti)é til (Samr 

^otrnu efter S[)?øt)ett/ 

3nt)t(l froe ben forte Ofaoit 

59?el£)te C9?orøen'' Svøben: 

felten , fom meb ©traale^^jelm 

©mpffer Rimtene 55ue^ 

Og f)^^m &ime fun 09 ©fiefm 1 163 

^f(er g^brC'£attbet nu 
^tengbei^ fa(! be ^Utihf 
^pnberlig f!ob J^zltnné ^\x 
%ii f)an^ OvioQ^'^ndh; , 
Derfor nu ()art f>øb paa ^tanb 
^runtin(j frem at Si^re^ 
5:a6 for £aan bete iikv^^mb 
^a^be i)an meb 5Sre ; 
£af!eb ei, men tDertimo^ 
9?ojTe ^unferbé klinge, 
3)ttreb, ben i ^amp t)ar gob 
^øit paa 58al at ft>in9e. (*^^) 

5)er nu reifef^crbig jfob 
©faren unber ^I^aaben^ 
felten meb bat ^øie SO?ob 
tinber j^ronje^-faaben/ 
53ilbe forf! meb ^^aneré ^nt 
2€rUø 3(ff!eb ta^a, 
&(^t>Ué paa bH f)øie @lot 
Sor i)am inb faa fage. 
gørfl nu f)tlfeb S^aneré ^m 
^øi>ifi paa ben ?[)?ilbe, 
50?efbte faa: i>i Orlogé^^^^nb 
5)et big jtge t)iJbe, 

£ 2 164 

2(tmUi eftetf ^i^daf 

2iae i>i nu b(?rc, C^^) 

&wnt>t t)i fanbe maa met) S:af : 

^er t)ar gobt at ^(cre. 

3a, t){ nøb faa meget @obt 

^er i bine @a(e, 

2(t t)el albrig, 5)ane.'^rot, 

3e9 bet fart Utak; 

£)03 mit $n(Te/ fom min 5(3^/ 

3mmer (!al btt Mioe, 

2)13 at tjene af al ^a^t, 

50?etté jeg er i £i»e! 

?(JiI big Sf?a50''goIf meb :^rig 

Sftter forulempe/ 

^u paa rebe *£)aanb i mig 

fUltib f)av ett ^o^mpe; 

(Spørger jeg Ut oDer (gtranb^ 

S)tt er flojbt i S«ve/ 

;Kommer jeg mcb tufliib 50?anb/ 

^mU big at forfoare. 

Ung af SUber t)el enbnn 

^igelaf mon t>«re, 

€0?en jeg i>ub , ^ané ^onge-^u 

©taaer til ^\)b og S^re, 

&aa t)tn gotfe-'^prbe 6olb 165 @iøfc f>ii fit ^e5(le, 

Zii at i'ecj meb ^ertc^@6;oI() 

!^an fom ^Jett biø gi^cfle, 

^aa ei meer bu S«M6e'@at>it 
%Bk f!a( i 50?arfen! 

^rebfif ^eg tiaige fpaaer: 
:Kommcr no^enfmbe 
^an til @otf)C'^Dn3etté ©aarb/ 
(gfal f)<in ^Benner ftttbe; 
5^09/ ()t)at> {yam er t)et bc^ietibt/ 
Slibrig maa i)an glemme! 
Xlbe a^tié man omtrettt, 
@om matt arteé hjemme. (* ^''■) ©anbelig/ mi« 5Je«/ jeg troer; 
(S}eÉ Drtr ^ottge^@i)aret) 
2it e« @ttb be gpfbne Orb 
*f>ar big aabenbaret; 
2()i ei/ før i berttte @tunb/ 
«{>ørbe af faa ung en SO?unb 
3eg faa i>m en ^alej ('^0 
©om i ^vaft b« 6a?rer ^tiiéf 
©aa fatt oø/ i ^i^^t^ »it^f 166 

^n met) Cftb r)ufoate! 
4)Bit jeg midler btt i ^ali 

ssiaa for ©DÆrbet buffe; 
^aa for ^il fra ^ue-vStrojng, 
gflcr 09 for (Sot paa ©eng^ 
»&att ftt Øie luffe; 
Oa (>t>ié golfe-' Drotten jtaf 
gplbe ftne Daøeé 5;a(/ 
§D?etté bu e(! i £ii)e, 
^øløe-'^ott^er finbe fait 
2(rbriø uogett bebre 50?anb, 
©pir i ^aanb at giee! 
©anbelig forfpnet gobt, 
50if bu bit mobtacje, 
^iQH er meb ©fjolb 09 Drot 
OTe bme Dage! (^^6) 

*f)ør bu bet/ o 35iott)Uff fi(tr! 
Dacjlig bebt-e bn mi^ ()uer/ 
6otr)ett, t^eb bin ^efte-'go^rb/ 
Seg meb Dart forfortet ffuer! 
^tjile (!af fra bertrte XxiQ 
%i t)or !tt)ij! 09 af Dor tr(?tte, 
Ubett fJlib eg ubert fJ^ag 167 

5tomme ffal Di ^obt tilutui 

^af metté jeø er ot^er 5i}?ult)/ 

^rot i ^ane-^Sangcv 

©fiftc ffal, meb ©øt^ 09 @urD/ 

€!)?ilbc Oi'b t)i mange! 

Zit Itu ffaf, met) ^ør faa 5Ii^/ 

(Sneffett/ ubett ^inber/ 

^^re i)ib 09 Sringe bib 

@at)er 09 :^i(^r'SDjinber! 

^en 05 Sienbe, fjertt 03 ttiJJi*/ 

50?ii^rf e ff at 09 li^re : 

tlbett ©frømt, to gol6e^g(^rb 

^a(t)t i %it Un Mvel (*5>7) 

<Saa jtg ()ørc lob i ^alb 
:^on9en ubaf ^o^Igteni, 
:^o|!6art)eber, tolt) i S:al 
@ai) ^att @oa)e*^eItctt, 
Oagbe: far nu i>tl, min 55en! 
^jcm fil gritnber fi(^rc, 
CD?en fom faa 03 fnarf i^un 
@Iab meb oé at mvcl 

i^ongen oDer ^anc^Eanb 
5:09 i fine 2(rme [ 168 

Ø^tt belt 6eb(!e ^Mé^^an^f 

^pjle f)am mz^ 95arme; 

3a fit alerte ^ongert (ob 

SJaabc ubett ^irtber; 

$:alc t en S:aare^grob 

^aa be gamle ^inber. 

SReppe funbe, Woergraa, 

^att nxz^ (Brunb formobe/ 

©fiønbt bet t)ar ^ané 6j«ré 2(ttraa, 

€S}Jeer ai fee bett @obe, 

(Bom bog fremfor affe nu 

:^ta?r i)an i)a\>i)e Dunbet, 

gjølbe ftg meb f^am i »C>tt 

3ttber(ig forbunbet; 

2)erfor QSøIgett i ()aité S5rp(l 

@(e«ttem6røb fft S^ngfe!^ 

^olfebe meb ®raaben^ OCøf!/ 

^jerteté ømme £«tt9fer!! C^^^) gemténte ©ang. 9?u ^!0tt)ulf 916, bett ^i\i faa Hau 

Si}?e£) (Tolte ^Æmpe-'Drcttcje, 

O9 meb gori^riiig t)r)rc6ar, 

%\i ot>er sj3jai-6 09 (gtige, 

£>(j fablet t)ar paa Søigcn 6(aa 

gn ©anger for ben .^iccffe, 

^bor unber 45e fortmet laae 

S^<xx<^ Qobe Orlo3é^@neffel 

2(U foin nu 916 til ©(ranben ttcb 

S)et $00 fra ^øie^£ofte 

;^ott3 ^robgar for fin ©at)milbf)eb f 

gi6 £ot) 09 5:a! fufbofte. 

2)en ^erre, fom et ^onge-'Speif/ 

O9 f!inneb i fm ^(»Ibe, 

Snbtil ^am ^r^^fterne (I03 feif 

3 ^amp meb 2lar n 5^ii>e! ('^^) 1 170 

til ^trattben font bett^(j?mpe^$;ro^ 
3 Slinge *jBri)niep flare, 
4>t>ai> ()an t>el faae fra ^iinu^'^opf 
©om to(j paa 5^i)f!en tare, 
€D?en blei) berfor (let iffe t^reb, 
^an t)ib(te, ()i)ab be Dilbe, 
3 ^øbe ()an be SBoIbe reeb 
sSiib ^enne'Orb faa miibc: 
3 flunbe itU/ faa melbte f)<inf 
Zii hjemmet nof m^b 5€re/ 
£>9 5)5^ber^goI6et o&er ©tranb 
?3eieomne f!al 3 t)(5re! C^^) 

^Dor ©neffen t)ippeb unber Sanb, 

gor 2lnfer^5:ou3 09 S<5(!e, 

5)€n labet biet) meb @ulb paa ©tanb, 

^tb ^^mpe-'SJøft 03 *&e|le! 

et Qulbpjnibt @t)(5rb (!f f)m tii ©fi^nf, 

©om tog ^aa ©neffen t)are, 

©aa mere glimrenbe paa ^«nf 

-&an fab i ^ajmpe''@!are! 

55et t)ar nu 6ot^e -- »heltene £i)|! 

Stt fløt>e fleilen ^ølge, 

2:^1 flojDneb ub fra ©anmarfé :^p|l 

^an meb ftt ^mxxp^f^BiQt; 171 

5(ft oMv ^vob^civé ©6'iKttf matt faae 

3 5D?tbtett ?D?ajl.»tt fneife, 

O9 ci nu tøt^eb <Bdl i 9iaa 

2)c Orlo(jé^>9?a;ttb at ()cife. 

5BcI ^inben brvi&t i @ei(et tog, 

@aa ^lanfer maatu fnage, 

s9?cn ftnfebe paa ?finfcn bog 

^i bico bc ^(^mper ffrage: (^°^) 

fJJei/ ffummenbc/ fom igølge ()t)ib, 

S)en ^aD-^ej! gob be aatte 

^j>cr 5Br(^nbittg f)Sii, \)^n 33^fgc jltib 

CD?e!) (}aarben ^od nebtraabte, 

3a foer meb bent afjleb faa finttbt^ 

5it fnart tttcb Sri)b opbageb 

5)e 6otf)e*£anbeté ftoe ^lint 

^i)or ben i @ft)e uprageb. 

(gi tog af ^(cvUvm be fei(/ 

SJe t)ar paa fienbte ^ijeie, 

sQlen fipreb inb for fulbe @ei(, 

^il ^jemmeté jSn;gge'£eie! 

gi ut)entet font be bog 

£ajnge alt tiff! be, 

^at)ne'So9^^^« mobtog 

^eltene itteb @((^be; 

6fi6 og @et{ ()aa paa en $riø in 

^knbU X bet gjerttc/ 
58cnncrrte til -^aanbt 916 
^urtij) i)(in 09 gierne^ 
©jorbc al fin glib meb faa 
©ncffe« <Jt fortmc, 
Srt for ©torme trpg be« laae 
©om for $5ø(g^r ^mc. (^°*) 9^u paa %i\mn Uxn i Znnb 
Sabningeit faa fager, 
Sfbelé^'Søring ot)cr ©tranb: 
^nib 09 9obe ©ager. 
:^ajmperite meb gobe ^aar/ 
£)3 meb gt)lbent (?re, 
@i(rf!e tjtrbe ^ongen^ @aarb, 
^at 09 gobt paa ^tit ; 
4>t(cblinQcnf ^ong ^igeUf/ 
^erlig meb fit Søfge 
2:&rottebe t fit @ema6 
'l(ct t)eb ^i)fl o(j SBøIgel 
^er ^at)be fe bett ^erre |>rttb 
^t btiU^t ^ongc^©«be 
:Dø fa&nebe jttt unge ^rub 
3 4føUloft meb @((^bei 173 

Sil ^i)(jb: faa faDr en Wj^^^aant), 

50?e£) glib ()an ()at)be beilet/ 

iOg ^i^ené fjerte, ^pigcné ^aattb 

^i ()ai)be ^an foffeifet! 

S^et $0^ Od ^(?ret()é ©aatter jtø: 

^e( artet alTevebe/ 

4>un i>iH fin 2((t)er oDer^if/ 

5Bar gob om @ufb at 6ebe *)! 53ei)03tet Dar ^urt ^at 09 ©ag 
Sif 5^i)ret/ maa man Dibey 
;09 ingen £D?anb i :^(^mpe^£a3 
©et t)oi)eb <it Upibry 0^^) 
©et Dot)eb fm^ 09 bolb bog ^urtf 
3a banbt meb ;^nuber ()aarbe 
©et febe ©pt; i famme ©tunb 
'^nn greb til (!arpen i^aarbe, 
;0g gat) bermeb M SBane-igaarj 
©fiønbt fagtené man maa ffgc; •) 2rt ifier fattes g^ogcf , er øobt at fee, 09 Ut maa, 
iblanbt 2(nbet, Ⱦre en Ooctflang foin ftgcr, at ^cea 
ret^é 3)aottec ^oobe iffe foabant et Ocb paa fig, 
fom O f f a S ©tonninø , om f)Oem bette Srubfl^Cfc 
|)anblert 1 174 m fi^ crt '^mb tit S^inbe-'^oaf 

di pa^er ftg faa hge. 

gor @rum()et) fi>ar <jf »^emmingé (Søtt 

S5IeD ()Cttbe (?ag og gioet/ 

^un tragteb^ fagbe ijm f i 2øn 

&n ^uébonb efter ^itni 

2)et melDte f^^it i)an oHv tgovb/ (^^*) 

Ci)?en Sintre til tog fee, 

^urt pønfeb ci paa 3Rit> og 50?orb 

5U @or9 for :^anb 03 OJige, 

S^a ^elte^@øtittett gulbring-prut) 

^un gai) jtn 5:ro og £ot)e. 

^(la gaber-^Qtnf, fom Offa^ Q5rub/ 

^utt fliTDneb ot)er ^o&e, 

@aa ftge be, ^enfet)eb ber 

3 gammen ftne 5><tge, 

Og ()at)be ret af fjertet Hixv 

©itt giietje 9i?9te^5D?age. 

gortjene funbe ^ait M gobt, 

Xf)i/ trinbt om £anb faa i>ibe, 

@aa t)ibt jeg t)eeb, flet ingen Drot 

Jr^am fætteé fan Deb (gibe! 

aiti, Of fa t)ar, fra^at) til ^at)/ 

SRat)nfunbtg oDermaabe, ('°^) 

gor 6Iag (;art flog, for @«lb ^att gat), 175 

^en ^cmmittgé 6^ri met) ^lerte-'^orø 
^ait maatu ^labfert tJige^ : 
3a, 6armunbé gri^nbe, Sorø ti{ @ai)n 
tlnbtjeeg fra 2(rt>.03 gøDc(Iat>tt. 0°^) 1 ©eptenfce ©ang. 

SSe(fom(!en i Jpigetafé Jpatb, SKagkbarberne i 

2)anmarf, Sjomu(f6 ^cietbe, 03 Stage* 

©ulbet. %P)øt)&itt9ert met) ©taaf i S5ri)(!; 

jOø mei) :^i?m|)e'gør9e/ 

gort nu c|if i ©anb paa :^p(!, 

Sange met) flaren iBølge; 

(golen alt fra ©ønber - £eei> 

©traatet) ()Bit x>aa ^ue, 

5trafteli9 09 fremab ffreet) 

:^(5mperne paa $ue, 

:^Dm faa til bH ^me Slot/ 

jQBVb^f at berinOe 

gri(! 09 Del ben unge Drot 

6ab meb ^uuégeftnDe; 177 

3a at f)anf {)f>tm Ongent^jot) (*<'^) 
93uffct) for paa ^aUtt, 
©f(ftct) imb fulbgobt et £ot> 
©^li) 03 6ufb i ^afen! 
J^iquia^ bet blei) ttu meibt 
^i)or ^an fab/ faa fage: 
5^ommet er ben gitiDc ^dtf 
S5|omulf nu tilbage, 
granf 03 frie ben (gfjolbmanb gaaer 
;0p ab 35or9e'@pbe, 
;^ommer i)ij! imi) gobe 5taar/ 
tlben £ae 09 5pbe. ('°s) ^labé ba 6rat/ paa ^^ongen^ Orb 

@;orbeé for be ^ii^re, 

S!)e i ^M Deb 6reben ^orb 

$Ba?n6ebeé meb 5€re; 

grojnbe tjer fab griJ^nbe m^i, (^°^) 

^Ui uben gøie/ 

;^ongen ()ilfeb paa (In @i<?(f 

:S!tøttt i toner ^^ie! 

S^ronningeu/ bm SJofen^^aanb/ 

(Baaz man jtg nu (Tpnbe/ 

55(5geret i ^Jenne^^aanD 

SKafbe I;un meb 2)nbe/ 178 
^et »ar ^(^rct()é 2)antter fiin, 

^zt)ift bar meb $(Eve! 

4)øit i f\)tftdi$t ©ernaf, 
©pørgémaal ot>er SBovbe, 
^Seitncficl :^on3 ^igelaf 
?R\x tii felten gjorbe; 
^Doi'ban @ott}en turet) om/ 
S^ct gat) i)m nof »ibe, 
S^erfor til bett ^z^bin^ from 
©a^be ()att meb.35Ube: 
^tjorban gif bet, 95;ott>uIf Hccvl 
5!)is meb ^i^mpe^-golge, 
^aa bin f!outc ^crrc^S(?r5 
>Ot)er falten ^B^ge? 
:^i(56 r)enbro9 meb ^amp i ^u, 
S:)u til «g);orte'95or3en/ 
^entdv^ fit ^robøar nu/ 
^ob for fjerte -'©orgen! 
(Stor faa »ar min @inbé'UrO/ 
Sif bit 5Bo»e''@tpffe 
4><i^t>t jeg jlet ingen S:roc/ 
2(6neb fnn lllpfee; 179 

S^erfol• (jjoi'be Uq min glib/ 

^ab biQ tit og lÆiige/ 

5lc bu i ben 5:rofbe''*gtrtb 

di biQ ffulbe ntojnge/ 

2(ib^ l)e((er Dannema^nb/ 

(Bom be hl If be m^cjte, 

gor ben prube @f;oIbun(j - ^Qcn 

@el& mob (^ro^nbel fo^øte! 

(Soi'fiøfulb jeg fab enflunb 

3 min ^orge-'^tue/ 

©ub ffee lot)! jeg fri(! og fiinb 

5(tter big mon (!ue! C^^^) ^et MV Q^jomulf (?ggt^jon>é (Bon, 
(Baa tog i)an til Orbe: 
Orb ber ganger, ei i ^øn, 
2(f ()Dab @obt jeg gjorbe, 
5>a fulbgram i ^ane^^ang 
©tprfe meb mig vr^oeb (^^^) 
©rcenbeir fom faa mangen @ang 
(gfjoibunger bebroi)eb, 
$iinbe btnif faa be bn oel 
5D?inbeé atte Dage; 
3eg i)am gjorbe 9Jet og ©fiel 
gor bm £anbe^^(age, 

£[?2 180 

®aa at i)^<it UMtU leeD, 
»5»er ben 6f o^ ^' ^rolbé ^vmbif 
@t)fe for bert ^ai>vef^ni> 
&ai til ^SerDetié (gnbe! (^»^j 

^Baaret ot)er QSøf^ett fraf/ 
tlbett S:iJ) at fpilbC/ 
@t(?freb jeg t ^^onge-^al 
S)ancré SDvot ()in CO?abe! 
^iabé mtg gat) be» »f)erre Sofbf 
S^er I)an jif at t>ibi, 
4>^ai> jeg fcrbe i mit ©fjolb/ 
?5eb ftrt srriJiitgé &b^, 
Set jeg o<j 6eHenbe maa: 
5^er »ar ^pft 03 6I<ebC/ 
@aa jeg SD^ageit albrig faae/ 
•J>t)or jeg gi6 til ©a^be^ 
©fueb inbtil benne 5Daø 
tlnber ^imkw^ ^ue, 
Sneppe fligt et S^riffe-'^aø 
3 en $5orge? ©tue! 

40?eb et Solfemober^SBUf/ 
©om er rart at finbe/ 181 
(Stuttbum tmbt i (^afett 916 

&imUt hUi> bcit Have ^iirtf 
©fiffet ^\)me &atu, (*'5) 
g^r igiett ben J^ronning fin 
©iø ta 9Joe mbfatul 

^aattmn, bett ^a/e-^Oaattb/ 

©jorbe/ t)e( til ®obe/ 

©tutibum 09 mcb @Umf i ^aatibf 

^eltene tilgobe! 

5)a om grei)i)oi* ot)er ^orb 

•galbt ber rtKi^rfelige Orb 

SD?eaem ^i^mpcr gio^De. (*^^) @u(bruttb Dar beit CO?øe faa flfiøti *) 
2rit mob :^(tmper jlrage, 
gaflet t)ai' til grobeé ©øtt 
^nn i tlttgbomé'Sage; *) 35a l&ec no! fatf<g Ubt, taber Ut fig et firængt fte« 
»ifc/ Qt Salen i bet gøtgcnbe er om grei)t>or, 
men ber maattc bog t?«rc SOTeget ()orte, ^oié bet 
djalbt en anben^ 182 
3« fab MV tn ^Btbin^ ipxnb 

©fjoloungeir \mt> ()am, fom 53'ru&/ 

©falbe i)\xn forlige. 

5:)a:mpeé fTuIbe, »eb ben ^Sib, 

CD?e(iem ^Bbbing-'^Iicgter, 
Jr>t>ab bo<j, efter 6corm af 6taat, 
@elb bet bebjte lifter ^?9?aal 
(^jefbe:! Icpiige niiCgter! (^^^) 
3!)et (19 09 |labf(r(?eb nu; 
X^i ^oer ?D?a<jle6virb en ©fu *) 
5Bar bit: unbcr Q5ue 
Untjer-C^tjenben/ ^aanb i ^aanb, 
SD?eb ben ban|Te ^iij^^^aanb, 
58anbrenbe at f!ue! 
(Som fin @tammeé @ib(!e''50?anb/ 
^ereé £ib 09 ?:M? t)ar ^au/ 
^(benf!unb be maatte^ 
(^aarbe ^alfe gn 09 ^ber) 
Sumie ft9 i ^erreg^rb/ 
^ane-'Staaler blotte! *) SSarcti et, fom man^fpr, om en førgelig SBcgiyen^cb 
i ^ojimacf, men ©ommenf^an^en cr iff« got* at 
ffnbe. 183 

^eifor Itu t)e @ti;r ci ^olbt, 

gør i ^ongc^^afen 

^ii> be fi6 00 50?anb^@(itt i>oit>tr 

©egnet) fel^ paa ^aJen! (^^^) 

5D?a(jIe6arberé OIbcr^50?ant> 

«J)oIbt for ^unge meer ei tanbf 

tlloegrum i @inbe; 

@om ftn egen Sfle-^BIeeg/ 

@ranbt ben ftore S5ane'£ee$ 

SJroge^ f)an til 50?inbc. 

(Snur t)an fab oeb ^nffe/^orb/ 

©fummeU Dar ()ané Øie/ (^^^) 

;09 til ©ting ()att fine ;Orb 

?5ibjle Del at føie. 

Unger '©tjenbené ^(cmpe-^n 

^ilbe ()an ubfpeibe/ (^^^) 

^(ciU ()t)ab ber jlumreb nu: 

golfe''S:t)(jl og ^cibt, 

5^ienber bU/ min nnge ^en! 

©agbe ()an/ bebrø^et/ 

©Dojrbet/ fom »eb gaber ''£«nb 

:Ka?mpe ; 2)aab l)ar øDet! 

:^ienber bu bet @t)(^rb t)att foang 

£)Der S5ri)nje*©(5rfe/ 

£er r)an HøDeb fibjie @attg 184 

hjelme utt&er 50?(^rfe/ 
^i)Or f)m faitC paa ^akn tt(ct 
gor t)e batt(!c 55aabcttl 
sD?ap6ett, efter ^<cmpe'&(^tf 
©fjolbunser floD aaben; 
£)(j futt be, fom bett Uf^t>iH 
^unbe ^alett rane. 
£)i)er @uli> nn ganger f!oft 
^øn ei t)eei); ^i)ié ^ane: 
^ri)enbe af S^aaben ffg 
23(?rer ^an fom 9?i)tter 
»&i>ab nebarDct burbe t>i^ 
gjalse 09 befTptte! C^») ^(la be bo(fe4)t)afle Orb 
gføb fra @u6be 'tunge, 
S:irreb, tit i -^avni^ foer 
55Iuffenbe ben Unge; 
2€(!eb £it) i §D?anbe'5Bob 
Sor fin n<»f!e gr(rnbe, 
CDtaatte, fuømmenbe i 55Iob 
35rabt ftt M fulbenbe! (^^°) 
5^er ^ané ^i^rligt^eb 6Iet> Mb 
til be« fat)re ^ige, 185 

EK^bmebe faaman(jt et ©fjolb/ 

Men bkfy but til en ^it), 
<5om^ paa begge ©iber/ 
;^o|!et) mangt et ^(^nipe-'Bit), 
£)g ti( arre tiber 
S9?agre6arberne i ^art> 
^rorøfe ^ompaner; 
garf!e fenner t\(ct>neé f!ar 
gor beit @t)ig mob Waiter! ^og paa ^are ©r^nbef ntt 
§D?aa igien jeg føre, 
Sop dtf @urbntig^@6ifcer/ bu 
^it fatt faae at f)øvc, 
^i>orban jtben f)m og jeg 
Sumreb oé i fangen! 
£)engattg ab fltt fonge^55ei 
@oren t)ar itebgangen/ 
gorfe-^beven f>ov 6i# 
^let) før ti«f!e SOjorgettf 
^i)or Di, fom t)i funbe 6ebf! 
S5(^n6eb oé i Q5orgen. (^^') 
^anbffe I)cr ban rebe trorb (^^^) 186 

fUlccvniif iaat for jamben; 

3 {)ani ^løer ben Sormpe hoib 

%albt og opgai) Sfaitbett, 

3a, t)ct Met) f)anl tunge ^aat 

^rolben gobt at fmage, 

6r<^nbel ^am meb ^ub og ^aar 

fiiab i S;)Cilb faa fagel 

©et »ar ^(^mperé SlDmbémanb/ 

&iønbt meb s5Iot> paa ^^irnber^ 

^ange nb bog Dilbe ^ait 

(Bi meb tomme ^(^ttber! 

$røi)e ^rojfter t>ilbe fnu 

5:r(5ringen ben gamfe/ 

@at) ftg meb en ^Sante nu 

S)erfor til at famJe, 

DJageb paa mig ()i(l og i)ttr 

sstib Den 58ante fiD og f«r^ 

:^onf!eIig opSunbet^ 

^røt)eb mangt et ^offeré S;ra?ff 

^iibe fpiaet meb mig @i«^f/ 

^&ié l)an ^at)be funnet; 

5D?ett bit figer /eg forfanb/ 

^AJnipe-^en f)in @obe! 

2flt ^an^ 5rn(Iag Met) tif ^anb, 

©er jeg fom paa gobe. (**') 187 

^H/ 1^13 <Jii>cr ci fortalt 

^oorban jccj QjctiQiccibu ('^^) 

6ti)f6eoiié ten ^ieltritiø Silt 

^t)at) f)an laanbe ^c(tc ; 

3^of er bet/ min Drot! jeg boIt> 

50a:rgeb bine @t>cnbe/. 

£)3, ()i)ori)ef ben feige S:roIb 

@mutteb mig af ^o^nbe; 

£ø6e fra fin ()øire ^aanb 

^aatu bog 5)en gule/ 

ganbt og for frg 5;)øbené 35aanb 

3 ftn dimv^^ttkl (^^^) ^fiofbung- Skrotten t)enner>u{b/ 
gor ben ^i)ii i ^anQC, 
£ønneb pug mab røDen ©ijlb/ 
^ojlbar^eber mange, 
5^engang efter forten ?ilat 
^om i)m iDfe 5D?orgen, 
;0g til Q3orbé fig ijaiybi fat 
©iJbeé' golf* i Q5orgcn. 
Sro mig, btt .gi6 Ip(?igt til 
(Samme S)ag i @alen, 
5>er Dar ^ang^ og ber ^ar @pit/ 
6ammcnéfulb pav ^alen! 188 

©fjolbutt^eit met) t)i>ib^ ^^aat/ 

dfuv gammel ^mt, 

5D?e9et, iccvt i mange 2rar/ 

35ragi)e nu paa ^an^, (^^^) 

(Snart meb liflig ^arpe-^tang 

r^an oé t>e&erf&(^ge5, (^^^) 

(®5rtart met) fant)t)ru ^mbe'6«n3 

alerter ^an bebojget)! 

@nart af ^votUn, riig i^aa 2(lt^ 

6i^fnni(t) uben ^D^age, 

g(i)benbe oé 6Iei) fortaU 

@(?(fom @6iemte^@age! 

@nart ben ^iiu ^ (^nhhe t W^r 

58a6(enbe af W^^r 

^om iijn fin Ungbomé-'^iib 

Og (ttt ^iJ^mpe-^Bfcfbe; 

©raa ei blot, men Hog af 2Car, 

^ale t)ité ^an fi?rbe, 

C9?mbet bog om Ungbom.é»^aar 

3ttberlig ()am rørbe! 

^aa forbreb t)i 5>agen ber, 
£ob oé sS)?jøbert fmage, (*^8) 
3nbta mti> fin @6i)gge^»&«r 
Sf^atten fom tiCbage. 189 £(?n(je ba bet i)arei) eir 
ger et npt U()prc 
^ao til ^alTert fig paa 5Jei/ 
^ann og »f)et)tt at (Ipre: 
5)ct t)ar CO?oberen til ()am/ 
(Som for fiin Umage 
gif af @ot()ett $a(t og &m, 
^om bert)eb af ©age! 
*&arm nu ()et)tiebe bett ^ojr/ 
goer ei frem meb $ampe/ 
;^om til gatten ; (angeb ber 
S5rabt en c^M ^(^mpe. 
©ammel t)ar bett *&elt og graa/ 
21 f 6 er matt {)am ialbUf 
:Kt)itbig og t^att »ar fom ^aa, 
^e^ett bog I)am Ualbc; 
^nn forgi(3^»e^ om t)atté £iig 
^^bU no^l^e borgen 
2)atter meb al glib og giig; 
SDet forbobbleb (Sorgett; 
(gi bet r);alp i gaDtte^-^Raol 
^cbb (kt fammettbi^re / 
^mM futtbe ei paa S5aal 
5€blittgett meb S€re, 
'^ejcett l>;em ben ^ø^mp^ Uc^t 190 

fjénet maatu fel<je/ 
O9 meb ()ettbe fpnfe ber C9?e|l af mt mu ^ovb 

^amvé Drot tii »&ierte, 

^øit 03 bprt r)an mig &eft)or, 

tlni)ertri)ft af ©rnertc, 

^iojf at t)ot>e/ golf til 6at)rt, 

£it) 09 ^(cmpi,^v(cfutf 

^ivU i:^aab i ©pbeté gat)rt, 

;03 faae £øn berefcer! 

©jort forn fagt: min ^(^mpC'@anø 

S^rageé golf til ?0?inbc: 

3 bet Darme ^ab jeg fprattø 

ganDt ben fule :^t)inbe/ 

^urenbe T(>aa SS^Ige^^unb/ 

garlicj ^aarb at tri)ffe! (^^°) 

^ti»t ()utt flrittcbe cnfiunb/ 

gif bog en Ulpffe; 

3a, alt meb fulbgobt et ©DOJrb, 

llben gotf i gølge, 

6r(rnbelé ?0?ober flog ;eg ber, 

2)a forn 6ift i S$^Ige. (^^i) 191 

4>aavbt b^t {)i>lbtr bo^ <^ot)t jeg fla|)/ 

@obt Utah af ^rot ufnap 

«5(ei) 00 milt timage; 

(gi forbi jeg føg be £øn 

^aa min ^(^mpe^^ane, C^^^) 

s9?ett for ruttb i>ar ^alt)ban^ ©ø» 

^fter gammel ^atte! 

^Mb mig ©arttter^^ottgert gat) 

sD?eb ben bebfle ^ifje, 

^nb mig j!(5i>tteb ot)er ^at) 

^ibf ^aa @nef6e^^il;e; 

%ii bin ^(enefle; min ©rot! 

<gr be @at)er jTfiønne/ 

SD?eb bin D^aabe/ <)eei) /eg gobt/ 

©tt mig t)if belønne j 

Og jeg er hc^ SriJ^nber riig, 

^igelaf/ min ^erre! 

:^un fom 35lobéfort)anbt af big^ 

eaeré %aa r)ar f^^rre! (^^s) 

Sf^U/ paa @otr)e^ ^eltene Sub, 
hurtig fom tilfpne, 
gørj! en ^<^mpe^^at faa :prub: 
^;elm m^b SBaff^^^rpnel 192 ©tabfelig oar ben 03 flætf, 

^09 (!al Sngen tto'gte, 

SO?eD betl 6t)«ri> 03 S5rptt;e^©a?rø 

guicjbe/ fom Dar (rgtc! 

»{)eUen nu fig l)5re (ot), 

£)f^imebe, 03 fagbe: 

SlU fom meb bin DJurtninø gob 

*J)rob9ar mig ipaalagbe^ 

^eg ^ané egne Orb nu t)U 

trolig efferfige: 

''5)ett f)av i)øvt :^øng »5;ørgar til, 

5)rot i @f;oIbung'SKige/ 

^an ei be«/ ffiønbt lounge aatt/ 

53ilbe ^jort)arb ffio^nfe, 

(Sfiønbt jitt 6øn ()an unbte gobt 

©om man i>d Un t«nfe. 

2)er! (faa flutteb ^antvé SJrot) 

?5i'ug ben gobt!" 
SDJeb ben 9Ju(!ning, rar at faae/ 
^ar jeg labt mig fige^ 
gire popper abilbgraa 
gulgte ^er tiffige. 
6ot()e' kongen »&igelaø 
^a&erne fulbiTia^re^ 
^og mi\> £p(! og tog mcb ta^f 193 
^aa bH 6ør at txcv^r 

(Bimt og fenner foige/ 
gienbe t)Æ^^(l er grobe-OJoJt) 
2(ff!um 09 tiaige! (*5^) 
5)erimob t)c gra:nber to : 
•J)igela6 03 felten / 
58ar fom @u(5 r^iiian&ett troc/ 
^Minger af soo^fgten! 

4:)g til »g)i;gb met) ^eUe« fom(^^0 
©refiel oDer ^ot)e: 
5?i(?t)en/ fom til gient>om 
^an fif af ^Moml 
^aanbet/ underligt at fee/ 
@6iønt om ^alé at binbe^ 
(Sabel prub og popper tre 
gif ben gi^rfle^-^oinbe! (^^'^ 

@aa bett «5e(t meb £øt)e^'5Wob/ 
4!)g meb i5iørne^5lr(^fter/ 
50ii|!e, at i gor()olb gob 
^an og i>av berefter; 
©tprfe fremfor aHe ^<enb 194 

@u& i)am gat) i ^aabt] 

50?ert fagtmobig t)an meD bett 

3mmer l)t>ibt til 9?nabe! 

^vdm, ^an treben bog 

58ibf!e gobt at bo^mpe: 

Sribrig ot)cr 5Borb I^an flog 

ØJogcn bruffett :^<5mpe! 

@otf)erttc for ingen ting 

£<vngc felten regneb/ C^^^) 

:^ongen l)am i ^^mpe-'S^ing 

5:5aarlig fun begegneb, 

Sor et 53rog man faae {jam att/ 

gor en ga:t i ^tten/ 

€!)?en ben avdi(sn ^anb 

58iffeb af fig pletten; 

gif for al pn ?5aanbe S5ob/ 

^at)be nu ben 2Sre, 

Srt fin gaberé ^o^rge lob 

^igelaf inbhccvcr 

@ai> bermeb jin gr^^nbe fioir 

^Dab i alt ()an^ SfJige, 

2)et for(!aaer ftg: iblanbt (^mvb, 

©purgbe om fin 5^ige! 

©at) f)am £oi> at flbbe l)Oé, 

»^-eit i ^onge-^Æbef 195 

© aa ftrt ^ottge S5;ott>ulf tio^ff 

^att/ ()t>em h)iUn unbte 6e&|l 
©ibett ft6 bet 4>ele; (-^9) 
^Dengang »J)i9elaf biet) folb 
ODer :K(in9e^'£ue/ 
Od ba »^arbreb tittber 6fjo(b 
^anf :paa 35ane''Xue *)/ 
Saibt, ba ()am i ^erre-g^rb 
goI6 meb ^mn^e f dii)QU f 

©nifittøer I);emfø3be. (^*o) 

S) a i SSjotDuIfé £obb bet falbt 

^^ronett at 6ef!iøe, 

©obt t)att 03/ i get 03 2(U/ 

©tprebe fit S^ige, 

(gab, meb mftcU^c ^aavf 

6otf)erne tii @l(^be/ narmere erfarté i i7be ©aug* 

0^2 ^ 196 2 t)alt)treb(ittt)étpt)e Siar, 
^aa bet ^me ©OJbc; 
50?ett opIeoeJ) Dog j5aa 3or& 
©omgfulbc ^a^if 
^en^mQ fnpfetibe opfoer 

S^rageK/ fom i @rukn laat 
llnber :^(ipper brattC; 
sQogteb ber i £øtt 09 ^raa 
©amic ^cbmti9^@fatte^ 
^lumreb loge, tjoagneb bvatf 
OCafeb grumt t)eb 50?ibjenat; 
Spue-'^aanb bet tolbtel C*') I^ebmng == ©fatten, ©u(b = 5t)\)en, ©ra^c* 
teranbett og ^jomutfé Ubrujlning, met) ©agn 
i om ^i^ciaU og >^ai'bcet>é 5a(t>» ©ib, ^t>oi* SJrageit (arte »eb 3(b/ 
©lumvenbe ^aa ^i(;e, 
©tpmperett Um ei paa ©pif 
CD^eb jitt gobe ?3a;e; 
S9?eb fin ^ué5onb i gortro^bb 
5lom f)anr bH i>at ^ia^cn, 
glpcjtebe; for (StraflTen r^bb, 
£)9 faibt inb ()oé 2)m(jen! 
^i ()an fpurgbe om goi'Ioi) 
©ig (ibt ®u{b at ta^Cf 
efi)nbÉe ub jig meb fit 32o^, (**^) 
SRof ber Dar tilbade/ 198 

^Dor ett(jatt<j/ tir '^m^né tavi>f 

'^an, ber fl&jl Det t)enbte, 

©6jurbc r)t)at) ^an f!f til ^tt> 

€fter tlScfienbte. 

?0?art om (gierne ()ar tibj! 

3Hun J>et at melbe, 

^ait fom ene 6fet) tUfibj!/ (^*5) 

Dtof^enbe af 5€(i)e, 

5D?(^r6eb gobt at @ufbet fun 

^an enbnu en liben ©tunb 

:^unbe felt) 6e()ofbe, 

S5ar ba t)el et 95o9nmattbé^£(«é 

3nb t ^fyxiiyinQdn paa SRieé, 

fR«r »eb Q5øl9er fofbe. 

S^ib fun 9if en @ti fulbtrang 

5Banf!eri$ at finbe: 

©iemnu, ®ru5e! ©ubben fang, (*^*) 

58el ^t)ab bu l)ar inbe, 

©fiønbt M for be ^olbeé ^Sen 

dt en piinlig tahfe/ 

2lt til bic^ be braoe ?0?Ænb 

mit>kv ffulbe fanfe! (^*0 

3 min ^alb 09 i min ©aarb 

^ki> ber tomt 03 øbe/ 

:^(?mperne fi6 SSane-^aar^ 199 

©e er Mt t)øbe! 
2)em ci meer i)^b breben Sgorb 
?Qinctt DeberfiJOJser/ (**^) 
©tifle ()i)i(er unber 3«>fb 
SRu bet gplbne Q5a?3er! 
©er 09 ligger nu forlabi 
^jelmett albrig fløDct! 
:^arlen for faa prub en ^at 
©oi)er, bett 6erøt)et! C^^^) 
^rpnie-'^o^rfett meb gobt ^olb/ 
35(et) V'rta 53al bebaget, 
Srobfeb :^lmgeré Oter^-^SoIb* 
^it i 50aaben''35raget; 
^erreløé/ af 9vuf! op^ebt, 
©fal ben bog ()ettfmulbre, 
Stibrig f(erbeé Dibt og brebt 
C9?eer \)aa :^(^mDe -- ©fulbre ! (**^) 
©er ei toner til S5e^ag 
(Stri^ngen unber J5ue, 
S)er ei ()øreé ^ai^pe^©(ag 
3 f^^n mørfe ©tue! 
:^a?mpe^^øgert albrig ber 
©ig i ^rebé mon fi>inge/ 
©rollen Dimé ei 6rai)en tt(?r 
gifter let meb ^(nge! 200 

mnc ^mnpn aae! (**») 

(^aa, fom eeitli^ gugl paa Zci^f 

Solfebe fttt ©merte^ 
3ttbtiC t)^berté ^Æmpe-^aattb 
©ønberrei) bet feie Q^aaitb/ 
^ttuébe @u65ené fjerte: (^^°) gunflenbe fom 35Iué 03 @(øb/ 
Stførunbé^ Drage« mørferøb/ 
Ø?atte^@i<r(! i ^^jerge, 
gføi fom før t)eb ^ibjemxtr 
%mH i @rat) ben t^øba @faf 
U^ert ^agt 09 sjj^rge; 
3^a Ut>«ttett onbfTabéfufb, 
6amme( nof af SJage, 
2il bet hlanU »5>ebtting'®urb 
^Ipngeb fe faa fage; (^^') 
£ureb ber i mange 2(ar/ 
3a i Reeler trenbe^ 
£eeb t ©fatten bog et (Sfaar 
S)er be t>ar til ^nt)t. (*^^) 201 

5[)?anbctt fom i X)va^t^&ot 

2Bb paa timm til fitt S^rot 

CD?et) Det gplbttc ^(rger, (^^') 

S5øD ()am (jjerne ei omfonjl/ 

55i;ttct for ()ané 3?aabe. 

@aa et 5S(^r6 af Olbtibé ^-^unjl 

drotten fif at f!aabe/ 

50?en t>eb ©tøiett ot)er @teett (^^'^) 

59?(5rfebe bcti gule/ 

gtenbe^gob bet oar fom treen 

Srijlig i ()ané 5iu{e. 

©ti^rf^jort taagnebe ttu op/ 

tl^elb t)ar paa g(^rbe, 

garligt t)if! car §D?anbené J^op 

^eb =^atté ^ot)eb'@i(^rbe, 

5D?ert/ er timen ei forbiø 

;0g matt ^dr ©ubé iJ^aabe/- 

Sntib løber ber eit ^ii 

Ub af SRøb 00 ^oaabe! 

©aa 00 t)etf forgia?t)eé fuit/ 

Ube fom og ittbe, 

©ragett, Dreeb af ^jertett^ @runb, 

©øgbe ^am at (inbe 

6om bene føbe @øt)n afbrøb; (^^0 202 

!5u(jtebe ffcj ofte/ 
SBrojnbcrtbc alt fom en ©(«&/ 
^rittbt om ©i'aD :paa Softe, 
ganbt ei i ben ^ele (ggrt 
^am ber ffulbe 6øbe/ 
©aae ei til ^am minbffe Segtt/ 
Stlf MX tomt 00 øbe! (*^^) 3ttb i ^ulett atter 6cm 
SRtt ben skimle ^^raøe^ 
©nufeb aae&egne om^ 
Cl)?(?rfeb ba faa fage^ 
2lt af jttte 2)ri66e^:^ai: 
get l)an l>ai)be mijlet, 
<Som ett 2:t)t), i ()t>em bet ut, 
^il ftg ^aDbe lijlet. 
Sfjafenbe, fom før alt ureeb/ 
^leD ba 35;er(j^Ul)t)re/ 
:^unbe 6nap til @oel ø tteb 
2(rriøl)tbett ftpre^ 
^Stlbe brat meb 55ltté h 35aal 
£uften gjennemgløbe/ 
£abe for fin £)rif6e''@6aal 
UnM grufomt bøbe. (*^'^) 203 

^ofett ft^ t lefler ''^at> 
(^Ætifcbe met) ©acjen^ 
ipfcig op fra ^fippe^-^rat) 
^i^an^ fig ^b^er 'Dragen A (^^^) 
tlnber @6i)e, fom jj^aal i ^((r(l 
tBøJgenbe ()an foceteb; 
6i)fenDer ben lebe @i>(!, 
golf et iaat og 6a;t>cb; 
3lf*, fun (luffet biet) ben gib 
3 t)ané Q5Iob^ fom gob og milb 
@ulb bem gat) faa gierne! 

S^et nu t)ar Ut)i5tten (eeb, 
Sra ()am unber Q^ue, 
Siiegneb/ I)agleb ©løber neb 
S:i^nbte m i Jue, [^^^) 
£uen (!eeg, og »?)ufe faibt, 
^Dor man ftg ()eni)enbte/ 
^Dab af Ovøgen bleb ei feaft, 
2fanbe't)raget (Ænbte! 
5)et ba ffiønneb aKe 5[)?anb/ 
gif bertil ()an @Dne, 
bragen/ i bet I)ere £anb 
$it) ei t)ifbe leDne. ^*^^) 
@aa f)an Cegeb unber 6f!)e, 204 

@otf)erne tii ^fage, 
%tøi t)eb før(!e ^DJorge« -- @rt)e 
»^jertegla«) tilbage/ 
6tofcb i fttt buttHe ^i^raa 
@toIt paa ^raft 09 røpi>e, 
Jr)aaUtf fom matt jlbctt faae 
©fulbe ^am bog glippe! 2B/ott)urf om be Sattge ^aar 
SSub nu ftf faa fage, 
3Iben t \)ané egen 6aarb 
Sog att Tfida <it brage! (^^^) 
©ottere prube ^ot>eb^j5org 
©mulbrebe i £ue, 
^a begpiibte fpg af @org 
S^Eblingett at grue; 
grpgteb for, at ^att, fom ^rot/ 
»£)at)be, paa en §l)?aabeA 
2(ri(bé'£ot)ett oi)ertraabt/ 
Og forfpiibt @ubé 3Raabe. 
3 ^ané ^rr)|! bet faa J)ar fat; 
©om itaar i ett 6(^Imør6 0?at 
58rebe S5ølgcr f(5mpe,* (*^^) 
S)og Dar bet t)ané fulbe STgt, 205 trobfenbe al S^ragené SlSagt, 

buerne at b(^mpe^ 

£)9 ben (ebe Orm meb (Staal 

@it)e 2m iitimf 

Ormett/ fom mcb ^atUf^aal 

@obt r)art Dibfte/ at mob ^aal 
Sro? ^an albrig ^olbe, 
^Derfor gi^rc (ob af ^taal 
4>an ftd Scbre ©f;oIbe. 
©nbe ffulbe nu faa 6rat 
J^dUn fine ^aae, (^^^) 
\Sfirre boø t>eb $it) 09 ©faf, 
g^rfl ben gamfe ©rage! 
:^riø i ©pibfen af en ^a?r 
SDragen at :paaføre, 
^olbt jtn 3(Ere t^an for n^r, 
Saalbe ei at r}m*e/ 
©et for (;am t>ar nogen @ag 
50?eb en Orm at f«gte, (^^0 
^an ber trobfeb før i ©(ag 
Sarer, fom t>ar Ægte; 
^ib^Uf til tlt)ajtte'©org, 
^an meb ^^i^mpe-^^^nber 
S^ettfeb -^robgaré ^onge^S5org/ 206 

bugtet) @V(ent>dé gra?nbcr. 
^(la bet t)ar fu(b^aart) en Spj!^ 
2^a for Sjce-jglabe 
^igelaf paa griélanbé ^pj! 
£ii)et maatte labe! 
©ot^e^'golfet taSbe ber 
SJigcté føbte ^(cvq^ f 
S3;ott)uIf boø for (!arpe @t)rtjrt) 
?3ibjle ftg at bjerge! 
:^a?mperne t fremnieb £attt) 
^er tilgatjité fom efter/ 
2(t for ti 09 Ipt)e SO?artJ> 
felten i:)ai>l)( ^rojfter; (^^^) 
5:()i ^ et t) a rer 0^06 man faae 
SDipIre unber @f;olbe *), 
:^rebé 03 SSing be t)ilbe flaae 
tojt omfring ben 53oIbe; 
^aci bog om ^ané Sampe-Øan^ 
^nnbe @a3n ^jembojre, 
Otjer S^pnger £iig ubfprang 
^an i ^ai) meb 5€i'e/ *) Hetware mart nøbofnbig tjoere SiJatjnet paa bf SotF 
griélanb , •^i^elal floaeé r^.e^ . Uoeicm ba c^ wan 
CC bet alminbelige Dcb paa Snbbeaac«. 207 

^løiebe ben falte @øc 
tlbeit ^omipc'gølgc; 
@t)ømmcb ();em til gojbrcé $^ 
Ot)cr 6reben ^ølge! (^^^) »^igclaH ^att i)ar nu bøb/ 
q5(ottet laae ^ané O^igc/ 
^i)9b ba S5;ott)uIf ©piret 6jøb; 
^^ronert 09 tiflige; 
©fiøttneb t)cl, mob gienbe-'^ofb 
(Bønnen, fom f)un aatUf 
sDJojgteb ei at løfte (gfjolb: 
S5ørne'©fo ()an traabte. 
2)eéua9tet Dtbne maa 
»J)t)er, fom @anbt i)i( fige/ 
Silbrig t^nfbe 33jon>u(f paa 
5()ronen at bejlig«; 
Ot)er ^arbreb ei tiltog 
H&an ftg ^aqt 03 5€i*e, 
SDJen af Strengen f)an opbrog 
5D?anb tiJ X)rot at txrre! 
5D?i)nbi9 6(et) ben :^on9e'@øn/ 
58ar 09 ^rot faaf^cnge/ 
2i( ^am 9iÆ|!ebe meb '^»n, 208 £>t>teré (^Btimtf fom nu ^ot) 

5^(!eDe met) (Btaakt 

gop ben gamle ©filfTncjé 35fot)/ 

©om Dar før ubftraalet: 

gov ben flFife ':Bøl9^'^f»t, 

©om i @t)ea^3i:i9e 

•J)t>em bet ©arnle f'ienbte øobt/ 

58ib|!e af at fige! 

<Ji( et CDiinbe teb ^ani. @rat> 

^arbreb »ar ubfaaret^ 

^am o(j @f Ufing ' @i)(^rbe gad 

^pat nu S5ane''@aaret, 

^ocrpaa, nbiti ^an og DJot), 

Sil ftt £anb faa fage . 

©ønnen af ^ong Ongent^Jom 

©t<ei)nebe tilbage! (*^^) 

£ebigt ()an for ^jomulf lob 

$)ot()epé fonge-'^orbe, 

£ebigt for ben ^elt faa gob/ 

5S^rb bet at 6e6i(cbe! 

gi faa glembe jgjomalf bog 

^arbrebé r»rab at ()ei)ne, 

Og ber ^iengielbé -- Simeti flog 

gif bertil (;an gt)ne; 209 

©om (Ebøplfeé ^eit i SRøt) *) 
2ibind iyan af 2ant> ubbøD/ 
^jelpett gobt ()att iic^btc; 
©filfinger f)an gai) Da £øit/ 
^t)i(et) ei, f^r £)f)teré @øn 
95anc^'2wert fli^Dte. (^^5) 

©aa f>at tiitber 53aa6en -©øit 

S^robé faamangert gare/ 
©eierrig i f)t)er 95ebrift^ 
^iJ {)an nu mob Ome-Sift 
6futbe fe forf^rtre! 

! *) Gb9i)lfe t>av ia dmeriøoiig en 3)?fb6dtcr tit fcen 
©ocnjle 3:()rone/ ber føgbe ^jjerp (joé SSiotDUlf og 
®otl)ivne , fom gamle gicnbec af gtenffen- 03 be 
foenffe ^cott«, ^tjocom fiben mere i iSbe ccj aobe 
©ana. 4:) Stttenbe ©ang. 

23jpn)ulfé 5t>efamp met) Seamen, og inbflettebe 
©agn cm ^ong Jprtft)et 09 ^ang ©^nncn vlpt om £anb ber fpurgbeé «U/ 
2)a i 5D?or9en/3iJøDe/ 
6otf)e^ kongen f gram i ^ti 
S^ragen gif at møbe! 
^nc bog ci 916 af 6aarb 
felten/ men felt) %oir>Uf 
fDibffe nn eg paa et ^aar 
^t>at) llli)ffen t>o(bte: (^^°) 
^ierningen t)ar fommct op, 
;^arret bragt for Skagen, (^^') 
^olbe maatu ba og Xrop 
•pan ber fijal fra bragen! 211 

<Som {)eit SretUnbe i glof 
5[}?eb MV ()att i @f<ire C^) 

Sange fom ett ^cire, 

X>ibf ()t)or tffe langt fra ^at) 

UnDer flipper bratte, 

6om en S^jerg^-trolt) i jtn @rat> 

IDragen laa^ paa (Bratte; 

SDet for Sotf t)ar ingen ©pøg 

2(t ajltegge ber jBeføg 

»^pé t)en ørwmme ?5(?tte! 02u paa fJl(c^ctf unber Sjelb 
drotten gif tii @(^5e, 
(gagbe 95ennerne garoel 
^mU, bog ei meD @(«Jbe/ 
(Bdb ^aifprien og na»r/ 
@om, \mt) 66ie{m bag Øre/ 
?5ilbe i t>cn »&erre - g<?rb 
Olbingen 6er-»re/ 
5JiIbc nu/ trobé fjerte -S^aanb/ 
felten faa ubjIpFfe^ 
Sit i ^ii^mpe '^iø^b r>ané STanb 
$5rat ^olbt op. at bpggel 

02 212 

Set t)ar 35jcn)ttlf, dm^m^^ <Smr 

^aa tog l)an til Ort>e: 

50?eb paa ^al i ^Jaaben-^ørt 

^el(!ab tit jeg øjovDe, 

95ot>e& mig i tltt9t)omé'2(ar/ 

^r t)og gammel 6Iei)et, 

SD?tnt>eé/ fom ben S)«^ i @aar/ 

^Dab jeg \)av opletet. 

©pt) i mt t>av mine 2(ar/ 

5)a en ^rot ful&^bet 

Sog mig af min Saberé ©aavb/ 

©rotten Mv :^ong ^r«bei! 

^ennef(?l og fra?nbe()ulb/ 

^olbt mig gobt b^n 9{ige; 

6ai) mig ^ab og gat) mig @nlbf 

gff!eb mig tiKige, 

©om ^t>ab ^am i ^^onge-^alb 

:^i«rejl t)ar at finbe^ 

(gfiøttbt bog ©ønner tve i ^al 

i&iab i)an faae berinbe: 

»J)er5a(b/ ^afott/ ^igelaf. Srf/ f)urtig fan @l(ebin omffifteé til ©org, 
©et maatu ^ong «&ra?bel befienbe; 213 

^ee toø fun en fm'gcHg €nbe ^)! 

ttnø -^erebafb (5fb(l t)ar af (Rønnerne tre/ 
6art tfbe bet maatu ftg ()(5n&e, 
£)3 f!u(be bog albrig :paa Sorberig f!ee/ 
'^an faibt for fin n(?ntte|!e gr^^nbe I j 3a/ ^ifen rxia ©tr^ng ragbe ^afon meb £t)f!/ 
I 6i t)<^rre ffiøb 9?o<jen meb sSue, 

5D?eb 55roberené pui i fit fmii^t 35n;j! 

Uttø ^erebalb Megneb paa Sue! 

^en ©pnbei*/ man bømbe, for flig en ttbaab 
5i)?eb £it)et t)ar fft)lbig at 6øbe, (^^5) 
5)og maatte u()ebnet/ for gaberené @raab/ 
tlttg ^erebalb blegne og Sløbe! 

50?eb ©pfen Un Ofbfngen ti^nfbe ber^aa, 
^Mb @fi(?6ne t)mé ©øn jTulbe frijle/ 
:^om ^afon i (Safgen/ man Uavii^ M faae 

^ané «J);erte paa @tanb maatte Grifle. 

',/■' 

*) ^iffc fire Cinieri^ac jeg fat til/ foc at bonne en 
©lagg Oocrgong, men man fcet Ut, ot Snb^olben er 
laant af Ut gøtaenbe. 214 

6aa 0\i>min (prtjeé meb f!i«Il>ettbe SfJøf! 
3 @an9 at ubøfe fin ^(age: 
^ij! fi)(^&er i galgen min 5(lberbomé Svøjl, 
S:il gøbe for øi^at)« 09 for ^raøe! 

^ijab tti)tter mig ^ib, 09 ^t)ab gaone mi^ 5(ar! 
•^t)ab ^jetp fan ben ^øbe jeg i;be! 
»J)t)ab anbet, enb labe^ t ^ag fom i @aar/ 
^t)er SDtorgen min ^iage-'^ang Ipbe! (^^^) 

^iC 5;)øbetté; flet if fe til 33røbrerteé tari) 
C9?in 5(£{b|!e faa ^nfetig <jnbte; 
3 galgen ber finbeé b^n g^ebrene-'Sir^, 
6on> berDeb be ftnge i ^Sente! (^^^) 

53itt ^øieIofté''@al er af ^Seir 09 af ^inb, 
Omhin^ big er eenfomt 09 øbe^ 
»øenoiénet, min @øtt/ er big 3?ofen paa ^inb, 
©aa m<ja bog mit »f);erte J>el bløbe! C^*^*^) 2tf / r)t)or unber @ft) bu big ft>inger faa Sleg, 

^er er ingen ^arpe at ^øre, 

S)er finbed/ bcrfienbeé ei £p|f effer £eeg ^15 

|(gaa ft)«niieb ben ®ub6e^ o^ (^att(j efter ©att^ 
l^art ()ørbeé meb ©orgen at ftJOJbe/ 
!^an fanbt/ ^Dor ()an f!(rbteév i 35or9 etter ^Sanø 
:5?utt Xom^eb, fun ^Ml og ei ©lisbe. C^^)^ 

ll^am «J)ereSatbé ^rab 916 til fjerte fu(bnW/' "^ 
2(U fom en ubobelig 66abe, 
j^ait f>at)be flet i66e ^ané S^aiie-^anb ficer/ 
I C9?ert funbe ^am ^eller ei i)a\)t\ C^"^^) (Scia fanf ba be« ^erre i ©ratjett af (Bovq, 
^pffatig t)eb tr(?t at nebfeøney 
£ob ©ønnerne raabe for £attb 09 for JBorg^ 
J^pfDang jt3 til Ipfere (Egne! (^^^) 

di lagbeé meb @u66en bog (Sorgen i @rat>/ 
50?aae '@ot()er 09 @i)en(fe 6efienbe, 
SuJbbiflre be ^((^jleb nu tit oDer ^at> 
^inanben for ^e(te at fp«nbe. (*^*) 

Set ^^ngent^joit) tjolbte, og ©ønnerne fyané/ 
3)e t)ilbe af greb i66e t>ibe; 
Se ^alfe faa t)aarbe Øom ofte tH Unbi 
^aa ^viQ twber ^roéna ^ 35;er9é @ibei P^*) r.f 216 

®i fab mitte S^^nber meb ^(^ttber i ^fisb, 
9?ei, Siae beraf oeeb at ftge, 
^»or ^inberne blecjncb/ 09 flingett Meo røb, 
£)a brabt bz gat) ^ige for Jige! 

$Dog maatte ben (Jne/ faj! ober bene ^Oojrb, 
Og 3€rett mzb iititt giengi(^Ibe, 
3 grænbe-^aanb funfleb. bet farlige ©o^rb/ 
©om mojgteb ^ong ^afon at f«;Ibe. 

gør Ongetttf);oft) fegneb ben ^erre faa ranf, 
Om 3<>f"f «tt^ f^^ &ei)neb @"fabe/ 
2(t graa^o^rbet ©filftngen f!r(^nteb og fan6 
$aa ^al|!(^bené flibrige Qabcl C*^^) ©iben jeg min ^igelaf C*^*) 
Sit for @obiS og OJinge 
©agbe faa ^aa ^akn "Za^f 
SOJeb min ©traale- klinge, 
fUt omfonj! ^an ei mig gab 
£e^tt til 2trb og die, 
fflBbUé atbrig til/ bag ^ab, 
©tribém(?nb ftg at Uie, (-^^) 217 

Mibvic^ i)an i ^<»m^e^ tratte / 
SJet m i)øit m føe, 
@enbte @ulb til S^atte-^att^/ 

6iorbe jeg alenen 

£)3 at ftjare til mit ^am 

@fat mig ci formene 

Unhtv ^jelm be ^t)it)e ^aaVf 

Sllbenflunb paa Softe 

Stenne ^iimc 6i mig (?aaer, (^^^) 

@om ben jlob fulbofte! 

^ienbt 09 biet) min ^(cmpe^Sianb, 

S)a, for lounge fiben/ 

2)a9vaDrt fegneb for min ^aanb 

5)øb i' ^unei@tribcn; (^^^) 

(gi f)an Srifer^ kongen ber 

©mpffer bar tir Q5ptte, (^««) 

;^unbe/ trobé fit gobe @t)«rb 

(gi ftg for mig ()i)tte. 

gi til ]^am jeg brugbe (Btaal; 

$Sri)beé gobt jeg turbe, 

§|}?eb be bare 3^a?i)er 5?aa( 

^cia ben ;^ar( jeg gjorbe. 

CO?ett t)eb ©fatte^^Øra^en nvt 218 

^iyin^tt jeg mcb Q5(ttie''v^u 
©i>ajvi) i 5?(^mpC''^flpnt)er. 

(gttb paa tvobé, me& Q5ane'^acir(^^') 

S5;ott)«If tog til Ovbtt 

^bcvii^ i Ungbomé ^ 2(ai* 

?5ot>e mig /eg turbe; 

^il jeg gammel b(et> og gtaa 

£anbet ()ar jeg tx^rget/ 

Sør en !Di;fl og enb 6ej!aae 

^er t)eb 5;)rage''Q5;erget, 

@6al meb 5€rett f)oIbe @Iag, 

»&t)ié U^pret for eit S^jag 

;^ommer wb af ^ulen! C^^^) gjøT ben ^rot n« til fttt S)øb 
@i6 meb ^elte-^Ojine, 
^ennegob Sart)e( i)an bBb 
^iønt til ^o^mper fine, 
Sil bem atte/ ^t)er ifccvf 
@agbe meb bet @amme: 
58eb mob Orm at løfte 6t)(i?rb 
58itbe jeg mig f!amme, 
58ibf!e jeg 6uit/ bet git atif 
^^f font/ tSlanbt glere^ 219 

@i\tnbel før i ©ane £anb, 
kraftig at ^aanbtere; 
SDcen no6 f)cr jeg tjente maa 
310 09 ^bDei''@trønane, 
5!a(jer berfor OJuflnincj ^^aa, 
@om fi9 oermoit fømme. C*^^) 
3a, mcb ©ftoJb, 03 Sri)n|e gob 
@aaer jeg moi) ben %(ckf 
Sigter 09 at ()o(be gob, 
Sojgte, ci meb ^(Ckf 
^ntftii, efter @f((55ne'^aar 
Og Sllfaberé ^ilje, 
g.n af oé meb ^aiie-^aar 
^(cnUé laH ^a tiije; P^^) 
%{)i furt libt bet er 6e^enbt 
gør en f<iat>an 5eeg er enbt, 
2(f bm ftg at rofe! (-5>5)- Søt)er 3 f»« &^^ i Si^oe/ 

Sappre gøIge-^Denbe! 

^il 3 fee/ ^t>em af oé to 

$p66ett gaaer til *f)ajnbe; 

^»ein ber fra bet flore 6Iag Tj;^ 

Somme ffal meb^ ^iut; 

1f)i bet' er ,ei (>i)er SO?artbé ©ag^ 220 

Qlti^ bet tnn er qiut/ 
5D?ct) en flig Umtu Ueb 
^vaft og ^elb at prøoe; 
3 en :^amp faa ^aarb 03 r)eet> 
C0?artbbomé<'58a?rf at ^t)e! (^^4) 
det of $:o tiu {)(enbié hvatr 
&tvé a^rot 3 ffue 
©ienbe a( iJragené 66at/ 
dUn 6leø paa $:ue! 

©et n« MV bett ^elt faa 6oIb 

Si)?eb fttt 55ri)n;e ^' ^ofte , 

tinber ^(elnt ftg brat »eb @f;olb 

9teif!e r)att paa tofte, (^^f) 

5paa |tn 6ti)rfe f!o(eb ^att, 

t^ettfbe at ubøt)e, 

^»ab fe 'for en ettfelt ^anb 

(Sømmer et at prø&e! (^^^ 

tinber flippen frem nn gif 

felten, albrig hanqtf 

©om ^©(bt Srop og ©tanb 09 ©tif 

gør i ©Dfler mange; 

©tabe og ^an unber g/e(b 

2:og meb SDjob i bringe ^ 

^aat af et forborgent ^jjojlb 221 

S5rat ctt glob ubfpritioe; 
$ue''@tvmnmen/ man faae r)«r 
©fulbe faa bet mage, 
3rt ^t)em ©fatten fom for tt^er^ 
55rat 09 fom af ^m, (^»^^ 

@otr)e''5^on9ett iUe fj^b, 
SJaabbe ttu af @tru6ett/ 
^uu(t i ^(i>pe« tiH <)ienl^b/ 
^ørbeé sranbt i @r«6en; 
©t«rf();ort ba for 2tli>or fnøé/ 
SiJaabet ^an giengii^lbte, 
@ift t}an fraabeb/ 3Ib ^art ttø^f 
^crmeb t)an jig melbte. C^^^) 
i^lippert brøneb, S)raøen «b 
?5(J^Iteb fid i ^rcbe/ 
<Sf;oIbet @otr>e^' felten :»>rub 
?5enbte mob bett 2ebe/ 
@om ^aa 6trib ttu r)ai)be £0?obf 
^rog fit ©Mrb tittige, 
^t)or t>eb ;^(ippe.' 58(^0 ^an f!ob/ 
sjJant ei ti( at t)i9e. (^^^) 
©otl^e-' felten fom ert 50?uur 
©tob for leben ØqU, 
©ammenrnriet \>m ^(^(i $ttttir 222 

Hcii alt fom et ffle^U, 
^Mb be begge p^nfeD p<ia 

5^i\flgen man ftg ruKe faac 

^cu mob ^eltene ^tabc: C^^) 

(Bom en ^iøb ben Orme''S5olb 

Srifleb ot>n tnCf 

&mmi funbe ^eltene 66joIb 

£<:en9e' ci mob £ue; 

SDerfor tyiibc felten og 

S^ptte 42^ie6a66et, 

C9?ert faa kt en @eier bog 

(gi ()am t)ar befTiffet. (5°^) 

©i>ajrbet fi)ang ^an mcb gob 2(gt/ 

iJ:raf og fom f^an jigteb^ 

Sil ban flog af al fin C9?agt, 

SD?ert barn .^fingen ft)igteb, 

efufebe ftn Droté 5:taib/ 

S)«ngang, meff t al ftn ^ibr 

<^an bene vP))eIp bebøt)eb! ('°^) 

5)ragen, for ben fi6 forlibt, 
2(rrig biet) -berefter, 
^pi)eb^ faa bet flunfeb t>ibt/ 
3tb af atte ^rt^fter. 223 <5i(j, af ^clb/ at rofe ^cr, 
*J)eftett lob ttof mvi, 
^a i)am ft)ee9 r)ané gobe 6t>a?rb^ 
©ig tir libctt 3(£rc; (^^°5) 
SO?obet ()am i ^ette * 35rt) jl 
@t)ee9 bog ei tittigc/ 
@ggtr);oi)é ©øn ei følbe £i;|!/ 
Snrett at unboige; 
^ibbt t)i(be f)an/ meb -iprii^, 
^aa fit ^onge ^'©o^bc, 
€((er og/ meb £ioé Soiliié/ 
55ane''2:uen f(a?be! (5^^^) 
©aa, fnmobig/ f!a( (gn^Dec/ 
©om ^ai' ^\)b og S(Eve fi(?r/ 
Svøben gaae i SD?øbel Sloffené Seigf^eb, aSiglafe Xvoftab^ Sjomulf^ 
09 ©ragené S3anc = ©aar, ©rage ^ @u(t)et. Sib <it puflé 6Iet> ber ønap/ 
^fiøttbt crt SDpft Mt nbtf 
^vat begpnbte^ &t>or ben flap^ 
S^ragen 3t& at frrube! ('°0 
£)et t)ar ?oIfe^ Skrotten gob/ 
^aarbt faa 6Iet> f)an pvøt>Hf 
dm l)an i ^e^ctt (lob/ 
:^uubc nof 6e()øt)et 
^jelp nu af be 2fbcIé^5D?i?nb/ 
«J)att Qaf> ^taal om ^'PrbC/ 
€D?ctt ei turbe goffeté ^ert 
£:e ^aa ^al omgii^roe; 226 

dlH, tie [ø5 ab 66ot)eit tiU 

&i<cii>inbe for Døben, 

^ett fttit af bem 916 i 3(b 

gor fitt 50en i JJJøbctt; 

©t(5i*6 faa Dar ^ané ©orø 03 ^avm 

$Det r)art iob ttu fiettbe: 

fjertet bvccnbU i feané SBarni/ 

^an mv 95;omulfé gr(i?nbe; 

aRi)t S5et)iié f)m gal) berpaa: 

(5t)orne ft>i9te, S5aanie jlaae, 

igr be f^t>( af ^gtel 58i()Jrtf f)et)b ben ^(?mpe prub 

CO^effem 5^i(5din9'@t)enbe/ 

58 i (j ft een é ©øn, et e6i(fin(j^@^ub/ 

5€Iff)eré bebfle gr^cnbe, 

S;>an if)U bet fom faa gobt: 

^øit {)am 33;on)«If b(enUbr 

SDa ^ofgmunbinøertteé @(ot 

^att ben ^olbe fflamFeb; 

6ai) ()am/ ait fom gaber f^an^^ 

^erre/I)om oø aRaDne*@(anbé. 

^Derfor ei ftø bare 

^nnb^ nu ben Unger-^Denb/ 226 

^ei» ()att faae jtn ^fot/ fi« ?3ett; 
@t(^bt i fneb 03 gare. 

S^et ba MV ben vf)cit faa 5oIb, 
gluy ()att gveeS fiit gule 6f)o(t), 
S)ro9 09 brat af @fet)e 
(Bit t>H 90bC/ gamle ©t)ajr£)^ 
^ijonmb før/ i »J)ei*re''g«rb/ 
Sanmunb ft«f fig teebe; 
£>t)tei-é @øtt/ meb £it)et/ lQt> 
©t)ajrbet fit i S5elte, 
Dengang, ()Dor forlabt t>att (lob/ 
58ig(Ieen fia?f (jam fi^lbte, {^°^) 
55ap fin gr(^nbe iiht for ti«r/ 
S:og r)ané ^iCitU ^ ^i<ci>e r 
SBrune »&;elm/ og 3ette'@^a:rb(5°^) 
(Som i)ap Onellé ©aue; 
55rageb ei ben ^icmpe-'Bøn/ 
©fiønbt bet ear f)aniJ Q5robcr - (SiJtt 
O^øgen ()an affloibte *). 2(t JBIgfleen oar en ©f itftng / og oUfao t ©ragt 
meb Of)Ut, er ooenfor fagt/ men, vat Sanmunb 
»irfcltg f)ané aSrober^Søn/ maa ^an cnbog ^aoe 
Ⱦret SSrober til OOter 09 Dnett, ^\>U Sroberffab 
fecé af 2obe ®ang« 227 

gør ()an^ @øn til ^erre-g^ri) 
^\i 00 fro^fter aattc; 
5P?en ber ()an alt 5vjøbeté ©ang 
(Bi^f fulbm(^t af SDage, 
gi for 55aa5en »ar i ^Iranø 
^an, fom blei) ti(6aøc! 
5:il i goJbreé @por at (jaae 
©limrenbe/ meb ^re, 
fij^mpefli^bt ()att mv, fom gaa, 
@fulbe nu o(j 6a?re 
@D(Krbet for ftn Drot i @fa(j 
gørjie 6an<j ^aa ^ai i 32>ag, 
^Ibre MV ()art if fe. (^o«) 
©erfor bog u ?0?obet fafbt 
Sf?u i 5tflJmpC' barmen, 
£)9 at kraften, ba bH gjalbt, 
gi forft>anbt af 3(rmen, 
2)ra(jett, ber ben, fig til ?!}?eett/ 
ganbt i ?0?ai'fen To for gen/ 
58el fif at fornemme! ^iqiaf talbe gi^Ibne Orb/ 
(^orrigfufb i @inbe/ ^2 228 

SDJiø bet gaaer af ^inbt: 

fenner! t>a paa SSojnfe 

58i bti)a:rtebcé fulbgobt/ 

Soø mob 2(^re''@6i(?nfe! 

TbicinU »hjelme, f!arpe ©tx^rb; 

Sf^øben @ufi>, i @ale, 

£ot?eb t)i, i ^crre-gærb/ 

Si(?rli9 at SetalC/ 

^t)ié ben £)rot/ faa runt) 09 |>rubA 

Otojbt t)i faae i Såre/ 

6om oé til fin ^i^^^a^t ub 

5:03 i :^(empe^etoe! C'®^) 

3 35ebnfter ^ibinbtil 

3n9en Mv ^ané SOJaøe/ 

iBitjet fatte ^an :paa @<>U 

^it i pngre S^age; 

©erfor 03 ben ^erre |!«rf 

^at)be nu i ©inbe, 

€ne om bet ^^mpe-^i^rf/ 

^rifen t^eel a{ i)mbe; 

50?en ^t)em ()an paa benne giprb 

Saareb til fit S^f(3e, 

^Drotten bog tiUa^iit ^(evb, 229 
5>t er ci <tt bølge f 

©om t)eb (^unf! oc| 6at)e, 

Oé for ferler t fttt ^alb: 

^<»mpC'@ønner 6raDe! 

9^u ben UiHf btn f!ore SDag, 

@om jTal fenner prøDc 

^a en ©fjolbborg 90b i ©fncj 

grotten fan 6e()øDe; 

Op ba, 5Qentter! op, 03 fram! 

©ib, i)i>ov £uffen gløbcr! 

66;oIbt)eb@f|olb, i ^rebé om l)m, 

(^om for golfet bløber! 

@ub bet tjeeb, at, før i SlJag 

Skrotten ^/e(p fFaf faDne, 

£e9em mit, meb ()ané i £ag/ 

£ucrne maa fat^nel 

2)et 09 føle maa ^n^t)er: 

3ffun bi)bt bef!i(rmmet, 

Søreé fati, fra /)erre''Sa?rb, 

@f;o[b af oé til hjemmet, 

^Dié ei gienben før|! f?n ©øb 

gaaer af Dore @t)(5rbe,* 

CO^ené til Rebning i lyané 3f^øb 

©rotten t>t omgji^rbel C"'^) 230 

SRit)in(jé''g«rb, fra gammel tib/ 

(3oti)C'2oi> Det falber, 

mav en ^vot, foviabt i ©erib/ 

ene ftaaer 03 falDer; 

(5aa t>og ei Dor honning 60I& 

©ine S5een ffal li^øge, 

©amme 5!^rpnje, (Bt>cetb 03 @fjoii> 

©fi(«rme f!al 0^ begge! 

5:)ei'meb foer ben Unger --©tjenb 

6;ennem S^øg og £ue, 

^cn ae bjelpe iJrot og 95en/ 

Ubaf al gomme, 

^ovt og gobt, meb braget ^Mvb', 

^agbc i)an faa fage: 

5D?inbeé nn, o 35jOtt)uIf fi«r, 

£)rb fra pngre ^age! 

Sfibrig, faa bit £øfte løb, 

^Mb ;eg enb maa prøoe/ 

^elme Dil jeg, før min 5^øb, 

»Oelte-^Si^rf at øoe! 

58<^rg bit 2ii> ba af al SKagt 

5:rø(lig mob ben £ebe! 

^eb bin ©ibe, meb gob 5(gt/ 

©taaer til ^;elp jeg rebe. (^i^) 231 

S^ragctt/ efter bi^e Orb/ 
Ubcn meer at tøbe/ 
©loenbe paa 0Ji)e opfoer 
gienberne at pr^oe; 
£ue'35M9ett ^i^tafé (Sfjol^ 
@aae matt brat fortåre/ 
Unber S^rpnje ^^mpett bo(b 
:Kunbe fig ei nojre/ 
§0?aatte^ ba ()ané eget ^OJrrt 
2ot> af grb fig tvi)fUf 
Hnber S5;ott)uIfé @fjo(& af 3er« 
©øge ©f;«( 09 ©fpgge! ^et t)ar ^elte- kongen gob/ 

$(Ere6i(^r fin klinge, C^^) 

^aat man r)am imb ^raft og 5DiOb 

£øfte f)Mt og fi)inge,* 

C9?en ba S^rage-'^mb og top 

©tx^rbet (!ulbe fløoe, 

@i6 i Mobningen bet op/ 

58Ube £)aab ei øt)e! 

©fiørt af 3?u|l og sriberbom 

^av maa(!ee bet ^o^ret, 

SDJefl bog 2itt nof beraf fom^ 

Q3jomtt(f ei bef!i(^ret 232 

^rtr ben £t)6fe tiogctttib, 

m bet @t)(«rb ()att førbe 

4>am tii fn\)tU Hm i ©tnb/^^^^) 

T)^vtiif fom /eg ()^rbe 

^av t^m ^(cmpe oU for bru/ 

(Saa ben bebfle ^(inge^ 

SRaar t^att f&ang bett/ <)reeb i ^Uf 

^aatu fønberfpringe! 

©taget fom fun batteb Hbt/ 

Srobé b^n (Btc^vM ^o^Ibe^ 

2)ragert nu, bm faae jlt ©nit/ 

s^ilbe bvzit QktiQMbc, 

SKafeb trebje ^ang nu frem, 

»J)eften maatte gløbe, 

^alfen fannet bkf> meb ^(em, 

©om meb So^nger røbe; 

3Ib 00 gbber paa en ©ang 

IBøIgeb om ben »g^øie, 

55Iobet faaQbZf fom bet fprang, 

©et »ar r)aarbt at bøiel (5^^) 9^u bet lib at tafe om 
€r, f)<)orban i .O^øben, 
^an til ^/eJp fin «&erre fom, 
©om Mt tro til 5)øben! 233 

3a/ i)an t)jalp/ meb ^aanb 03 @i?Æv&; 

^obt t)ert cjamle ^(tmpe/ 

.^aaebc faa noget na:r 

iluerne at Dojmpe! 

SRu tgieit ba :^ort3ett 6vat 

^om til fittc ©anbfer, 

gif paa Timm ^olUn fat 

»&001* ben fab i^anbfer, 

©farp ben fom en S^age-^niD 

58ar til 6iber begge/ 

6i6 igjennem 5)iMgC'£iD 

@Iat meb £>bb og i^gge! 

@aa ba 35«gt be groJrtber to 

S'if meb @bber^2)i*agen! 

6ib f;i)er tjener ^Oigiafé Zvf^ 

Sojgge maa for Sagen! (^^^) Sog, a6 l)er i Srage^-^^ang 
Srotten uben COJage 
5^(«mpeb/ feireb flbjle ©ang; 
laiu i>av l)ané Sage, 
©aaret/ bibt meb ^bber-'^anb; 
^ulneb/ foulncb; f>vm\bUf 
^aa for bøbeligt paa 6tanb 
SDrotten M erfienbte; 234 

gøJbe, I)t)orbatt i iyané S5Iot) 

©tf faa i)tn mtb ^du-^ob 
tø^t tii ^va^a f S:)\xUt f 
@atte tteb ftg paa en S$Io6^ 
(gaac/ (porbatt i »OwJ^ 
3ettcr ()aDbe/ 6uttf!i9 nof 
@ulc fat t)ct) @ule. 
^t)or ^att/ brpppenbc af ^lob f 
(Ba\> nu unber 2it)if 
@om en ^en i Sf^øben flob 
^Sigraf oeb ^ané (Bibc, 
^iibt ()oé ben U(ctt SO?attb 
©bber-'S^rpnben b^mpe^ 
:^Da?cjebe meb ^ilbe^^anb 
SBanefaaret ^i^mpe! C^^^) 

S5jott)urf røfteb nu ftn 3?ø|l 

ODer ^ane*@aaret/ 

58ib(!e øobt, at 95erbené £9(! 

2((t ^am Dar aff!aai'et, 

2Ct Deb ftne ^ageé ^aal 

tc^t f)an MV nu b«n6«t, 

«5)i)op §am t)infeb S^jø^ené ^fcial 

%ii gart)el if!a?nfetl 235 ^aubc U$f tav ^akn ()atté; 
(^øn nu oi)cr ^ulDe , 

3(rDe brat f)an ffuloe! 
3 ()a(J)ci*ct>tmD6ti)i>c 2(ai* 
@pirct faa jeg førbe^ 
2lt fra ingen gl)rf!e''@aar^ 
@D(5rb (tg mob mig rørbe; 
gienber ei jeg for mig fanbt^ 
fRBibcé meb mit gget, 
Slibrig jeg paa Diicnfer fpanbt/ 
SKig og gaa ()ar foeget.' (5^^) 
Det jeg fommer granbt iiyiif 
5)et mig trøfler, gla:ber nu 
^aa min jgane^-^ue! 
@aaer fom £i;é enb £ii)et ub/ 
3eg for ©traf af himlene &nt> 
%eiv ei Deb at grue! 
^;Bigiaf/ ^mu\ ga6 nu brat 
@rube(angé, at f!ue 
^eben-'Olbé ben gi)(bne (BUtf 
Unber :$?Iippe - Q3ue ! 
Ormen, alt fit røbe (^uib 
^(elbelig berøi)et, 
523anefaaret, i)aanbefulb 236 

S5futtber «u i (Bteiifni 

©fpnb Dig, ^ictvz, mt ti fcett^ 

£at) mig Sulbct fTue/ 

@ee, meb flareti ^(Ebelfleert , 

^et i ©olen lue, 

@aa bcé bfibere jeg fait/ 

SD?eb ben (&Ut for Øie, 

^ue(>&ib fra 2it) 09 £anb 

«C)o&eb mit nebbøie! (^'^) 

gi for9i(^Deé faa meb 35øtt 

SBjomuIf tog til Orbe, 

gfter ©nffe ^Oigjieené @øii 

9lebe flu?: (tg gjorbe, 

@if i S5ri)n;e, fom ^ait (!obf 

3nb i ^rage^-etuey 

^ojrnpe^'^fribt meb ^eIte^5D?ot^ 

%o$ f^an uttDer S5ue, 

^i)or om s^rage^DCebeit triitbt 

@ulDet laat i S)pttge, 

^De^'@tette, ti)ft fom ^iint, 

@6itinebe i ^Ii)ttge! 

(S a a t>at @u(t) meb ©fimmer-^onb 

etrøet i 3ette^efwe. 

©irrfpn 3f?of ben ^anbtin^éf^anb 

%it ba r^er at (fue; 237 

felten faae, \)in tinge, 

fangen (Sfaat 09 mangt et grtt>/ 

^ommc t)el/ men tunget 

O^uflne hjelme ()er i SI06 

$aac fra gamle S^age, 

2irm'S5aattt) og, fom hpb tto6 

5[)?e|lei'en Umage! 

©iemme t)Do fom t)i(, :paa @u(b! 

2)ragcé bog til ?D?mbe: 

Rettelig bet oDer 50?uli) 

SD?ajnb Un oDert>ittbe! Ober vgfatten ^øit ftg op 
&iøb et gplbent SOJd^rfe, 
@i^rt fortrprret, faa fra ?:op 
(gtraalernc fulbj!a?rfe 
(gtrømmeb ub paa 9^ab, i SXittg/ 
tinber flippe ^3$iie, 
^cia i ©ruben tvinbt omfring 
&m ber t)ar at f!ue! 
3ntet man til £)rmett faae, 
©taafet ()am 6ebøt)eb, 
3ette^'@urb i flippe ^5Qfaa 
dnUlt CWanb ba rø<)eb! {^^V 238 

^0^ I Sat)n af ^plben-^m 
mt l)t)ab bcDjl f)an i)nitb, 

©om i gruben imbl 

^am/ fom f^r laae ()cr paa ^agt^ 

Ovugcb ot)cr (^fatten, 

•&at)i)e f!arpctt ^taal nu flaft, 

«J)an ei meer tfm fRatUn 

£c9el> nu i £ufteit t>i(t) 

£>i)er £rtnt) meb &abC'^ll)/ 

©fro^ffeit met) (jam t>zDcl (^^fpnbetig mcb 3«^^^^®"^^ 
gra be gamle S^age, 
^^onge- @t)enDen lojngfeléfuli) 
^Oertbce nu tilbage, 
^Qiilbe fee, om felten gob, 
(gem paa ^teett i ^Jaanbe 
SDøenbe ban npé forlob, 
2)rog enbnu (in ^an^^f 
^om meb ^ufbet, fom og faae 
^iya\) ban nøbig tiJbe, 
q5aa ftt 5)berfte nu laae 239 

©om matt t)el fan to^nfc/ 

^ki) 09 Det), fttt SDi'ot oa ^etr 

^crmeb at 6e|ta?tt6ef 

SU for ftbfle ©attg i>aa 3orb 

$uft M fif i £un9e, 

si}?(^re til bet 2lfjTebTg''Ovb/ 

©om l)am laai pa(»^ Sange ! 

^H MY @u66ett Ærefulb, 
©tin*enbe y^aci Olt>tibé ^txibf 
^aa tog f)an tii Orbe! (5^°) 
6ub f!ce £ot)! ben ^errc blib 
;ODer ©tjerne^SSuer, 
S€rené £)rot til e&icj Si&/ 
gor ^oab ^ev jeg ffuer: 
gor be ©fatte, fom mit golf 
gør min 2)øb/ jeg meb min ©olf 
50?i?9teb at fovr)t)ert)e ! 
iJJrifen bog paa ©ulbet Di|l 
;^alber ei jeg ringe, 
Sieté £i)é og 2ii)Hé &niil 
^aatH for bet fpringe; , 
3 fom f!ifte fTat min 5(rt), 
©ørger Del for £anbeté SarDl 240 

sø^ig bet ima nn mifte! 
Q5rat jeg 2l|!e f;ar for Sgeen^ 
^, o ^Jenner gi(Ct)e! 
:^<5mpe'-&øi meb ^auta-- (Steen 
ODer ben ftg r)(?t)e! 
©taae ben {!<il paa ^rone/<^Iint, 
•&i)Oi* mob £atrbet ^el^m trinbt 
S5rttfer inb fva^^i)hu\ ;^neife f!al min »J>øi t>eb »J>at) 
galbe flujc i $Uf 
ilnbei' SRat)n af Q3iott>ulfé ®tai>f 
S^em fom SSølgen pløie^ 
&aat for bem til ©eile^tegn/ 
gor mit golf tii 5[)?inbeé^'^e9n, 
6i)nli3 i bet gjerne! (^^^) 
2lf fintale nu @otf)eré ^^en 
£øfle @i;Iben^'@mp66'et, 
6at) ben fulbtro tinger --©oenb 
S$rat meb'?9?efter^@tpffet, 
S5ri)nje 90b, 09 ginger --^ling/ 
^jelm af (3n\b bet 6Iare, 
(gagbe: hvm ^^ Qobe ^in^ 
eom bu tør forf^are! 241 

^cn er fun tiibaQtf 
^tammené jibfle ©fub er Su/ 
2lrt)en t)tt mobtagc! 
3a f faa ttccr min [)e(e 5€t 
@an6 i @6ie5nené Jg-elger/ 
C9?^M9 n«, min ?5en, 03 tr<i?t/ 
Sr^Bberne jeg følger! 

S>et t)ar @u66ené fibjle Ort^/ 
gør til iScial f)an ^(egneb, 
•fjertet brajl/ og jlit) til 3orb 
6ot^C'':^a?mpen fegnet); 
Segemet i ^Uppt'^^ 
£«ett ijenteb rolig/ 
@j<5len føgbe oDer @f»;e 
^^rené fafle S5olig!! C^) Q. QSigtafé ©org 09 ©traffc^tale^ Sfitcr « 9Kjj(et^ 
mel) ©agn om ^mbKngeré 5?an§e(i)» Sjorøulfø QSeb £i3et faJ) ben Unger- @i>ettb/ 

3 @j(^tcn b!)6t 5ebrB^et, 

@in ^errc 90b, fitt bcbjie ?5ett 

5(f IDBbett grumt 6crøt)et; 

S^ct gnejle/ font i ben SRøb 

«f)am noget trø(!e funbe, 

^ar fun, at SBjomuIf før jm DøD 

@at) 53ragen SBane^58unbe! 

^an f!ar met) (fgg i Orme --©f rat 

^na fienbelig en (gfure, 

Srt arbrig mere Ofbtibé @fat 

S)en bøb fi^ til at fure; I 

i 243 

sffian albviQ nmv t)en fo^rme f<tå< 

^eb 5D?ibtiat unbcr 55ue^ 

©aa Diitgeffubt 09 tung ben (aae 

gor ^elte^Sob v^a tue! ^5 2 3) 

35(attbt 50?a?nb fom blune ei for @t)(?rb/ 

sj)?cn trobfe dampene ^ebe^ 

Seg mene tøtf at fjern oø nojr 

Sulbf^nge man f!al (ebe/ 

gør 6Ianbt bim Me finbeé €ett/ 

©om turbe 95jott)u(f følge/ 

»&i)or unber £ibe b;<«rt) f^an treen 

S5?ob 3Ib H (Ebber 'S^ølge! 

3a/ anbre ^m'b meb »^elte-Sianb 

18et brømbe fun om SOiagen 

Zii ^am/ fom meb fift 6are ^aanO 

S03 ^^o(b i (gbber-^^ragen! 

<Saa ^at)be for ben gamle @fat/ 
^eb ^bber og teb (Egge^ 
!De Uforfagte 2ii^n labt, 
£)g ^eDnet jtg bog 35egge; 
Og ber ttu garen t>ar forbi; 
:S^om (uffenbe fra ©6ot)en 
3 ^rpfler-trop be ©Denbe tf/ 
6om gUmbe :^a'mpe -- £jot)en 

O. 2 244 

4>^ tufbe :^rebé om ;^rot ci flaatf 
^er f)Cin Mv jlo^bt i sj}?;et)e^ 
^D?en frobe nu/ {)i>ot bk$ t)an lane^ 
gor Siglaf (famfiUb r«be! C^^*) 

3a ^i^laf fab i ^u faa mob/ 

S3eb £i9et nf ben Q^ofbe/ 

SD?eb ^vUbc^^anb ben ;^<:5mpe gob 

^effi^nfcb cnb bcti ^olbe! 

@aa t)ilbe ^an mcb glib og ^onfl 

gorlo^nget ^eltene 5}a(je, 

5D?ert 3ib fom ^nf!e Dar omfon|!/ 

di Slanbett fom tilbage; 

HMøbne t)ar ben galbneé 2(ar/ 

Og bet er Del at mi^rfc: 

@om (Bnb bH i>ilf i)av r)t)er §0?onb ^aai 

^cn ©tjage og ben 6ta:rfc! (^^^) 2lf Ungei'''6t)enben onbe Orb 

Ø^u ()aDbe fun at »ente/ 

^oem fer i :^roppen Ov(^bfcf foer; 

2)e ftf ^i)ab be fortjenbe! 

3a, ba MV ^jomulfé ^ot>eb'55agt/ 

jQané ()jertef(emtc %v<cnbt, 

5[)?eb ^icfaf! {)an fin goragt 245 

5>e gci^e gal) tiffjettbc; 

^an gat) bertil bem onbe ;Orb/ 

«^an facjbe: 3 ??^^ ^"^f^^ 

©iengioiIDte (jobt ^t)ab otjcr 35or5 

3 tog i ^afb fulbofte, <| 

5(f t)am, fom unber battge Saar 

X)ct r^erbe nu i gclbtcit: 

;Omfon|l 6efoIfeb ()att ftit @aarb 

CD?eb 5^icmpcir ubaf ^c^i^Uwl 

^(i, fanbe maa i)i>iv ccvii^ ^.anbr 

2(t mvvc.^n^m f!ttbte 

^it @u(b og @ø(D og (Staaf enb r)ait 

©om jer i ^^anbfer 6I(^bte! (^*^) 

goilabt i garctiå :g^iel)H6, 

S)en goI6e^S)fot ei f!«fbe 

@ig i'ofe af, l)Mb ^jHp i)an fit 

2rf ^(cm^^ foigcfutbe! 

51)00 ^(mlené @ub f)am ()faI^N i SRje^b; 

Og gat) bcrtil f)am (jDttc 

5(t ()0lbe 6tattb, og føir (lit ^øb 

C9?eb ©eier ftg at ()et)ne! 

2i;6 libet futt ben ^;efp forflog^ 

3eg m^gteb {jam at 6nnge/ 

^m ot)er mine ^v<tfUv bog? 

3eg 5rw9be 6f;o(b og ^lin^U ?46 

%i\ ^Mvbeté DJoeé 09 mel&eé 60c: 
©et jetten gjom fSliyttZf 
2)cr r)an, af £uer \)Ot>ibBt, 
gi futtbc meer ftg ^i;tte! 
m^oQ Ugefuibt man fanbc maa/ 
2(t aU fou ti)nbt omgj^erbet 
^ar ©rotte«/ til ^t)i;^ ^ari) man faac 
di gleer at blotte, (goojrbet! 
£0?ett6uIb,O9 ©obé 09 ^erre^@un(l 
©fal 3 «>9 «^^ré gr^rnber 
O9 bei'for føøe nu omfonji, 
Ø?aar 3/ meb tomme ^o^nber/ 
^aat rømme eberé gBbe^@tat)tt, 
£)9 fan faa langt ei flpgte, 
2lt forub jo meb ^rpfler - 9f?at)n 
^16 eberé eHi^nbfelé^jXpgte! 
O ©aarffab! flg for noget ^i»h 
S9?eb ©øben at affinbe, 
S^aar et bcjliæmmet £ebneté^£øS 
<gc 2flt f)t)ab man Jan tinbe! ('^^ (?t iBub n« ot)er flinten op 
£ob ^Oiglaf ^aai til S5orgert/ 
gor be? ben bolbc 9ibeié'trop 
2(t melbe £anbe'@orsen! 247. 

i>i>ot ^mwpcx fab meb »Ojcrte fij^t, 

mt fra ben aavU SDJorgeit/ 

©e ft)«i)ei) meWem '^acih og gri)(jt/ 

2)et »ar b^m flet forborgen: 

Om til ftn •J)alb ben ^erre ^ib .^^ 

£0?eb ^elfen Hm tilbage/ 

jt>Mb jetter alt t f!arpen 6trt& 

^an enbte fine ©age! 

5>erom ^e|Teeb falbt)ié og reen 

©e brabt bog fif at t>ibe, 

2)er ©ijenben inb ab S)^rren treen/ 

S)?et> @agn til ^fotv-^mb^ ^\i>ib^. 

di lornge tat) b^n <St)enb ubrw/ 

Og Ipbelig ()art melbte: 

5Jaa ^ane/!luett foi)er nn 

arien ^blef!e blmbt »C>e(te, (^*«) 

3a, r)an, fom @ulb i ®ot()e?95org 

tlb(!ifteb meb gob ?5ilje, 

^an fanf/ tii ^i^ber^golfeté 6org, 

iRu bleeg paa røben IHj^; 

5)?eb 5Sunber fe^ ^on iyfyikv ber, 

Og S)ragen t)eb ftané @ibe, 

5}en maatte, ffiønbt ben fpotteb @i)^rb 

©og fe(i) i 6r«fret bib^l 

^t)or 35;on)nIf fanf/ ben l^eft faa (!imi/ 248 

gor !Dra9e*@ift 09 £ue', 

^av ^igjlectté Dettne[)ulbe ©ø« 

©ig leirct (ai)t paa 2:uc; 

£)ett ferme ^elt met) 5D?ot) 09 ^a^t 

©en Sal&ne t)i( 6ef!i«rme/ 

6tet 3tt9eit/ for ben ^oDeb^^Qctøt, 

^ør Skrottene 2ii^ ftg it^rme! ^aa ^^ibe i>i oø ;0rlo(jé''g(^r& 

9vu t)«re maae beraoet, 

Ølaar i^onge ^ 5:a6et fjtrn 09 tt^rr ^ 

•!D?att fpørger ot)er ^at)et; 

Xr)i i)ppet hkiy en ^tt) fuf^bru 

§l)?eb ^uner, grifer, grander, 

2)a ^i^eiaf me& fienbtfig ^u 

58et) griélant) fafleD 5ln6er! 

?5el paa bet Soø f^am £p6fett f&ee^, 

5;il 3orbe^g«rt)'^att lanbcb, 

.^ettxirer i)am i ^aahm-i^i^ 

55e|Iot> 03 oi>^rmanbeb ,* 

53}?ett f!iønbt ben ©ulb^Ubøfer flrag 

gtr33ane-@aar i ©triben^ 

•J>ar ^Jifinger bog taavH f^a^ 

til @ott;ett immer ftben! ('^^) 249 

©om @i)tt9Ci35uti& ot 6t;93c |>a(i 

23et t>eeb matt nof, bet ret matt faae/ 

5^a ouer faltett ^ot)c 

s]D?ei> ©fifftns-'itajmper ;On<)ent(>ioi> 

«J)ib(!(5^net)e faa facjc; 

£)ø t)orbeIi3 t>e5 D^aDtte-'SfoD 

5:05 *&r(i?I)ntt(jett af SJage! 

3a, Hav 6ko ©oettffetté ODermob/ 

(gom <3ot\)m før ci ^ienbte, 

^a ^afott irat, bet unge Slob/ 

^it £et)neté''M fulbettbte; 

5)a 0^tr)eré gaber, ult)e3raa/ (^^o^ 

gorf(^rbeli3 til ©pne, 

^or uncje 32)rot |>aa ^al matt faae 

§9?eb £ue/?8af ttebft^tte *)! 

4>an rj5t)eb S5rub, fom 5D?ober Met) 

tU OtteH 05 til 0^t()er/ , *) J^tt foctcelTeg, fom mon Uet, meb flere £)rb, ^»ab 
S5io»vurf, i fin Sale om ^ong ^rcebel 09 l^ané ^øn^ 
tiec/ fortelig bcrørbe, jfnjorlcbcé nemlig ben ©»enffe 
^ong Ongent^jot) efter ^rcebelé ®øb brøb greben 
meb ®oti^erne/ eg aabnebe en langwrig geibe t>eb 
at neblægge ^ong *^afon/ fom fif fin ^ngfle SJrober^ 
ten titomtalte ^i gel af til <J^ftermanb» (®ce x8bi' 
©ang @. si6). 250 ^ait feieiTig fra ^Jalen bre^ 

(9?ct) 9Røb uttbfom ta SXaOttc-'Sfot) 
gra @i)«r& en libett ©fare, 

£)o(j agteb ci at ipan, 

^an floø om &ot>tn ^rebé fulbbrat, 

;09 lob for be jBetrfl^rtgte 

Ubraabe faa ben ^ele 3fJat, 

«^bab- ^aar f)att bent tiltmit>i* 

'*gor ©DOJrbet ffal i 5D?or3ert^®ri)e 

'*giUbman9É et ^oDeb fpringe; 

"gor £-eieré ©fplb bog unber <5h;e, 

"^tt «parÉ i ©afcjen fDinøe! 

S)e ^o^mper faa lueb bi)§e ©aar, 

£)en ^o^mob fif at taakf 

^03 9rr)eb Srøf! i bange ^aar 

SO?eb ©ofené sgjorgen-'Straale; 

5rf -^orn 00 £uur b« &^rbeé 35Iicfl, 

Unø'^igelaf ben meJbte: 

4>an fiøi alt fom ^an funbe bebfl 

Zil ^jelp meb rafFe ^(te! (5^^) 

gi i>ilb ben »peU i 3)?ørfet foerr 

Xf)i 35Iobet a(iret)e9ne 

©om ©{»enfterené/ faa ©ot^en^ ©por 251 

J^am funbe ^obt betegne! 

\it forben '©lag foi* Onq(nti))oi> 

5Bai* ©agnct om be ^olbe/ 

Og ()e((er enb oeb 9?aj>tiC''@6ot) 

^an (lob 6a9 gi^flningé-^JoIbe; 

^ait tt)it)Jeb om, ben gamic ^narf, 

Dct gjorbe ingcn @obe, 

SU møbeé ^er i aaben 5D?ar6 

C9?cb golf fra ®ot^(artbé globe! 

Ci}?ob ^iQdat, ben Drot faa prub/ 

•Og mob ()atié ^(^mpe-'^fare/ 

©it røbe @ulb, meb SBarn oø S5rub/ 

€i turbe ^an forfoare, 

^en føgbe £pe bag «)5j)rt og ^olb, 

3 ^Borgen Dei bef«(!et, 

^t)or fiben bog, i fit S5e^ofb/ 

2(f ©ot^er ^an 6(ei> giojjletl 

3a, geibe.'q5ub ftf @t)enffcrt ttu, (^s^) 

£)g ot)er fralett S5ølge 

S)rog ^igelaf, fulbgram i ^\Xf 

S0?eb 6ot(>er O^of i golge, 

^att trojrtgbe frem til 5longené @aarb 

Og Ongettt&joi), graa^ojrbet, 

S)a fri(!e maatte bange 5iaar/ 

^am (a;rbe @ot(>e;=@i>^rbet 252 

2ft Htnbz i fit eget Unbf 

^i>ab tuitgt for 2)rot moit DÆve^ 

(?tt ^«mpe for flti ODermanbf 

^H 3ofur bfet) meb 5€re! 

Hlf, 5^anraat)é ©ørt, ben (gfifpn^^^rot 

58el rafbe førj! meb @taa{et^ 

^aa 3Ra6fe''|)aaret/ affegraat/ 

5D?eb øiøbt bleb gfewnemflraalet; 

CO?ert/ uforfajjt i '^aabtn-^vaq r 

S)ert gamte S>rot ftg benbter 

(giengiojfDte (luji: t>et Joante &aQr 

£)9 bet meb Dlenteré Stente! 

3a/'t)ar enb 95anraabé @øtt fulbrap^ 

O3 5)rottett graa af 5^Ibe/ 

galbt 5:ibert ^iin bog ^er for Hap 

Xil Ottgent^jot) at fojlbe; 

C9?eb f(0t)et »&;efm, 09 ^anbe-'^nar 

^att fegneb for ben ©amle, 

(Bom fnnbc, trobé fit røbe ^aavf 

50?eb JJitgUnger opsamle! (5 3 5) 

©03 95rober [)at)be U(f fnibncet 

©et t)ar ^atté f!ore £pffe *)r ♦) jD«nnc urfé Sccb« maa t)«re Sofur, fom (tben 253 

^ait frratig til ^jelp nteb ^ctU'<SMv^f 

3)er tar et SSrober^-^tpffe; 

^an hjelmen ffar met) (Btaai fni^M^f 

^at oolbtc fior Ula'mve/ 

^aa Hi^r^vé fan!, ber Sffett h'a(!/ 

^en jlolte 6fiffin9':^i^mpe! 

^Dor ni)é txtr trangt, gat) ^laDé bet S<tli)/ 

O9 bet fom Ulf tilhobe: 

58eb ^;efp af :^Æmper, SRof i Sal, 

gu(b6rat hm i)an paa Sobe, 

iOg ^otf^r fnart meb t)unbet ©nø 

SUene (lob i gelbten. 

3 ^<iil i><i eft?r ^ormpe-'^ra^ 

SlffloJbt bki) @Bl|in9'' felten j 

^ané (Brpnje 90b, ^ané ^aarbe ©D^^rb/ 

^ané prube ^ot)eb^6nip66e, 

S^nbt ^rjøfbrene al S€re Do^rb/ 

^9 prijle bere^ $i)ffe! 

^e bar bet 5nt til ^iQila^r 

^om CD?anb »ar for bU ^e(e, (5 34) 

O9 lofteb milbt m^b mange 5af/ 

5!D?eb bem 09 @obt at be(e! 

<5ft ;Orb 09 r)oIbt ^ong ^r^bel^ ©b«/ 

^jemeenbt til £anb 09 SJige/ 

-Sjan 3ofttr ga^ fulbjIoU en :gie«/ 254 

^et^nfbe tiff tiUmr 
3a, ^m^^Myn 09 tønber ®ul{> *) 
^an f^i(znUt> vunb bem ^egge^ 
gor 25aaben bc faa ojrefulb 
95cbret) ?>aa gjaC meb (Jggc, 
;0g flørre enb 5feo 3«>furé 2m: 
l^ong ^igelaø meb S<£re 
^am gjorbe til (tif ©tiger- ©ørt, 
^Dem funbe 5D?eer øeg/i^re! 
^t)em i>ilt>i og bet ^elte-^ar 
SD?iéunbe nit>ft t>in £øn/ fom Dai» 
4>M^ fljrlig be fortjettbel (^s^) 

©CC/ efter flig cit Xt)if! og ©trib 
^Jelfan meb ©rurtb befrpgteé 
at ft)enf! S5eføg, om faUu 1it>^ 
SRaar ofter ^at) t>tt rpgteé, 
2(t bøb er nu ben ^vot faa 6o(b, 
©om, Mnt ei til at tige, 
95eff ptteb fi(?6 mob gienbc^^QoIb' 
©ilt ehtf fit ^oitge^SKige; ') s Zexten ftaocr: ^unbrcbe tujinbe Canb« ©tuffer 09 
ftlimcenbc jRinge/ fom jeg ilU bcbre oceb at ubtr^^^e 
}paa 2)anff. 255 

©en »^eU fom vaibtc fraftig Q5o^ 
engang paa @6ioIt)und'^t)it)en/ 

3 S^pfler maitø« fibeni 

5)09, ile maa^ t)i nu til ^at>/ 

SBor :^otini«(j ber at (Tue, 

O9 6a?nfe feam, fom ©ulb oé gat) 

^aa 5€reé'-35aa( i éml 

SSe^ofiber felt) futi eberé @n{t>l 

S)?et) ^iperlen ineHem ^elte 

^M {)Mb ber (!imleb unber ^nit)f 

gra Slrilbé-'Xib/ f'un fmelte! 

tl^pre er ben @6at forfanb/ 

©om ©rotten t>anH met) 5^re/ 

S)?eit met) ^ané £ii9 bog f^tjert et ©rattb 

6fal £ue»5:aitb fortåre! 

•&t)ab ^u« meb 5)rottené fjerte --^(ot* 

^r HøH i bpre ©omme/ 

^aa ^aanb ei 6(5re ^«mpe 90b/ 

Om ^afé ei SCofené .- Q51omme ! (^^é) 

EJJei/ fat)rett ©tut! fulbmancjeri @attø, 

i5erøt)et @u(b^ 09 ©Jo^be/ 

derefter (!a( tneb ^fage^@anø 

2(f SSwret bu ttbtra?bc; 266. 

gi fmifer meer i ^orøett/ 

gor @uI5 oé mtUv (Btaal i ^aattb 

guit)man3ett ^izli^ SD^orgcn! 

gi »aagne (!al »ct> «{)arpe - ;^Iatt3 

3l^ti ^Æmper meer i ©alett/ 

sDJert forten DJai)n meb S5atte^©att3 

5)em t)infe (!al til ^alen, 

Og |Tt>a(brenb^A meb $vn tii Ovb$T 

tibførlig i^ufomme^ 

^Dor r)ern9t npé/ meb UID tii 35orbl, 

^am fmagbe ^«mpe*g(omme! (^^") 

;0m 6attse :^artr og ^tvvtf%^vb 
(Baci taleb @naren'@t)enben/ 
Og fanbt t>ar bet faa noget non* 
gra gørftningen til gnben! 
mt t)eb bet ©agn meb ©org i 35Hf 
Op fprattg f)t>er COJanb fra ©Æbe, 
Og ber ttC 42^rne'0?aJé bc gif/ 
5Da frtae matt ^(cmper gribbe! 
5)e fom; og faae i famme ©tunb 
^\>ab fo^rt bem Mt at f!ue: 
^ett 6«lb^Ubf!ifter riig og runb 
2rff;«Iet, j!i& ^aa Zmi 257 

^et MV bem fom et Unbcv^'^xxff 
5(t ^cUeit ut)cn ^agc, 
3 »^u faa f)aarJ>y i ^aanb fuIbjlÆrf/ 
5tom ()er fna brabt af S)age; 
©et ffareb jlg/ ber ret i ^vjang 
tl()i)i'et fom for Skagen, 
58e( fem og ti)i)e Silen lang 
5;)a fanbteé (£bber''5I)ra9en/ 
gulb(jrueli(j 09 glubjT bertil 
50?ait faae beii (>ai)be ^(^ret/ 
tf)i af f!« egen @fabe^'3Ib 
5^en faaeé i)ali> fortæret. 
^Oel ()at)be beti/ i ØJatte-grijI/ 
SBeføgt jitt gamle ^ule, 
CDten ()at)be og 6ent)ttet fibjt 
£)ert)eb, ftn OJ^ijer-'^ufe; C^^^) 
^diU jleenb^b nu, omringet bei* 
Srf 35a;gre, ^gotter, gabe, 
£)g bprcSare ^i^mpe'©t)a;rb 
s9?eb gjennemruflne S5Iabe, 
@om naaet C)at)be unber ?9?ulb 
58e[ tnfinbaarig 2((ber! 
gorf!anbfet t)ar M gamle @u{b 
51)?eb 2:n;((erie og ©alber, (5^9) 

3J 258 

&aa infUt Mv bzn ©fatte-- @raD 

gor :^i5mpcr og for S^tx^rge/ 

gor i)i>nf ^t)cm Ø^øglcn ^an n ^at) 

©om ^auer 5(rt i ^(zv^c, 

3a @ub^ ben fan&e ©eier^^rot, 

S^er paa fit i)m ^tab^r 

2({t fom ^an jtnber felt) for gobt/ 

;^an luffe oø opla&e! 

Om ent) i Sejerø meb tptJe-Sjeb 

CO?an futtbe ftg inMifle, 

©aa baabeb matt bog iffe t)eb 

©itt £i)ffe r;er at frfjle^ 

©et faae matt it«, t{)i ©ulbeté ^a^t 

(Slet ittgen f)a\>bc føv ombragt^ 

5i)?ett (}et>neb grufomt ©fabel (5*°) goruttberligt/ ^t)or »f)eltetté 2)5b 

S)og 2f(t fan foraarfage, 

SRaar ((?tige nof t)att £it)et tt^b, 

Og talte er f^atté 5)age! 

5)et faae man og paa SBjoiDUlf f)er/ 

©om funbe bU ei a^ne^ 

S)er (}an mob Ormen brog (tt ©D^rrb/ 

5U enbt t)ar nu ()ané S5ane! 259 

5)0() ftaacv bU faf? til S^omme-Sag 

2(t 5)?ar6^9iian er en {)a{élsfé ©ncj 
gcrv ()i)er/ fom Det mon t)oDc; (^*') S^et ^ i 9 laf Mv, \)m fagbe frit: 

sat for en gnfelté 35røbe 

gulbmangen 5D?anb/ fom f-é'r faa tit; 

SRtt liOe maa oø bøbe! 

©i raabe funbe t)i faa gobt/ 

Og bruge £ijt ocj £ajmpe/ 

5(t |o nøbDenbigt for t)or 3^i*ot 

2)et 6Ut)/ fom t)er/ at fi^mpe^ 

Umuligt, Ormen / uben ^lag 

5(t labef fom alt (o^nge, 

(gig leire frit til S)omme^Dag 

^aa 6ulb i ;^fippe^ bengel 

*^am Sf^ornen bret), ()an maatte \)ibf 

2)en @ot()erigeté £øfte, 

Og »Rebning ^6ulb i ()aarbett (gtrib 

ø}?eb ^eJte^-q^Iobet ^jBbcl 

jTfCiti 6aneb ^ei, meb £ii)é Sorliié/ 

5il bragene Sette-^tue, 

SJ2 260 

Énn fov faa i)Bi en Snb^angé ^tiii 

3eø ©fatten jit at (!ue! 

3a, (Taabet l)av m Omm @urb 

2(U unbei- Mpp^'^na, 

O3 ^ilfet) 6rat)t, met) gaDtten fult); 

39jen t)oi* S)rot :paa ^ue! 

18el paa fit 3}ber(!e ftan (aae/ 

5D?eb :^rÆftei* faa tilbage/ 

SDJcn f«nbe tale 09 for(!aac 

2((t fom i bebre ^age, 

€0?eb fjerlig »J)ilfert f^ait mig hsb 

Zil eber S5ub at Dære, C^^^) 

Oø Drottené ^zn, alt fom ben hbf 

?5ii 5rat jeg nu frembåre: 

^an eber bab/ ^Dor r^ben @ulb 

3 meb ^ané S5een lob fmelte^ 

;0m C9?inbe^»&øi faa ^ojberfutb/ 

@om ^an t)ar meUem ^elte! 

J^an hab om ^Ufi af ^Cenne^^aotib/ 

©om ()an ø ^er for gulbe/ 

;09 C)t)or t)ar til l;ané ^elte^'2(att6 

55ei ?0?a9en ot)er 5D?ulbe, 

©aalisnge f)axn bet »ar forunbt/ 

SRabnfuttbig f)ele 55erben runbt/ 

5it fTifte 6ulb i ©ale I 261 
58efatt! faa faber oé nu Srat 

*&oor ben »ibunbcrlige @fa( 
£aae flfjult i 5:iber mrtnge; 
©om i^nbing ait, |e() Difer ^Oei 
til Unbcr^^Q^rfcr (lige 
5(f rBbert 6ulb, font (lørre ei 
£i}?an faae paa gorberige! 
.0?aar .0?o6 3 ba \)av ffuet bet* 
5rf @rube'@lattbé o<j D^inge, 
$(ta jgaarett ffujc »or £)rot fufb6;a?i* 
58i 6«nfe ba/ 03 Sriuge 
2!)er^ertf ^t)or unber Xibetté £06 
58el l^ttge ffal ben SiSbleé @tøt> 
3 ^emné greb fe ()MIe! (^^^^ ©et ^iglaf Dar, ben ^e(t faa prub/ 

3orb^5;)rotterne fov Øvt 

^an fomme (ob fit Orb 09 ^ub 

Om :^on9e'5€9t <it fjøre, 

3a, fjøre Brabt, fra @6ot) tir 9l?<»é, 

X)cn '^bk$ 2m i 50?øbe, 

2lf 35r(rttbe^53ebb furbmangt et 2<if^r 

til :^onae^^aaCeté gøbe! 262 

tf)if foøbt i 9Jø(j, faa tafbe r)att, 

fWu bru^c ffal faa f)ufe 

JDen bunflc @Iøt) fin ^ue-'^^ant) 

Sil ^cUe^S3eett at fnufe, 

^a gnijlreitbe i ^a(! paa S5aaf 

5::;cn @ticrfe at fovtccvcr 

©om (?ob, ^t)or neb ber regneb (g^taaf, 

gulbmartgett (^ang meb 5€re: 

^»or ub fra Q3ue^'?D?uitb mcb 35ra9 

*f)enbrufeb ot>er (&f}olt>bovQ^Zag 

^t)or, fom paa skinger, @ppb meb 3a 
5tom fufenbe^ ben lette ^iil 
^aa fi^trebé ^Sei at ^iitbe! (^^^^ 3Det sQiøfaf MV, betl ^eft faa fttilb, 

5rf ©faren ^ait fremfalbte 

^Dem meefl f)an agteb $i(ct> oø gilb, 

^an @i)t) i 5(rt uboalgte, 

£ob ^n af bein mcb 2i)é fora« 

6aae uttber ^tlippe-^ue, 

;0ø fom, fefi) Ottenbe, paa ^tanb 

^aa inb i ^Htt''(Stue, 

4>^v 3«3^» ftø 5et(5nfbe paa 263 

^H førjlc ØreS at DotJC/ 

^i>ov ubevogtet ^Utun laac 

3 flore; gplbne ^o6e; 

Ut>tømt og bfct) ben ©fatte 'Øroj) 

3 4>(^iif til Sngené ^i)ii)e, 

Og (g^Der-^Dragcrt fan6 i ^ao/ 

fSlcb^øvt ab flippe ^'@iDe! 

(Saa (ot> t>a ^uibeté Ovim^^agt 

2)e øaae for ^inb og ^jJotje; 

€D?ett 6ult)et 6Iei) til ^aalet bragt, 

5D?ct) 95ra?ttt)e'5Bet)b fra @6ot)e; 

3a, aga bleo af @u(i) et U^, 

?5et> :^o«9e'@ubbené @ibe, 

^oem ^a?mpertie til J^tomi^(cé 

^enbar meb ©org og ^Dibe! (^^0 2Ru 35ra?nbe^?5ebt) i gatne-'SO^aal 

Op|!ab(et bleb paa Xmf 

Og r)ietmetaft et ix^lbigt S5aal 

:^om (!pnbelig til ©fue! 

S)er b«nfeb, efter &aué Slttraa, 

?fln ©otierne ben S5o(be 

3 :^rebé af 25ri)njer (pfegraa 

iOg brebe :^a?mpe'©f/oIbeJ 264 

gra :^ott3e*^aal 03 Q$r^nbc^@Iøb 

3 Mfovt ©Døb af 5K03 bcit jleg, 

2lf 58ittbett brabt bog 6(øt>et, 

^ett boltreb jtg t Dilbert ^ceg 

^a qjaalet fanf i @tøt)et, 

^il/ unber SBrag 09 3<Jntmer*©6rt9, 

^t)ert 95eert Dar fnujt, beit f;(^reé £iø 

£)p6mnbt, opUfi til 5(f!e! (^^s) gulbmob i »f)Ur meb ^(a9c*^SD?aaf^ 

ØJu (^ot{>laiibé ^mnpa-^Bfaver 

J^i>ov Drotten fmulbreb n^é paa ^aaif 

^i>ié tjenere be tjare, 

Op6rtf!eb brat en :^(^mpe^@rat)/ 

dn ^Bi paa flippe ^tinbe/ 

<Som ffinneb i>ibt 09 brebt paa »^au, 

til ^ot^e^^eftené §0?inbe: 

3 Dage ti be øfle SO?u{b, 

Og rcijle ^auta^'^tene, 

De ø|?e |)i>(rIoingett og fufb 

5(f ©rube'@urb Ht rene, 265 

3a/ (^m\)fhVf ^itt^^f f)i)ert et @i*ait/ 
^an to<j fra (ibt^ev^J^vac^erif 
^fcD jorbet met) Deué 35ane''?9?anbr 
5?om alM'ig meer for ©agenr 
5D?eu ()t)ifer ttu i 3ort)ené gat)tt, 
3<t jlimfer nu, til Sns^n^ ©aDtt, 
©om frr i CJ)?uIm 03 CD?jjrfe! C^*^) !)5eb ^eftené ©rat) et @f;atbe --^Oor 

5[)?et) ©orgeit mt tilftccbCf 

3<x @6jalbe tolt)/ mei) flintre Orb 

^ané ©rape i)øit at ftxcbe! 

2)e ffilbret) ^anbeté flore ta6, 

3 bpbett ^lage-^otte/ 

^øiloueb jettene 5(«)e(fral), 

^ané ^aab ^aa ^al 03 ^()rotte! 

@ib ()t)er en honning/ blib 09 brat), 

O^aar fluff et er ^ané fjerte , 

CD?an føfge faa til mørfen ©rai), 

^eb ^unge fom meb ^;ertel 

3a, f)er Mv ©org t)eb ^onge^-S^øb; 

S:()i ()t)or man fig ^eni)eni)te, 

5!)?eb ^fage t)øit I)ané ^riié g^enløb/ 

O9 menis 5D?anb befjenbte: 266 

dn £)rot fom f)mx t>\ Jorbeb f^tVf 

&aa Dannie, QUb, 09 (cvtfjUf 
di fittbc^ unber 6ofett!! C*^) Slnmccrfninget. gølgenbe STrtmo^rfnittgcr/ font ffnf tjene til ^^ejirtetté 
Oplpénirt^ ^ følge mtnvliQ^iié ^b^'tatiat i bett 
trpftellbgaoc/ 09, for :^ort{)et)é ©fplb, Setegneé 
førfie 2{ff!rift meD: f. 5(./ anben 2(ff!rifc meb: 
«. 2r./ begge 2lff!riftcr meb 5. % 03 3fviim'@ta»e 
meb 9vl?. 

1) 'S. 3. 2. 1. Hwæt we Gar - Dena. 

e. 4. 2» 1. c. n. X Gomban etc. £, 6. C. ø, X 
pone etc. og 2. 10. c. f. X Aldor . . ase 
(aldor - lease). 

2) ii>. g. 19. c. 6. X Swa sceal . . . ma, dift, i'i* i 

UlatJC/ og ^ck ^alctt om ^f jolb^ øøn temmelig 
ufiffcr. 

3) ©. 5. 2. 4 c, f. X To gescæp -hwile. 

e. 6. 2. 9* c- 0* 21. Nalæs hi hine , Ugefom 2. 13. 
pe hine etc. Umhor wesende, 2* I6, maa 
efter ©ammcn^opngen, ^er og ø. 91. 2. 3./ ø^' 
ti;be / ba f)Cin var liile. 268 

4) ib. g. 21. C. 0. 3f. Geafon on garsec* oø 8. 2o» 

Secgan ete. 

5) <S.T. 8.6—7. c.f,X Fæder ellor hwearf, Aldor 

of earde, f)mitc to Sinici* ev en ^ai'cnt^eé om 

6) ib. t 8. e, f. X OJ fæt, 05 2. 12 c, ø. 2f. 

Glæde Scyldingas. 2, 19—20 ^voi* 3lfl. cv i 
' Uovbcn, maa ^atmmé S^awn vocrc falbct ub af 
^cjctctt, 09 bet labcf ftg fun gjcette, at Sfa, 
cUcv, eftei* Wanlei, S^eia »at (Sfilftngcné 
9^av>n , fom opgtebc ^en&e, 

7) ib. 8. 25—26. e, Stfl. pæt him his wine- 

magas , Georne hyr don. 
^. 8. 2. 1—3. cftei- Wanl. 09 3t|?. Oj» |)æt seo 
geogop geweox , Mago - driht micel , Him 
on mod bearn. 8.9. cftei* ^vof. 3lof!é ti^i 
UQC <^Hønt Æfre gefrunon. £»14— 15/ cf; 
ter mine 'Xanfei*: Buton foles oare, And 
feorme gumena. 

S) ib. t 26-27. c. 6. X 03 3tf!. Se fe his wor- 
des geweald, wide hæfde. 
0. 9. 8. 2* e. f. 2f. Sine æt symle. 2m» 7—11. 
c. 6. X Ne wæs hit leuge |)a gen, pæt se 
secg-hete, Ajum swerian, Æfter wæl- 
nije, wæcnan scolde, men ei* Orbenc ei flemt 
foi'jf vewne , maa bet mciicm: hete 09 ajum 
»orre ffloQCt borte. 

9) ib. 8. 19—22. c. 3!fT. pær wæs hearpan - sweg, 
Swutol sang scopes, Sægde se |)e cu|)e. 
(S. 10. 8in. 1. e. 6. X Swa wæter bebugef . 
2. 23—25. c. 3tfl. Fifel-cynnes eard, Won- 
selig wer , Weardode hwile. 269 

'i 

I <B. 11. 2. 1—9. c. h. X og SljT. pone cwealm 
I gewræc, Ece-Drilitcn, pæs fe he Abel 

I slog, Ne gefcah he J)ære fælipe^ Ae he him 

I feor iorwræc, Metod for J)y mane , Man- 

cyiine from, panon uiicydras, for ^vilfct 
. pbfrc Oi'b bog a. X f)(\x : micyjras, fom »cI ei* 

10) ib. 1!. 21. ^01- c. a. X feif |trtact: Æfier 

heor-f)Cge, fom \>i\l cv bet vcttc. 

<^. 12. 2. 15—16. c. Sift. Grændles guf-cræft, 
Gumiim undyrne, OQ 2. 19—20. Micel mor- 
gen-swcg, Mære Jeodeji. £. 25. c. 6. X 
SyJ>J)an hie fæs lafan, 0(J 2. 28. C 3ltf» 
Wæs J) æt gewin to Strang. 

@. 13. 2. 1—4. C. Sijt. LaJ) and langsum. Næs 
hit lengra fyrst, Ac ymb ane niht. 2.7 — 10* 
And no mearu (mearn) fore, Fæhfe and 
fyrene, Wæs to fæst on fam, men ^Cl* 2.10 - 14 
ev bci- et ^ul/ fom ogfaa 31}1. pcQc pa«. 2. 18—20 
Heal-fegnes hete, Heold hyne syffan. 
Fyr and fæstor. 

11) ib. 2. 23—24 c. f. X og i)l|l. And wi|> rince 

wan, Ana wif eallum. 
©. 14. 2. 2. maa (orfcé : Wine Scyldinga. 2. 5 — 6. 
c. 9ljt. fammcntvce!feé, 2. il. c. O. X Hete 
nifas wæg, ligefom 2. 17. Mægenes Deniga, 
og 2in. 19—20. Fea fingian, Nænig fær 
witena, Wenan forfie. 2. 24 cftci* mine Zatt: 
fcv : Etende wæs. 

12) ®.15. 2.11.c.f.X Sinc-fage sele, og 2. 13—14. 

c. 9l|t. No he fohe gif-stol , Gretan 
moste. 270 

e. 16, t 12-16. e, b. X og tH^t, Ne wiston 
liie drihten god, Ne hie hiiru heof ena lielm, 
Heriau ne cufoii. t 18 jlPnJ, cftcf »^vofciTou 
Slaffé ficj fc(\) hemfenbc (^icetnitxQ, Icffcé: 
Wa , 09 c. 6. X bi{). 

13) ©. 17. S. 3—4. c. 3v|l. Singala sead, Ne mihte 

snotor hælej), ligcfom 2. 6~7. Wæs fæt ge- 
wln to swj'p , LaJ) and langsum. 

e. 18. s. 7. eftei- Qivof. SHa5?é éfiøn, fem un,' 
bcrfti;ttcé af f. X Hweitonhige-rofiie, og 2. 
17— 18. c. 9i(l. Lagu-4}ræftig mon, Land- 
gemyrcu. 

®. 19. 2.7. efter ^rof. SvajTé ®!i^n: Famig- 
heals (fom @. 143 S. 2") og g. 6 - 7 maa bfl, 
e, 9t|l. ioefeé : Winde gefysed , Flota famig- 
heals, Fugle gelicost. g. 22 — 23. e. 6. X 
Sæ-wudu sældon, Syrcan hrysedon, og 
t 26. c. f. X pæs J>e him yf lade. 

14) ©. 20. S. 12. e. 6. X Wicge ridan , og at wicg 

cv en JJejl, feer man gobt @. 24, 26 :c. ^et 
er Mægen-wudu 2. 15 jeg f)av føgt at ubtn;!fc 
»eb: 93tarffal!/ ^ta\). S. 20. e. 6. X hrontne 
et ubefjenbt Orb, fom efter brugen ^er, <8.45 
g. 9 og i^. 110 2. 23, vel øcvrber: f!arp. 

15) <S. 21. 2. 3. e. 6. X Cuman, og g. 11—12. c. 

9v|t, ponne is eowér sum, Sec^ on sear- 
wum, men ^erefter fatteé mjt Droget, ligefom 
og 9v|l. fatteé, naar man e. f. X tctfcr 2. j3: 
Nis J>is eld-guma. g. 15—16 ffal efter i)ll!- 
fammetttrc?!fc<j. 
i6) ih. £. 21. ffal, efter »Profcfior Staffé ©ft'on, 
i 9Dieb^olb af a. X lopfeé: Leas sceaweras 271 

o: flcmmi* <Spcibcvc, men i <Sammcn^ccn9Ctt 
paffci* bet iUc, 

17) ©. 22- mna, c. 3l|t. 2» 2—3 fammcntropffcé/ 09 

2. 4. c. &. X 09 fK\t. fom $)vof. 9lajf ftvajc 
giocttcbc , locfeé : Him se yldesta. 

^» 23» £» 2» lafcv jeg : Wæs Ju us larena god 
09 2. 6—9 c. 91. Ne sceal fer dyrne sum, 
Wesan Jæs ic wene, pu wast gif hit is. 
2. 13 c. f. 21'* Sceajena ic nat hwilc. 

@. 24. 2. 22—23. c. SK(t. Swylce ic mago- 
Jjegnas , Mine hate. 

18) @. 25. 2. 4—9. c. 9ifl. Wudu wunden- heals. 

To Weder-mearce, God-fremmendra swyl- 
cum, Gifefe bij>, pæt J)one hilde-ræs. 
Hal gediged. 2. 12. e. 6. 2l. Seomode, (igc 
fom 09 2. 15. Eofor-lic scionon. 2. I9.C. a.X 
Ferh-wearde heold. 

19) ib. 2. 22—23. vimc fnrt flet, at bn nøbDenbi9 

maa fntteé to 2inier, ^\)on man tm tcen!e 
^i-obgavé Q5ov9, J)vovom ^alcn mettfi;nli9 eiv 
61 e\) nofvnet. 

20) @. 26. 2. 5—6. fatteé ogfan ^vct en ^taJbh'obeiv 

fom jfulbe figc ^ot^evnc mci-e fiai- ^ejleeb. 

21) ib. 2. 13. locfcv iC9 : Mæl is me to feran, 09 2. 16. 

j!al (ctfeé : Eowic gehealde (^ee iHaff é 2ln/ 
9cifac^fi(lFe ^i-ammati^ ^. 41). 

22) <S- 27. 2. 2—4. e. l>. 3(. 09 9l|t. pa bie to sele 

furjum, In hyra gryra-geatwum. 2. 8 lopfeu 
jC9 : Hondas regn-hearde, 09 2. 17 : Wæs se 
iren-J)reat, famt c. 6. 3f. 2irt. 20: Oret- 
mecgas , ligefom 09 2. 22—23 : Hwanon fe- 
rigead ge , Fætte scyldas. I 272 23) ^. 28. 2. 1— 2. fammmtvatfce c. St}!., 2. 5—7. 
c, 9l|?. og 6. X Wen ic fset ge for wle»ce, 
Nalles for wrec-sijum , 09 £. 23—24 fonv 
mcntvccfteé c. 9lfl. 

24} <S* 29- 2- 20. c. 6- 2(. paet lie etc. Hgcfom 03 
£. 24 — 25. To his wine-drilitne , Her syii- 
don geferede. £. 27 — 28. c. 9ljl. O fer geo- 
fen^s begang, Geata-leode. 
©.30. 2.8—12« c. 3l|t. No fu him wearne ge- 
teoh , pinra gegn-cwida, Glædnian (c. 6. 3l'. 
glædman) Hropgar, Hy on wig - getawum 
09 g. 14. c, b. X Eorla ge æhtlan, ^vof nof 
en lilTc Sci( cr inblebeU 

%5^ ib. 2. 15—17. c. Stfr. Huru se aldor feah, Se 
fern (Jæm) heajo-rincum. 
(S. 31. 2. 3—4. Icpfci* jeg: Is his eafora nu, 
Heard her comen, og g. 6 — 7. ponne sæg- 
don faet, Sæ-lifende. 2. 24—25. e. f. X 
Beo J)U oil ofeste , Hat ingan , men bet f)\>evf 
im vimev eUcv fovjlaacf, faa bet* maa fatted 
2ibt. 

26) <S. 32. 2.2—3. f^ulbe vime, men tan itfe, foiv 

maae ei ^elfev at ubføre, ^tjab bei* nøbvenbig 
jfulbe jtaae, at 'SSulfgai* 916 tillage til (JJot^erne, 
f«rt Q3fø|tett ev iimiéfjenbeUg. 3 6. X læfcé 
for Stejlen: Word inne ahead. 

27) ih. 2. 12—14. e. 9\ft. Nu ge moton gangan, 

Meo\vrum (mij) eowrum) guj) - geatawum 
23) ih. 2. 21. Icyfev jeg, efter ^rof. 9va)B fniibc 
^icetning, fom 9t|t. 6e!i'a?fter : Aras fa se 
rica , og 2. 25. C. f. X Heafo - reaf 
heoldou. 273 :| !^) @. 33« 2.2—4. i'tmcr att for gobt, men ^aitii 
mctt^ocngcn vifci- ogfnn, at tn ^atte$ nogle £u 
nier om 3"^9«n9t-'- i JJaUen. 

j 30) ib. 2. 6—15. c. 3i|l, On liiiii byrne scan, 
Scaro-net seowed, SmiJ)es orjjancum, Wæs 
J)u Hrojgar hal , Ic eom Higelaces , Mæg 
and. mago - J)egn, Hæbbe ic mær|)a fela> 
Ongnnnen on geogo^e. 

I 30 ®« 34. t 12. foijTaacr jeg itte, t 14 fc?fer jecj, 

'j nieb 5^rof. Stajl, og faa o;ntrent meb h, X 

niceras nilitcs, og 2. 15 — 17. C. 91(1. Nearo- 
fearfe dreah, prec-wedera ni|), men paa 
Q3emi5rfelfen <if biéfc og be to folgcnbe Sinter 

i fan jeg fun gjcctte. 

i 32) <S. 35. 2.3. (ccfer jeg: Freo-wine folca, ^vorr 
til 6. X ^enpege, og 2. 5—7. e. 9l|t: pæt ic 
mote ana, IVi innra eorla-gedryht. 2. 13* 

, C. 6. X Wæpna be ræcce^. , ligcfom og 2.19« 

I ^Pf ^ sidne scyld. 

®. 36. 2. 5. c. f. 3f. Etan unfdrhte. 

33) ib. 2. 8. e. 6. X Na Ju minne J)eurft, og ha- 

fela. 2. 9. fotn t'[(er;5 er et ube!|enbt Orb, jlat 
6eti)be : JJ o v e b , fom man feer af brugen : 

I e. 53. 101. 110. 115. 122. 124. 134. 2. 11. 

j lorfer jeg: Dreore fahne, og 2. 15. EteJ 

fom og førfl ^ar flaaet i a. 2U 2. 17. afOrybcr 
^ammen^ctngen, og ber er ta UH hovte, fom 
jeg ^ar gjcettet \>aa* 

34) ib. 2. 22. f^al 6er Iccfeé, ligefom ©. 112» 2. 23. 
Gif mæc hild nime. 

35) ib. 2. 28. efter $rof. 3vajfé Opbage-fc : GæJ a 
wvrd etc. 1 274 36) ^. 37. 2. 3—4. f^neé Ona&c efter 9tfl. og (Barn/ 

mcnf>a:ng at fflttcé 2ibt, og bet er aabcnbai- 
ailfdbct 2, 11-12. 2. 19. f)Cil' h. Z. pa ic 
fur{>uiii weold, 09 2, 21—22 mcia c. SHft. (of; 
fcé : And on geogofe heold , Gimme-rice. 

37) <S. 38. 2. 7 c. 0. 31, Ealde madmas 09 2. 8. c, 

f, 51". He me apas swor. 

38) ib. 2. 20—21. e. f, X 09 3l|t, God eafe mæc, 

pone dol-sceapan. 

39) ^' 39. 2. 6. C. f. X ponne dæg Hxte, t 9- 

e. 0. X Heall heora-dreore. S. 13 Iccfei* jeg: 
Site nu to symle og 2. 15. f)av b, X Sige- 
hrej) secgu, men f)a fcjttcé tjel S^ogct, bog 
f)a\: jeg i diimct nrppc gjofttet vigtig. Stime; 
ligjl fiin&ei* jeg bet at 2. 14 jlPal lorfeé : And 
onsæl muje, eirev noget lligt, faa bet er en 
Opmuntring til at ilaae Q5lc(fhn Ué, h 22 ^ai* 
h, X Sittan eodon og 2. 27. Scencte scir 
wered (weorod). 

40) ^. 40. 2. 9 — 12. e. 9lft. Onband beadu-rune, 

Wæs him Beowulfes sij, Modges mere- 
faran. 2. 16—18. ei* i SJilbevebe, og man jfu(/ 
be fi;ncé bet maatte verve: Æfre mær|)a ma, 
On middan-gearde, Hæfile under heofe- 
num, t\)i bet ev aaOenbav ^DZeningen, ligefom 
bev ba ogfaa , c. f. X 2. 19. jf al Ioffe6 ponne 
he sylfa. »^ev enbeé ^Pavent^efen og 2. 20. hcf 
gi;nbev Jpunfevb^ %ak : Eart Ju se Beowulf. 

41) <s5. 41. 2. 2. ev nejdon : v)o»ebe, fom man Ia?ver 

af be mange <Stebev i ?2>igtet, ^dov nefan og 
genefan øvugeé^ faafom ©♦ 43. 69. 74. 111* 
160. 175. 187. 2. 17—19. c. ^fl- He fe at 275 

(æt) sunde ofer-flat, Hæfde mare mæ^ 
geh. 
^. 42. 2. 6—8. fcvfcr jeg : Wyrsan ge|)iiigio, 
peah |)U heajo-rcpsa, Gehwær dohte, og 
»i( hcmmte, at heafo-ræs cf et ^ommcbagé.' 
©fcig ^ci-, fna\3clfcm @. 44 og 80. 2. 11—12' 
i 93ecb^o(b af 6. X Niht-longne fyrst, Nean 
bidan. 

42) e« 43. 2. 3. ^^iTi«: Ut. til 2. 2. 2. 8. tc^]'eé c. f. 
3l'. wij) hron-fixas og £. 9. c. ci. 2l", Wei'ian. 
B. 44. S. 23—25. ^ofttger i^ic rigtig fammcn, og 
jeg vil mene;, bev ffulbe jlaae: Na (eKei- ii*o? 
nijf : J)a) hie Jære fylle, Gefean hæfdon, 
Dæd-lean for mane, t^i bet ev 93tcningen, 

43)'.©. 45. 2. 4. e. (>» 21". Mecum wunde, meb fam; 
me Jjjemmel S. 9. On brontne ford, og Ti>aa 
eget ^Tnfuar 2. 11. Lade ne letton, famt 2. 
14. Brimu swapredon. 2. 23. i)ai' b. 2l'. Ni- 
ceras nigene. 

44 a) 0. 46. 2. 7. maaveHoffeé: Wadu weallende. 
2. 12 — 13. e. Slfl. Breca næfre git, Æt 
lieaJ)o-lace. 2. 17—18. favncé 9viim og @am; 
men^ccng, fcia Der maa fattei to 2inief. 

44 b) @. 46. 2. 27. — ©. 47. 2. 2. c. 9lfl.: pæt 
næfre Grændel swa fela, Gryra gefremede^ 
ligefom @. 47. 2. 10—12. pæt he Ja fæhfe 
ne Jearf, Atole ecg-|)ræce, Eower leode 5 
men feb mav man tidige/ 2. 15. e. 6. X Ion 
fei*: nyd-bade, og 2. 19, efter mine Xanfer: 

' Swefen, øH^er ^er tog 3Cbff iKigt at fpørge om. 

©og f an ^3?ettittgen ci vc?re tv i»Ifom/ ifccr, ta 

@2 1 276 

onsiltan (2. 13.) ^oé €ap&. I9. jq. 09 47. u^ 
^civ ^cmofvfclfcn : cit grue fov (ftc^ cntfcjcn). 

45) ^. 48* 2. 12. \cc]Ci' jeq: Fæst-rædne gefoft, 03 

2. 13—17. e, 31(1. 09 mcb J?cnfi;tt paa 6. X 
pær wæs liæleja hleahtor, Hlyn swynsocle, 
Word wæron wyn-sume, Eode Wealh- 
Jeow forj). 

46) ib. 2. 26. e. 6. X Bæd 09 2. 27. c. f. X beor- 

Jege. 
©. 49. 2. 1. c. 5. Z. Leodum leofne, 2. 5—7- 
c. !H)t. : Yrab-eode fa , Ides helminga, 
Dugu|)e and geogof e, 2. 11. C 6. X pæt 
.bio y 09 2. 18— 19. e. S^fr. «b i ^ct. 

47) ib. 2. 25. c. o. X Æt Weal]i|)eon. 

©. 50. 2. 10. c. b. 21. Feond-grapum fæst , 09 
2. 22—23. c. Svfr. 09 f. X pa wæs eft swa 
ær, Inne on healle. 

48) <S. 51. t 3. {cci' man pac tcv fatteé S^oget, font 

gjøv r)clc(©ti;!fct. Hi 2. 12/ Wm!; men nam* 
man/ 2. 8/ fom man fiHcrt tan, iafcv: O^ 
fet 09 afbdei* c. iHft.: OJ fæt nipende, 
Nilit ofer ealle, Scadu-helma gesceapu, 
Scridan cwomon, (c. 6. X cwoman) tan 
tOZcningen ei »ofi*e tvivlfom. — 2. 14 — 17 Icffcr 
JC9, cftcv i^fjøn 09 dtfi, Gegrette fa, Guma 
oferiie , Hrojgar Beowulf, And bim hæl 
abead, 2. 20 — 21« JNæfre ic ænegiim men. 
Ær aljfde ,092. 28. Gemyne etc. 

49) ®* 52. 2. 11—13. c. 6. X 09 mfc; Wealhfeo 

secan, Cwen to gebeddan, Hæfde cyning 
wuldor. 277 

®. 53. 2. 11—16. feci* man f!i'ftv cv i flcm Ula\)f, 
og ^cI6rct)cé ci »eb nt6.3l'4ai- (S. 11) anhere; 
men veb nt (crfeé : No ic me on here-wæst- 
mum, Hnahran talige, GuJ-geweorca, pon- 
ne Grændel sie , Forjam ic hine sweorde, 
Swebban nelle. 

50) ib. S. 21. e. 6. X Rand geheawe 0(j 8. 22. <?• f- 
X peali Je he rof sie. 

51)^. 54. 8. 10. eftcv ^fof. ^njlF^ gobc efiattt- 
Snellic sae-rinc, 09 2. 19—20. e. Slfr. pæt 
[hie] ær to fela micles, In J)æm win-sele. 
2. 24. e. a. X Wig-speda gewiofo (gewife). 

62) ©. 55. 2. 5—11. Iccfei- jcg, e. 9vfl. 03 e^ten: 
Manna-cynnes, Weold wide-ferh|), Com 
on wanre niht, Scri|)an sceadu - genga, 
Sceotend swe.^on,pe Jæt horn-reced. ^acti 
k^Q§ tiaveé no! M\t bctre bunfle ©teb, jfjønbt 
jeg ^(ti- ODcrfat eftei* ben (^jicetning, at man jfulbc 
Iccfc: Sceotend swefn on |)a. wide-ferh^ 
finbeé fiben i digtet @. 71 03 ^oé Cctbmo n 
22. 13 ; Slji. jlPal bci- vccfe: W. 03 ride feshf 

53) ib. 2. 23. e. i>, X pa com of more. 

54) <S. 56. 2. 6. e. 6. 3l. To f æt fe he win-reced 

2.13—14 fammentrop^fc^ c,?li[t. 2. 17. e.;6. 
X Heal-J)egnas, 2. 20. Duru sona on-arn. 
2. 22. se(j. ^ai- 6, 2f. omtrent: Si|)fan he 
hire fdlmnm . . an (æt-hran?) On-bræd J)a 

bealo-hydig, pa bolgen wæs, 

09 naai' man ba oil Icefc: pa he gebolgen 
wæs, (?v Xt i Ovbcn. 278 

55) ^.57. 2. 1—2. ^cihvcbeé nocjcnfuttbc, mat man, 

mcb bet @. 56. oucffløbige : ra^e laftv : 
Rafe æfter |)onne, On fagne flor — £. 19 — 
21. efter f. 21".: Wist-fylle wen, Ne wæs 
Jæt wyrd J)a gen , pæt he ma moste , lige,' 
fom 09 2. 27. under fær-grirum. 

56) ^t 58. 2. 3-^5. c. Sljl.: Ae he gefeng hraj)e, 

Forman sije , Slæpendne rinc , 2. 14 — 16. 
e. f. X 09 9tfr. : For]^ near æt stop , Nam 
Ja mid handa, Hige-rihtigne , 09 2. 22. C. 
6. 3(. : And wij) earm gesæt. 

57) @. 59. 2. 5-12. c. 9t|l. Hyge wæs him hin- 

fus, Wolde on heolster fleon, Secan de- 
ofla gedræg, Ne wæs his drohtjj) |)ær, 
Swylce he on ealdc;r-dagam. 

58) ih. 2.24. e. a. X Swa widre gewindan (wijer- 

gewinnan?) ubcnt»it)I fatteé f)CV 2ibt. 

59) ®. 60. 2. 8. ^ceb eg intet ^aab fof, men 2. 10. 

e. 6. X Re^e ren-weardas, 2. 12. pa wæs, 
09 2. 26—27. e. 91(1.: J^æs ne wendon ær, 
Witan Scyldinga. 

60) <S. 61. 2. 2. e. 9lfr. rentelig: Bethe fom <S. 145/ 

lliønbt ogfaa bet Orb er ul>efieabt — 2. 8. c. 

f. X Niwe geneahhe, 2. 11. e, b. X Anra 
gehwylcam, 09 2. 12. C f. X para Je of 
wealle. 

61) ih. 2. 19— 20. C. 6. X Helle-hæft on, Heold 

hine fæste. 

62) ©.62. 2. 3* e. 6. X Leoda ænigum, 09 2. 7 - 9* 

titlicje e. Slft.: Ealde-lafe, Wolde irea- 
drihtnes, Feorh ealgian. 279 

C3) ib. fi. 22* GuJ)-billa nan, men I)\)ab bcv jfal 
flaae 2. 25 ifrcbcnfov: forsworcn, vccb jeg 
futt Det om, at Oibet max 6emccrfc: fovQi^vc, 
bdgc eaci* ^U(jt. 

€4) ^. 63. 2.12—13. c. f. 7{. pat him se lic-lioma, 
Læstan nolde. 

6o) ib. £. 18-19. c. 6. X 03 9lft. Lifigende laf, 
Lic-sar gebad, ligefom 09 2. 22—24*. Syn- 
dolh sweotol, Seonowe ousprungon, Bur- 
ston ban-locan. 

66) ib. 2. 24—28. c. iJtfc. : Eeowulfe wearj, Guf- 

hrej> gyfefe , Scolde Grendel fonan, 
Feorh-seoc fleoii. 

67) ^. 64. 2. 18. c. e. X: Geat-mecga leod, 09 

2. 27.—^. 60. 2. 1. c. 9i;I. : pæt wæs tacen 
sweotol, Syf> aii hilde-deor, Hond alegde. 

68) <B. 65. 2. 5. c- f. 21. : Geaone .... c. a. Ge- 

apne hr . . . 03 man feci* t)a (et, bet |la( 
loffcé ; Under geapne hrof. — 2. 14. c. 6. X 
Lafes lastas. 

69) ®. 66. 2. 5—6. e. 91)?. 03 6. 2r. Heoru-dreore 

weol, DeaJ)-fæge deoj. 2. 15. c. f. X Qf 
gomen-wafe. 
e. 67. 2. 3—4. nb i €ct. e. St.h 2. 14. e. 6. X 
Cystum cufe, 09 2. 22. tnaa Ictfeé : Sofe 
gebunden. 

70) ©. 68. 2. 2—6. e. 9t,i» pæt he fram Sige- 

munde, Secgan hyrde, Ellen-dæfum, Un- 
cufes fela, Wælsinges gewin. 
2. 10 — 11. e.Svft. 09 a. X Fæhfe and fyrene, 
Buton Fitela mid. (^r bet fclgenbe : hine ith 
en øfviufcil, ba fattcé f)ev i bet i9Jinb|lc to I 280 gitiicv. t^ 2» i3» maci 6e5i)ttbe mc6 : ponne, 
Dg bci'paa jlPal e» 6. X ubcn Op^olb favcé fort 
faak'bcé: ponne he swulces hwæt, Secgan 
wolde, Earn his nefau, Swa hie a wæron, 
2. 22—24. Cl- en Pdrent^eé, fom læfeé: Sige- 
munde gesprong, Æfter deaj)-dæge, Dom 
unlytel o: fof ^igmunb fpifcbe cftcf f^m€ 
5^øb ci^Iibcrt Jpctbcf (»w nemUci/ ta vcb 
©fjfllbctté ^nng ^(tné bc ^lejle ^ibtil forbovcjnc 
^cbnftcr fom i JoIfe/^DJunbe) 2. 2S. lo^fcé: 
He under harne stan, (tøcfom ^.lOT* £.28. 
Cunbcr (3)raa/(Stcnctt). 
©. 69. 2. 4. c. 6. X 00 dt^. Ne wæs him Fi- 
tela mid. g, 9—10. c. 3lfl. Dryhtlic iren, 
Draca m^orjre swerJt. £. 15. C. f. X Selfes 
dorne. Om bef 2, 26—27. fatteé fJ^ogct, fait 
jeg cffe fi'cje, ba Otjei'gancjen Del fi;neé (ibt, men 
fcog iffe ufccbvanlic) , ^o\)eb!u[bé, bd '3i\t. et* i 
Orben, og on|)ah, f)\)ié bet ef et ti^ti^t Ofb, 
vtfl maa fiinne beti;be bet ©amme fom: fah: 
fom i 2Seirct. 
71) ©. 70. 2. 2—3. c. 9vfr. He mid Eotenum we- 
arj) , On feonda geweald. 2. 7. hocvcv Oi'b; 
føiningen : Lemedon, og bette ubefienbte Oi*b 
maa 6cmcifi-fe: piinbe, fvafbe. 2. 12.* Swylce 
oft bemearn. 2. 19 — 20. C. 9l|t. : Fæder- 
æpelum onfon, And fole ge'iealdan. 2. 
23—24. ei* aabenOiir et S^ul; men fatteé bog 
neppc mere cnb et $av Orb om, at f)m, lige/ 
fom ^ané ^abcv J? c v m o b (fee @. 129) ft>ceg 
(Sfjolbung/^olfet; ti)i berpaa ^enti;bei' (Sfubé; 
^(icikt, fyan, efter >pavent^efen : 2.24—27. 281 fadcv: Hine fyren onwocl Dt ^Wt^eb ha 
I tog ^am. 

720 <S*71. 2. 17—18. c. 6. 3C. Medo-stig geinæt, 
Mægja-hose. 

'73) @. 72* 2. 1—2. c« 9t|?. Lungre gelimpe, Fela 

ic lapes gebad. 2, 15—16. rime vel, mcit 

fommc ^oc) faa ilbc ottcreené, at jcø ncppe tøu 

.foreflane^oflicj; tttcn faae ^cljl, be funbe j^illc^ 

ab paa en gob ^DZaabe. ^ct lob % imUcxti^^ 

tcpnfc/ bet' fPulbe flaac : Weau wid-scufon, 

Witena gehwylcne. 2. 24. tnaa lopfe^ : Dæd 

gefremed. 

©, 73. 2. 7. e. 6. X Bearn-gebyrdo, men ?8eiv 

6umet fattcé/ og et* ventelig fovtfofttgt af h^t, 

^c^n^cxi miétccttfclige : eald 2. 5. — 2. 13—15-' 

e. 9t|t. Niwe sibbe, A^e bij) Je ænigre gad, 

Worolde wilna. 

74) ib. 2. 24 — 26. maa io^^H : pæt Jin lyfa]^ 

ar, A to aldre, Alwalda Jec; men ba 2, 
23—24 flet HH x'mcx, fattet \)el to 2inieiv fom 
bog ei funbe fofaubve 93teningcn. 

75) e. 74. 2. 5. e. f. X genef)don. 2. 6. c. 6. X 

Eaiod. 2. 10. ventelig: Feond oa fæterum, 
2. 13: Heardan clamum eifei* jeg »eeb iUc 
^Mc(t. — 2. 16—17. fatteé 3l|lv f«a bet- vel eu 
falbet et Q^ai* 2inier/ clfei* eet Ovb nb af 
'5:evtert, men 2. 18—19. ^cd kfc^-: Licgean 
lif-bysig, Butan his lie swice, og 2. 23—27. 
maa vei afbcleé: No ic him J)æs georne æt 
fealh , Feorh - geni J) Ian , Wæs to fore 
mihtig, Feond on fepe , Hwæ|)ere he his 
fohne forlnt. 2. 28. e. I). X To iif-wrajp» 282 

©. 75* 2* 3* c. 0. 2(. No J)ær ænige swa Jeali. 

76) ©♦ 76« 2. 4. maa vd læfcé: Egl unheoru, mctt 

\)\)ab bet er, t)ccb if fe jeg, licjcfom, jujl iHc 
93^cnin9ett , men Orbfeiningcn langs ncb til 
2. 11. ei* Ubt bun!c(. 2. 12. maajlee: pa wæs 
hea-timbrede. 

77) <S. 77. 2* 1—6. jfal Sngctt f»ave fov, men naav 

bc afbcleé : Iren-bendum fæst , Heor ras to 
hlide, Ne hrof ana, genæs ealles anfund, 
pe se aglæca, Fyren-dædum fag, On fleam 
gewand, 6H\)Ci* bog Slimet ijlanb, 03 tOZenin; 
gen utvivlfom. — 2. 25—28. e. 9i|t. 03 6. H. 
JVe gefrægn ic J)a mægfe, Maran weorode, 
Ymb hyra sinc-gyfan , Sel gebæran. 

78) <S. 78. 2. 2—5. e. 3l|l. Blæd agande, Fylla 

gefægon, Fægere gejægon, Medo-ful ma- 
nig, Magal (magas) fara. — 2. 15. loffcr 
jeg : Bearn Healfdenes , ba ^uOjcctet ellert 
manglet*. 

79) @. 79. 2. 1—4. c. 9l|l. Ne gefrægn ic freond 

licor, Feower madmas, Golde gegyrede. 
2. 6. nøbuenbig : In ealo-bence. 

80) ib. 2. 10. e. 6. X Wirum bewunden, og 

50ti;ft^c Cl- ben eneftc Oucifopttelfc man ftnbei* 
ttf: wir, men ben f)ncv mig iite Icengei*, ifocu 
ba Ovbet @. 180. 2. 12. nøbvcnbig maa ^auc 
en anbcn ^emocffcI|'e, og 6eti;bcv ventelig no.' 
get ^ejcei'ie. — 2. 14. c. a. 2(. Scor-heard 
5ceJJ)an. 

81) ©. 80. 2. 3—5. ^ar jeg ci funnet mcev cnb gjcttte 

jpcia. i)D^aajlec ^anble bc omv§c|^en, fom om bci* 
(lob : Næfre on eare læg, Wig-cuJ»es wicg. 283 

82) ^» 81. 2. 1 — 2. c. ^fr And |)Oiic ænne hcht, 

Golde forgyldan. - g. 5—7. C. 31(1. Swa he 
hyra ma wolde, Nefne him witig God. 

83) ib. 2. 13-16. c. 'Sift, Forf>an bif andgit, Æg- 

hwÆr selest , Ferhfes fore- Jane , Fela 
sceal gebidan. 

84) <^. 82. 2. 3-4. cv 9t(l. i Orbctt, naaf man (c?/ 

fcv : pa hie se fær beget , men fofan : Fin- 
nes eaforum manglcv atligcDcI ^^ogct. — £♦ 5* 
maa icK\eé: Healfdenes. 

85) ib. 2. 8 — 9. feci* libt t>ctccnMi<i ub, men nciav 

feallan fofjlaacé omti'cnt fom ^oé ^ccbmon 
33. 4,. 9«acr bet bocj tel an. 

86) ib. 2. 13 - i 4. vimci*'i!fc, faa bei- m.ia vel fatteé 

2ibt, men at: beloren ec: ^evevet, feer man 
^oé ^0? bmon 3. 2. — 2. 18—20. e. ^it, pg 
6. X pæt wæs geomora ides, IN alles ho- 
linga, Hoces dohtor. 

87) ib. 2. 26—27. ^ar ncppe foran \iq, ^)3Cib vet er, 

men maae forjlaacé om ^ i n n . 
@. 83. 2.6. loffcr jeg : Wib Hengesie. — 2. 11— 
12. fPal e. 9l|l. jammentrccffe^. 

88) ©. M» cv faa »anjldig, at ^orbelingcn af 2ø> 

terne fun er h\)QQct paa iHinuHg^eb. 

89) ib. 2.26. ^atteé aaOenøar Sneget, ^vié Sy|)|)an 

ei er en (Shiv/Jeil, og følgenbe 2inie, fom e. 
f. X maa lorfeé: Ad wæs geæfned forøvjci* 
9Dtiétanfen, ^vorom ^?3iere i Snblebningen! 

90) <©. 85. 2. 5. c. f. X Æt fæm ade wæs. 

91) ii>' 2. 17. fattcé fin Jøfgefvenb, og 2. 19- jl^al. e. 

^. X lotfeé : Earme on eaxle. >284 

92) ib. 2. 22- tttfla nø&\)cnbi(j (æfcé t GuJ-rec astah, 

09 2» 26. : Hafelan multon. 

93) ®. 86. 2. 5—6. Begå folces , Wæs hira blæd 

scacen. 

94) ib. 2. 7—17. ^rtv vifl f)Ci))t S^ogct foran fig, fom 

nu favncé/ og cv i f!oi' f omrring , fom cnb 
iffc ganffe ^cr)jcé/ veb, c. ?t og Slft. at Iccfe: 
Gewiton him Ja wigend, WIca ueosian, 
Freondum befeallen , Frysland geseon, 
Hamas and hea - burh , Hengest Ja gyt, 
Wæl-fagne winter, Wunodemid, Finnel 
unhlitine, Eard gemunde, peah Je he 
meahte. ^cv tan itnibkvtib ncppc vojvc Xmioi 
om, at Finnel flat Iccfcé : Finnes, unhlitine 1 
unhlisne cttci* unlijne , peah Je he : peah 
Je he ne, og ba gaacr bet an. 

95) <S. 88. 2* 3—7. ^oengcf bet ncppc fct fammett 

meb; men fom bet jlaacr, maa man c. 9lft. 
Icffe : Ætwiton weana dæl , Ne meahte 
wæfre-mod. 

©. 89. 2. 9. tnaa fccfcé : Æghwylc ojrum , og 
2. 15. c. f>. X His ferhje treowde , men i 
ØDfigt ubmccvfei* benne <8ibc ftg »eb en ^ctl 
peofobiji jlette 2intci' , tf^i 2.2—19. maac, c, 
9v|t. læfeé t pa cwom Wealfeo forf -gan. 
Under gyldnum bea^e , pær Ja go dan 
twegen , Sæton suhter-gefæderan , pa gyt 
wæs hiora sib æt-gædere, Æghwylc ojrum 
trywe, Swylce Jær Hunferd pyle, Æt ■ 
fotum sæt frean Scyldinga, Gehwylc hiora I 
his ferhje treowde , pæt he hæfde mod 285 

micel, peah fe he his maguin nære, Ar- 
fæst æt ecga-gelacum. 
©. 90. 2. 4—5. tein man tU 'Sløb finbc 'Stiim^ 
men ei dietc i, iiben unbci* ben ^oi'ubfc?tnm(j^ 
at: hcbve 23cn cnb Q^jowulf, cttei* ^It^t et* i>\ci 
t)t't 6ortc. 
96) ih. 2. 8. maatte matt, ba %akn aa6en6af ci* en 
Q^iowulf, antage: Hereric fol* et 2l>peKati», 
bcrfom if fe @. 165. S. 12. fovøøb bet; men n« 
maa man labc bet fcaae »eb fit SSccvb. 

9t) ib. 2. 17—25. é. 3fl|l. Ic minne can, Glædne 
Hrojulf, pæt he Ja geogoje wile, Arum 
healdan , Gyf fu ær pon he , Wine Scyl- 
dinga, Worold oflætest, Wene ic Jæt h^ 
mid gode. 
©. 91. 2. 12. c. a. X Be fæm etc. S. 24—26* 
e. 9ift. Selran hyrde, Hord-majmum hæ- 
leja, SyJJan Hama æt-wæg. 

98) ©.92. 2.1—2. e, 9t|T. To here hyrhtan-hyrig^ 

og 2. 8. e. 6. X pone hring hæfde. 

99) ih. 2. 13. Sine ealgode. 2. 20. maa \)C?rc Eorc-: 

nan-stanas. 

100) ib- 2. 23-25. c. 31(1. 03 D. X He under rande 

gecranc , Gehwearf J)a in Francna fæbm. 
©. 93. 2. 8—9. fammenti'oc^ee^. 2. 12. maa »ijl 
lopfeé : Hyse mid hæle ,03 2. 14. ffviDeé : 
Neot Jeod-gestreonaj men ^DOi'ban 2.23— 
26. |la( ^eJOrebeé, veeb jecj if fe. 

101) <S. 94. 2. 1. Ifffer ieg: Ic fe an tela. 

102) ih. 2. 3. e. 0. X Beo fu suna minum. 2, 10 — 

14. c. 91(1. pegnas syndon gefwære, peod 286 

eal-gearo , Druncne dryht-guman , Dob 
swa ic bidde. g. 18. C. ^. X Wyrd etc. 

103) ib. 2. 28. maa nøbvcn&ig lopfeé : Swa hi oft ær 

dy don. 

104) @. 95. 2. 7. maa DOprc : Setton him be heaf- 

dum. 

105) ih. t 16. c. a. X Wæs feaw hyra 09 S. 22- e 

6. X Swylce hira man-dryhtne. 

106) e. 96. 2. 4. c. 6. X Grendel warode. QbeHcf 

hc, fom e. 103. 2. 23.) 2. 9—12* e. 6. X 03 
3^(1. Wid-cuJ) werum , |)æt te wrecend J>a^ 
gyt, Lifde æfter lafum, 09 2. 16. e. a. X 
Ides aglæc wif. 

107) ib. 2. 21. ic?fcr fcg : Sif J)an Cain gewearf . 

108) 6. 97. 2. 3—7. c. 3tjl. 09 6. X Wæs færa 

Grendel sum, Heoro-wearh hetelic, Se æt 
heorote fand, Wæccendne wer. 

109) ib- 2. 10. e. h* X Æt grape wearf. 2. 16. e. 

a. X Are gelyfde. 

110) ib. 2. 18—19. fammcntrcfffeé, 03 2. 23. c. ø. X 

Deaj^-wic seon. 

ill) ib. 2. 25—27. c. Slji. And his modor Ja gyl^ 
Gifre and galgmod, (gal-mod) gegan wolde 

112) <^. 98. 2. 11. c. 6. X mægf a-cræft 09 2. 13^ 
maa ba Icefeé : Be wæpned men. 2. 25—27 
f)av jc9 no! ta^ct ^d\ ab, tf)i ^xthvt fattcé f^e 
et ^ar 2inier, ^»on W^f na?\)nebcé, 09 ^er~ 
figcé ba, at f)an glembc Oaabc ^jelm 09 Q3n;nje 
ba Jpcccn !om, »entdig forbi ^an fo\). 

il3) ^' 99* 2. 2. c. 6. X beorgan, 09 2. 13—15 
c. 0. X 09 ?Hfl. pone J)e heo on ræste abreat, 
Blæd-fæstne beorn , næs Beowulf fær. 287 

114) ib. s. 26. fFnl c. 0. X lie fopfcé: hie og 2. 24— 

26. maa b« vel Ii;bc faa : Geworden inwit nu, 
Ne wæs faet gewrixle til , pæt hic on ba 
healfe. 

115) ^. 100. fi. 4—5. c. «. 2C. Syffan he aldor- 

J)egn, UnHfigendne. 

116) ih. S. 19. locfcr kg : Wyrre gefremmanu 

117) ih. 2. 22. c. 6. X Mid his hand-scale. 

118) ih. g. 25. Iccfcr jeg : Wordum hnescde. 

119) <S. 101. 2. 15. c. 6. X Hafelan weredon. 

120) ih. 2. 18—19. I«i*cv ?Hf!. at bcv frtttcé om ci ctt 

^cd Sinic, faa bog et ?5nf Oi-b. 

121) e. 102. 2. 18—21. c. mf?. og Ij. X Se |)e æf- 

ter sine -gy fan, On sefan greotej, Hrejer 
healo-hearde ; men enbba er ^ev §etl. 

122) ^. 103. 2. 6. tccnfcv jeg, bcf foi*: wæs jlat 

loffeé: næs, og: næs 2. 9« ubjletteé. — 2. 10. 
c. f. X Earm-sceapen , og 2. 11. e. 6. 2C. On 
weres-wæstmum. 
423) ih. 2. 18. c. f. X No his etc. 2. 21. e. 6. X 
Dyrnra. 

124) ih. 2. 23. fngtetté : WarigeaJ) wulf-hleofu. 

125) @. 104. 2. 14. grund wile. 2.17-23. Heorot 

hornum trum, Holt-wuda sece, Feorran 
geflyme, Ær he feorh selej), Aldor on 
ofre, Ær he in wile; men f)cv maa fattc€ 
ffloQCt , fom gjør : hafelan nis fæt heoru 
stow (AMz^ ubi'ugeHgt. 

126) 0. 105. 2. 1 — 3. e. f. X Laf-gewidru , Of 

fæt lyft drysmaf , Roderas reotaJ>. 
197) ih. 2. 6. e. l>. X Eard git ne (ginne?) const^ 
og 2. 15 maa »cl (orfcé: Wunden-golde. 288 

128) iij» 2. 19—25. c. Svjt. Ne sorga snoior guma; 

Selre bi|) æghwæm, pæt he his freond 
wrece, ponne he fela murne, Unc ægh- 
wylc sceal, Ende gebidan. 

129) ^' 106. 2. 15. c. {). X Ga Jær he wile. 

130) <^. 107. 2. 18. maa læfeé : Enge an-paj.as. 

131) ih. 2.,21— 22. c. 6. X i\icor-husa fela, He 

feara sum. 

132) ©. 108. 2. 8—10. c. 6. 3f. To gejolianne, 

pegne monegum, Oncy|) etc. 

133) ih. 2. 15. c. f. X Fole gesægon, fom bocj oøfaa 

^altciv 2. 18. fatteé i b. X Oi'bct mcKcm Fus- 
lic og leod Ct)f ntelig : leoj). 

134) ih. 2. 20 — 26. Icsfev jc^, c. 3tjT. 03 (^tien: 

Gesawon J)a æftcr wætere, Wyi'm-cynnes 
fela, Sellice sæ-dracan, Sund cunnian, 
Swylce on næs-hleojum, Nicras liegean. 

135) ®. 109- 2. 13. fiHcn: here-stræl. 2. 18. c. 

6. X Mid eofer-spreotum 09 2. 26—28. c, 
9tjt. Gyrede hine Beowulf, Eorl-gewædam, 
IS alles for ealdre mearn , t^i mearu ci* cn af 
te fcebuanligc <Sfiiv/5eil. 

136) ©. 110. 2. 1—2. c.9v|T. og 6.X Scolde here-^ 

hyrne, Hondum gebroden, 09 2. 5. Seo 
fe han-cofau. 

137) ih. 2. 10. c. 6. 21:. Aldi-e gesceff an. 

138) ih. 8. 17. e. (). X Befougen frea-wrasnum, 

fom jeg iUe fovfcaact*. 

139) <S. 111. 2. 8—11. c. m|l. Næfre hit æt hilde 

ne swac , Manna ænigum, para Je hit mid 
mundum hewand, Se fe gryre-sifas, Ge- 
gan dorste. 289 

140) ib. 8. 23- Selfa ne dorste. 

141) ^. 112. 2. 3—5. maa man fpntige: in ot)cr, og 

fopfc c. SHf?. Ne wfcs Jæm ojrum swa , SiJ>- 
J)an he hine æt guj)e. 

142) it>- 2. 12. c. b. 31. INu fov: Ne, ligefom og 8. 

15. J)inre for: fine, eg £. 19. stæle for: 
stole, men bt'i^oé maa man vel/ c. 3l(t. 2. 
15—17 Ictfe: Gif ic æt f)(.arfe, pinre 
scolde, Aldre linnan , pæt J)a me a wære. 
S. 25. c. 6. X pe fu me sealdest. 

143) <S. 113. 2. 2 — 6. c. 9ljt.: Mæg fonne on 

Jæm golde ongitan, Geata dryhten, Ge- 
seon sunu Hræjles, ponne he on Jæt sine 
staraf. — g, jo. foivivict i. 6 21. og 2, 11 — 
12. 9l|^. 6ctæn!cHg. 

144) ih. S. 27. c. 6. 3(. Ær he Jon e grund- wong. 

145) ^. 114. 2.3. Heoro-gifre beheold. — 2.12 — 

16. C. iHjl. og h* X No fy ær ingeslod, Ha- 
laulice, Hring utan ymh-hearh, pæt heo 
|)0ne fyrd-hom, purh-ion ne mihte. 

146) ih. 2.18 — 19. C. 9l|t. Lafan fingrum, Bær 

J)a seo hrim-wyl (jlal vaie: hrim^wyf). 

147) ih. 2. 26.— <S. 115. 2. 1. c. 9\|L Ae hine wun- 

dra J)æs fela , Specie on sunde , Sæ - deor 
monig, Hilde-tuxum. 

148) ©. 115. 2. 15-16. c. 6. X Ongeat fa se goda, 

Grund- wyrgenne. — 2. 19—20* C. 9lfl. Hilde- 
hille, Hord swenge ne ofteahj ^\)0V bog ttof 
2ibt Cl* i Ulave. 

149) ^- 116* 2* 4—5. c. S. X Helm oft gescær, 

Fæges fyi'd-hrægl. 2. 10—11* c* iH|t. Nal- 
les elnes læt, Mærda gemyndig. 

% 290 

150) ib. 2.23 — 24* c. Sv|r» Long-sumne lof, Ne 

ymb his lif cearaj) , og 2. 26. C. 6. X Nåles 
for fæhje mearn. 

151) ^- 117. 2.3. c. 6. X Feorh-geniJ)lan, og 2. 

9—10. c. 9\|t. Ofer-wearp fa werig-mod, 
Wigena strengest. 

152) ib. 2. 13 — 17. c. 3lft. Ofsæt J)a J»onc sele- 

gyst , And hyi'e seaxe geteah , Brad brun- 
ecg , WoMe hire bearn wrecan. — 2. 21. C. 
0. 2(. : gebearh fol* gebeali. 

'153) ^- 118. 2. 3—8. c. mjl. And balig Gad, Ge- 
weold wig-sfgor , Witig drihten , Rodera 
rædend, Hit on ryht gesced, Yjelice, SjJ- 
J)an he eft astad. 

154) ib. 2. 10. c. h, X Sig-eadig bil. — 2. 13—14- 
c. «. X Wigena weorf-mynd , pæt (Wæs 
Jaet?) wæpna-cyst. — 2. 16. c. f. li. ponne 
etc. og 2. 21—22. e, Ij. X og Stfr. He gefeng 
J)a fetel-hilt, Freca Scyldinga. 

155).^. 119. 2. 19-20. maa Iccfcé: Yrre and an- 
ræd, Næs seo ecg fracod, og 2. 27. • Oftor 
micle. 

156) ©. 120. 2.6—8 c. 6. X Fyf-tyne men, And 

oJ>er swylc, Ut of- ferede. 

157) ib. 2. 12—13. c. iKfl. To fæs fe he on ræste 

geseah, Guf-werigne , og 2. 22 — 23. f«ni; 
mcntrccf!cé. 

158) e. 121. 2. 11 — 13. c. 3ij!. og f. X pa fæs 

monige gewearf , pæt hine seo brim-wylf. 
Abreoten hæfde, men ubcntvtvl jffll ogfcia ^ci* 
locfcs : brim-wyf. — 2. 19. mm man no! (ccfc : 
Gistas (Geatas) sæton, tf)i eUcx$ fattet hev 291 

^^ct, fom Cl ev vimcngt. — 2.03— 04. c. 9\ft. 
pæt he (liie) heora wiiie - drihten , Selfrne 
gesawon. 
459) <^. 122. 5. 3. c. a. 2C. Isa gelicost. t 4 c. a. 
2l. ponne forstes Lend , og 2. 6» Onwinde J 
wæl-rapas (wæg-rapas ?). 

160) ib. 2, 12 — i6. c. 91,1. 09 O, X Mafm-æhta 

ma, peah he J;3pr manige geseah, Buton 
J)one hafelan , And Ja hili somod, Since 
fage. JligdcbCi^ £. 19—20. Wæs Jæt blod to 
J)æs hat, Ættren ellor-gaest. 

161) ib. £. 23—27. c. 9v(t. Se fe ær æt sæcce ge- 

bad, Wig-hryre wrajra, Wæter up J)Ui*h- 
deaf (J)urh-dealf ?) Wæron yj)-gebland. 
©. 123. 2. 1—2. e. 6. X Eac gefælsod, Eacne 
eai'Jas. 
162. ^* 123. 2. 18. C. 6. X pa w-rs of {>æm hro- 
ran, 09 2. 21. Lagu drusade. 

163) ib. 2. 24—26. c 3l|!. ocj 6. X Ferdon forJ> 

J)onon, FeTe-lastum, Ferhjum fægne^ 
Fold-weg mæton. 

164) ©. 124. 2. 14 — 16. e. 9l|I. Feower - tyne, 
Geata gangan, Gum-dryhten anid, Modig 
on gemonge. 

165) ib. 2. 18—20. C. 9t|!. pa com ingan, Ealdor 
Jegna, Dæd-cene man, Dome gewurtad. 

|l66) ib. 2. 28— <B. 125. 2. 1. e. mjl. 03 a. X And 

f ara idese mid, Wlite-seon wrætlic* 
y^T) ©. 125. 2. 5. e. b, X sæ-lac foi*: se lac. 
jl68) ib. 2. 15—16. c. ^\t. Earfoflice, Æt rihte 
I WcTs, GuJ> getwæfed, fom O09 ncppe <:v ^an; 

! 2:2 I 292 169) i^* 2. 21* c. 6. X peah fæt waepen duge. 

170) <^vl26. 2. 1— 2» cf i 6. X fovDin'cbc , 09 fflaec 

ba ftaae. — S. 4—5. fflmmcntvaffeé c. 9lft. 

171) ib. 2. 24—26. c. iHfl. pæt f u him on-drædan 

ne Jearft, peodenScyldinga, On J)a healfe, 

172) <©• 127. 2. 11—13. e. &. X Grum-heort gu- 

ma, Godes and-saca , Morfres scyJdig. 

173) ib. £. 19. fovvin'Ct i 6. X 

174) <S. 128. 2. 15. e. ø. X Wreopen (wreofen?). 

2. 22—25. c. 3l|l. 09 6. X Feor eal gemon, 
Eald . . . weard, pæt Jes eorl wære, Ge- 
boren betera, Blæd is aræred, faa bcv fatteé 
i bet minbfle eet Ovb. 

175) <S. 129. 2. 1—9. c. mfl. o(| a. X Eal fu hit 

ge-Jyldum healdest, Mægen mid modes 
snyttrum, Ic Je sceal mine gelæstan, 
Freode swa wit fm'Jum spræcon, pu scealt 
to frofre weorjan, Eal lang-twidig , Leo- 
dum |)inum. 

176) ib. 2. 11—15. feer \jcl libt tniétccnteliq ub, men 

fan bog foffvave ftg, n«av man e. 9{|T. Icrfcr: 
Ne wear|) Heremod swa, Eaforum Ecgwe- 
Ian , Ar Scyldingum, Ne gewcox he him to 
willan. 

177) ib. 2. 25—28. c. iKft. 09 6. X peah fe hine 

mihtig God , Mægenes wynnum , EafeJ)uiii 
stepte. 

178) ©. 130. 2. 3—4. fammcnti'Offfeé c. SH(l. 2. lO. 

e. 6. X Weorc Jrowade. 

179) ii>. 2. 25. c. b, X Monnes mod-gefonc. 

180) @. 131^ S. 13. (opfer jeg : On sefan sweorcef . É å 29: 181) ^' 132. 2. 22* ict{cv jeg: Læne gedreosej. 

2, 23. c. 0. X Fæge gefealle|) 03 2.24 — 25. 
Fehf ofer to, Se Je unmurnlice. 

182) <S. 133. 2. 1—3. c, 9tjt. 03 6. 2l. Bebeorh fe 
I J)One bealo-ni|) , Beowulf leofa, Séeg bet- 
I ' sta, men (ib|lc 2mic ^av i t>ct minbjtc ccit 
! ©tavclfc for libt. 

I 183) ib. 2. 12. c. h, X EafoJ)es getwæfef . 

184) ib. 2. 18. er: Ofje mft ctt <Sni;Itc()joe}t, 09 2. 

19. c, f. X Forsite|). — 2. 22. ftgcr haabc: 
(^ammcn^ang 03 9v(l./ man ffctl to?fc: DeaJ 
o fer-s wy dej). 

185) @. 134. 2. 14 — 15. c. !H|t. pæs sig-metode 

]^anc , EceaQ dryhtne. — 2. 17. c. 6. X paet 
ic on |)one hafelau, 09 2.20. Eagum starige« 

186) ib. 2. 22—23. c. 9tjt. Symbel-wynne dreah, 

Wig geweorpad, 

187) ib. 2. 27. — • ø. 135. 2. 1. Geat wæs glæd- 

mod , Geong sona to , Setles neosan. 

188) <S. 135. 2. 3—7. c. Dtfl. 05 f, X pa wæs eft 

swa ær, Ellen-rofum, Flet sittendum, Fæ- 
gere gereorded , Niowan stefne. 

289) ib- 2. 14. fi;ncé i 0. ^C. ai: maatte (offcé: Geat 
ungemete swel. 

190) ib. 2. 21—26. f)civ jeg gjcettct p^a cftcf ©am.' 
men^ængcn , iibcit at tuv5c nføjøvc, enten 
(Btx)Hct tan ^cIBi-ebe^ »eb, 2. 21—22/ (^t (æfe : 
Se J)e for andrysnum , Ealle beweotede, 
etter bev vil ?Oleve tir. — 2. 27. — ©.136. 2.1. 
c. 3tfl. Reste hine Jarum-heort , Reced lili- 
nade , Geap and gold-fah , men hlinade et* 
fwn cn, ncppc mta^elic^ ^jcjtning paa et i ^. X I 294 

uti)bdtgt Ovb, fern \jctttcli3 cntcn jlal vai'c: 

lilifade, cllt'l*: hleowode, 
i91) ^. 136. t 6 — 7. f)CiV en ^vefl, jcg ci fan 

^clbfcbc. 
i92) ib. 2. IS — 19. C. 3l|t. Leoflic (Loflfc) iren, 

Sægde him J)æs leanes fane. — 2. 23—24. c. 

3ttl. Nales wordum log, Meces ecge^ 

193) ©. 137. 2. 12. c. a. 21. Higelac secan. 

194) @. 138. 2. 18. (afcr jcg: Gif him foune Hre~ 

Jric, 09 2. 21. : He mæg f ær fela. — £. 25. 
C. 6. 21". pæm pe him selfa deah. 

195) @.139- 2.4-5* e. 3tjl. 09 6. X Oa swa geon- 

gum feore, Gumaa fingiaa. 

196) ih. 2. i i. Iccfci- ie^: pæt te gar nymej, og 2. 

13. : Hreples eaferan. 

197) (S. 140. S. 18 - 19. fammcntvopfecé e. 9t[t. 

198) ib. 2. 2^^. — @. 141. 2. 5. c. 9vil. Leode swæse, 

Secean on gesyntum, Snude eft cuman, 
Gecyste |)a, Cyning æjelum, peodeu Scyl- 
diuga, pegn betstan. 
^. 141. 2. 12. iiti;bdi3 I 6. X maa;Tcc: pæt 
hie him syj)|)an. £. 15 — 17. C. ?Htl. Wæs 
him se man to f on leof, pæthe J)one breost- 
wylm. — 2. 20—22. c. 9l|l. 09 f>. X Hyge- 
bendum fæst, Æfter deorum men , Dyrne 
langad. 

199) <S. 142. 2. 6. c. 6. X paet, 03 2. 10. ubcntvit)! : 

Se Je oft manegum sceod, Qfcc Cocbmon 

e. 24). 

200) ib. 2.21- Gæsne^ai- f . X fim ^viHa' , oq a. 

X Gæs . . . for, 03 jc^ mibe lcc]'c: Gæstas 
»c ^rette. — 2. 26« c. 6. X To scipe foron. 295 

201) ©. 143. S. 20 — 25. c. 9t|l. 0(j 6. X Mere- 

liregla sum, Segl sale fæst, Sund-wudu 
fuiiede , No |)ær wæg-flotan , Wind o fer 
yj)um, Sipes getwæfde, Sæ-genga for 03 2* 
26. c. f. 2U Fleal famig-heals. 

202) ©.. 144. £. 16. f)^ov Dlft. jlrtl ^opfc ctt ISocal Icc; 

fci* jeg: Oncer-beiidum fæst 03 £.20. c. 6. 2f. 
Het Ja up-beran. 

203) @. 145. 2. 5. c. 6. 21'. Uj d etc. 09 2. 12-13. 

Ne to gneaj gifa, Geata Ie:.dum. — 2. 15 — 
26. cr ^mnt « fiffet-, jljenbt 9l|l. finbeé/ fna 
bev fatteé fiffcft, foran, abjTilligc linier. 

204) <S. 146. 2. 1. c. f. 21". Mece .ejiged. — 2. 5 — 

12. e. 9lfl. Ne bij) swjlc cwenlic J)eaw, Idese 
^o efuanne, peah J)e bio æiilicu sy, pæt 
te freoju-webbe , Feores onsæce , Æfter 
lige-torne; meti for Svcjlen er ^er Z\t fnn 
Q5\ccttci^c^vt — 2. 14. formober jecj: Hum 
|)æt onhospod. — 2. 26—27. c. 3ljt. : Ofer 
fealone flod, Be fæder-lare. 

205) 0. 147. 2. 1. e. f. 2l. pæt hio etc. — 2. 13. c. 

f. X For J)ani OfFa wæs. 

206) ib. 2. 18—23. er ZcKtcn icjjen uftfter, ligefom 

09 i Cl. X feeé et aaljent iHiim efter 2. 17. fom 
forflnrer, f)m 2. 18— 19. ci vil rime. 

207) @. 148. 2.8. Bonan Ongenf eoes, jljønb^ man 

©. 185. 09 217—21. feer, bet var meb^lnbreé 
gingrc »^igelaf II09 Ongent^fov. 

208) ili. 2. 20—2!. c. 3t|t. Hea|>o - laces hal, To 

bo fe gongan. 

209) it>. 2. 26— 2S. ffltt jeg iffe conflriiere, hvor faa 

cnt) Seilen ftiffer. 1 296 

®. 149* t 1. c. «, 5l'» Syf)f)an etc. 

210) <S. 1.50. 2. 9. ventelig: bylfe geweorcn; 

211) ib. 2. 17— 21. er i 6. 2f. jfjøttbt paa fovjficaigc 

@tcbci' 6i*øjlfoeI5igc. 

212) ib. 2. 28. nirta nøbvcnbicj iæfcé : Swa ne ^yl- 

pan {)earf, og c. «. li. Cl* he fun en ^jcctning 
fDi* en 2C(t6nin<j. 

213) 0. 151. 2. 25—2". cf bcv, om ci Dlaab foiv fa« 

bog Oph^éning om, fovan @. 91— 94. — 2. 28- 
c. a. 2U For . . ugaj^e, fom ba, c. 91)1., maa 
loffcé : For dugu^e. 

214) @. 152. 2. 6-7. fiucé SH;L og rø6c Q3røflcn. 

215) ib. 2. 19. e. 6. X Oft seldaa hwær. — 2. 24— 

26. c. 3l|l. Mæg ^æs J)onne of-J)yncan, peo- 
den Heafobeardna, And fegna gehwam. 

216) ^. 153. 2. 10. øcg nbcr f . X Ugcfom et ni;t "Kff 

fnit, men er bei* S^oget 6:'v:c, maa bet enten 
vcere li&t »el meget, effcr meget libt. 

217) ib. 2. 15. mærfc man at: beah er SSerbct, og 

gesyhf) '5ii6|lanti\)et. 2. 17. maa læfeé: Se 
|)e eal gemon. — 2. 19. e. a. X Him bif 
grim iiefa, bog fi;neé : sefa nof faa rimeligt. : 

218) ib. 2. 20—21. e. sHfr. Onginne|> geomor-mod 

Geongne cempaa. 

219) ©. 154. 2.4—6. c. a. X Dyre iren, pær hyne 

Dene slogon, Weoldon wæl-stowe, Sy{){>au 
wijer-gyld læg, Æfter hæle^a hryre. 

220) ib. 2. 19. e. a. X Op pæt sæl cymed. 2. 20 — 

22. maa ber fatteé 3^ogct, og 2. 25 - 28. hli, 
»er ber\jcb cnli mere \x-ittei\ Der )'\)nc$ talt 
om, at (Sn af bem C^u66en eller ^^rinbfen?) 
imbfom meb ^(ugten^ men jeg tan ittc rebe bet ub. 297 

221) <S. 15n. 2. 17. c. 6. X To hwm. — t o.-^. flFa( 

S. væi'C 91(1. og jeg Iccfcv : Sele weardodon. 

222) ib. 2. 26. mart hondscio cftcv Ovb^iningctt vccfc 

3^a»nct part ben &mpc, (^værtbcl flugbc. 

223) ©. 157. 2. 1. mrtrt not ovcvlabc fin Sorgjofngci' 

CC ne, imob rtf ^ftevfiJlgcven rtt fartC et swa, frtrt 
mrtrt Iccfer: Manigra siimne, Hyt ne milite 
swa, eUei* og ber maa (cefeé:. He hyt i\e 
mihte swa. — 2. 2 — 3. C. rt. X SyJ)J)an ic 
on yrre, Upprilit astod. 

224) ih, 2. 5. (ccfei* jeg, i^cb JjfeJp rtf 6. X Hu ic etc. 

225) ib. 2. 15. mrtrtjlPee: Swa|)ed eardade. — 2. 16« 

c. 6. 3(. Hond on hiorte o : heorote. 

226) 0. 158. 2. 3. e. 0. X Feorran relite, fom uijt 

(Brtl »«l*c: rehle. 

227) ib. 2. 6. (cffei* jeg : Gomen-wudu grette. 
22S') ib. 2. 22. mrti for: Mode vel fi?feé: Medo. 

229) ^' 159. 2. 10—12. e. Slll. No fær hy hine 

ne moston , Sy|)J)an morgen cwom. — 
2. 19—20. ei* kmlæftet, fom ogfrtrt ø. X vtfe, 
men O^^eningen er fiffer nof. 

230) @. 160. 2. 7—10. e. 9v[t. Grimme gryre-licne, 

Gruud-hyi'de fond, pær unc hwile wæs, 
Hand-gemæne. — 2. 13. frtt;e5 et Orb, fom 
brt G fprtf vcrre iHjt. mrtapFee er: grund, bog cv 
^er mrtrtjlFee ogfrtrt nogfc 2irticr 6orte. 

231) ib. 2. 18. læfer jeg : 'Næs ic fæge Ja gyt. 

232) ib. 2. 26. ^rtr: forloren Xt imob fig, men om 

ber jlPrtl flrtrte: forlocen ciler ^vrtb, tfi^r jeg ei 
rtfgjøre. 
-233) @. 161. 2. 2. er bet mrtttg(enbc Orb \}et c. 9v|?. : 
ma|)mas. — 2. 8—12. c. 9vft. Gen is eal æt 298 

J)e, Lisfa gelong, Ic lyt hafo, lieafod-maga^ 
Nefiie Higelac Jec. — 2* 14—16. c. 3l|L : 
Eafor-heafod-segn, Heajo-steapue helm, 
Here-byrnaii. — £. 21- c. h. X Snotra fengel. 
ii34) <S. 162. 2. 1- 2. c. 9l|l. No Jy ær suna sinum, 
Sylian wol de. — g. 7—8. fammcntvofffeé c. 
SHjl.— 2. 16 — 19' ^av ficfc ^cil cnb jeg m* 
vettc , men ^i^ab DDteningcn flPal uarc , feer 
jeg ttof. 

235) ib. £.25 — 26. f«mmenti-a?eecé c. Slft. — £. 27- 

c. f. X hydge, e. a. 21'. hygpe, og jeg Iccfcr: 
Hygde, ba bet aabcnbar jfal Dcevc famme Sfiavn 
fom e. 145 03 177. — 2. 28. c. «. 21. Wræt- 
licne wundor, 

236) ©. 163. 2. 3-6. c. 6. 2(. og 9l|l. peod dok- 

tor , prio wicg somod , Swancor and sadol 
beorht, Hyre syJ)J)an wæs , men »eb: Jeod 
dolitor maa fatteé Sf^ocjct, og swancor fov|taaei' 
icg jlct iffe. - £. 7. ^cgpnbei* i f. 2(. meb et^ul 
og Cl' meb 2. 6 og 8. ufoi-flaacUg. — 2. 9. er e. 
6. X ^un Swa og dode tåbeligt. 

237) ib. S. 22. c. 6. X og 9l|h Hean wæs lange. 

238) @' 164. 2. 18 og 22. ^»t'c fammcn, men ^(n jeg 

ittc forflaaei- ben got^ijlc 2anbmaaUng, f)flr jeg 
i!^c tiifbet foctteJpouebgaavbé.'^ajctcni^aftfovn. 

239) ib. 2. 24—28. er if fe for flarc, men i)Jteningett 

er bog nof ramt. 

240) ^. 165. 2. 1. c. «. X Hilde hlæmmum. — 

2. 3. mflrt (ccfeé : And Heardrede fom @. 177 
og 78. — 2. 12. Nefan Hererices fom , efter 
Orb.'Søiningcn maa ^enfarcé i\\ JJarbrcb/ 
faacr/ xaz^ fammc ^^k^ : <S. 90. flaae »eb fit 299 

23oci'b. — 5. 20. c. 6. X Op Jæt on on- 
gan (an ongan). 
240 ^' 166. £. 1—14. finbcé fult '3>rac}cii vcb 3(bcn, 
03 X\)\)en »eb JJjcIp af OpIi;éninacn ubcnfiM. 

242) ib. 2. 15-26. 09 ®. 167. 2. 1—7. er JpiiIIcrnc 

bet cneffc ^i!fve, 09 jeg ^ii* fat, ^»ab jc^ cftcc 
9liuncrnc/ fammcnli^ncbe mcb bct^elgcnbc, inU 
bt'i'miginb, tciv 6lanbt2l'nbct^ maa ^nvc fcnact. 

243) 6. 167. 2. 8. c. b. X {>æ (Jaer) wæs swyl- 

cra fela. — i\ 11 — 13. e. 9l|I. Swa he on 
gear-dagum, Gumena nat hwjlc, Eormcii- 
lafe. — 2. 16 — 18. c. Svjl. pær gehyf fe, 
Deore madmas, Ealle hic dea|) fornam. — 
2. 20. bck'é auj)agen til : an fa gen.— 2. 22 — 
24. Cl* i Miave, fom ogfa« Dtft. m]'e. 

244) 0. 168. 2. 10. Fecfor fa cvæj) maa ^ef fot 

cftcv Oi*b,'pintnc;cn, vorrc (5?ii66cné 3^Avn, mcit 
bet fliiicjef mig fcei-t, 09 paa faa bunfle @tebeu 
fan man iffe tvoc fine egne Øinc. 

245) ih. 2. 14. e. b. X Hwæt hit ær on f»e. — 2. 

19—23. f)a\: \)X)CV fin Slfr. foi* fig feb, fom aU 
brig fan vccre gaaet rigtig til, men 5)øbett og 
©Iccbené Zcih er lige umiéfjenbelig. 

246) ih. 2. 26. c. 6. X Drync-fæt og fagtens |Tat 

fibfte Orb loc]'cé: deore. — 2. 28. fatteé C^uié 
jeg iffe ^ar fovfeet mig) i 6. X 

247) ©. 169' 2. 2. »entelig : Hyr&ted golde. — 2. 4. 

e. 6. ?f. swefaj). — 2. 6. ef;er mine ^anfcr : 
Bjran scoldon. ~ 2. 7. maa hereraj) vel f)ci\)C 
»orret: here-reaf etter noget ©ligt. 

248) ih. 2. 10. c. a. X Bite irena, BrosnaJ æfler 

heorne , Ne mæg byrnan hriag. 1 300 

249) il>' ^' 13—15. loffci' jeg : Hæle|»ura be healse, 

Næs hearpan-wyn, Gomen gleo-beames, 
Ne guj-hafoc. 

250) ib. S. læfei'jcg: Uublif)e hweop , fom nopflctt 

ftaocf if.X 

251) @. 170. 2. 2. c. «. X Eald uht-sceaja, Se 

J)e byrnende, Beorgas seced. 

252) ib. 2. 12—13. ^«n ber, cftci* ©ammctt^ofngen 

at bømmc, ci fattes fpnbcdigt. — £. 18—19. 
f!al ubgjsffc een £(nie 09 Icefcé : Op fæt hyne 
an abealh. 

253) ib. £.22 — 24. c. Stft. 09 6. X Fæted wæge, 

FrioJ)0-wære bæd, Hlaford sinne. — 2. 26* 
— ^.171.2. 1. c. sHfl. On-boren beaga- 
hord, Bene gefidad. 

254) ®. 171. 2. 7. C. 6. X Wroht wæs genhvad, 

^t)oi\if man maaffce 601* fluttc, f)cv fattcé ct^Pair 
Orb om, at JJcrvcn fi! 2i;|l til ogfaa at hetva^te 
(^fatten ^ 09 at ^i-agctt b c ud eb uaagncbc. — 
2. 8. c. a. X Stonc æfter stane , 03 bet ff a! 
venteliQ 6eti;bc et Sntuevf uf stunian. 

255) ib. 2. 22. e. f. X poue Je him on sweofote. 

256) ©. 172. 2. 1—3. e. 6. X Hwæfre hilde gefeh, 

Bea-weorces, Hwylum onbeorh æt-hwearf, 
og f)cv maac fattes S^ogct, fom ^\t, ogfaa' 6c; 
fvoefte. 

257) ib. 2. 14—15. pege 3t|l. attei* paa et Me SpnU 

258) ib. 2. 19. Icrfcf jecj : No on wealle leng. 

259) @. 173. 2. 2. c. f. X Gledum spiwan. 

260) ib. 2. 6. e. 6. X No Jær aht cwices. — 2. 24. 

maa Iczfe^t Him seo wen geleah (fom ^o€ 
€q?bmott ^. 2)« 301 

261) @. 174. £. 2. iccfev Uq : pæt his sylfes liam, 09 

2. 3—4. c. S^fl. 03 a. X Bolda selest, Bryne- 
wylmum mealt. 

262) ii>' 2. 16. c. O. X Swa him gejywe ne wæs, 

fom ic(j tDi^Ici' om, 09 labcu bcvfoi* ftaae. 

263) ib. 2. 17. e. 6. X Hæfde lig-draca, 03 g. 20* 

EorJ)-weard J»one. 

264) <S. 175. 2. 6. c. a, 21". Scolde lend^-daga (læn- 

daga). 2. 7. e. a, X Æfeling. ;?. 14 e. 6. X 
Hringa fengel. 

265) ih. 2. 17—20- e. m^. 09 f. 3f. Sidan herge, No 

he him J)am sæcce on-dred, Ne him Jæs 
wyrmes wig , For wiht dyde. 

266) ©. 176. 2. 1—2. c. 3t|l. And æt guje for-grap, 

Grendeles magum. — 2. 12 — 13« c. 91(1. 
Hioro-dryncum swealt, Bille geheaten. — 
2. 23—24. c. a. X Hrem gejorfon , Feje- 
wiges, iticn f)cv cv bog cnbba »i|t en ^cil. 

267) ®. 177. 2. 2. e, ^. X Ofer-swam fa. — 2. 5. 
-. c. 6. X Earm an-haga. — 2. 8 — 9. Hord and 
' rice, Beagas and brego-stol. 

268) @. 178. 2. 2. e, 0. X Suna Ohteres.— 2. 3. c, 

a. X farh-galden, manjfec: for-golden, brt 
^a(cn vtfl Cl- om ^cm for Ongcnt^jové Salb, 
^Di^ ^m O^tev »av, 

269) ®» 179. 2. 4. c. 0. 2(. Sunu Ohteres 09 aftfaa 

maa enten ^bgi^Ife ogfaa ^avc y>c(vet en øon af 
O^tev, ellei- ^er fattcé 9^0(jet, 2)ct <Sibjlc fi;; 
neé mig vimeUgjt. 

270) ib. 2. 17—22. e. 3l|!.: Gewat f a Xllta sum, 

Torne gebolgen, Dryhten Geata, Dracan 1 302 

scéawi^n. Ilæfde J)a gefrunen, liwanah slo 
faehj) aras. 

271) ib. C. 24-26« c. 6. X ogStjr. Him to bearme 

cwom, MaJ)J)um-fæt mære, purh Jæs mel- 
dan hond. 

272) ib. e. 27. — ©. 180. ?. 1. c. 9l|l. Se wæs an 

Jam Jreate, preotteo J)a secg, Se J)æs 

orleges, 
©. 180. 2. 7. c. 0. X eorJ)-seIe. — e. 28- Icrfci- 

jeg Wyrd. 
<S. 181. 2. 4. c. 6. X Sundm^-gedælan. — g.7, 

c. (t. X Feorli æj elinges. 

273) ®* 182. 2. 5. c. 0. 21". Morfor bedstred. — 

g. 17—18. c. ?)vrr. og a. X Sceolde hwæfre 
swa feah, Æj)eling un-vvrecen. 

274) @. 183. 2. 4^ c. «.X Symble bif gemyndgad. 

275) ib. 2. 11. lopft'l' jeg : ponne se an hafa|). 

276) ib. 2. 17. c. ^. X Wind-gereste. 

277) ib. 2. 20 — 21. c. 6. X Hælef in hofman, 

Nis fær hearpan-sweg. — g. 22 — 23. f)civ 
f)vey fm 3vfl. til '^cviié paa, at ^huningeit 
fattcé. 

278) ib. 2. 24. On sealman ^av jeg ei tunnet finbc 

minbflc Opli;éning om, og gjcettei- blot eftet- 
(gammen^ccngen , at bet jTal 6cti;be ^ilbdfc, 
ettev 23an\)ib. 

279) ^' 184. 2. 2. e. f. X Wongas and wic-stede. 

2. 6. lorfev jeg: Weallende wæg. — 2. 10— 
11. e.Sflfl. og 6.x No fy ær he f one heafo- 
rinc. — 2. 14. f eah (he) him leof ne wæs. 

280) ib. 2. 20— 21. e. 9tfr. Swa def-eadig mon, 

Lond and leodr-byrig. 303 

281) il>' 2.25. ventelig: Ofer wid wæter. 

282) @. 185. 2. 1—2. y>il^c \)ccve ufovftnflclicjt, ^\ji^ 

ittc ^avcikl i ^teDevne (ja\) Opn;énin(j. — 
C. 4. c. 6. X Freode ne woldon. ~ ^. 6 — 7. 
e. 6. X Ae ymb hreosna-beorh, Eatolne etc. 
$f. 19—20. e. 9t|r. pa ic on morgne gefrægn, 
Mæg o Jerne. 

283) il>. 2, 24—25. c. 6. X Eofores neosaf, GiiJ- 

lielm to-glad, fom i ©ammen^olb mcb @. 
220—22. vifciv flt Sofuf 6Iev Ongent^jové Q3o; 
ncmanb. 

284) ib. 2. 27. ^ar fin 9t|l. foi* ft'g felt), og ftabforflei* 

bcrvei) ^vab 2llt »ifei-, c^i \)zx ei* et»5ul/ ^uovt 
Q5iott?uIf xoXzK om fine Q3ebi'iftef i ben fDenfle 

(S. 186. C. 1. maa kfeé : Feorh-sweng ne of- 
teah, men \i(\ bet ^erci' ti( ^\iix\i bef fattet, ^«f 
icg (nbct benne meb 6egge ^z foregaaenbeJJinieu 
jtciae, og i bene iSteb fov ^i;belig^ebé ©h;Ib 
inbjlFubt Jjtgelafé SUavn , fom uimobfigelig cu 
ben ©rot 53iovuIf tjenbe.— 2. 8. e. 6.X: Eard 
ej) el wyn. 

.285) ib. g. 10. ^unbc man fi'iflc^ i\\ (nX OiX[X<x<>,z\ gif- 
J)um foi* et Scl^e/Slavn, ba ^zi gjerne !unbe 
bctpbe : (5J e p i b e r , fom netop , efter ^^xt 
nanbeø, vat- (^ot^ei-neé @ta(Oi'øbi-e ; mett 
fi!fi'cvc er bet ve( at Icffe : pæt he to-giftum. 
8. 12. e. (j. 3C. : Oj){)e in Swio-rice. 
286) ib. 8. 15 — 16. maa, naar man fammcniigner 
' (j. X Icefeé : -Weorfie ge-cypan , Symle etc. 

C» 21. e. a. X Jenden |)is etc. 304 

287) ib. B. 27. ^'mtev Uq pcia Huna cempaii, jlfønbt 

fcev ogfaa p«a ^^avalcl/^tcbct (B. 216 ftaaev : 
Hugas; og min ^lunb ei*/ at bet aabenbar 
f!al vcti'c 3f^a\m paa et ^olf i ^fislanb, f)\>ox 
man cUcvé fittbcr JJuncv omtalte, baJjugev 
bevimob fi;ne5 ingen ^ing at væve, 

288) ®. 187. ?. 1-2. locfev jeg e. SvjI.: Fres-cy- 

ninge, Breost- vv-eor]f)unge ; Brhigan moste. 

289) ib. 2. 15. c» $Hfl:. og n ce ft e n 6. X Niehstan si Je, 

290) ib. 2. 24. e. 0. 21. Ut-geseceJ). — 8. 25— 28» 

e. 91 jl. : Gegrette Ja, Gumeua geliwylcue, 
Hwate helm - berend, Hindemaii sije, 
Swæse gesif as. 

291) ^' 188. 2. 7—19. e. ?HfT. og f. ^. : Swa ic gio 

wij> Grendle dyde, Ae ic Jær heaJ)U-fyres, 
Hates wene , Rejjes and hatres , Forfon ic 
me on-hafu, Bord and byrnan, Nelle ic 
beorges weard, Ofer-fleon, Fotes trem, Ae 
uuc sceal weorjan æt wealle, Swa unc 
wyrd geteo|). ^nb 6emoei-!eé, at ogfaa a. 2f, 
^ar: rejes og trem, men at jeg ^elfei- Icrfei-; 
Fotes-trum, og atres for : hatres, fom neppc 
ei- S^oget, 

292) ib. 2. 21. i^ulbe jeg fnavt troc, ber ^ei* fccfeé: 

Ic eom on mode forht, etlei* anbet ^ligt. 

293) ib. 2. 22—24. e. 9lfl. pæl ic wif f one guj- 

flogan, Gylp ofer-sitte. 

294) ®. 189. 2. 6. maa nøbvenbig læfeé : Nefne min 

anes, fom a. 2f. og nc^fcen ^ai*. — ?*7.maa l(x: 
feé : pæt he wij aglæcean, fom og f. X pegey 
paa. S. 8 — 9« c, ^. X Eofof e dælc, Eorl- 
seype efue. 305 

295) ib. ?' lo* c. 6. X Aras fa LI ronde.^ 

296) ib. £. 21—23. c. 9l|t. Anes mannes ne bif, 

Swylo cai^ges si{), Geseah fa be wealle. 

297) @. 190. ?. 9 J;ni' 6. X Deop gedygan, 03 jeg 

Iccfcv ba tvøfticj : Deor gedygan. £, 23 C, 6. 21". 
Freode to friclan. 

298) ib. S. 24. c. f» X Fro ærest cwom. Orbct fro 

f}av jeg vd cUci*^ ingcnilcté funbct, men bet 
hct\)bcv m\l: ^raabe. 2. 27. e. ^. 21". Hat 
hilde-swat. 

299) ®. 191- t 10-15. c. ^f?, Gomele lafe, Ec- 

gum unglaw, Æc;.,hwa frum wæs, Bealo 
bycgendre, Broga from ofrum, SliJ-mod 
gestod, Wip stea23ne (c. f. 21.) rond, Winia 
bealdoi«, ^Wigena baldor). 

300) ih. 2. 21. ei- nti;bcli9 i 6. 2f. 2. 26—28. ^vovaf 

5)teningcn ci- tviuljom, f!a( e. 9tff. og b. X 
Iccfeé : ponne his myne sohte . pær he fy 
fyrste, Forman dogore, Weal dan moste. 

301) ©. 192. 2. 1. Svva him wyrd ne gescraf. 

302) ib. 2.5. mad nøbvenbig lÆfcé: Gryre -fahne 

sloh. 2. 12. c. 6. 2l. Bysigum gebæded. 

303) ib. 2. I8—I9. e. SHjl. Hilde - leoman , Href 

sigora ne gialp. 

304) ®. 193. 2. 2—4. Cl- tvbrfommc og nep)(>e ^ele. 

305) ib. 2. 9. c. b, 2l". Hy eft gemetion, tnett bet 

feev libt miétcvnft'Icgt ab. 2.23 - 24. Icefev jeg: 
Hiora in anum vveoll, Sefa wif sorgum. 

306) ©. 194. 2.3. C. a. X Leojflic lind-wig og 2.5- 

e. 0. X Mæg ælf heres, men <^pei*g6m«al 
om ^ejt-ten ev f)eeU 2. 20—21* e. 6. X Ean- 
mundes laf, Suna Ohtere (Ohteres). 2, 22* 

U 306 

C. a. 2(. pam æt sæcce weard (wear^). 8. 24» 
cb.Ti. Weohstanes bana, men ©ammcn^ccn? 
gen ()i;bcr at Icefc : Weohstan bana. 

307) ib. g. 26. @. 195. 2. 2« c, iHjl. And his ma- 

gum ælbær, brunfagne helm, Hringde- 
byi'nan. 

308) B. 195. 2. 4. c, 6. X pæt hira Onela forgeaf. 

I'. 27—28. fammcnti'Æffcs c. iHjL 

309) ©. 196. 2.2. loffei- jeg: Gewac æt wige fom 

f. X norfren f)av, 2. 12. e. a. Z. ponne wig 
beton (we geheton). 2. 16-- 17. fammem 
tva!feé c. 9ijl. 2. 26. ffal: me »d ubilettcé. 

310) ®. 197. 2. 2. c. a. Ti, peali fe hlaford us 

Cure). 2. 19—24. e. mft. og i>, X pæt me 
is micle leofre, pæt minne lic-haman, 
Mid minne gold- gy fan, Gled fæj>mie. Ne 
JynceJ) me gerysne. 2. 28. C. 6. X Fane 
gefyllan 

311) ®. 198* 2. 11. c.f.X Barn gemæne. 2.12-14. 

C. 0. X og 9l|r. Wod fa Jurh J)One wæl- 
ræc, Wig-heafolau bær, Frean on fultum. 
2. 18 — 19. c. SvjI. Swa fu on geoguf-feore, 
Geara gecwæde. 2. 22—23. c. 3i|l. Dom 
gedreosan , Scealt nu dædum rof. 2. 27. 
maa fafeé: Ic ^e ful-læstu. 

312) ©. 199- 2. 6—8. C.e.X og 9i|l. Lafra manna, 

Lig-yJ)U forhorn, Bord wi|> rond, Byrn« 
ne mealite. 2. 14. Icefci* jeg : pa his agen 
wæs, og 2. 17: Mærfa gemunde. 2. 20. 
c. f>' X pæt hyt oii heafolan stod. i 307 

313) Jb. ^ 26. €* 200. ?. 2. c, Svfr. og 6. X Him 

J)æt gifede ne wæs, pæt him irenna, Ecge 
mihton, Helpan æt hilde. 

314) @. 200. a* 7* c. 6. X ponne he to sæcce bær, 

09 ^. 11 — 12« priddan sif;e, Frecne fyr- 
draca. i, 18. c. 16. X Biteran- banura og 
?. 19—20. c. 9lfr. He gebl odegad wearf, 
Sawul-driore. g. o^. Cl* gal, b. 2C. ^av : eorl 
fov eorlesy fom ci f)jclpcr. 

315) @. 201. l^ 2—3. c. a. X Ne hedde he fæs 

heafolan. g. 6 cg 8 ^af Sfavanf, fom paa 
jibftc @tcb og iHff- viKi*. 2. lo. c. 6. X Ge- 
vveold. g. 23—24. c. Sift, og b. X And hi 
hyue fa beg en, Abroten hæfdon. g. 26. 
e. 6. X secg fov: sæg. 

316) ^. 202. 2. 1. maa »opvc Sifest. 2. 19. uti;bcng 

i f. X og vifc fcil (ctfr. g. 20-25. c, 9\ft. In- 
nan healde, Hyne fa mid handa, Heoro- 
dreorigne, peoden mærne, pegn ungemete 
till, Wine-dryht his, Wætere gelafede. 

317) ^.203. 2.2. c. b, X Wunde wæl-bleate. ?. 5. 

e. 6. X Gedi'ogen hæfde. 2. 6—7. c. 9v|r. 
Eorfan - wynne , Wæs eall scacen, 2. 14. 
c.b.X Yrfe-weard, og 8. 15: Æfter wurde. 
?. 22. c. f. X pe. 2. 25. c. 6. X Ic on eai-de 
bad. 

318) @. 204.2. 17. c. n.X Since bereafod. 2.18. 

e. b. X Bio nu on ofoste. 2. 23. c. a. X og 
9ffl. pæt ic fy seft mæge. 

319) ©. 205. 2. 20. maa Ictfeé: Feormen- lease. 
®. 206. 2. 1—2. c. 9tfl. Gold on grund 

(grunde), Gum-cynnez gehwone, Ofer- 

U2 308 

liigian. £. 4« C. f. X Swylce he siomian 
geseali. 2. 20. c. a. 2L Him on bearm hlo- 
don (liladan). 

320) @. 207. 2. 4. c. f. 2i:. Hatne for horde. g. 8- 

c. h. 2(. Ar wæs on ofoste. 8. 20—21. C. 9l|u 
Dryhtne siime, Dreorigne fand, Ealdres 
æt ende. ^ftci* ?. 25 HSCf 9fi|?. Der fattcl ctt 
£inic, og fanbcv mcb ^ammcn^ccngcn, atbctmaa 
»OEve: Beowulf mafelode. @. 27 lafcfjcg: 
Gold sceawode 09 fva 8. 28 tages : frean. 

321) ©. 208. 2. 1—2. c. 9i|l. Frean ealles fane, 

Wuldor - cyninge , Wordnm sec^e. 8. 7. 
c. a. 7C. Ær svvylt - dæge. 8. 12—14. c. 9vft. 
cg b. X FremmaJ) gena, Leoja (leoda) 
pearfe, Ne maeg ic etc. 8. 20« c. b. X 
Minum leodum. 8. 26. c. 6,X pa Je bren- 
tingas, et Oib, jeg i!fe fjcnbct:, men Q^vartii 
xnatihn formener , a; brentingas maa betpbe, 
etlev jtnac fov et Orb fom 6eti;bcr: @!ibe. 

322) ©. 209. 8. 12. c. 6. X og 9l|l. Ealle wyrd 

forsweof. 8.22. e. «. X Him etc. 

323) ®. 210. 8. 15. e. b. X Hearde heafo-scearde. 

8. 16. e. f. X Homera lafe. 8. 21. c. 6. 21. 
Nalles æfter Ijfte. 

324) ©. 211- ?- 7—12. e. 9\fr. pæt he wij attor- 

sceajan, Oreje geræsde, Ojje hringsele, 
Hondum styrede, Gif he wæccende wear|). 
8. 13-^14. e. b. X cg fHift. Dryht - mafma 
dæl, DeaJ)e forgolden. 8. 23—24. e. 9lff. 
og f. X pa ne dorston aer, Darefum 
lacan. 309 

325) ®. 215. ^. 4—5. e. SHjT. He gewergad sæt, 

Fepe cempa. ?. 9— f4. c. 9tfl. og' f. X Ne 
ineahte he on exjrjan, peah he ufe wel, 
On J)am frumgare, Feorh gehealdan, Ne 
J)æs vvealdendes , Wiht oncirran , Wolde 
dom Godes , Dædum rædan. g. I9. c. (>. 2C. 
Ej» - begete Jiam, 

326) ®. 213. ?. 1—2. e. 6. 3f. 03 Stjt. Se eow ]^a 

majmas geaf, Eored - geatwe. If. 4—5. 
C. 9t|I. ponne he ou ealu-bence, Oft ge- 
sealde. 

327) @. 214. 2. 4—6. maa c, 9v|r. 03 ©rtmmcn^ccng 

Icffc:?: FerhJ) - geni J) Ian, Fyrau swJjor, 
Weoll of gewitte, Wergeadra to lyt. g. 13 
Iccfcf jeg : Lufen alic^ean. g. 16. e. b. 3f 
Monna æghwylc. 

328) ®. 215. 2. 2. c. 6. X pær ^sst eorl-weorod, 

i, 5 — 7. c. 9lfr. Bord hæbhende, Begå on 
wenum, Ende - dogores , And eft- cymes. 
?. 10. C. a. X og dift, Niwra spella. 

329) ®. 216. 2. 4. c. 6. X hige-mædum. (Jftcr 

g. 8. fattcé »cl ctt Sinie, r^i 2. 9— 10 mcia no! 
iccfcé: Sy][)J;an under Froncum and Fry- 
sum , Fyll cyninges. g. 25. C. ø. X og 91}?. 
TJs wæs a sypjan, men 1?. 27—28 cv go&e 
"Siaa^ bpve, maajfec jlPal bci* ftaae: Mere- 
wicinga. Milt uiigyfeje. 

330) @. 217. 2. 7. c. a. X Hæfcen hrejling. 2. l4 

c. f. X Fæder Ohtheres. ^ftcf 2. 15 figcu 
Stft. oé, bel- fattco to ginicr, 09 cftev bet ^aU 
genbeé $>unfd^eb tit ?. 23 at fiutte, fattet 
cnbnu flcve. g. 22. c. ^. X And Ohtlieres. 310 

33i) @v218. t o— 6. ixfa \c^i Earmre teohbe, 
Andlonge (andlon^ne) niht. g. 8 ^10 vifci* 
baabc 9v(C» oq Ovt)fmnin(j , at bci* i bet ?OJtnbftc 
fattcé ccti Sinte. g. 12 (c. 6. X Frofor) ^af 
ingen So|t6ro&cr/ 03 2^ 13—16 no! (ibt Q5i-ø(l, 
felt) naai* man, e. b, X Ictfcr: Sari g-mo dum, 
Somod ær-dæge, Syffau hie Hygelaces, 
Horn and byman. 

332) ©.219- 2.5—6. m jeg iitc vevc\)cb, 09 f)ek 

^iben cv buntel, jliønbt Dvfu er i Ovben. 2.28. 
c. 6. X An-bid wrecen. 

333) @. 220. 2.3. jl^al »el Iccfcl: Eofores anne dom, 

jltenbt Xingcn ci* tuivlfom. 2. 19—20. i)civ 
^uci* fin egen 9v|l., 09 bet- fimbe nof bcf)ø\)cé 
et ^ai- 2inicL- til. 2. 27 »Tal ubeluffcs, ba ben 
fatteé i 6.x 09 fovjtyi'fei* gobt fag. 

334) ®. 221. 2. 1:^-^16. e. 6. X pa him gerymed 

wear|), pæt etc. 2. 24. e. 6. X Hares 
hyrste. 2. 25—26. e. a. X Higelace bær, 
H. d . . (he |)am) frætwum feug faa bcv 
fatteé ^ntet vibcic. 

335) @. 222. 2. 7-^9. c. iHft. Jofore (a. X Jafore) 

and Wulfe mid, Ofer-mapmum, Sealde 
hiora gehwæfrum. 2. 11--13. c.iH|i. Lan- 
des and locenra beaga, Ne |)0rfte him Ja 
lean ojwitan. 2. 15^16. e. 3i|t. og a. X 
Siffan hie fa mærfa geslogon. 2. 24- 
C. h^ X pæs te ic hafo , ^\jcr!en vimev eUcv 
paffer. 2. 25^-26. pe us seccaf to, Sweona 
^ leoda. 

336) ®. 223. 2. i» omt. c. a. X Ealdor-leasne. 2. 7. 

C 6. X Fole-red fremede. 2. 15. maa lop/ 311 

~\eé: On ad-fære. g. 20 ic. famé i\ 6. 2(. 
itu to ginicv, men ^alDanbct Oib/ fartlebcé: 
Grimme gecea . . . , And nu æt sijestan, 
Sylfes feore , Beagas . , . . . te (Lebohte) 
pa sceall etc. g. 28 Cl*: MuJ)J)um Ocjlcmt 
fcil, mundum vilbe tlin^c jlct, OQ bet jlal ba 
vel Ufffc: maj)um (majm), 

337) <S. 224 2« 19* t'- f. ^- Fela reordian. 2.22—23 

C. «. X 09 91(1. pe.udeii he wi]^ wulfe, Wæl 
reafode, 

338) ©• 225. 2. 1. c. a. 2l. Weorod etc. 2. 27: 

Lyft-wyune heold, 

339) @» 226* 2- 14—16. e. di\i, 09 6. X ponne wæs 

J)æt yr fe , Eacen - cræfti.; , In - monna (ju- 
monna) gold, Galdre bewunden. (Beda 
Ed. Whel. p. 492). 

340) @. 227. 2. 7. c. 6. 31. 09 9^|t. Feara sumne. 

2. 10—11. Wundiir hwax' Jonne, Eorl ellen- 
ro f, Ende gefere. 2. 13« ponne leng ne 
mæg. 2. 19. e. n. X Seolfa ne cuje. 2. 20—21 
c. 9ljl. purh hwæt his woruld-gedal, Weor- 
^an sceolde. !5)et ^ai|le er bunfelt. 

341) ^* 228. 2. 4. c. 6. X Wommum gewituad. 

2. 5 maa læfce: Se Jone woug strude, fom 
bog ei tiavet. Hit. 

342) <S. 229. 2. 1—2. c. a. X og 9lft. Wæs Jæt 

gifeje to swi^ , pe Jonne (Je J)one |)eo- 
den?). 2. 11— 19. e. 31(1. 09 0. 2l. Ic on 
ofoste gefeng, Micle mid mundum^ Mæ- 
gen - byrdenne , Hi|)er ut ætbær, Cyning 
minum , Gwico wæs J>a gena , And gewiitig 
faa S^nUcvnc (toppeé. 2. 22. And eowic etc. 312 

343) ^» 230* 2. 1. c, f. 2C. Wigend weorJ> - fullost. 

£. 3. c. rt. X penden he burh-welan. £. 6 
CV fof lang ocj 2. 5 øc^øvci* c« ^Otcb^jelp, foa 
bci* maa loffeé: Ojre (sife), Seon und se- 
ceaii. 2. 10. C. «. X pæt ge genoge. 2. 11 
cftci* mit <^Hdn : Nean sceawiaf). g. 13. c. b. 21'. 
Sie sio bær gearo. 2. 15. c. f. X ponne etc. 

344) ©.231. 2.5. cfæ: &im: Wigena strengest. 

2, 16. C. b. 2(. 0(j 9tjt. Acigde of cor|)re. 2. 26^ 
maajf CC : on hlyte. 

345) ©♦ 232. 2« 4. c «. X Læne licgan. 2. 5. c. a. X 

Lyt ænig mearn. 2« 9« e* f. X Dracan et- 
scufon (æt-scufon), 2. 11. Leton etc. 2. 15» 
ca^Ti. On wæn hladen. 2.18 — 19. c. (S6jøn: 
Hai' hilde - deor, To Hroaes - næsst. 2. 25. 
C. f. 31. Hilde-bo dam. 

346) <^. 233. 2. 5. c. a. X Hlaford leofne. 2. 7. 

C. a. 2(. Bæl-fyra mæst. 2. 9. c. f. 2(. Wud- 
rec astah. 2. 10— 13« (^vof c. 6. 2£. jlal Iccfcg 
Wind blond) cv vanjfclig at ti;bc, jljønbt ci ctt 
fovjlaflc* 

347) ®. 234. 2. 22— '>4. c. 9v(l# Swylce on horde 

ær , Nij[)-{>ydige men, Gen urnen hæfdon, 

348) ^* 236. 2. 2. i^al vorfc: Of lic-haman. 2. 4* 

Swa begnornodon. 8. 6. fagccité : Hlafordes 
deaf) 03 2. li And mon-]^wærust. g. 13. 
c 6. X And lof-geornost. 
J^Mb jcQ i be f)iiUebe Q>I«be ei \)Civ fiffet* pcicif 
fpratt^ jcg natiuHgwiié o»ci\ ^ a ^ n t = % a U li. 

^age (Eaha) vamcé i Q3rub/(Sti;!fct mcUcm te fvi/ 

jTftc dæmper. 
2(beC Ztamé Bsn, 11. 
2C8ser (Æschere) ^vobg^vé gobe ^cn , fom (Ufccnbclé 

5DiOt)cr tog 2iuct af. 101. 108* 159. O^janiiem (Beanstan) ^cibcv tU Q3iottJuIfé @ta(6i-o/ 
bcr ^^rccf!c. 42. 

^jowulf (Beowulf) (^(^gt^joi^é 'Ben, (^otf)ictnbé S^eiU 
28/ af S(Jt en aSoegmunbing 209/ en ^.^attci-/ 
@en afben (Bot^ijle ^ong Jprcrbd 31, 6vi;bcé 
mcb ^i^nbcl 58—65/ flaacé mcb (5>i-ccnbcl^ 
tO^obcf li4 — 119/ Ji^f^ Qibbci' / 'S^ragcn 190 
5e(j., bøev 209/ bfccnbcé og 6ec)fa\jeé 232—36. 

Tbjovouif gfiolbé ^øn, ^ongc i ^anncmai'f, JJvob/ 
cjai-s Sarfabcr 4. 7. 

^jOWulfss ^jerg (Beowulfes beorh) jfulbc f)ané 
Q5xax^l)di if^M ^i-oncif^iint lalbcé 208. 314 

SciSfHc (Breca) ^jotDuIfé Uttcjbomé/95cii, mci) ^»cm 

^an fvømmcbc om ^ap 40. 42. 46. 
^tronDingesilant) (lond Brondinga) bev »au Q3i*affc 

' ^cn-c 41. 
:St7|lng 5 ©tti^FFet (Brosinga - men) tto?Dncé fom 
bet i;ppcr|tc af alle ^u(b / @mi;ffcf 92- Cain Q^robci- / 5}Zovbci'cn lo. 96. 

^. 
^agravtt (Dæg-hræfn) en ^ccmpc i Jfiéfanb, fom 

Q3iott)uIffttuftc 186. 
?D«nmar? (Dena - land) 20. 21. 143. 

€. 

<Et)S7lf^ (Ead-gilfe) ctt fi'a ©»cffi^ forbvcDct^vmb^, 

fom ^iowulf unbci*|tettcbe mob ^avbvcbé ^af 

ncmofttb 178. 
JEgglax) (Eeglaf ) ^abci* tU Jpfobgafé ^rojl/ Spnn^vb 

40 JC. 
JEsgt^iot) (Eegjeow) Q3iowuIfé gabcf 22/ \)rtf Igift 

mcb ^ong ^mbclé ^a^ttci* 30. 31/ fixjqtcbc 

cftcf .^abolaué 2)ra6 til ^^I'obgav , fom fovli^bc 

f^am meb Sbilfingeinc 37. 38. 
jiHgveU (Ecgwela) vaf, om Xcxtcn ei- figti^, S^awnct 

T^aa en banjf ^onge, ^vié ^mnev ^crmob 

f»cc9 129. 
<Ela (Ela) »av, cfteu Orbfdningctt , 9^at)nct paa en 

@f ilfing, fom ventelig 6Icv gift mcb ben ©anff c 

»^a(t)bané 2)aatti?v 7. 315 

's. 

^eHfoi: (Fecfor) fimbCy eftev Oi'bfsinin^en , vccvc 

3)a\)nct paa Q5nhi>cn fom forbum eicbc 2)vac}c,' 

(iJiiIbct 168. 
5eire6X)al (Fers-wæl cifcf Fres-wæl) i)ci* jtob tjc( 

©laget mclfcm ©fiolbung^^c^mpcn ^nctf 03 

Sotc ,' kongen ginné (Sønttci* 82. 
Smlan^ (Finna-land) -bel* bi'c» Q3iowu(f op, ba ^ait 

f\)ømmcbc om ^ap- meb ^vccttc 46. 
gititt (Fin) 3ote/ kongen, fom i ^ong ^ahbnné ^ib 

6Ict) (>cf riget af ^anjle og ^rifci', unbcr JJnccf 

og ^engcjt/ fvccg bcm, men maattc ftSjctt unb/ 

gicclbc mcb £i\)Ct 82—88. 
Sinns>25ovQ (Fins-buruh) Mteé i ^mb f BtijUct 

ben Q3ofg fom \>ar' ^nc?f og Jpengcjt ovevlabt. 
5jotte (Fitela) ;gigmuttb 2SoIfungé @i;|tci*/6«n 03 

ti-o etaI6fobev 68. 69. 
.SolVx><tlt> (Folc-walda) maajlFee Stavnet i^aa ^ong 

^inné ^abev 83. 
^vanPet: (Francaji) mob bcm og ^rifcfne fæmpebc 

^igelaf, ba ^an i ^liølanb fif, fit Q^anefaai* 

92. 216. 
S^eyvov (Freaware) maa vel vcuvc SHaunet paa beit 

<J)an|le $)i*inbfi|Te, fom jlulbe foifonct OJiagle/ 

bavbei* meb ^tiolDungei* 152. 
. jvifcr (Frysan. Fresena -eyn) var, unber Jjengefl, 

meb paa bet forfrc ^og mob ^oterrtc, og gjorbe 

meb ^am bet anbet alene 83—88/ befeibebe^ 

af JJigelae 92. 216. 
^vielan^ (Frysland. Fresland Fresna - land) 86« 

176* 2i6. 316 

5rot>e (Froda) fi;ncé dt vmc 3^atjttct paa S^^cvcn tii 
"SJtaQkHv^evncé Qivinbg 152. iBavi^amv (Gar -Dene) Mbei te 5>anjfc 3» 47. 

140. 186. 
<Harmunt>, c?(bfc ^ranbc af cit Spcmmm^é ^en, fom 

gjoi-bc Optøicf i ^ong Ojfaé Qyaavb 147. 
(Batulf ncr\)ttcé i Q5i-ub/(Sti;!!ct, fom en ©øn af 

^ublaf, bcr var mci paa Sinné/^ovg og fanbt 

bcf jttt ^øb. 
<Bot{?et: (Geatas) ^igcla^é o$ ?5jottJuIfé ^olf 17 2C. 
(5tcent>e( (Grændel) en ^rolb fom Tpia^cbe bc 5^anff c, 

\)av af dainé SSt 10, mi|lcbc ben f)øii*e Hvm 

og fif fin ^cl : ©ot 63- 64, 6Ic\), efter fm 2)eb, 

møf6an!ct og f}al$f)\x^Qet 120. 
<5ut)(rtf, eftei- Q5fiibxett;f!et, gaber tii (iJaruIf, og 

mcb ^engcfl paa bet ferflc ^og til 3otun^eim. 

SSai- paa bet 2Cnbet Sn af gintté 53ane/ 

mornb 88. 

^. 

i5<it>ora» (Heajolaf) ølett bra?8t af ^ggt^jotj, fom 
bei'Deb paabrog fig SStl^ngerneé S^ab 37. 

i^afott (Hæfcyn eg Hæfcen) en ©en af .^ong 
^rccbel 181, bi-ofbbc af S3an»arc fin cclbve 
?5i'obei- ^ei-e^alb 182, 6le» fin '^abcvé Sfteiv 
manb, tncn falbt for ben ©vcnjle ^ong Om 
gent^iot) 185. 217. 

15ftl»^an (Healfdene) @øn af Q3jo»ulf ©fjolbfen, 
^onge i ©anmarf, og gaber til- ^obgar 7. 317 

2 f)cini S^age (fcbtc XoQct unbcr Jjnccf 03 

^cngcfl 81. 82. 
ijama (Hama) cftci* Oi'b/gøiningcn, Stavnet paa ctt 

^DinDe fom 6ovtføvbe ^vpjing / ^mi;!f et 91. 
^ant>ffe (Houdscio) cftci* Ovb^^øiningen 9f^rt»nct 

paa ben af ^jorøulfé ^armpcv, fom ^vornbcl 

aab 125. 
^av^tet> ettci- ^aart)taab (Heardred) ^igclafé @øtt 

09 (Jftcvmanb , ftob en Xibkng imbcv ^jot 

wulfé ^oi'mi;nbci-|!a6 177/ men falbt jiben i et 

^lag mob ben (Stjcnjle ^ong O^tev og f)an$ 

dønnet- 165. 178. 
^ek (Hela) (Baalebeé jliiveé ^oé 55an(ei ben €fi(/ 

fingé 9^a»n, fom i Ubgaven 7 falbeé (Jla. 
igclgc (Hal§a) en (Søn af ^ong ^a[\)ban , 09 Q3i-obei* 

til Jpvobgar 7» 
iSelming fi;neé at »ccve et ^fam/9^a\jn, fiben SScrltovc 

talbcé : ides helminga 49. 
iSemming ^atjbe en <Søn, fom ^arbt anflagebe Offaé 

©ronning, men maattc bcrfor vømmc £anbet 

146—47. 
igcngcfl, ^vifevneé S^ø\>binQ paa Zo^ct tit Sotun^eim 

83. 84/ bfog eftei* fine øtalbøi-øbueé ^alb ^jem 

til Si'iélanb, men fom, klaret cftci-, igjen 03 

^evnebc ©!abc 86—88. 
iSetebrtlt), ^ong ^rabelé oflbftc (Bøn, falbt fotr (iit 

^fobcfé Jpamb 181—82/ 09 maattc fcøe u^e»/ 

net/ foi'bi Jpvopbel ci nctnbc at jlrajfc ^ané ^a^ 

nemanb 184» 
igctettF falbeé ^ot^en Q5jon)u(f eftei* Ovbføiningen 9(V 

og Jjavbveb falbeé f)ané gmnbc 165. 318 

igcrmot) (Heremod) en hcvømt ^dt, i 5c ^nnffc 
(©^iolbungcfé (JJaai'b, men fom bk\> ^ovmobi(j 
og gi'ufom, fovlobeé faa af 2\){tcn, 09 en^fe 
føfgelig fine ©age i Sette / J?c?nDei- 69—70. 
129—30. 
^Hvdvev (Het-ware) et %ol{ i gi'iélanb, for ^\jem 

JJigela! faibt 176. 216. 
tJi^elaF, ^ong v^væbelé tvebic @mt 181, febbebc, cfteu 
Spatoné ^aib, ^ot^e / ^c?fcné toningei* fra 
ben blobm-ftigc Ongent^jow 218/ 6Ie» fin i5fo/ 
bcvé ^ftei'manb og ^opunebe f)ané 5>øb 219—20/ 
men fflibt ]ch paa et Owcrmob^ / X09 til %vUi 
lanb 92. 176. 216. 
igil^eboirg (Hildeburh) en !5)anff ^i;r|linbe fom vat 
mcb paa ^oget til ^otun^cim, ^wov ^un mi/ 
flebe baa\>e bønner 09 Q3i*øbfe 82/ tnaatte feb 
bære fin @oné iii^ til ^aalet 85/ men »av 
ventelig ben ^i;fflinbe, fom ^vifcvne, efter 
§inné pib, foubc tilbage til ^anmarl 88. 
igjorte (Heori og Heorot) falbteé Q3oi*gen ^robgai- 
bvgbe 8/ tom i (5Ji*c?nbeIé 23olb 13, bleu 
ijlanbfat 77. 
'iiovxvcitt) (Heoroweard) en 8en af ben banjle ^ong 

j^jovgai* nopvneé blot 162. 
igj^trgcr (Heorogai^) ben ^anjTc ^ong »^abbané 

cclbjle eøn og QEftevmanb 7. 37. I6l. 
ignæf/ be ©anfTeé ^øvbing paa Xoget til '^omnf)em 
82/ falbt, og lagbeé if^aa ^aal 85, nævnet i 
^rub ; 6ti;!f et fom ^øvbing i fflcitte t dampen 
^^Qi ^nné,'Q3ovg. 
igoHc nofvneé fom .^ilbcborgé pbei* 82. - 319 

i^vtt)viF (Hrefric) ben ^anjTc ^ong »^robgaié opfbjlc 
Bøn 91. 238. 

^xin^i^ctnet (Hring-Dene) Ulbeé be 5)rtii|fc li. 
98. 133. 

t5rot)gat (Hrofgar) ^on9 ^abbané anbctt ©en, hiev 
fin cflbfc 53robei* »^jøfgaré ^ftcvmanb 37/ 
6i;3be ben »ibtøei'ømtc Jpjoi'te/Q^ovg, og lewebc 
læncjc h;f|nH9, inbtil (^fa?nbe( begtjnbtc at vafc 
133/ »af feb vel Oevanbm i ^venitcn, oø en 
gob efjaib 130. 158. 

i5rot)mttnt) (Hrofmund) J^vobQavé mben @øn 91* 

i5i:ot)ttlf cUei* ^olf (Hrojulf) ve( en Q3rober,'®øn af 
^vobgar, opfa^bt i ^ané(55aai-b 78. 90—9 f. Un,' 
bcv ^jowulfé 3^ofi'\)Cfve(fe vai* ber gobt 23enjfa$ 
mctlem be ^i'cenber, men om iUc ^unfcvb 
fiben fatte ^plib imcITem bem , ev et ©pøføé/ 
maa( 78. 89. 

^voneiTXHnt (Hrones - næs) bev \>iibe ^jott)u(f 
1)ave fin (^va\)iS^øi208, og fif ben 232—34. 

igvosna^^jerg (Hreosna-beorh) Btebet i (JJot^Ianb 
f)\>ov be @t)en|le tit gjorbe ganbgang 185. 

igruntmg falbtcé ^unfevbé ©ucsrb, fom ^an iaanbc 
Q5jott)uIf til dampen mob (^vccnbcU 93^ober 
111. 113/ men fom hk\> for^ejiTt faa bet ei 
t)ilbe 6ibe 115—16. 125/ le»ei-eé bog mcb gobt 
£o\) tiløage 136. 

4^tc^M (Hræjel og Hrefel) ^onge i ^ot^fanb 31/ 
nopDneé fom ^igelaB gabei* 113. 139. 176. 
222/ f)a\)be opfo(!mQ3jowulf fva f)Ciné ft;venbe 
2laf 181 , bøbc af ©ofg oweu fine ^øvn 184/ 
f)€ivbe eiet Q^jorøuifé Retlige Q^vpnic 36 , og bet 320 

mciQciofc (^txvb ^ong S^i^elat foimcbc Jbcltcit 
164 

émtJling (Hrefling) Ulbeé faavcl S^i^ekt fom ^a; 

fon cfti'i- ^abcfcn 144. 217. 219. 
éuger (Hugas) tM'ntdig^unciv, ncrtjitcé mcaem bc 

etammcv, fom i ^i-iéJant) mobjiobc ^ong ^if 

Qclai 18'>. 216. 
^unfivt> (Hnnferf) ^gglatjé Søn, »air ^vofl cllcu 

©taaei- ({)yle) ^oé ^vobgai- 89- 113/ fov^aa; 

ttcbe Q3jott)uIf 40—42/ laanbc ^am bog fibcn 

fit ©\3a?ib 111. 

^unlaftrtg fa(bcé en ^clt, og v'mdiQwi S^cn^cft 87, 
^;^0^/ ^tgcldfé dronning 145. 162. 177. 
igc^tet^ nopvneé fom ^V3^^ ^<»^cv i4o. 149. 

% 

3ctfat> (JafaJ)) Cl', cftei- Orbføiningcn, 37nt>nct paa 
532aijlc0ai'bci'ncé ^vinbi 152. 

Danmunt) cllcr 2l«muttt> (Eanmund) nc?\)ncé fom 
en @øn af ben Svcnjlc O^tci' 194. 

Øofut (Jofor 09 Eofor) en af S^i^dciU ^æmpcv, 
fom no! fccibtc ben (Svcnjfc ^ong Ongcnt^jov, 
x^av fagtené Prober til Ulf 23anvaabé <Bøn, 03 
blco gift meb ^ong JJigcIaB ^aattcr 185. 220. 
222. 

3p^tter ellei* 3oter (Eotnas) nævnet fom et ^ol! i 
^nié .^ofnbev ^crmob faibt 70/ og fom meb 
bereé ^ongc ^inn ^cfeibcbeé af »^ncef og S^ent 
SCji 82. 83. 87. 321 

^. 

Yt\(XQUb<iVt>n (Heafo-bearclas) mmcé fortt en 
Stamme bcv has i Btiib mcb te i^anfFe, 916 
cftci* ftit »^øDbingsj S«!b paa forlig, men Oi*«^ 
Det foi- at ^cvnc ^am 152—55. 

iXot^'lOamt (Nord-Dene) Ulbcé Spvob^avi ^o\t 6i* 
Xly^^et (Niceras) et <^laQ§ S^(i\>rZvolbc di- 46* 
107. 108* 

O. 
Offa, en mbthcvømt ^oncje, f)\iU t\)fU i ^iftcvmad 

omtDiftc^ 146—47* 
<Df>tetr (Ohtei*) en øvcnj! ^onge, (Bmt nf Oncjen; 

t^jo», f)\>U (Rønner ibclig ^efiicjcbe ^ot^cvnc 

178. 179- 194 217. 
<Dnek, ^i-obec tU O^tei- 2i7/ ^al^^e forccvet ftn 

^robeiføn SrtnmunD ben ^cvlicjc Stujtning, 

font fiben tilfalbt f)anå ^anemanb ^i^j^ecn 

195. 
<DngcntI;jot) (Ongenf eow og Ongeii^eo) ert hcvdtnt 

(SvenfF ^ongc, font fcelDeDe »^nfon^ mett fctlbt 

i ^tviben mob ^U^dat l48. 178. 185. 217* 

219- 221. 
xDekf fdbeé i Q5ntb / @ti;ffet Oiblnf, »rti- en af ^cn/ 

øejté ^oempev Ug ^inné Q3anemÆnb a&» 

2l«mi8 3 (Strunb (lieaf o ræmis) n*»ttc5 fom ^tebét 
^\?ov ^vffffe fløb op eftey Svømningen 4l» 

3B 322 

2?ax)ne 5 3f oven (Hrefna-wudu og Hrefnes-holt) 

navncé fom (gtcbct ^ vovsen ^ot^ci-ne fli;3tcbc, 
eftcv S^atoné S«lt> 217. 

@. 
QiQmnnt> (Sigemund) (^øn nf 23oIfe , en vibtScvomt 

^Ætnpc, fom ^ttc jloc; S^vagcn, cc| Oovtførbe 

t)cné ^frtttc 68. 69. 
éigvovt) (Sigeferd) nopDnc5 i Q5i*ub / @ti;ffet fom cu 

vtbtkvømt fempc i ^ncvfé gøicjc paa ^inné/ 

Q3ofg. 
6f eftng (Scefing) ©øn cUci- QJStmanb af ©f cf , f al/ 

bcé ten ^anjfc ^ong ©tiolb 3. 
©Hilfittg (Scilfing og ^cylfing) ^fugcé fom ©tam,' 

Sfla\)n for bc ©»cnjTc ^ongcv 165. 178. 185. 

217. 220, mittbie fiffcft om S^ela og SSigjtcctt 

7. 194. 
6Fiolt> (Scyld) en vcfltiQ og hevømt ^an^ ^ongc, 

fopvbdcé Ibfalig, »au fom ^avn fommct tvu 

vcnbc ovci* Skavet ene paa et (Bfib mcb ©fatte 

og 23aa6cn, og 6kt> efter ©øben ligeban ubjli;/ 

ret 3—6. 
6Fiolt)uiig CScjJding) er giennem ^elc iX^igtet S^av; 

net paa enhver ^anff 5. 7. 15 ic, og no^pe 

falbeé nogenftebé kongen ©fjoKJung, fun 78 

falbel vel .^vobgar og .^robuIfpeod-Scyl- 

dingas. Om Ar - Scyldingas 37 og 129 l^<»I 

ic?feé fammen og IJemorrfc Olb ; ©f iolbunger 

er iivijl. 
&c^tVi^}OVt (Stearc-heort") er 171 og 190 9^a»net 

paa 5)ragen/ fom fanbt ben bøbe ©fat i Q5jer/ 
^ get, rugcbc bero ver, tU et gab Me\j (tjaalet 323 

170,n*nfcbc fan mcb ^Ib/Sve^tt 173, an(^vc6e^ 
af 53jott)u(f J90/ 09 fif vcb SSiglafé Sp\clp fit 
Q5anc/<Saaf 201/ ^voi'paa ben 6Icu (tyvtcfi 
J?aDct 232- 
-Øvenffcn (^weo-Jeod 09 Swepnas) i ^(u 09 ^tvib 
mcb ^ot^cit 184. 217. 218. 222, om l>ct 03; 
faa Cl' bcm bci* ^nvbc %inn tii ^ongc 03 cUci'é 
falbcé SoEttcV/ Oci'oci* paa cf.bunfcit @.tcb 85. 

Bvettig C^wio-rice) 178. 186. 

Bt>ertitig nccwncé fom ^igclafé 9!)?ov6cobgi* 92. 

Qyb i ^amv (Sup - Dené) !albcé .^robgavé golE 
37. 150. 

..€^-<Bot(;et fdbcé ^jowulfé ganbémccnb 139- 149» 

^' 
Xf>ttr8 cUcf X^Mffe (pyrs) ^albce^voenbd 34. 

U. 
^Ulf (WulO ^anvaflbé ©en, t)af en «f Jjigclafé ^cumf 
pci', fom mccvfcbc Ongent^jot), men fcgncbe 
foi- ^afftgclfcn, fom boq i^icn paaQ5cncnc, 03 
lønncbciJ gobt for fm 2)jc?i'V^cb 220* 222* 

\)antaa^ CWonred) Jabci* ti\ Ulf, vcntcHcj o^faa 

til Sofm- 220. 
V<ttttaat)ttig (Wonreding) MbeS Ulf cftcf fin ^a/ 

bcf 220. 
Vaulunt>iv CWeland) ten hcvemtc ^cjlei- for ^jo/ 

wulfé ^cflige i33n;nic 36.- 
\)ent)e(boe CWendla - leod) uar Jji'obgavé ^aarbé; 

gogcb SSulfgrti* 28* 324 

Vep s fattet (West-Dcne) tattcé Spvob^avé ^olf 

31. 119. 
Viglaf/ ^jorøulfé ^ranbe, jfjenbt 09fa<t, fom bet 

fi;ncé, en (BfiJjtng, og øen af SJigflcctt, vatr 

ben Snefrc/ fom ^jalp jtn ^crvc i^ra^c; 

øti'ibctt 194 2C. - 

Vtgfleen (VVihstan o<j Weolistan) SSigtafé ^abcv, 

Sflnmimbé Q?<inciTionb 194 k. 
XilftnQtv (Wililngas tg Wylangas) Stavnet paa et 

^olt eflei' en (Elccgt fom vrti* fi^gtelig i ?}^ar.' 

!cn 37. 38. 
Volfe (Wælse) nceime» fem øigmunbé ^abev 69. 
Vclfung (Wælsing) Mbe^ ^igmunb efter fin ^a; 

bci- 68. 
Vulføat ^cbb ben 23cnbcI6oe i ^fobgaré ^jcnefte, fom 

ubfpiH'cjbc ^ot^cme 09 mcibtc bem f)o€ ^on/ 

gen 28. 29. 
Vc^^te og Vce^er 5 (5ot!>cr (Wederas, Wedera- 

leode, Weder - Geatas) tcilHi ^jottJtilfé 

fiiutbsmcrnb ibclig i ©igtct, fa.ifom: 19. 40- 

177. 2} 5. 
V«t>er » Wfavlc (Weder-mearc) tålbeé Q3|owuIfé f «.' 

bi-enelanb 25. 
\)«gmwnt>iM3 ^jowulfé og SSiglaf^ ©tam / SJ^aun 

194. 209. 
V«ltox)e CWeallif)eow og Weallifeo) .^vobgavé 

iDi-onning 48. 49* S% JC 

JJttgre 5 ?Dtotten CEodur, Frea mgwinp) fa(bed 
^robgar 80. 100, bog Ocmofffci* bet neppc an: 
bet cnb ; J^irben^ »^cvve. 325 

^vm^ulax> CYrmenlaf) nxmc$ fom ^Técjcfé Q5fo/ 
bev 101. 

^Ifer (Ælfhere) cftci* Orbføiiungcn Slaunct v«a ctt 
gvcrnbc ab SSifilaf 194. 

0. 
ØvmitXæe (Earna-næs) falbcd ©tcbet f|t)Oi* Q5jo-' 

wulf falbt 225. 
0(l5?r)anct: (East -Dene) falbc^ Jprobgai'é go(f 32* 

48. 64. g g gs ^e^- 

Will M -I- — 1 a5jott)UIf^ ©tape 

fw&anjTct 

3^, S. e, ©runt>tt)i3. sC 
yk^ y^f^ '^/^^ ^^ ' -4o F 
es-^ 


f) Sjehcnf^am , 1820. tv\)U f)oé Zntv, 2)Cibe\in. 


I Deacidified using the Bookkeeper process. 
Neutralizing agent: Magnesium Oxide 
Treatment Date: Feb. 2009 

PreservationTechnoiogies 

A WORLD LEADER IN COLLECTIONS PRESERVATION 

111 Thomson Park Drive 
Cranberry Township, PA 16066 
(724)779-2111